Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120512 robots en verzekeraar

591 views

Published on

 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

20120512 robots en verzekeraar

 1. 1. Help, de robots komen...Drs J.G.B. de GrootRvB CbusineZJoep.de.groot@cz.nlJgbdegroot
 2. 2. De kosten van de gezondheidszorg zijn zeer snelgestegen Stijging ziekenhuiskosten Stijging kosten AWBZ in 5 jaar in 10 jaar 30 % 66 % Naar 20 mrd Naar 21 mrd
 3. 3. En neemt de komende jaren nog verder toe Daardoor neemt het aantal ouderen sterk toeDe levensverwachting is sterk toegenomen In 2020 zijn er +3 3,3 mln 65+ Baby uit 65+ in In 2010: 2010: 1970: 83jr 2,5 mln 72 jaar LINH, RIVM,
 4. 4. Er heerst het beeld dat alle ouderen in85% van de ouderen woont in een complexen en tehuizen wonen....reguliere woning 94,9% 85,4% 67,9% VROM
 5. 5. Door hogere levensverwachting en ongezondeleefstijl gaat aantal chronisch zieken sterk stijgen 1.2 mln 1.1 mln 569.000 463.000 Depressie COPD Diabetes Hartaandoening
 6. 6. Tot 2020 neemt de beroepsbevolking met ca250.000 toe Er komen bij: 250.000 mensen
 7. 7. Enig idee hoeveel mensen we nodig hebben inOftewel we hebben meer mensen nodig dan er de zorg (als we niets veranderen)...bij komen! 480.000
 8. 8. Help!? Muur door: Vraag naar zorg stijgt -  Hoogte van de zorgkosten -  Tekort aan zorgprofessionalsSteeds zwaardere indicatie Groter deel van denodig voor reguliere zorg zorg wordt zelf betaald Groter beroep op zelfzorg en mantelzorg 8
 9. 9. Het gaat niet om de techniek... Maar om de toepassing! Les uit de IT: er is een time-gap tussen research en businesswaarde business Volledig operationele service robots Soft ware Pilots voor doorontwikkeling functies hard ware Ontwikkeling van 1e service research robots tijd gap
 10. 10. Verwachting: doorontwikkeling in consumentenversie en in zorg-versie soort taak Betaald door Voorbeeld Ondersteunen bij Consument Personal ADL en persoonlijk Assistant welzijn. Substitueren geen zorg Robots dieondersteunenbij ‘ADL’-taken Gericht op uitvoeren Zorg-organisatie Care zorgtaken + ADL of Robots Substitueren mens- verzekeraar / uren. gemeente
 11. 11. Inzet moet leiden tot meer cliënten / professional EN lagere totale kosten voor betaler Meer cliënten / professional EN Kosten robot Kosten operator Kosten thuiszorg niet- robot TOTAAL TOTALE Kosten betaler zijn LAGER dan inzetCliënt bestuurd Centrale bestuurd thuiszorg zonder robot 11
 12. 12. De robot moet een compleet pakket bieden EN een lage TCOMeer cliënten / professional Eisen aan de Robot -  Ontwikkel zodanig dat robot kan ondersteunen dat Cliënt zoveel mogelijk zelf doet EN -  Ontwikkel zodanig dat pakket aan taken die robot uitvoert zorgt dat schaarse Kosten robot professional tijd wordt geminimaliseerd Kosten operator Kosten thuiszorg niet- robot -  Bediening door Cliënt / mantelzorger / zorgcentrale TOTAAL TOTALE Kosten betaler -  Lage TCO door standaardisatie en hoge zijn LAGER dan inzet volumes thuiszorg zonder robot 12
 13. 13. Om de introductie te laten slagen moeten weleren waar het nuttig en doelmatig is Vereist leiderschap Mogelijke besparing 3 Veel Niet de gebruikelijke route gebruikt van zwaar eerst en dan 2 licht 1 techniek leren 2 ontdekken toepassing 1 en uitbouwen techniek 3 toepassen in zwaarste segment Complexiteit 13
 14. 14. We kunnen hopen op een oplossing... We kunnen het probleem ook oplossen! Versnellen van de innovatie-curve.... ... Vereist een consortium Designers: Ontwikkel niet op basis van watwaarde business business techniek kan, maar wat voor toepassing moet Soft Soft Zorg-organisatie hard ware ware Start experiment met herontworpen ware proces en professionals die willen hard helpen leren ware research Verzekeraars / gemeenten tijd Creëer innovatieruimte EN stuur op techniek en proces voor toepassing 14

×