Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buscar habitatge activitat

MATERIALS AULA ACOLLIDA JOSEP GREGORI

  • Login to see the comments

Buscar habitatge activitat

  1. 1. Buscar habitatge ‫سكن‬ ‫عن‬ ‫ابحث‬ http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b1/tots/ Buscar habitatge és una tasca complicada. Hi ha molts factors en què has de pensar. Com, per exemple, quantes habitacions vols o quants diners estàs disposat a pagar per un lloguer o una hipoteca. Quantes hores o dies necessitaràs per fer el trasllat i quins amics voldran ajudar-te a fer-lo. No ho havia dit mai fins ara, però detesto haver de buscar pis i tinc bastant clar que si els hotels fossin més barats hi viuria per sempre. CATALÀ CASTELLÀ ÀRAB IMATGES habitatge buscar
  2. 2. ● Escriu frases amb les paraules que no has entès ‫تفهمها‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫بالكلمات‬ ‫عبارات‬ ‫اكتب‬ 1. Exemple. Habitatge. La meva família busca un habitatge nou a Terrassa. ‫تيراسا‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫منزل‬ ‫عن‬ ‫تبحث‬ ‫عائلتي‬ .‫مثال‬.
  3. 3. ● ELS VERBS BUSCAR / ‫بحث‬ / PRESENT PASSAT FUTUR VOLER ‫أراد‬ PRESENT PASSAT FUTUR
  4. 4. AJUDAR ‫ساعد‬ PRESENT PASSAT FUTUR VIURE ‫/عاش‬ vivir/ Live PRESENT PASSAT FUTUR ● Explica com és la teva casa de Terrassa : _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ______________________________________________

×