Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L'idealisme alemany <ul><li>Aquest moviment filosòfic es configura a partir de varis elements: </li><ul><li>La filosofia d...
El moviment romàntic, que pretenia donar rellevància a allò que la Il·lustració havia deixat de banda: els sentiments, les...
La revolució francesa i els ideals de llibertat, contrarestats per la figura de Napoleó i la Restauració. </li></ul></ul>
Fichte (1762-1814) <ul><li>Prescindeix de la «cosa en sí» kantiana –per incognoscible– i tot es posat pel &quot;Jo&quot;. ...
Schelling (1775-1854) <ul><li>Idealisme objectiu, tal i com el qualificà Hegel. Intenta superar l’idealisme subjectiu de F...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Idealisme alemany

7,817 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Idealisme alemany

  1. 1. L'idealisme alemany <ul><li>Aquest moviment filosòfic es configura a partir de varis elements: </li><ul><li>La filosofia de Kant, que va causar un gran impacte
  2. 2. El moviment romàntic, que pretenia donar rellevància a allò que la Il·lustració havia deixat de banda: els sentiments, les intuïcions o imaginacions, l’irracional.
  3. 3. La revolució francesa i els ideals de llibertat, contrarestats per la figura de Napoleó i la Restauració. </li></ul></ul>
  4. 4. Fichte (1762-1814) <ul><li>Prescindeix de la «cosa en sí» kantiana –per incognoscible– i tot es posat pel &quot;Jo&quot;. La consciència crea la realitat, el &quot;Jo&quot; crea el &quot;No-Jo&quot;. Inicia el mètode dialèctic: tesi, antítesi i síntesi. </li></ul>
  5. 5. Schelling (1775-1854) <ul><li>Idealisme objectiu, tal i com el qualificà Hegel. Intenta superar l’idealisme subjectiu de Fichte i defensa la naturalesa com una cosa objectiva, en un primer moment, i l’Absolut com a realitat única. </li></ul>
  6. 6. Hegel (1770-1831) <ul><li>Obres més destacades: Fenomenologia de l’esperit, Ciència de la lògica i Filosofia del dret. </li></ul>La dialèctica <ul><li>Tant la realitat com la raó –que s’identifiquen– són dinàmiques, segueixen un moviment triàdic constant: l’afirmació, la negació, i la negació de la negació (que esdevé una nova afirmació). Exemples: ésser, no-res i esdevenir; racionalisme, empirisme i kantisme. Dialèctica de l’amo i l’esclau: amo, esclau i home lliure. </li></ul>
  7. 7. L'idealisme absolut de Hegel <ul><li>L’esperit és per Hegel «jo, subjecte i infinit», el subjecte i l’objecte del desplegament i desenvolupament de la realitat i la història. La raó és realitza i progressa dialècticament fins arribar a l’esperit absolut, la màxima realització possible de la raó humana.
  8. 8. Formes o manifestacions de l’esperit: </li></ul>Esperit subjectiu Antropologia, fenomenologia i psicologia Esperit objectiu Dret, moralitat, eticitat, societat civil i Estat Esperit absolut Art, religió i filosofia Idealisme absolut és l'adjectiu que el mateix Hegel empra per qualificar la seva filosofia.

×