Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trebal de recerca: " Què hi ha darrere l'islam¿"

Treball de recerca INS La Serreta.
Alumnes:
Les nostres benvolgudes alumnes de Batxillerat


Cristina Angulo Espinoza,

Layla Barrouhou El Mkhetar

Soumia Ezzaime Naoui

van presentar el seu Treball de Recerca el passat divendres 28 de gener, a l'aula d'acollida. Ho van fer molt bé i interessant. Des d'aquí les volem felicitar per la seva tasca ben feta!

El seu professor del treball

Josep Gregori

 • Login to see the comments

Trebal de recerca: " Què hi ha darrere l'islam¿"

 1. 1. [2010-2011]<br />Institut la Serreta<br />Dirigit per Josep Gregori.<br />Cristina Angulo Espinoza<br />Layla Barrouhou El Mkhetar<br />Soumia Ezzaime Naoui<br />
 2. 2. AGRAÏMENTS<br /><ul><li>A LA DOLORS BRAMON
 3. 3. A LA EVA GONZALEZ
 4. 4. ALS PROFESSORS DE INS LA SERRETA
 5. 5. ALS NOSTRES PROFESSORS
 6. 6. A LES NOSTRES FAMÍLIES
 7. 7. A LA GENT ENQUESTADA
 8. 8. AL NOSTRE TUTOR, JOSEP GREGORI </li></li></ul><li>INTRODUCCIÓ<br /><ul><li>Tema: l’ islam
 9. 9. Principal raó del nostre treball.
 10. 10. Coneixement d’aquesta religió.
 11. 11. Integració dels musulmans a l’occident</li></li></ul><li>OBJECTIUS <br />Els objectius del nostre treball de recerca són els següents:<br /><ul><li>Coneixement de la gent sobre el temari del nostre treball de recerca.
 12. 12. Conèixer la vida d’una dona convertida a l’ islam.</li></li></ul><li>LÍMITS<br />
 13. 13. METODOLOGIA<br />Per fer el nostre treball de recerca hem dut a terme:<br /><ul><li>Entrevista a Dolors Bramon
 14. 14. Entrevista a Eva González.
 15. 15. Enquestes diverses.</li></li></ul><li>ORÍGENS DE L’ ISLAM<br />VIDA DE MAHOMA<br /><ul><li>Va néixer a la Meca.
 16. 16. Va quedar orfe molt petit.
 17. 17. Va ser profeta.
 18. 18. Es va casar amb Khadija, van tenir 6 fills.
 19. 19. Va marxar a Medina quan va morir la seva dona.
 20. 20. Va morir als 62 anys.</li></ul>EXPANSIÓ DE L’ ISLAM<br /><ul><li> Després de la mort del profeta, es va expandir l’ islam.
 21. 21. Aquest territori passaria a ser islàmic i una gran part aràbic.
 22. 22. L’àrab és la llengua de l’Alcorà.
 23. 23. Països musulmans, però no àrabs.</li></li></ul><li>PRINCIPIS DE L’ ISLAM<br />FONAMENTS DE L’ ISLAM<br /><ul><li>El principal fonament de l’ Islam és la fe.
 24. 24. Es basa en creences.
 25. 25. Hi ha una expressió cristiana que reflecteix més o menys aquest fonament de l’ islam.
 26. 26. L’ islam és la religió de la fe.
 27. 27. El judaisme d’esperança.
 28. 28. El cristianisme de la caritat.</li></li></ul><li>ELS PILARS DE L’ ISLAM<br /><ul><li>L’ islam a més de lligar la persona amb la seva consciència també la insereix amb les relacions socials.
 29. 29. Existeix la “ Xahadaشهادة“ per poder arribar al paradís, que dirigeix l’home d’ alguna forma.
 30. 30. Per arribar al paradís s’ha de complir:</li></li></ul><li>HARAM I HALAL<br /><ul><li>Haram: És el que Allah i el seu missatger no han permès.
 31. 31. Halal: És el que Allah i el seu missatger han permès.
 32. 32. Tot el que és haram i halal està posat en l’Alcorà. Ningú no ho pot rectificar.</li></li></ul><li>L’ALCORÀ<br />
 33. 33. ISLAM I LES SEVES BRANQUES<br /><ul><li>Dins de l’ islam ,hi ha diferents grups de practicants.
 34. 34. Tipus de musulmans: Islamistes</li></ul> Sunnites<br />xiïtes<br />Jarigites<br />talibans<br />musulmans<br />Sufistes<br />
 35. 35. LA DONA MUSULMANA<br />ELS SEUS VALORS<br />Abans del naixement de l’ Islam a Aràbia, la dona era considerada inferior a l’home.Amb l’aparició de l’ Islam<br />
 36. 36. LA SEXUALITAT <br /><ul><li>No es pot mantenir relacions sexuals abans del matrimoni. Tant per la dona com per l’home.
 37. 37. Déu prohibeix les relacions sexuals abans del matrimoni.
 38. 38. Prova de la virginitat.</li></li></ul><li>MATRIMONI I DIVORCI<br /><ul><li>Sagrat.
 39. 39. El matrimoni és molt important en l’ Islam.
 40. 40. 4 pilars Tutor
 41. 41. El dot </li></ul> Els testimonis<br /> El consentiment<br /><ul><li>Per divorciar-se ,cal seguir un seguit de normes:</li></ul>Dues parts afectades<br />Dos àrbitres per part de les dues famílies.<br />Si no es reconcilien. S’aplica el divorci. <br />
 42. 42. HIJAB حجاب<br />2<br />1<br />4<br />3<br />
 43. 43. EXPANSIÓ ISLÀMICA PEL MÓN <br />L’ ISLAM ACTUAL EN EL MÓN ÀRAB<br /><ul><li>Durant l’últim segle es van incorporar més països àrabs a formar part d’aquesta religió. Es van incorporar països de :</li></ul> Àsia<br /> Àfrica <br />
 44. 44. L’ ISLAM FORA DELS PAÏSOS ARABS<br /><ul><li>L’ islam s’ha expandit mundialment.
 45. 45. És una de les religions més grans del món.
 46. 46. Actualment ,segons molts estudis, 1 de cada 4 persones és musulmana.</li></li></ul><li>MUSULMANS A CATALUNYA<br />FIDELS ISLÀMICS A CATALUNYA<br /><ul><li>L’estat espanyol compta amb 1.130.000 de musulmans si fa no fa.</li></li></ul><li>ELS MUSULMANS I LA INTEGRACIÓ A CATALUNYA:<br /><ul><li>Els fidels musulmans que formen part de la població catalana es trobem amb un greu problema, que és la integració.</li></li></ul><li>ENTREVISTES<br />DOLORS BRAMON<br />-Objectiu: poder conèixer el punt de vista d'una islamòloga i poder saber més amb els coneixements que en té.<br />-Temes tractats: vam parlar del començament, d’ on prové l' islam.<br />EVA GONZÀLEZ<br />-Objectiu:conèixer la seva integració tant en l’àmbit social i/o l’àmbit laboral en canviar-se d’una religió a una altra.<br />-Temes tractats: volíem extreure informació sobre una persona que es converteix a l' islam, per esbrinar què canvia al seu entorn; quins factors li influeixen en fer aquest canvi<br />
 47. 47. ENQUESTES<br /><ul><li>Creus que la religió musulmana és masclista?</li></li></ul><li><ul><li>Com anomenaries a un Musulmà?</li></li></ul><li><ul><li>Valora de l’1 al 10 la religió musulmana?</li></li></ul><li><ul><li>Quants musulmans creus que hi ha a Catalunya?</li></li></ul><li><ul><li>Tens relació amb cap musulmà?</li></li></ul><li><ul><li>Creus que esta bé la penalització del vel als espais públics?</li></li></ul><li>CONCLUSIONS<br /><ul><li>Coneixement de la gent sobre el temari del nostre treball de recerca.
 48. 48. Si és masclista
 49. 49. Marroquí
 50. 50. Menys d’un 5
 51. 51. Més de la meitat %
 52. 52. Més de la meitat tenen relació
 53. 53. Creuen que esta bé la penalització del vel.</li></li></ul><li><ul><li>Conèixer la vida d’una dona convertida a l’ Islam:
 54. 54. L’Eva s'ha canviat de la religió cristiana a la religió musulmana.
 55. 55. El seu canvi, a més, li va suposar problemes amb la seva família perquè no van acceptar pas la seva decisió personal.
 56. 56. Un munt persones que l’envolten van veure absurd el seu canvi i il·lògic.
 57. 57. Ella ,finalment ,s’hi sent bé. Ha escollit aquest camí, i tant sols demana que respectin la seva tria.</li></li></ul><li>Gràcies per la vostra atenció<br />

×