Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ACCIONS QUOTIDIANES انشطة يومية

ACCIONS QUOTIDIANES
انشطة يومية
Material aula acollida IES Cavall Bernat Terrassa
http://blogscat.com/a/jgregori/

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ACCIONS QUOTIDIANES انشطة يومية

  1. 1. ‫االستقبال‬ ُ‫م‬‫قس‬AULA ACOLLIDA AulaacollidaCavall BernatTerrassa http://blogscat.com/a/jgregori/ jgregori@xtec.cat ACCIONS QUOTIDIANES ‫يومية‬ ‫انشطة‬ Nom i cognoms ‫:أسم‬ ____________ Data: ‫ا‬‫تت‬‫ت‬‫س‬‫يقظت‬‫تتت‬ ‫تتة‬‫ت‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫الاتتتم‬ ‫تتع‬‫ت‬‫ا‬ ‫اليتتتعل‬‫بمحم‬‫اح‬ ‫تتح‬‫ت‬‫لق‬ ،‫ممتتتت‬‫ف‬ ‫و‬‫تتت‬‫ط‬‫ر‬‫ي‬ ‫بتبتتت‬ ‫ثتتم‬‫الم‬ ‫إلتتع‬‫تتة‬‫ت‬‫حرس‬‫رفقتتة‬‫تت‬‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫تتح‬ ‫والتتحيع‬‫ا‬‫ي‬‫طيتتت‬ ‫أ‬ ‫أنتتم‬‫تتمر‬‫ت‬‫تم‬ ‫مب‬ ‫تت‬‫ت‬‫لألس‬‫تت‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫تتعل‬‫ت‬‫وت‬‫يع‬ ‫تتتم‬ ‫ا‬ ‫تتع‬‫ت‬‫ا‬ ‫تترا‬‫ت‬‫ي‬ ‫ر‬ ‫ني‬ ‫تتت‬‫تتتر‬ ‫تتة‬‫ت‬ ‫اليم‬ ‫تتي‬‫ت‬‫ف‬ ‫تت‬‫ت‬‫ر‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫تتع‬‫ت‬‫إل‬ ‫ي‬ ‫تتم‬‫ت‬‫رف‬ ‫تتب‬‫ت‬ ‫تتم‬‫ت‬ ‫بتب‬ ‫و‬ ‫تتم‬‫ت‬‫القا‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫تتم‬‫ت‬ ‫خر‬‫ر‬‫تت‬‫ت‬‫حي‬ ‫تتحل‬‫ت‬‫الق‬ ‫تتم‬‫ت‬‫ب‬ ‫ل‬‫الم‬ ‫تتر‬‫ت‬‫أخ‬ ‫تتم‬‫ت‬‫ا‬ ‫تتح‬‫ت‬ ‫تتمرا‬‫ت‬‫ب‬‫تتة‬‫ت‬‫حرس‬‫تت‬‫ت‬‫حي‬ ‫و‬‫تتر‬‫ت‬‫ص‬ ‫ان‬‫تتة‬‫ت‬‫الث‬ ‫ب‬ ‫نم‬ ‫الم‬ ‫رمنتتتتت‬ ‫رع‬ ‫تتت‬‫ت‬‫لص‬ ‫تتتحاف‬‫ت‬‫أت‬‫بتتتتة‬ ‫تتتمرا‬‫ت‬‫ب‬ّ‫ح‬‫تتت‬‫ت‬ًّ‫ا‬‫حي‬ ‫فاتتتت‬ ‫تتتعل‬‫ت‬‫الي‬ ‫تتتتمامي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫يرا‬ ‫ر‬‫ح‬‫ضري‬‫ش‬ ‫أابمق‬ ‫لي‬‫يةع‬ Em vaig despertar a les 8 del matí d'avui. Vaig esmorzar i vaig anar a l'escola amb els meus pares. Quan vaig arribar ,hi vaig donar els deures al professor i em va felicitar pel meu esforç. A les 11 del matí, vaig sortir de l'aula i amb els meus amics vam anar al camp de futbol on vam jugar contra un altre equip. Vam guanyar per tres gols a zero. El partit va ser molt dur, Quan vaig tornar a casa, vaig explicar a la meva mare les activitats que vaig tenir durant el dia, i ells estaven molt contents i em van preparar un plat exquisit.
  2. 2. ‫االستقبال‬ ُ‫م‬‫قس‬AULA ACOLLIDA AulaacollidaCavall BernatTerrassa http://blogscat.com/a/jgregori/ jgregori@xtec.cat PREGUNTES ‫:االسئلة‬ 1. A quina hora em vaig despertar avui? 2. Què vaig fer quan vaig arribar a la classe? 3. A quina hora vam començar a jugar el partit de futbol? 4. Quants gols hi vaig marcar? 5. Quina cosa em vam preparar els meus pares ?
  3. 3. ‫االستقبال‬ ُ‫م‬‫قس‬AULA ACOLLIDA AulaacollidaCavall BernatTerrassa http://blogscat.com/a/jgregori/ jgregori@xtec.cat VOCABULARI ‫مفردات‬ CATALÀ ÀRAB ‫عربية‬ despertar ‫يقظ‬ ‫اس‬ esmorzar ‫افطر‬ anar ‫بت‬ arribar ‫ل‬ ‫و‬ jugar ‫ل‬ Marcar gol ‫تحفم‬ ‫سجل‬ donar ‫طع‬ ‫ا‬ Convertir-se ‫بح‬ ‫ا‬ tornar ‫م‬ explicar ‫شرح‬ Preparar, servir ‫احضر‬ sopar ‫ع‬ ‫ت‬ començar ‫بحأ‬
  4. 4. ‫االستقبال‬ ُ‫م‬‫قس‬AULA ACOLLIDA AulaacollidaCavall BernatTerrassa http://blogscat.com/a/jgregori/ jgregori@xtec.cat CONJUGA ELS VERBS ANTERIORS Verb: anar ‫ذهب‬ PRESENT‫المضارع‬ PASSAT‫الماضي‬ FUTUR‫المستقبل‬ Jo vaig ‫ابت‬ Anava ‫ت‬ ‫ر‬‫ابت‬ Aniré ‫سعف‬‫أبت‬
  5. 5. ‫االستقبال‬ ُ‫م‬‫قس‬AULA ACOLLIDA AulaacollidaCavall BernatTerrassa http://blogscat.com/a/jgregori/ jgregori@xtec.cat  Fes frases amb cadascun dels verbs anteriors. ‫ة‬‫مبق‬ّ‫ا‬‫ال‬ ‫مل‬ ‫االف‬ ّ‫ل‬‫ك‬‫ب‬ ‫مال‬ ‫ر‬‫أ‬ Exemple ‫مثال‬ : despertar ‫يقظ‬ ‫اس‬ 1. Em vaig despertar a les set del matí per anar a l’escola. ‫الم‬ ‫الع‬ ‫لذتمب‬ ‫ة‬ ‫الامب‬ ‫ة‬ ‫االام‬ ‫اع‬ ‫يقظيت‬ ‫اس‬‫ح‬‫رسة‬

×