Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 ELS CLIMES D'ESPANYA IPB

1,760 views

Published on

Presentació sobre els climes d'Espanya.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

02 ELS CLIMES D'ESPANYA IPB

 1. 1. IPB-GEOGRAFIA
 2. 2. IPB-GEOGRAFIA 0. INTRODUCCIÓ 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I DE LES BALEARS 4. EL CLIMA DE LES CANÀRIES 5. ELS CLIMES DE CATALUNYA
 3. 3. IPB-GEOGRAFIA 0. INTRODUCCIÓ: TEMPS I CLIMA Cal diferenciar entre temps i clima. Fan referència a escales temporals diferents. El temps fa referència a les condicions atmosfèriques en un moment determinat. El clima és el recull de condicions temporals al llarg del temps creant una pauta. Per tal de definir un clima, bàsicament considerarem la temperatura i les precipitacions.
 4. 4. IPB-GEOGRAFIA 0. INTRODUCCIÓ: TEMPS I CLIMA Elements del clima: Conjunt de components que caracteritzen el temps atmosfèric i que interactuen entre si en les capes inferiors de l'atmosfera, anomenada tropósfera. Temperatura. Precipitacions. Humitat. Vent. Pressió atmosfèrica. Evaporació. Insolació. Nuvolositat.
 5. 5. IPB-GEOGRAFIA 0. INTRODUCCIÓ: TEMPS I CLIMA Temperatura: És la quantitat d'energia calòrica acumulada en l'aire, mesura en graus. Precipitacions: Aigua que cau sobre la superfície terrestre, pot ser en forma líquida o sòlida. Humitat: És la quantitat de vapor d'aigua continguda en l'aire. Vent: És el moviment de l'aire a l'atmosfera. Pressió atmosfèrica: És el pes que exerceix una massa d'aire sobre la superfície terrestre.
 6. 6. IPB-GEOGRAFIA 0. INTRODUCCIÓ: TEMPS I CLIMA Evaporació: És un procés físic que consisteix en el pas lent i gradual d'un estat líquid cap a un estat gasós. Nuvolositat: És la quantitat de núvols a l'atmosfera. Insolació: Quantitat de radiació solar que rep la superfície terrestre.
 7. 7. IPB-GEOGRAFIA 0. INTRODUCCIÓ: TEMPS I CLIMA Alterats pels “Factors Climàtics”: Factors astronòmics: latitud, radiació solar... Dinàmics: Corrent en jet; anticiclons i borrasques; front polar... Geogràfics: Influència marina; altitud; orientació... https://www.youtube.com/watch?v=cJcwDvsHrQ8 https://www.youtube.com/watch?v=DGzGhAepgso https://www.youtube.com/watch?v=76Lu0k6oQVc https://www.youtube.com/watch?v=DJWsby1cssI
 8. 8. IPB-GEOGRAFIA 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 1.1. La circulació atmosfèrica en altitud En la part alta de l’atmosfera la circulació de vents és molt més intensa que en la superfície. Forts vents circulen d’oest a est en la mateixa direcció que el moviment de rotació de la Terra a una altitud d’uns 7000-16000 metres i una velocitat de 500 km/h. Aquests potents fluxos d’aire són el corrent en jet o jet stream que es poden observar als dos hemisferis: dos corrents a cada hemisferi, el subtropical (entre les latituds 30º-45º) i el polar (60º de latitud). Aquest corrent en jet és l’autèntic regulador de la circulació atmosfèrica, ja que produeix depressions en la part polar i anticiclons en la tropical, generant gotes fredes, etc.
 9. 9. IPB-GEOGRAFIA 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 1.1. La circulació atmosfèrica en altitud El corrent en jet es desplaça cap a l’est a més velocitat que el moviment de rotació de la Terra amb remolins d’aire descendent que s’acumulen a la dreta i provoquen altes pressions subtropicals i, contràriament, baixes pressions a l’esquerra. A l’estiu les altes pressions subtropicals remunten fins latituds de 40º-45º, mentre a l’hivern tendeixen a davallar cap al sud i se situen a 30º de latitud Nord tot deixant pas a baixes pressions i temperatures més fredes. A l’estiu, la Península Ibèrica resta sota la influència dels anticiclons com ara el de les Açores i també de les masses anticiclòniques càlides i seques del nord d’Àfrica.
 10. 10. IPB-GEOGRAFIA 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 1.1. La circulació atmosfèrica en altitud
 11. 11. IPB-GEOGRAFIA 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 1.2. Circulació de l’aire en superfície La capa atmosfèrica que es troba en contacte amb la Terra (Troposfera) s’organitza en zones d’altes pressions (anticiclons) i de baixes pressions (depressions o borrasques) que es representen mitjançant les isòbares (línies que uneixen punts d’igual pressió). El anticiclons (A) s’originen pel corrent en jet o per l’existència de masses d’aire fred i dens amb valors superiors als 1015 mb (mil·libars) o hectopascals (hPa). La pressió augmenta cap al nucli de l’anticicló i l’aire es mou en el sentit de les agulles del rellotge a l’hemisferi nord, mentre l’aire tendeix a baixar i escalfar-se per absorbir la humitat i presentar un cel sense núvols afavorint una intensa insolació i un temps estable.
 12. 12. IPB-GEOGRAFIA 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 1.2. Circulació de l’aire en superfície En canvi, les baixes pressions, depressions (D) o borrasques (B) són masses d’aire calent on les isòbares marquen valors inferiors als 1015 hPa que minven tal com ens aproximem al nucli de la depressió, circulant en el sentit contrari a les agulles del rellotge (hemisferi nord), tendint l’aire a pujar i fent que es refrede progressivament per condensar la humitat i formar els núvols que originen les pluges en un temps inestable.
 13. 13. IPB-GEOGRAFIA 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 1.2. Circulació de l’aire en superfície
 14. 14. IPB-GEOGRAFIA 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 1.2. Circulació de l’aire en superfície
 15. 15. IPB-GEOGRAFIA 1. MECANISMES QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA 1.2. Circulació de l’aire en superfície
 16. 16. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. 2.1. Els anticiclons tropicals: l’anticicló de les Açores Aquest anticicló és el principal centre d’acció meteorològica del territori que entra en contacte amb superfícies marines i esdevé una massa d’aire tropical marítima. A l’estiu, càlid i sec, domina la Península i Balears, mentre alimenta els vents alisis de Canàries. L’anticicló de les Açores també és responsable de la massa d’aire tropical, continental o sahariana que a l’hivern pot provocar temperatures de 20ºC i a l’estiu onades de calor superior als 40ºC. L’aire procedent del desert del Sàhara arrossega partícules de pols i pluja de fang quan hi ha precipitacions.
 17. 17. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. 2.1. Els anticiclons tropicals: l’anticicló de les Açores
 18. 18. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. 2.2. Les depressions atlàntiques El vent constant de l’oest empeny les depressions atlàntiques que origina un temps variable amb molta nuvolositat, pluges abundants i freqüents, així com temperatures suaus a causa de la influència de l’oceà. Afecten la zona nord i nord-oest peninsular, però es fa sentir amb menys intensitat en altres zones del territori, com ara la costa mediterrània situada a l’altra banda del Sistema Ibèric que serveix de fre per a les precipitacions al litoral quan bufen els vents de l’oest.
 19. 19. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. 2.3. Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i latituds tropicals La Península es veu afectada pels intercanvis entre masses d’aire polar i les masses d’aire tropical, atès que les temperatures tendeixen a igualar-se i les pressions a compensar-se. Les masses d’aire fred que més influeixen són: • Massa d’aire polar marítim: produeix un descens ràpid i notable de les temperatures, gran inestabilitat, nevades a l’hivern, així com pluja i calamarsa en les altres estacions climàtiques. • Massa d’aire polar continental o siberià: masses d’aire sec i molt fred que arriben fins els 20º negatius i mitjançant un tàlveg (entrada) fins la Península produeixen fred i nevades a l’hivern, mentre que a l’estiu poden originar fenòmens tempestuosos.
 20. 20. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. 2.3. Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i latituds tropicals
 21. 21. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. 2.3. Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i latituds tropicals Fronts. Els fronts són línies que marquen una discontinuïtat en I'aire, o sigui, separen masses d'aire amb característiques diferents. Això vol dir que, d'una banda, I'aire pot ser més calent i, de I'altra, més fred, i a la vegada més humit o sec. Front càlid: Porta masses d'aire més càlides amb relació a les que ens envolten. Quan s'acosta el front, s'observen núvols de tipus horitzontal (estrats), que són molt alts. Quan està sobre nosaltres, la pressió del baròmetre baixa i els núvols canvien d'aspecte i es fan més espessos i opacs. Estan a menys altura i donen precipitacions. Quan ha passat el front, el baròmetre s'estabilitza i s'obren alguns clars. La temperatura puja una mica.
 22. 22. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. 2.3. Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i latituds tropicals Front fred: Darrera del front càlid, sol venir el front fred, que porta masses d'aire a una temperatura sensiblement inferior. Quan s'acosta el front, es veuen núvols verticals (cúmuls i cumulonimbus) de gran desenvolupament. Són molt brillants per dalt i grisos per sota. Porten fortes pluges i tempestes. Un cop han passat, s'observa una millora del temps i un canvi en la direcció del vent. La temperatura baixa. Front oclús: Les masses d'aire fred viatgen més ràpidament que les calentes i arriba un moment en què es troben amb el front calent; i aleshores parlem de front oclús. Quan s'acosta aquest front, s'observen els fenòmens descrits per als altres fronts, però en una successió més ràpida i barrejant-se.
 23. 23. IPB-GEOGRAFIA 2.3. Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i latituds tropicals 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA.
 24. 24. IPB-GEOGRAFIA 2.3. Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i latituds tropicals 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. Si tenim un anticicló a I'oest de Ia Península i una borrasca cap a Escandinàvia, bufaran vents del nord-oest (mestral), que són freds i forts, netegen I'aire i no porten precipitacions. Quan I'anticicló se situa més al nord i les borrasques tendeixen a baixar de latitud, s'instaura el vent del nord (tramuntana). És fort i fred, i no porta precipitacions.
 25. 25. IPB-GEOGRAFIA 2.3. Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i latituds tropicals 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. Quan I'anticicló se situa entre les illes Britàniques i les Açores, el vent agafa la direcció de nord-est (gregal). Com que passa per damunt del continent, arriba fred i pot originar nevades al Pirineu, precipitacions dèbils a les zones costaneres i fortes gelades. També és típic que aixequi la mar a la zona del golf de Lleó i a Menorca. Si la Península es troba entre un I'anticicló amb forma més o menys el·líptica i una borrasca (al nord de l'Àfrica), es donen les condicions per al vent de I'est (llevant). El llevant aixeca la mar i pot produir pluges dèbils, o bé temps inestable amb fortes pluges
 26. 26. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. 2.2. Les depressions atlàntiques Quan s'estableix una borrasca cap al sud de Ia Península i al nord de I'Àfrica, bufa el vent del sud-est (xaloc o sirocco). És un vent calent i fa pujar les temperatures. Pot produir pluges de fang en zones costaneres i de muntanya, ja que ve directament de l'Àfrica i transporta molta pols. Si una borrasca se situa a I'oest de Ia Península, propicia el vent del sud (migjorn). Aquest vent és càlid, fa pujar Ies temperatures i no porta pluges, i com que no és gaire fort, no aixeca gaire Ia mar
 27. 27. IPB-GEOGRAFIA 2.3. Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i latituds tropicals 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. Quan tenim una borrasca que arrossega un front i es mou des de Portugal cap a França, provoca I'entrada del vent de sud-oest (Llebeig o Garbí). A la costa de Catalunya no és gaire fort. Quan es dóna el cas de borrasques amb fronts que circulen normalment per latituds altes i baixen de latitud passant per damunt de la Península, s'originen els vents de I'oest (ponent). Són vents que produeixen pluges associades als fronts i la temperatura no baixa gaire.
 28. 28. IPB-GEOGRAFIA 2.4. El comportament semi autònom de la Mediterrània Occidental 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. Durant l’estiu, les aigües de la Mediterrània es reescalfen i es produeix una evaporació abundant. A la tardor, entren masses d’aire atlàntiques que són de caràcter més fred. Aquesta gran diferència tèrmica genera baixes pressions que provoquen la condensació de l’aire i poden derivar en pluges torrencials. Aquestes depressions mediterrànies atrauen l’aire càlid dels anticiclons subtropicals, mentre que a molta més altitud poden originar-se aiguats abundants i intensos amb l’entrada d’aire més fred.
 29. 29. IPB-GEOGRAFIA 2.4. El comportament semiautònom de la Mediterrània Occidental 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA.
 30. 30. IPB-GEOGRAFIA 2.5 La forma i el relleu de la Península Ibèrica 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. A causa de la disposició perifèrica del relleu, les terres de l’interior queden aïllades i allunyades de la influència del mar, comportant- se com un petit continent que es refreda intensament a l’hivern i s’escalfa molt a l’estiu (continentalitat). Les masses d’aire descendent a l’escalfar-se accentuen la capacitat d’evaporació i eleven la sequedat de les terres, cosa que comporta augment de temperatures i escassesa de precipitacions estiuenques. A l’hivern, les masses d’aire s’estanquen i es refreden intensament en contacte amb les terres d’interior, dessecant-se al descendir, cosa que explica les també escasses pluges hivernals.
 31. 31. IPB-GEOGRAFIA 2.5 La forma i el relleu de la Península Ibèrica 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. La topografía obliga a la masa de aire a ascender, condensando el vapor de agua y dando lugar a lluvias orográficas (efecto barrera). A sotavento el aire ya seco desciende rápidamente aumentando la presión atmosférica y la temperatura. Efecto Föhn
 32. 32. IPB-GEOGRAFIA 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMES D’ESPANYA. https://www.youtube.com/watch?v=OIInKXWMVFg https://www.youtube.com/watch?v=MFWQ53x8bDE
 33. 33. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I DE LES BALEARS A Espanya bàsicament trobem quatre tipus de clima: A la Península trobem l'Oceànic, el Mediterrani i el Mediterrani Interior de tendència continental. A més també trobem el subtropical propi de les Canàries. Cal afegir que cada tipus de clima presenta diversos subtipus, atenent a diversos criteris. Per últim, de vegades s'individualitza el clima de muntanya, encara que és preferible considerar-lo com una varietat dels anteriors.
 34. 34. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I DE LES BALEARS Per tal d'identificar els climes d'Espanya, bàsicament considerarem la temperatura i les precipitacions. La temperatura presenta els valors més alts durant l’estiu, amb temperatures màximes en la meitat meridional de la península perquè l’efecte de la latitud les suavitza al nord. Les temperatures més baixes es donen a l’hivern, amb valors mínims en zones d’alta muntanya -per l’altitud- i més suaus a les costes per l’efecte moderador de la mar. Les precipitacions, les estadístiques anuals mostren que les zones més humides són el nord-oest i la façana cantàbrica, mentre que les zones més àrides se situen al sud-est.
 35. 35. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I DE LES BALEARS
 36. 36. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.1 Climes de predomini oceànic o atlàntic Es dona a la costa atlàntica (influència de l’oceà), el qual li confereix una humitat mot alta durant tot l’any. És l’únic territori que no pateix l’aridesa/estiatge dels estius. És un clima caracteritzat per la presència de les depressions atlàntiques amb precipitacions abundants durant tot l’any (1000-2500 mm). La nuvolositat i la humitat ambiental és alta, les temperatures suaus, amb mitjanes entre 11ºC i 15ºC (escassa oscil·lació tèrmica). Aquest clima dona lloc a una gran quantitat de rius cabalosos i regulars, on prospera el bosc temperat caducifoli (substituït per pins de creixement ràpid i d’eucaliptus) que, al degradar-se, pot donar lloc a una vegetació densa anomenada landa, formada per matollar de bruc, gatosa i retrama. També hi ha prats naturals als vessants i fondalades de les valls.
 37. 37. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.1 Climes de predomini oceànic o atlàntic També presenta varietats: De muntanya oceànica: bona part dels Massís Gallec, Mtes. de Lleó, S. Cantàbrica, Muntanyes Basques i Pirineus navarresos, aragonesos i catalans (Vall d’Aran, En Valira i Núria) on l’altitud causa el descens de les temperatures i augmenta les precipitacions que són superiors als 1500 mm anuals. De transició: les terres baixes d’Ourense i les situades al nord de Castella i Lleó, Àlaba, La Rioja, Navarra i zones d’Aragó i Catalunya pròximes als Pirineus, on presenta un clima a mig camí entre el clima oceànic i el d’interior de la Meseta i la depressió de l’Ebre, amb una clara influència atlàntica malgrat un volum menor de precipitacions i uns estius secs seguits d’hiverns freds.
 38. 38. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I DE LES BALEARS 3.1 Climes de predomini oceànic o atlàntic
 39. 39. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.1 Climes de predomini oceànic o atlàntic
 40. 40. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.1 Climes de predomini oceànic o atlàntic
 41. 41. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis Les terres mediterrànies presenten una gran diversitat climàtica a causa de la seva extensió en latitud, les diferents altituds i la seva proximitat o llunyania al mar. Per tant, el clima mediterrani s’estén per la part meridional de la façana atlàntica peninsular (Huelva) i per tot el litoral mediterrani, les Illes Balears, Ceuta, Melilla, així com per moltes zones interiors de la Península, malgrat rebre una innegable influència continental.
 42. 42. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis Les característiques del clima mediterrani típic són els estius calorosos i secs (sense pluges, malgrat la humitat de l’aire que augmenta la sensació de xafogor), els hiverns suaus amb pluges poc abundants però que, de vegades, poden ser torrencials, sobre tot a la tardor quan sovintegen els fenòmens de gota freda. El clima mediterrani típic s’estén des de la serra del Montnegre a Catalunya fins la comarca de la Marina (Alacant), a més d’una estreta zona costanera al sud d’Andalusia i les Illes Balears. Les precipitacions van dels 400 mm als 700 mm, amb valors més alts cap al nord i zones de muntanya.
 43. 43. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis Els vents més destacats són l’humit de Llevant, el fred del Cerç que baixa per la vall de l’Ebre i el de Ponent que eleva les temperatures de sotavent i afavoreix els incendis forestals. Els rius mediterranis, a excepció de l’Ebre, presenten un estiatge intens i prolongat, en canvi les pluges de la tardor provoquen inundacions catastròfiques. El bosc d’alzines i carrasques es degrada i va sent substituït per pinedes i, a mesura que el bosc disminueix, apareixen la màquia, la garriga, l’estepa i, fins i tot, les plantes aromàtiques.
 44. 44. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis Les tipologies del clima mediterrani típic o litoral són conseqüència de les varietats en relleu, latitud i proximitat a la zona oest atlàntica: Mediterrani d’influència atlàntica: comprèn la costa entre Tarifa i el Guadiana, part de la depressió del Guadalquivir i Extremadura amb precipitacions relativament abundants durant l’època freda i estius calorosos i secs per la influència de l’anticicló de les Açores.
 45. 45. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis De muntanya mediterrània: comprèn els relleus muntanyosos del litoral català, la serra de Tramuntana a Mallorca, les estribacions valencianes del Sistema Ibèric, de la Bètica a Múrcia i Alacant, el sistema subbètic i Sierra Nevada, amb estius suaus i uns hiverns frescos. • Àrid litoral: predomina entre el sud d’Alacant, Múrcia i Almeria amb un índex d’aridesa molt alt i un dèficit hídric notable degut a climes esteparis i desèrtics en lloc on les pluges no arriben als 150 mm a l’any. Els hiverns són suaus i els estius molt calorosos.
 46. 46. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis
 47. 47. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis
 48. 48. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis
 49. 49. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.2. Climes mediterranis
 50. 50. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània Es donen a la totalitat de Castella–La Manxa i la Comunitat de Madrid, amb tendència continental per la forta oscil·lació tèrmica entre hiverns freds i estius molt calorosos, a banda de l’escassetat de precipitacions a l’estiu per la influència mediterrània.
 51. 51. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània El clima típic d’interior o mediterrani continentalitzat presenta hiverns molt freds amb els mínims d’Espanya (-24ºC en zones d’Albacete) i dies de boira hivernal molt continuats que contrasten amb l’estiu calorós i sec, amb mitjanes que superen els 22,5ºC i màxims absoluts al voltant dels 45ºC per les masses d’aire tropical saharià. Les precipitacions són escasses (entre 325 i 550 mm) i, per tant, els rius irregulars amb estiatges a l’estiu i crescudes per pluges i el desgel de primavera. La vegetació mediterrània d’alzinars i pinedes s’enfila pels vessants de les muntanyes, deixant per a les planes els densos arbustos de les zones humides o les estepes espinoses als sectors més àrids.
 52. 52. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània Hi ha varietats segons la localització: De la meseta nord: amb hiverns llargs i freds i estius moderats, curts i secs a la conca sedimentària del Duero, a la Meseta Nord, envoltada de relleus molt alts. Hi ha més de 100 dies d’hiverns amb temperatures inferiors als 3ºC, mentre els estius són molt àrids, malgrat haver-hi pocs dies calorosos perquè les precipitacions són escasses (325 a 600 mm).
 53. 53. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània De muntanya interior: es dóna al Sistema Ibèric, el Sistema Central i les Muntanyes de Toledo, amb major continentalitat d’estius secs i hiverns freds. Les depressions atlàntiques provoquen precipitacions importants, a més de les pluges tardorals d’origen mediterrani (en total repleguen entre els 400 i els 1000 mm segons l’altitud i l’orientació del relleu). Les gelades van de l’octubre al maig.
 54. 54. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània De la vall de l’Ebre: a més de la depressió de l’Ebre fins l’interior de Tarragona, aquesta zona ocupa les comarques meridionals de Lleida, gran part d’Aragó, sud de Navarra i La Rioja, amb un clima semblant al de la Meseta Nord, registrant les precipitacions mínimes al desert dels Monegros (entre Casp i Saragossa). La característica principal és la presència del cerç, un vent del nord-oest sec que origina un fred intens a l’hivern i refresca les altes temperatures d’estiu
 55. 55. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània
 56. 56. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània
 57. 57. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània
 58. 58. IPB-GEOGRAFIA 3. ELS CLIMES DE L’ESPANYA PENINSULAR I LES BALEARS 3.3. Climes continentals d’influència mediterrània
 59. 59. IPB-GEOGRAFIA 4. EL CLIMA DE LES CANÀRIES La situació de les Canàries a l’Atlàntic, a prop d’Àfrica i molt a prop de l’anticicló de les Açores i del Tròpic de Càncer li confereix un clima subtropical, amb unes temperatures càlides tot l’any (mitjana de 17ºC), precipitacions escasses però més abundants a l’hivern i a les illes més elevades i més endinsades al mar. Els vents alisis són de component nord-est, la seva freqüent posició sobre les Açores permet l'arribada d'aquests vents humits no molt càlids sobre les Canàries, provoca la condensació de la massa que crea un mar de núvols, protagonista de gran part de les seves precipitacions. Per damunt del mar de núvols, l’alisi és sec i la insolació intensa, produint-se una inversió tèrmica. Pel corrent marí fred que circula entre les illes i el continent, les aigües superficials es refreden i augmenten l’estabilitat de l’aire a l’estiu. Pel clima subtropical i els sòls volcànics existeix una vegetació autòctona i única amb arbres com el drago i plantes com la laurisilva.
 60. 60. IPB-GEOGRAFIA 4. EL CLIMA DE LES CANÀRIES Però també hi podem distingir varietats: De costa: a menys de 600 m d’altitud presenta un clima subdesèrtic i estepari (menys de 350 mm) més accentuat a Lanzarote i Fuerteventura (les pluges no arriben als 150 mm). De muntanyes mitjanes: entre els 600 i els 1500 m arriben a uns valors de pluja entre 500 i 1000 mm anuals, amb temperatures fresques (13 – 16ºC) per la poca insolació. De cims: dels 1500 als 3700 m del Teide, les temperatures amainen amb l’altitud i la vegetació va esgronant-se perquè són freqüents les gelades i les precipitacions s’acosten als 500 mm, però, això sí, amb una forta insolació durant tot l’any.
 61. 61. IPB-GEOGRAFIA 4. EL CLIMA DE LES CANÀRIES
 62. 62. IPB-GEOGRAFIA 4. EL CLIMA DE LES CANÀRIES
 63. 63. IPB-GEOGRAFIA 4. EL CLIMA DE LES CANÀRIES
 64. 64. IPB-GEOGRAFIA 4. EL CLIMA DE LES CANÀRIES
 65. 65. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA El clima de Catalunya és un clima mediterrani, exceptuant la Vall d’Aran, domini oceànic i a la zona pirinenca el clima de muntanya. Dins d’aquests grans dominis s’hi concentra una notable diversitat climàtica, influïda per la latitud, la circulació general atmosfèrica o el relleu.
 66. 66. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Les temperatures El mapa d'isotermes (línies que uneixen punts que registren les mateixes temperatures en un moment determinat) del mes de gener mostra temperatures suaus a la costa (el mar fa de regulador tèrmic). A la depressió central les temperatures es situen entre els 4º i els 8ºC, mentre que als Pirineus baixen dels 4ºC. A les zones de muntanya les temperatures baixen en raó de l'altitud (aproximadament cada mil metres que pugem la temperatura baixa 0,6ºC). 5.1. ELS FACTORS
 67. 67. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Les temperatures A l'hivern les diferències de temperatures són considerables entre el litoral i les terres d'interior degut a la continentalitat. Ara bé, a l'agost pràcticament es registren les mateixes mitjanes. Això no vol dir però que indiquin el mateix clima. Per exemple, a Lleida fa més calor de dia que a Barcelona, però refresca a la nit. L'oscil·lació tèrmica és menor a la costa. 5.1. ELS FACTORS
 68. 68. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA 5.1. ELS FACTORS
 69. 69. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA 5.1. ELS FACTORS
 70. 70. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Les precipitacions El mapa d'isohietes (precipitacions) mostra que a Catalunya plou més a les muntanyes, sobretot als vessants orientals (influència atlàntica). Els vents humits mediterranis augmenten les pluges dels Pirineus orientals i dels cims més alts del prelitoral (Olot, Camprodon, Montseny). La banda de ponent de la depressió central, voltada de muntanyes, rep poques pluges (Lleida). 5.1. ELS FACTORS
 71. 71. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Les precipitacions No només varia la quantitat de precipitacions, també ho fa la seva distribució al llarg de l'any. Als Pirineus no hi ha cap més sec (tot i ploure menys al gener). Per contra a la resta del territori, i de manera més accentuada baixant cap al sud, els estius són més secs. Al litoral l'estació més plujosa és la tardor, mentre que a les terres de l'interior ho és la primavera. Els hiverns no són secs, tot i que plou menys. 5.1. ELS FACTORS
 72. 72. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Clima mediterrani d’alta muntanya Localització geogràfica: variant influenciada per l’altitud, localitzat en el Prepirineu lleidatà, part baixa de la Cerdanya, el Berguedà, Solsonès, Ripollès i a la Serralada Transversal fins al Montseny. Característiques: • Precipitació considerable • Pluges intenses (sovint tempestes). • Estiu plujós • Hivern mínim pluviomètric • Temperatures suaus a l’hivern i càlides a l’estiu. 5.2. TIPUS DE CLIMES
 73. 73. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Clima mediterrani de muntanya mitja i baixa Localització geogràfica: Prepirineu meridional, sud de les comarques del Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès i Osona, altiplans de la Depressió Central i massissos aïllats de la serralada Prelitoral superiors als 700 m. Característiques: • Precipitació mitjana anual d’uns 700 mm. • Mínim de precipitació a l’estiu. • Temperatura mitjana anual d’uns 12 ºC • Primavera i tardor precipitacions intenses • Algunes valls, fenomen de la inversió tèrmica. 5.2. TIPUS DE CLIMES
 74. 74. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Clima mediterrani litoral Localització geogràfica: àrea costanera, serralada Litoral i depressió Prelitoral. Característiques: • Precipitacions inferiors als 700 mm. Anuals. • Mesos de juliol i agost més secs. • La tardor és època que concentra gran part de les precipitacions (poden ser fortes tempestes). • Temperatura, amb baixa amplitud tèrmica, mitjana anual de 16 ºC. 5.2. TIPUS DE CLIMES
 75. 75. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Clima mediterrani de tendència continental Localització geogràfica: sector de ponent de la Depressió Central, en altituds inferiors als 500 m, per tant, les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell i el sud de la Noguera. Característiques: • Precipitacions irregulars. • Molts mesos de sequera. • Temperatura mitjana de 14 ºC. • Oscil·lació tèrmica més alta. • Estius molt calorosos i hiverns freds. 5.2. TIPUS DE CLIMES
 76. 76. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Domini oceànic Localització geogràfica: Vall d’Aran (rep les influències de l’Atlàntic). Característiques: • Precipitacions per sobre dels 1100 mm anuals. • Repartiment durant tot l’any. • Temperatures baixes a l’hivern. • Freqüents boires. • Humitat persistent. 5.2. TIPUS DE CLIMES
 77. 77. IPB-GEOGRAFIA 5. EL CLIMA DE CATALUNYA Domini de muntanya Localització geogràfica: característics dels cims i les valls més altes del Pirineus. Dos subtipus: alpí (per sobre 2300 m) i subalpí (per sobre 1500 m). Característiques: • Precipitacions elevades (més de 1400 mm anuals en l’alpí i més de 1350 mm anuals en el subalpí). • Temperatures fresques (sota dels 4ºC alpí i sota dels 6º subalpí). • Valors extrems -20 ºC. 5.2. TIPUS DE CLIMES
 78. 78. IPB-GEOGRAFIA
 79. 79. IPB-GEOGRAFIA

×