Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

sinaunang kabihasnan sa asya

 • Login to see the comments

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

 1. 1. Mga sinaunang Kabihasnan sa Asya Grade 8
 2. 2. Fertile Crescent  Tumutukoy sa nakalatag na matabang lupain sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates.  Ito ay nakalatag paarko mula Persian Gulf hanggang Mediterranean Sea.
 3. 3. Mesopotamia  Ito ay lupain sa pagitan ng dalawang ilog.  Naging lunduyan ng mga sinaunang naging kabihasnan ng mga Sumerian, Akkadian, Babylonian, at Assyrian.
 4. 4. Ang mga Sumerian  Ang unang pangkat ng tao na nanirahan at nagtatag ng kanilang mga lungsod – Estado sa masaganang lupain ng Sumer.  Theocracy – tumutukoy sa pamahalaan na pamumuno ng puno ng simbahan.  Patesi- pinunong pari ng mga Sumerian. Ang namamahala sa sistemang iregasyon at pinakamakapangyarihang tagapamagitan sa mga tao sa kinikilala nilang diyos.
 5. 5. Apat na antas ng tao  1. Pari at hari  2. Mga Artisano  3. Mga Magsasaka  4. At mga Alipin  Polytheism- uri ng pananampalataya ng mga Sumerian na naniniwala sa isang Diyos.  Anu- diyos ng kalangitan  Enlil- diyos ng mga lupa at hangin  Ea- diyos ng tubig at baha
 6. 6. Ziggurat  Ang harapan nito ay gawa sa makikintab at makukulay na ladrilyo.  May patag na tuktok at dalawa hanggang pitong baiting na pababa.  Ito ay walang loob na karaniwang hugis kuwadrado o parisukat.  Ito ang tirahan ng mga diyos ng mga Sumerian.
 7. 7. Cuneiform  Ito ang pinakaunang uri ng Sistema ng pagsusulat na binubuo ng higit 500 na pictograph at mga simbolo na nakasulat sa tabletang luad gamit ang stylus.
 8. 8. Ang mga Akkadian  Ito ay pangkat ng mga taong semitic na pinamumunuan ni Haring SARGON I. siya ang nagtatag ng unang imperyo sa daigdig.  Sakop ng kanyang imperyo ang kalakhang bahagi ng Fertile Crescent mula Elam, isang kaharian sa silangang Tigris.  NARAM SIN, hari ng ika-apat na bahagi ng daigdig. Apo ni Sargon I na pumalit sa kanya nang siya ay namatay.
 9. 9. Ang mga Babylonian  Ang mga Amorite ay nagtatag ng sentralisadong pamahalaan sa Babylonia sa ibabang bahagi ng Mesopotamia.  Nagpagawa ng mga kanal at dike para sa lungsod – estado.
 10. 10. Code of Hammurabi  Ang pinakamahagang ambag ng mga Babylonian na may prinsipyong “ mata sa mata, ngipin sa ngipin “.  Saklaw nito ang pampolitika, panlipunan, at pangkabuhayang organisasyon sa Babylonian.
 11. 11. Uri ng tao sa lipunan  Mga maharlika o pari at hari  Manggagawa at mangangalakal  Pangkaraniwang magsasaka at alipin  MARDUK  - pangunahin at pinakamakapangyarihang diyos.
 12. 12. Ang mga Assyrian  Ang kultura ng mga Assyrian ay pinaghalong kultura ng Sumerian at Babylonian.  Kinilala sila bilang pinakamalupit, pinakamabagsik,at mapanghamok sa lahat ng sinaunang pangkat ng tao.  ASHUR – ang pangunahing diyos.
 13. 13. Mga namumuno  TIGLATH PILESER I – kauna unahang mandirigma ng mga Assyrian.  ASHURBANIPAL- malupit at marahas ngunit napakahusay na administrador.

×