Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quan tri Gia - Quan tri Marketing

8,032 views

Published on

Đề tài QUẢN TRỊ GIÁ, môn QT Marketing.
Trường Đại học Mở TPHCM

HK4

-Giang Vi-

Published in: Education
 • Login to see the comments

Quan tri Gia - Quan tri Marketing

 1. 1. Trường Đại học Mở Tp.HCM <br />Quản trịGIÁ<br />Môn:Quản trị MarketingLớp:QT91<br />
 2. 2. NỘI DUNG CHÍNH<br />I<br />MỤC TIÊU CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ<br />II<br />PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ<br />III<br />CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁ ĐIỂN HÌNH<br />
 3. 3. I. Mục tiêu của việc định giá<br />Sự tồn tại <br />Tối đa hoá lợi nhuận<br />ĐỊNH GIÁ<br />Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm<br />Dẫn đầu thị phần<br />Việc định giá có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của công ty ở nhiều mức độ khác nhau.<br />
 4. 4. I. Mục tiêu của việc định giá<br />VD về mục tiêu “Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm”<br />Giá chiếc đồng hồ Rolex Datejust Yellow Gold dành cho nam có giá 24.250 USD. <br />
 5. 5. NỘI DUNG CHÍNH<br />I<br />MỤC TIÊU CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ<br />II<br />PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ<br />III<br />CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁ ĐIỂN HÌNH<br />
 6. 6. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br />Yếu tố bên trong<br />- Chi phí SX.<br />- Chiếc lược Marketing-mix.<br />- Đặc điểm của sản phẩm.<br />Yếu tố bên ngoài<br />- Yếu tố của cầu thị trường.<br />- Yếu tố cạnh tranh.<br />- Chính sách pháp luật Nhà nước.<br />Các quyết định về giá<br />
 7. 7. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br />1. Yếu tố bên trong1.1. Chi phí sản xuất<br />
 8. 8. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br />1. Yếu tố bên trong1.2. Chiến lược định vị và các quyết định Marketing-mix khác chi phối đến mức giá.<br />Mercedes-Benz E350: 149.000 USD<br />
 9. 9. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br />1.2. Chiến lược định vị và các quyết định Marketing-mix khác chi phối đến mức giá.<br />Các chiến lược sản phẩm, phân phối, truyền thông cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán.<br />Thay đổi về kiểu dáng, đặc tính, bao gói sản phẩm<br />Xây dựng được một thương hiệu mạnh<br />Mức giá tùy thuộc vào kênh phân phối/ điểm bán<br />Quảng cáo  bán giá cao / Khuyến mãi  giảm giá<br />
 10. 10. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br />1.3. Đặc điểm của sản phẩm ảnh hưởng tới mức giá.<br />ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM<br />Chu kì sống của sản phẩm<br />Khác biệt của sản phẩm<br />Tính dễ hư hỏng<br />
 11. 11. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br />2. Yếu tố bên ngoài2.1. Yếu tố cầu thị trường ảnh hưởng tới giá bán<br />Thay đổi giá  thay đổi lượng bán?<br />Độ co giãn của cầu theo giá<br />Dân số học<br />Khách hàng <br /><br />Mức giá khác nhau?Sư thay đổi giá?<br /> Thị trường tiềm năng? Khối lượng bán mong muốn?<br />Tâm lý<br />
 12. 12. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br /> 2.2. Cạnh tranh chi phối đến giá bán<br />Căn cứ vào tính chất cạnh tranh của thị trường<br />Cạnh tranh hoàn toàn<br />Cạnh tranh độc quyền<br />Doanh nghiệp phải chấp nhận giá thị trường. <br />Có thể chi phối giá cả và thị trường.<br />Chiến lược giá<br />Độc quyền nhóm<br />Độc quyền hoàn toàn<br />Phải tính tới phản ứng của đối thủ cạnh tranh.<br />Độc quyền về giá, nhưng có sự chi phối của Nhà nước.<br />
 13. 13. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br />2.2. Cạnh tranh chi phối đến giá bán<br />VD về “Độc quyền hoàn toàn”<br />Window 7 Ultimate: 250 USD<br />
 14. 14. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br /> 2.2. Cạnh tranh chi phối đến giá bán<br />Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh<br />
 15. 15. II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá<br />2.3. Yếu tố môi trường ảnh hưởng tới giá bán <br /><ul><li> Trực tiếp định giá
 16. 16. Ban hành giá chuẩn, giá giới hạn.
 17. 17. Luật thuế và mức thuế suất.</li></ul>Chính phủ<br />Yếu tố môi trường<br /><ul><li> Môi trường vĩ mô: ĐKTN, dân số, chính trị, VH-XH, ...
 18. 18. Môi trường vi mô: Nhà cung cấp, nhà sản xuất, KH, đối thủ cạnh tranh..</li></ul>Môi trường Marketing<br /><ul><li> Lạm phát
 19. 19. Suy thoái
 20. 20. Tỷ giá</li></ul>Kinh tế<br />
 21. 21. NỘI DUNG CHÍNH<br />I<br />MỤC TIÊU CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ<br />II<br />PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ<br />III<br />CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁ ĐIỂN HÌNH<br />
 22. 22. III. Các chiến lược giá điển hình<br />Chiến lược định giá <br />III-A<br />Chiến lược thay đổi giá<br />III-B<br />
 23. 23. III. Các chiến lược giá điển hình<br />
 24. 24. III. Các chiến lược giá điển hình<br />III-A. Chiến lược định giá <br />
 25. 25. III-A. Chiến lược định giá <br /> 1. Chiến lược định giá cho SP mới<br /><ul><li> Định giá thấp để thâm nhập thị trường nhanh chóng.
 26. 26. Đối tượng: KH chưa dùng SP hay KH trung thành với đối thủ cạnh tranh.</li></ul>ĐG thâm nhập<br /><ul><li> Thị trường nhạy cảm với giá  giá thấp, mở rộng thị phần.
 27. 27. CPSX , doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm.
 28. 28. Giá thấp  giảm bớt đối thủ.</li></ul>Điều kiện<br />
 29. 29. III-A. Chiến lược định giá <br /> 1. Chiến lược định giá cho SP mới<br />Price<br />Định giá thâm nhập<br />P1<br />B<br />P2<br />A<br />C<br />Quantity<br />Q2<br />Q1<br />
 30. 30. III-A. Chiến lược định giá <br /> 1. Chiến lược định giá cho SP mới<br />Định giá thâm nhập<br />3.500đ/ chai 330ml<br />7000đ/ chai 500ml<br />
 31. 31. III-A. Chiến lược định giá <br /> 1. Chiến lược định giá cho SP mới<br />Định giá thâm nhập<br />Gamecube<br />Sony’s Play Station 2<br />199.95 USD<br />299 USD<br />
 32. 32. III-A. Chiến lược định giá <br /> 1. Chiến lược định giá cho SP mới<br /><ul><li> Định giá cao để thu lợi nhuận tối ưu từ thị trường mục tiêu.
 33. 33. Đối tượng: KH có thu nhập cao, phản ứng nhạy với SP mới.</li></ul>ĐG hớt váng<br /><ul><li> Đường cầu không co giãn với giá.
 34. 34. Chất lượng, hình ảnh SP  giá cao.
 35. 35. Giá cao  không kích thích đối thủ cạnh tranh.</li></ul>Điều kiện<br />
 36. 36. III-A. Chiến lược định giá <br /> 1. Chiến lược định giá cho SP mới<br />Price<br />Định giá hớt váng<br />P1<br />B<br />P2<br />A<br />C<br />Quantity<br />Q2<br />Q1<br />
 37. 37. III-A. Chiến lược định giá <br /> 1. Chiến lược định giá cho SP mới<br />Định giá hớt váng<br />Iphone 3GS<br />599 USD  399 USD<br />
 38. 38. III-A. Chiến lược định giá <br /> 1. Chiến lược định giá cho SP mới<br />
 39. 39. III-A. Chiến lược định giá <br /> 2. Chiến lược định giá cho tập hợp SP<br />Dòng sản phẩm<br />SP phụ thêm<br />SP bổ sung<br />Tập hợp SP<br />
 40. 40. III-A. Chiến lược định giá <br /> 2. Chiến lược định giá cho tập hợp SP<br />Dòng sản phẩm<br />Máy quay phim Nex-3 & Nex5<br />11.990.000đ<br />12.990.000đ<br />
 41. 41. III-A. Chiến lược định giá <br /> 2. Chiến lược định giá cho tập hợp SP<br />Dòng sản phẩm<br />ĐTDĐ Samsung Corby<br />Smart i5303<br />S3653<br />S3653 Wifi<br />Pro B5310<br />2.499.000đ<br />2.699.000đ<br />4.359.000đ<br />4.299.000đ<br />
 42. 42. III-A. Chiến lược định giá <br /> 2. Chiến lược định giá cho tập hợp SP<br />Sản phẩm phụ thêm<br />3 mẫu tai nghe bluetooth của Samsung<br />HM 1610<br />HM 3600<br />Modus 6450<br />99.99 USD<br />39.99 USD<br />59.99 USD<br />
 43. 43. III-A. Chiến lược định giá <br /> 2. Chiến lược định giá cho tập hợp SP<br />Sản phẩm bổ sung<br />Dao & lưỡi cạo râu Gilette Mach3<br />7.69 USD<br /> 21.99 USD<br />
 44. 44. III-A. Chiến lược định giá <br /> 2. Chiến lược định giá cho tập hợp SP<br />Sản phẩm bổ sung<br />Máy in & mực in HP<br />150 USD<br />52 USD<br />
 45. 45. III-A. Chiến lược định giá <br /> 3. Chiến lược định giá khác<br />B<br />C<br />A<br />Định giá 2 phần<br />Định giá trọn gói<br />Định giá tâm lý<br />
 46. 46. III-A. Chiến lược định giá <br /> 3. Chiến lược định giá khác<br />Định giá 2 phần<br />KDL Đại Nam<br />Vé tàu lượn: 40.000đ<br />Vé biển: 50.000đ<br />Vé vào cổng: 50.000đ<br />
 47. 47. III-A. Chiến lược định giá <br /> 3. Chiến lược định giá khác<br />Định giá trọn gói<br />Combo gà nướng 53.000đ<br />30.000đ<br />15.000đ<br />20.000đ<br />
 48. 48. III-A. Chiến lược định giá <br /> 3. Chiến lược định giá khác<br />Định giá tâm lý<br />Máy nghe nhạc Samsung S3<br />1.499.000đ<br />
 49. 49. III. Các chiến lược giá điển hình<br />III-B. Chiến lược thay đổi giá<br />1. Chủ động giảm giá<br />2. Chủ động tăng giá<br />3. Đáp ứng với thay đổi của đối thủ cạnh tranh.<br />
 50. 50. III-B. Chiến lược thay đổi giá <br /> 1. Chủ động giảm giá<br />Muốn chi phối thị trường<br />Thừa NLSX<br />Cạnh tranh gay gắt<br />Chủ động giảm giá<br />
 51. 51. III-B. Chiến lược thay đổi giá <br /> 2. Chủ động tăng giá<br />Điều chỉnhchiết khấu<br />Giảm số lượng SP<br />Thay thế công thức rẻ<br />Tănggiá<br />Tăng giá SP phụ thêm<br />Đổi bao bì<br />
 52. 52. III-B. Chiến lược thay đổi giá <br />Đối thủ cạnh tranh có giảm giá không?<br />Giữ nguyên giá hiện tại; tiếp tục theo dõi giá của đối thủ cạnh tranh.<br />3. Đáp ứng với thay đổi của đối thủ cạnh tranh<br />Không <br />Có<br />Giá hạ có ảnh hưởng bất lợi đến thị phần và lợi nhuận không?<br />Giảm giá<br />Không <br />Tăng chất lượng cảm nhận?<br />Có<br />Có thể/ Nên có hành động hiệu quả chăng?<br />Cải tiến chất lượng và tăng giá <br />Không<br />Có<br />Tung nhãn hiệu chiến đấu giá hạ<br />
 53. 53. Trường Đại học Mở Tp.HCM <br />Thank you for your attention!<br />

×