Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gebe ve Lohusa Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

13,588 views

Published on

Gebe ve Lohusa Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Technology, Business
 • Login to see the comments

Gebe ve Lohusa Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. GEBE VE LOHUSA TAKİBİ
 2. 2. A) GENİTAL ORGAN DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Uterus </li></ul><ul><li>Vajina-vulva-pelvis tabanı </li></ul><ul><li>Tuba ve overler </li></ul><ul><li>Parametrium ve Ligamentler </li></ul>
 3. 3. UTERUS <ul><li>Ağırlık </li></ul><ul><li>Pozisyon </li></ul><ul><li>Kıvam </li></ul><ul><li>A. uterina ve A.ovarika </li></ul><ul><li>Myometrium </li></ul><ul><li>İstmus </li></ul><ul><li>Serviks </li></ul>
 4. 4. VAJİNA-VULVA-PELVİS TABANI <ul><li>Hipertrofi </li></ul><ul><li>Bağ dokusunda ödem-gevşeme </li></ul><ul><li>Chadwick Belirtisi </li></ul><ul><li>Vulvada varisler </li></ul><ul><li>Vajen asiditesinde artış (pH 4-5 3) Buna bağlı kandida enfeksiyonu riski artar </li></ul>
 5. 5. TUBA VE OVERLER <ul><li>Tubalar uzar, hipertrofik ve ödemlidir </li></ul><ul><li>Overlerde; Corpus Luteum geriler </li></ul><ul><li>Folikül gelişmesi ve ovülasyon durmuştur </li></ul>
 6. 6. PARAMETRİUM VE LİGAMENTLER <ul><li>Gevşeme-yumuşama-hipertrofi </li></ul><ul><li>Lig. Rotundum ve sakrouterin bağlar uterusu travayda yerinde ve kendi ekseninde tespit ederler </li></ul><ul><li>Parametriumda fagositler çoğalır ve enfeksiyondan korurlar </li></ul>
 7. 7. B) ANNE ORGANİZMASINDAKİ NORMAL GEBELİK DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>KVS değişiklikleri </li></ul><ul><li>Solunum Sistemi değişikleri </li></ul><ul><li>Üriner Sistem değişikleri </li></ul><ul><li>Sindirim Sistemi değişikleri </li></ul><ul><li>İskelet ve eklemlerdeki değişikler </li></ul><ul><li>Deri ve karın duvarındaki değişikler </li></ul><ul><li>Memelerdeki değişikler </li></ul>
 8. 8. I- KVS DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Fetüs gelişimi </li></ul><ul><li>Uterus volüm artışı </li></ul><ul><li>Anne dolaşımına plasental dolaşımın katılması </li></ul><ul><li>Diyaframın kalbi yukarı-öne-sola iterek kendi ekseni etrafında döndürmesi </li></ul>Kalp ve dolaşım sistemini zorlayan yeni koşullar yaratır
 9. 9. Kan volümünde ve kan elementlerinde artma <ul><li>Gebeliğin 10-20. haftalarında başlar, 32-34. haftalarda en yüksek düzeye ulaşır. Doğuma kadar sabit kalır. </li></ul><ul><li>Plazma volümündeki artış elektrolit volümündeki artıştan daha fazladır </li></ul>hemodilüsyon Hb/Htc azalır
 10. 10. <ul><li>Htc %34  </li></ul><ul><li>Hb 11g/dl  </li></ul><ul><li>Eritrosit 3-5 milyon  </li></ul><ul><li>Lökosit ve trombositlerde  </li></ul><ul><li>Fibrinojen ve diğer faktörler (VII,VIII,X)  </li></ul>ANEMİ
 11. 11. Kan basıncı <ul><li>6. aydan sonra  </li></ul><ul><li>140/90mm Hg kan basıncı hipertansiyon sınırı kabul edilir. </li></ul><ul><li>Uzun süre ayakta kalan gebelerde; </li></ul><ul><li>-Sistolik P  </li></ul><ul><li>- Diastolik P ve nabız  </li></ul>Diastolik P - Sistolik P farkı artmıştır
 12. 12. <ul><li>Periferik kan damarlarının dilatasyonu ve dolaşıma plasental dolaşımın eklenmesiyle sistemik vasküler direnç  </li></ul>
 13. 13. Supin Hipotansif Sendrom <ul><li>Gebe uterusun v.cava inf. ve pelvis venlerine yaptığı basınç venöz dönüşte azalmaya kalp debisinde düşmeye hipotansiyon ve şoka neden olur. </li></ul><ul><li>Sırtüstü yatan kadınlarda baş dönmesi, solukluk, taşikardi, terleme, bulantı görülür. </li></ul>
 14. 14. II-SOLUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Göğüs kafesi genişleme, diyaframda yükselme </li></ul><ul><li>Kapiller damarlarda artan kan dolaşımı </li></ul><ul><li>Larinkste ödem ve ses kısıklığı </li></ul><ul><li>Burun solunumunda güçlük </li></ul><ul><li>Burun kanamalarında artış </li></ul><ul><li>Vital kapasitede artış </li></ul><ul><li>Hiperventilasyon </li></ul><ul><li>Rezidüel havada azalma </li></ul>
 15. 15. III-ÜRİNER SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Böbrek pelvisi ve üreterlerde dilatasyon </li></ul><ul><li>Peristaltizmde  ………Üriner enf. riski  </li></ul><ul><li>Ödem </li></ul><ul><li>Glikozüri %20 </li></ul><ul><li>Proteinüri (0,5-1 g/l  ) </li></ul><ul><li>(Böbrek hastalığı, Preeklampsi, Üriner enf.) </li></ul>
 16. 16. IV-SİNDİRİM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Gingivitis, tükürük  </li></ul><ul><li>Mide yukarı sola itilmiş </li></ul><ul><li>Peristaltizmde yavaşlama </li></ul><ul><li>Konstipasyon </li></ul><ul><li>Hipoasidite (6.aydan sonra) </li></ul><ul><li>Hiperemezis gravidarum </li></ul>
 17. 17. V-İSKELET VE EKLEMLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER <ul><li>Boyun ve göğüs vertebraları yük altındadır. </li></ul><ul><li>Lomber lordoz </li></ul>
 18. 18. VI-DERİ VE KARIN DUVARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER <ul><li>Pigmentasyon </li></ul><ul><li>-Yüz ve alında (chloasma gravidarum) </li></ul><ul><li>-Meme areolasında </li></ul><ul><li>-Göbekte </li></ul><ul><li>-Vulvada </li></ul><ul><li>-Anüste </li></ul><ul><li>-Linea alba Linea negro </li></ul><ul><li>Stria gravidarum </li></ul><ul><li>Saç dökülmesi </li></ul><ul><li>Karın duvarında genişleme, gerilme </li></ul><ul><li>Göbek çukurunda düzleşme </li></ul>
 19. 19. VII-MEMELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER <ul><li>Meme damarlarında artma </li></ul><ul><li>Montgomery tepecikleri </li></ul><ul><li>Areolada pigmentasyon artışı </li></ul><ul><li>Meme ucu büyük ve ağrılı </li></ul><ul><li>Hiperplazi, hipertrofi </li></ul><ul><li>Kolostrum </li></ul>
 20. 20. C) ENDOKRİN SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Hipofiz bezi </li></ul><ul><li>Tiroid bezi </li></ul><ul><li>Böbreküstü bezi </li></ul>
 21. 21. HİPOFİZ <ul><li>Hipertrofi </li></ul><ul><li>FSH ve LH  </li></ul><ul><li>Prolaktin 8. Haftadan itibaren  </li></ul><ul><li>Oksitosin salınımı  </li></ul><ul><li>Vazopresin (ADH)  </li></ul>
 22. 22. BÖBREKÜSTÜ BEZİ <ul><li>Hipertrofi </li></ul><ul><li>Kortizol  </li></ul><ul><li>Aldosteron  </li></ul>Çatlak oluşumunda etkili
 23. 23. D) METABOLİZMA DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Su metabolizması </li></ul><ul><li>Elektrolit metabolizması </li></ul><ul><li>Karbonhidrat metabolizması </li></ul><ul><li>Protein metabolizması </li></ul><ul><li>Yağ metabolizması </li></ul>
 24. 24. GEBELİKTE SU RETANSİYONU NEDENLERİ: <ul><li>Sodyum retansiyonu </li></ul><ul><li>Plazma ve eritrosit volümünde artış </li></ul><ul><li>Alt ekstremitelerde venöz basıncın artması </li></ul><ul><li>Böbreklerde reabsorbsiyon değişiklikleri </li></ul><ul><li>Östrojen hormonu </li></ul>
 25. 25. E) GEBELİKTE PSİKOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>I. Trimester </li></ul><ul><li>-Ambivalans (kararsızlık) </li></ul><ul><li>-Gebeliği kabul etme </li></ul><ul><li>-İçe dönüklük, pasiflik </li></ul><ul><li>- Değişken ruh hali </li></ul>
 26. 26. <ul><li>II. Trimester </li></ul><ul><li>- İçe dönüklük, pasiflik </li></ul><ul><li>- Kendini beğenme </li></ul><ul><li>- Bedendeki değişikliğe bağlı utanma/gurur </li></ul>
 27. 27. <ul><li>III. Trimester </li></ul><ul><li>- İçe dönüklük </li></ul><ul><li>- Anksiyete </li></ul><ul><li>- Cinsel istekte azalma </li></ul><ul><li>- Dalgalı ruh hali </li></ul><ul><li>- Doğum korkusu </li></ul><ul><li>- Ölüm korkusu (anne-bebek) </li></ul>
 28. 28. Kesin Gebelik Semptomları <ul><li>Çocuk Kalp Seslerinin Duyulması </li></ul><ul><li>Çocuk kısımlarının batın üzerinden muayenesi </li></ul><ul><li>Çocuk hareketlerinin görülmesi / Hissedilmesi </li></ul><ul><li>Fetüsün Ultrason ile gözlenmesi </li></ul><ul><li>Fetal EKG ve Fonokardiografi </li></ul>
 29. 29. Gebelikte fundus Yüksekliği <ul><li>Aydan sonra pubis üzerinde yükselmeye başlar </li></ul><ul><li>Ayda umbilikus ile symfisis pubis arasındadır </li></ul><ul><li>Ayda umbilikus seviyesinde </li></ul><ul><li>Ayda umbilikus ile sternum arasındadır </li></ul><ul><li>Ayda sternumun 4 parmak altındadır </li></ul><ul><li>Ayda sternuma dayanır </li></ul><ul><li>Ayda sternumun 2 parmak altındadır </li></ul>
 30. 30. LEOPOLD MANEVRALARI 1.Leopold Manevrası 2. Leopold Manevrası
 31. 31. LEOPOLD MANEVRALARI 3.Leopold Manevrası 4.Leopold Manevrası
 32. 32. ANTENATAL BAKIMIN AMAÇLARI <ul><li>Gebelik boyunca anne sağlığını korumak, yükseltmek </li></ul><ul><li>Fetüsün normal gelişmesi ve sağlığını güvence altına almak </li></ul><ul><li>Ana-çocuk sağlığı sorunlarını erken tanımlamak, önlemek </li></ul><ul><li>Gebelikte görülecek tehlikeli patolojik belirtileri anneye açıklamak </li></ul>
 33. 33. GEBELİKTE YETERSİZ VE DENGESİZ BESLENMENİN ANNE VE ÇOCUK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
 34. 34. ANNEDE <ul><li>Ölüm riski artar, </li></ul><ul><li>Yaşam süresi kısalır, </li></ul><ul><li>Dişlerde çürüme ve osteomalazi ortaya çıkar, </li></ul><ul><li>Anemi ve avitaminozlar gelişir, </li></ul><ul><li>Çocuk ve aile bakımı güçleşir, </li></ul><ul><li>Emzirme verimsiz olur, </li></ul><ul><li>Sonraki gebelikler sağlıksız olur. </li></ul>
 35. 35. ÇOCUKTA <ul><li>Perinatal ölüm riski artar, </li></ul><ul><li>Düşük doğum ağırlıklı doğar, </li></ul><ul><li>Fizik ve mental gelişme geriliği olur, </li></ul><ul><li>Hastalıklara yakalanma riski artar. </li></ul>
 36. 36. PUERPERİUMDAKİ FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
 37. 37. GENİTAL ORGANLAR <ul><li>Uterus </li></ul><ul><li>Serviks </li></ul><ul><li>Tuba ve overler </li></ul><ul><li>Vagina ve dış genitaller </li></ul><ul><li>Pelvis tabanı ve destek dokular </li></ul>
 38. 38. LOĞUSALIKTA FUNDUS YÜKSEKLİĞİ <ul><li>Doğumdan hemen sonra umbilikus symphis pubis arasında </li></ul><ul><li>Doğumdan 5-6 saat sonra umbilikusun 1-2 parmak üzerinde </li></ul><ul><li>1. Gün umbilikus / 1 parmak altında </li></ul><ul><li>3. Gün umbilikusun 2-3 parmak altında </li></ul><ul><li>7. Gün Sym. Pubisin 2 parmak altında </li></ul><ul><li>10. Gün Sym. Pubisin üzerinde ya da aşmıştır. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Lochia Rubra : ilk 3 gün, açık kırmızı renkli kanlı – pıhtılı – ekşimsi kokulu </li></ul><ul><li>Lochia Seroza : 4 – 10 günler, pembemsi – kahve daha akıcı – seröz nitelikli – kokusuz </li></ul><ul><li>Lochia Alba : 10 günden sonra, 3-4 hafta sürebilir. Kirli – beyaz, sarımsı / renksiz az miktarda – kokusuz. </li></ul>
 40. 40. İLK OVÜLASYON <ul><li>En Erken Ortalama </li></ul><ul><li>Emzirenlerde: 3 ay sonra 17 hafta </li></ul><ul><li>Emzirmeyenlerde 27.Gün 10 hafta </li></ul>
 41. 41. SÜT AKIMININ SÜRDÜRÜLMESİ <ul><li>Süt akımı için gerekli hormonların dengeli biçimde bulunması </li></ul><ul><li>Annenin sağlıklı olması, meme bezi ve ucunda sorun olmaması </li></ul><ul><li>Annenin düzenli ve dengeli beslenmesi, istirahat ve dinlenmeye zaman ayırması </li></ul><ul><li>Bebeği İle uzun süre beraber kalabilmesi </li></ul><ul><li>Stres ve anksiyete gibi emosyonel durumlardan uzak kalması </li></ul>
 42. 42. EKSTRAGENİTAL ORGANLAR <ul><li>Memeler </li></ul><ul><li>Karın ve cilt duvarı </li></ul><ul><li>Dolaşım sistemi </li></ul><ul><li>Solunum sistemi </li></ul><ul><li>Üriner sistem </li></ul><ul><li>Endokrin sistem </li></ul>
 43. 43. YETERSİZ UTERİN İNVOLÜSYON <ul><li>Yumuşak ve yeterince kontrakte olmayan uterus </li></ul><ul><li>Fazla miktarda kanama </li></ul><ul><li>Pelvik rahatsızlık, israrlı bel ağrısı </li></ul><ul><li>Zamanla Küçülmeyen uterus </li></ul>
 44. 44. DOĞUM SONU ERKEN AYAĞA KALDIRMANIN YARARLARI <ul><li>Tromboflebit – Pulmoner emboli, </li></ul><ul><li>Batın distansiyonu, </li></ul><ul><li>İdrar retansiyonu, </li></ul><ul><li>Konstipasyon ve </li></ul><ul><li>Uterin retroversiyon u ÖNLEMEK </li></ul><ul><li>Annenin Kendisini daha zinde ve psikolojik olarak yeterli hissetmesini sağlamak. </li></ul>
 45. 45. KEGEL EGZERSİZLERİ <ul><li>Amaçlar: </li></ul><ul><li>Pelvis taban kaslarını kuvvetlendirme. </li></ul><ul><li>Pelvik organları destekleme. </li></ul><ul><li>Vaginanın eski tonusunu kazanmasına yardımcı olma, </li></ul><ul><li>Perineal kanamayı arttırma ve doku regenerasyonunu hızlandırma. </li></ul>

×