Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Good editorial policies and practices and HRCAK (in Croatian)

451 views

Published on

Presented at 2nd Day of Digital Repositories 18 March 2015

Published in: Science
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Good editorial policies and practices and HRCAK (in Croatian)

 1. 1. Iva Melinščak Zlodi, Jadranka Stojanovski Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zadru / Institut Ruđer Bošković VRIJEDNOSTI DOBROG UREDNIČKOG RADA I HRČAK
 2. 2. ŠTO JE “PRAVI” HRČAK ČASOPIS?  definiranje kriterija uključivanja časopisa u Hrčak • kako unaprijediti uređivačku politiku? • kako učiniti svoj časopis vidljivijim, čitanijim, utjecajnijim...?
 3. 3. SAVJET HRČKA • usmjerava razvoj Hrčka • zastupa interese korisničke zajednice, predlaže izmjene vezane uz: – sadržaj Hrčka – kontrolu metapodataka (normativa) – povezivanje s drugim sustavima – funkcionalnosti korisničkog sučelja • definira kriterije za uvrštavanje, donosi odluke o uvrštavanju pojedinog časopisa
 4. 4. ČLANOVI SAVJETA • Vesna Borić (Stomatoloski fakultet UZ / Acta stomatologica Croatica) • Želimir Kurtanjek (PBF / Chemical and Biochemical Engineering Quarterly - CABEQ) • Bono Lučić (IRB / Croatica chemica acta) • Iva Melinščak Zlodi (FFZG) • Franjo Pehar (UNIZD / Libellarium) • Mirjana Pejić Bach (EFZG / Business Systems Research Journal) • Sanja Potkonjak (FFZG / Etnološka tribina, Studia ethnologica Croatica) • Jadranka Stojanovski (UNIZD, IRB), predsjednica • Aco Zrnić (HAZU)
 5. 5. PITANJA ZA SAVJET • što je Hrčak? (misija, vizija) – portal / repozitorij / platforma za objavljivanje / ? • što uključuje? – znastvene časopise /stručne č./ popularno-znanstvene č. /studentske č./ zbornike / ? • obaveza otvorenog pristupa i mogućnost za embargo? • etički kodeks (naglasak na otvorenom pristupu, te cjelovitosti, potpunosti, i pravovremenosti predstavljenih sadržaja) • kontrola pojedinih metapodataka – o recenziji (bez /urednička/vanjska, inozemna/tuzemna, za koje radove, 1/2/3-struka, slijepa/otvorena) – autori, ustanove – projekti • statusi časopisa (aktivni / neaktivni / novi / suspendirani / prestali izlaziti / prestali objavljivati na Hrčku)
 6. 6. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA •što je čini? •kako je prepoznajemo? •koje rezultate ima? •uređivačka politika je dinamično područje koje se mijenja – „dobro” nekada ne znači uvijek „dobro” danas
 7. 7. VAŽNI DOKUMENTI • Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors – COPE – Committee on Publication Ethics • Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing – COPE - Committee on Publication Ethics – DOAJ - Directory of Open Access Journals – OASPA - Open Access Scholarly Publishers Association – WAME - World Association of Medical Editors
 8. 8. VLASNIK ČASOPISA, SPONZOR, IZDAVAČ I UREDNIŠTVO • odnosi između urednika, izdavača, sponzora i vlasnika časopisa često su složeni – regulirani ugovorima • nakladnik (publisher) i izdavač (issuing body) – dodatne nedoumice? • nakladnici/izdavači, sponzori i vlasnici obično su odgovorni za financije, upravljanje i poslovne strategije • napomena o vlasniku, sponzoru i izdavaču/nakladniku treba biti jasno naznačena • Ownership and management Information about the ownership and/or management of a journal shall be clearly indicated on the journal's Web site. Publishers shall not use organizational names that would mislead potential authors and editors about the nature of the journal's owner. (https://doaj.org/bestpractice) • što sa stranim izdavačima koji preuzimaju hrvatske časopise?
 9. 9. UREDNIŠTVO – NEZAVISNO (1) • uredništvo je uvijek potpuno nezavisno • „Editors should have total responsibility, authority, and accountability for the scientific content of the journal, an arrangement that is usually referred to as “editorial independence.” The journal should have a stated policy on editorial independence, and a disclaimer indicating that material published in the journal does not represent the opinion of the publisher, sponsoring society, or journal owner should be published regularly. Editors should resist any action that might compromise editorial independence. Editors must be free to authorize publication of peer-reviewed and other appropriate research reports, as well as society news, appropriate advertising, and other materials. Editors should have independent authority to select their editorial boards.” (Council of Science Editors)
 10. 10. UREDNIŠTVO – NEZAVISNO (2) • uredništvo mora biti u potpunosti autonomno, a na prosudbe urednika ne smiju utjecati politični, komercijalni i slični čimbenici • urednici ne bi smjeli razotkriti povjerljive informacije o prijavljenim radovima, osim kada je riječ o sumnji u znanstvenu nečestitost (propisane procedure) • kako bi osigurali svoju nezavisnost i nepristranost dobro je da uredništvo odnose s izdavačem/nakladnikom, sponzorom i vlasnikom regulira ugovorima
 11. 11. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA - OPĆENITO • tražiti mišljenja autora, čitatelja, recenzenata i članova uredničkog odbora o načinima poboljšanja časopisa • istraživati novosti u svijetu znanstvenog izdavaštva i usuditi se primjenjivati, pa i eksperimentirati s novinama (recenzentski postupak, autorstvo, formati dokumenata, istraživački podaci, multimedijalni sadržaji, i dr.) • trajna edukacija, radionice... • podržavati inicijative koje zagovaraju etiku u znanstvenom izdavaštvu COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors - http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 12. 12. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA - IZGLED • web stranice časopisa ne moraju nužno preslikavati tiskanu inačicu časopisa, dapače, poželjno je hrabro iskoračiti u web prostor i iskoristiti sve prednosti • Web site A journal's Web site, including the text that it contains, shall demonstrate that care has been taken to ensure high ethical and professional standards. (https://doaj.org/bestpractice)
 13. 13. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – NASLOV ČASOPISA • naslov časopisa treba biti jedinstven, dobro odražavati djelokrug (scope) časopisa, potrebno je dosljedno ga navoditi na svim mjestima • Name of journal The Journal name shall be unique and not be one that is easily confused with another journal or that might mislead potential authors and readers about the Journal’s origin or association with other journals. (https://doaj.org/bestpractice) • problemi s hrvatskim naslovom i prijevodima na engleski – važno je isticati pravi naslov časopisa, tako da je uvijek jasno kada se radi o prijevodu na engleski jezik
 14. 14. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – POSLOVNA POLITIKA • časopis treba jasno opisati izvore financiranja • Revenue sources Business models or revenue sources (eg, author fees, subscriptions, advertising, reprints, institutional support, and organizational support) shall be clearly stated or otherwise evident on the journal's Web site. (https://doaj.org/bestpractice) • ukoliko časopis iznajmljuje oglasni prostor, dobro je navesti politiku časopisa vezanu uz oglašavanje • Advertising Journals shall state their advertising policy if relevant, including what types of ads will be considered, who makes decisions regarding accepting ads and whether they are linked to content or reader behavior (online only) or are displayed at random. (https://doaj.org/bestpractice) • objava poslovnog plana (npr. potpore, autorske naknade, reklame, objava supplemenata, tiskanje na zahtjev i sl.)
 15. 15. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – PRISTUP I KORIŠTENJE • pristup objavljenim radovima trebao bi biti jasno istaknut, posebice kad se radi o otvorenom pristupu koji je u interesu autora • Access The way(s) in which the journal and individual articles are available to readers and whether there are associated subscription or pay per view fees shall be stated. (https://doaj.org/bestpractice) • nije važno samo istaknuti prava pristupa, već je neophodno istaknuti i prava korištenja • reguliranje prava u dogovoru s autorima?
 16. 16. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI UREDNIKA, AUTORA I RECENZENATA I MOGUĆI SUKOBI INTERESA • izjave o potencijalnom sukobu interesa urednika, autora i recenzenata • standard u znanstvenom izdavaštvu danas • Conflicts of interest A journal shall have clear policies on handling potential conflicts of interest of editors, authors, and reviewers and the policies should be clearly stated. (https://doaj.org/bestpractice) • javna objava popisa uključenih interesa članova uredništva (financijskih, akademskih i drugih)
 17. 17. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – MARKETING ČASOPISA • časopis svakako treba promovirati, prvenstveno kako bi se privukli potencijalni autori • marketinške aktivnosti trebaju biti odmjerene • predatorski časopisi – preagresivan marketing koji poziva na oprez! • Direct marketing Any direct marketing activities, including solicitation of manuscripts that are conducted on behalf of the journal, shall be appropriate, well targeted, and unobtrusive. (https://doaj.org/bestpractice)
 18. 18. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI SA ČITATELJIMA • kvalitetna recenzija (+statističar?) • Peer review process All of a journal's content, apart from any editorial material that is clearly marked as such, shall be subjected to peer review. Peer review is defined as obtaining advice on individual manuscripts from reviewers expert in the field who are not part of the journal's editorial staff. This process, as well as any policies related to the journal's peer review procedures, shall be clearly described on the journal's Web site. (https://doaj.org/bestpractice) • nerecenzirani dijelovi časopisa jasno označeni • autorstvo i primjeri najbolje prakse (navode se doprinosi pojedinog autora), izbjegavanje znanstveno nedoličnog ponašanja (npr. guest/počasni, ghost/nevidljivi i gift autori) • ICMJE preporuke „Tko je autor?” • obavijesti čitateljima o postupcima koji se provode prilikom objavljivanja radova članova uredništva, a koji osiguravaju objektivnu i nepristranu recenziju COPEBestPracticeGuidelinesforJournalEditors- http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 19. 19. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI SA ČITATELJIMA • jasno naznačiti vlasništvo nad te prava korištenja – čitatelj treba biti upoznat s načinom na koji (ne) smije koristiti rad • Copyright Copyright and licensing information shall be clearly described on the journal's Web site, and licensing terms shall be indicated on all published articles, both HTML and PDFs. (https://doaj.org/bestpractice) • Creative Commons licencije
 20. 20. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI S AUTORIMA • uredništvo objavljuje jasne upute autorima o postupcima prijave i o tome što se očekuje od autora • uredništvo jasno naznačuje postupke i procedure vezane uz znanstvenu nečestitost • Identification of and dealing with allegations of research misconduct Publishers and editors shall take reasonable steps to identify and prevent the publication of papers where research misconduct has occurred, including plagiarism, citation manipulation, and data falsification/fabrication, among others. In no case shall a journal or its editors encourage such misconduct, or knowingly allow such misconduct to take place. In the event that a journal's publisher or editors are made aware of any allegation of research misconduct relating to a published article in their journal, the publisher or editor shall follow COPE’s guidelines (or equivalent) in dealing with allegations. (https://doaj.org/bestpractice) COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors - http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 21. 21. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI S AUTORIMA • uredništvo objavljuje jasne upute autorima o postupcima prijave i o tome što se očekuje od autora • osiguravaju se detaljne upute s kriterijima za autorstvo • upute za autore se redovito ažuriraju i sadrže poveznice na relevantne preporuke (ICMJE, COPE...) • svi autori moraju priložiti izjavu o mogućem sukobu interesa (ukoliko se sukob interesa otkrije naknadno, mora se objaviti kao ispravka) • odabir odgovarajućih recenzenata (također izjava o mogućem sukobu interesa) • poštivanje želje autora za izuzećem određenog recenzenta COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors - http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 22. 22. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI S AUTORIMA • jasno i pravovremeno naznačiti iznose koji se naplaćuju od autora, kao što su Article Processing Charges (APC), dodatne stranice, grafički prikazi u boji i sl. • Author fees Any fees or charges that are required for manuscript processing and/or publishing materials in the journal shall be clearly stated in a place that is easy for potential authors to find prior to submitting their manuscripts for review or explained to authors before they begin preparing their manuscript for submission. (https://doaj.org/bestpractice) • jasno naznačiti vlasništvo nad radom nakon objavljivanja, svakako razmotriti opravdanost preuzimanja vlasništva od autora. • Copyright Copyright and licensing information shall be clearly described on the journal's Web site, and licensing terms shall be indicated on all published articles, both HTML and PDFs. (https://doaj.org/bestpractice)
 23. 23. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI S RECENZENTIMA • jasne, ažurne i nedvosmislene upute za recenzente izjava o sukobu interesa prije recenzije • poticanje recezenata da prijave moguća etička pitanja ili sumnju na znanstveno nedolično ponašanje • poticanje recezenata da prijave moguće plagijate • nagrađivanje i vrednovanje angažmana recenzenta • nadzor rada recenzenata i poduzimanje koraka za unaprjeđivanje recenzentskog postupka • održavanje baze podataka recenzenata zajedno s njihovom provedbom COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors - http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 24. 24. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI U UREDNIČKOM ODBORU • identificiranje kvalificiranog uredništva koje će doprinijeti razvoju časopisa i kvalitetnom upravljanju • Governing Body Journals shall have editorial boards or other governing bodies whose members are recognized experts in the subject areas included within the journal's scope. The full names and affiliations of the journal's editors shall be provided on the journal's Web site. (https://doaj.org/bestpractice) • Editorial team/contact information Journals shall provide the full names and affiliations of the journal's editors on the journal's Web site as well as contact information for the editorial office. (https://doaj.org/bestpractice) COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors - http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 25. 25. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – ODNOSI U UREDNIČKOM ODBORU • imenovanje na fiksno razdoblje (npr. tri godine) • jasne upute za članove uredničkog odbora i njihove dužnosti (promocija časopisa, traženje najboljih autora i radova, urednička recenzija, pisanje uvodnika, komentara, prikaza iz njihovog područja, prisustvovanje sastancima i dr.) • konzultirati članove najmanje jednom godišnje i prikupiti njihova mišljenja o časopisu, obavijestiti ih o promjenama, identificirati buduće izazove COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors - http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 26. 26. DOBRA UREĐIVAČKA POLITIKA – OSTALO • zaštita osobnih podataka (npr. medicina) • osiguravanje trajnosti objavljenih podataka • Archiving A journal's plan for electronic backup and preservation of access to the journal content (for example, access to main articles via CLOCKSS or PubMedCentral) in the event a journal is no longer published shall be clearly indicated. (https://doaj.org/bestpractice) • osiguravanje mogućnosti otvorenog pristupa • usvajanje sustava za detekciju plagijata • spremnost na obranu autora u slučaju „napada izvana” • periodicitet izlaženja treba biti jasno naznačen • Publishing schedule The periodicity at which a journal publishes shall be clearly indicated. (https://doaj.org/bestpractice) COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors - http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 27. 27. REVIZIJA POSTOJEĆIH UPUTA • upute za autore ne bi se trebale uglavnom sastojati od uputa za navođenje literature  • prihvaćanje jednog od međunarodnih standarda navođenja literature je znatno jednostavnije • objasniti recezijski postupak, postotak odbijenih radova, brzinu objavljivanja rada...i naravno, vidljivost časopisa • upute za autore ne bi trebale zvučati prijeteće • ne tražiti od autora nelogične (npr. rezolucija slike, umjesto veličine), nepotrebne i/ili zastarjele stvari
 28. 28. O ČEMU JOŠ TREBA BRINUTI UREDNIŠTVO? • vidljivost časopisa • sukladnost standardima za razmjenu podataka – npr. za preuzimanje u alate za upravljanje referencama (Mendeley, Zotero i dr.) • indeksiranost u sekundarnim publikacijama • trajni identifikatori (DOI)
 29. 29. INDEKSIRANJE – ZAŠTO?
 30. 30. KRITERIJI UKLJUČIVANJA
 31. 31. UREĐIVAČKI STANDARDI •pravovremenost izlaženja •međunarodna zastupljenost članova uredništva •naslov, sažetak, ključne riječi na engleskom jeziku •recenzijski postupak
 32. 32. SADRŽAJ ČASOPISA • hoće li časopis obogatiti skup časopisa unutar određenog područja? • je li predmet časopisa već odprije dobro pokriven? • kakav je časopis u usporedbi s drugima iz njegovog područja?
 33. 33. MEĐUNARODNA ZASTUPLJENOST • odražava li zastupljenost autora, članova uredništva, članova savjetničkog tijela i dr. međunarodni karakter? • hoće li čitalačka publika biti međunarodna?
 34. 34. CITIRANOST •Novi časopisi – gleda se citiranost autora, urednika... •Stari časopisi – JIF, radi se citatna analiza
 35. 35. TO DOI OR NOT TO DOI?
 36. 36. ŠTO JE DOI? Analogno bar kodu na fizičkim objektima, „digital object identifier” je niz alfanumeričkih znakova koji: – jedinstveno identificiraju neki komadić digitalnog sadržaja – imaju ulogu stabilne, stalne poveznice na lokaciju gdje je taj sadržaj smješten na webu
 37. 37. • široko prihvaćen identifikator • „otporan” je na promjene npr. vlasnika copyright-a ili promjenu lokacije jer se ta adresa samo koristi da se potraži prava adresa unutar direktorija • osnovna funkcionalnost DOI sustava je „resolvanje” DOI-a u registriranu i mijenjajuću URL adresu DOI: TRAJNI IDENTIFFIKATOR
 38. 38. DOI u tisku
 39. 39. DOI u sadržajima časopisa
 40. 40. DOI u online cjelovitom tekstu
 41. 41. DOI u citatima (referencama)
 42. 42. DOI u Google referenca rada web izdavača
 43. 43. DOI - KORISTI ZA KNJIŽNICE I KORISNIKE • navigacija na razini časopisa povećava korištenje digitalnih izvora • DOI poveznice mogu znatno unaprijediti pristup sadržajima u otvorenom pristupu • CrossRef osigurava trajnu DOI poveznicu • CrossRef pomaže naći cjeloviti tekst dokumenta • moguće je zaobići CrossRef i direktno ugovoriti dodjelu DOI broja s HANDLE sustavom • u tom slučaju sami preuzimamo cjeloviti proces, uključujući „resolvanje”
 44. 44. DOI - KORISTI ZA IZDAVAČE • uvođenje DOIa povećava korištenje i usmjerava ga na web stranice časopisa • registracija u CrossRefu prouzrokovat će povezivanje vaših sadržaja od strane raznih ustanova i informacijskih sustava • ugovor s CrossRefom osigurava povezivanje (u oba smjera) sa svim izdavačima s kojima je CrossRef sklopio ugovor • posebno prednost za male izdavače • uredništva postaju dijelom globalne platforme koja radi na razvoju nečeg korisnog i naprednog
 45. 45. DOI – NA NACIONALNOJ RAZINI - ako uredništva već imaju radne procese koji generiraju XML-izirane dokumente, onda veći dio imaju riješeno - metapodaci u XML formatu pohranjuju se u CrossRef (prednosti!!!) - postoji i alternativna registracija bez XMLa koja onda koristi poslije Simple Text Query za pronalaženje DOIa - svaki pohranjeni zapis mora saržavati podatke o: - DOIu i sadašnjoj URL adresi - naslovu, autoru, godini izdavanja itd., ovisno o vrsti publikacije - DOI se dodjeljuje i knjigama, poglavljima u knjigama, disertacijama i drugim vrstama publikacija, tablicama, grafičkim prikazima, dodatnim materijalima, istraživačkim podacima...
 46. 46. KORIŠTENI IZVORI COPE Best Practices Guidelines for Journal Editors CrossRef Linking and Beyond (http://www.crossref.org/08downloads/CrossRef_for_Libraries.ppt) Testa, James. The Thomson Reuters journal selection process for Web of Science: Profile of rejections in three subject areas (video zapis na http://www.youtube.com/watch?v=upbJHneXoJs&feature=youtu.be) Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing

×