Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Descriu el temps a cada ciutat صف الطقس في كل مدينة

Descriu el temps a cada ciutat صف الطقس في كل مدينة

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Descriu el temps a cada ciutat صف الطقس في كل مدينة

  1. 1. Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ Aula acollida IES Mont Perdut Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ Nomi cognoms: Data: Descriu el temps a cada ciutat ‫مدينة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الطقس‬ ‫.صف‬
  2. 2. Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ Aula acollida IES Mont Perdut Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬
  3. 3. Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ Aula acollida IES Mont Perdut Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬
  4. 4. Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ Aula acollida IES Mont Perdut Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ Tradueix lesimatgesenanglèsal Català! https://www.ccma.cat/el-temps/ ACTIVITATS 1. Mira el vídeo i resumeix el que diu la presentadora: https://www.ccma.cat/el- temps/ . 2. Descriu el temps que tenim avui: 3. Quin temps fa habitualment al teu país de naixement? 4. Activitats en línia . http://www.xtec.cat/crp-blanes/meteo/ACTIVITATS.htm 5. Escriu les paraules en anglès del temps en català!
  5. 5. Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ Aula acollida IES Mont Perdut Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ A Berlín, capital d’Alemanya el temps que fa és: ............................................... A Barcelona, el tempsque fa és: ...............................................
  6. 6. Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ Aula acollida IES Mont Perdut Descriu eltemps a cada ciutat ‫مدينة‬‫كل‬ ‫في‬‫الطقس‬ ‫صف‬ A Tarragona , el temps que fa és: ...............................................

×