Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pauyam, Pasalungat, Pangitain,

37,670 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Pauyam, Pasalungat, Pangitain,

 1. 1.  Tinatawag sa Ingles na: “sarcasm o irony”. Mgapananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam.
 2. 2.  Ubodsiya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. Talagangmatalino ka, malamang bumagsak ka sa pagsusulit na iyong kinuha.
 3. 3.  Kapag Pag-uyam, nangyayari dito ang “papuri pero nakatago ang insulto at tukso.” SaIngles: “The sentence in question has amazing qualities but it implies a repulsive or negative meaning.” Kilala bilang Subliminal Messages.
 4. 4.  Tinatawag sa Ingles na: “Epigram” Angmga salitang ito ay pinagsasalungatan sa kahulugan. May salungat pagkatapos.
 5. 5.  Kung sino ang unang gumawa ng batas, siya ang unang lumalabag. Ang kanyang kagandahan ay nasa kanyang kapangitan. Namatay ang kawal upang mabuhay sa habang panahon.
 6. 6.  Satayutay na ito, ang simula ay biglang susundan ng kabaligtaran.
 7. 7.  Tinatawag sa Ingles: “Vision” Ito’y gumagamit ng mga salitang nagpapakita ng mga haka-haka sa maaaring nangyari, nangyayari at mangyayari.
 8. 8.  Panginoon, ikaw na ang bahala sa aking buhay. Sasinapupunan ni konde adolfo; aking natatanaw si laurang sinta ko. Paglaki ko, sasabog ang mundo.
 9. 9.  AngTayutay na ito ay naglalahad ng mga prediskyon.
 10. 10.  Pag-uyam = Tagong tukso at insulto sa papuri Pasalungat = Kabaligtaran ng simula sa may katapusan. Pangitain= Haka-haka sa panahon o maaaring nangyari, nangyayari at mangyayari.

×