Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAPSyke Hackathon Y-Foorumi

801 views

Published on

Yrittäjyystaitojen kehittäminen innovaatiopedagogiikan avulla: Case SAPSyke Hackathon. Esitys Y-Foruumissa Tampereella 4.5.2018.

Published in: Education
 • Login to see the comments

SAPSyke Hackathon Y-Foorumi

 1. 1. Yrittäjyystaitojen kehittäminen innovaatiopedagogiikan avulla: Case SAPSyke Hackathon Jari Jussila, Anu Suominen & Timo Rainio, Y-Foorumi 4.5.2018 #DigiSyke: https://research.uta.fi/digisyke/
 2. 2. Yrittäjyystaidot TOP 5 1. Luovuus ja innovatiivisuus 2. Mahdollisuuksien havaitseminen, arviointi ja niihin tarttuminen 3. Epävarmuuden ja epämääräisyyden sietokyky 4. Sitkeys 5. Kommunikaatiotaidot Lähde: RezaeiZadeh ym. 2017
 3. 3. SAPSyke Hackathon
 4. 4. Mitä häkättiin? • Toteutuksessa hyödynnettiin SAP HANA Cloud Platformin mahdollisuuksia. Mukaan valittavat kehittäjätiimit ideoivat uudenlaisia ratkaisuja HCP- ympäristön kehitystyökaluilla. Kilpailutehtävät olivat todellisia SAP järjestelmää käyttävien organisaatioiden kehitystarpeita tai ongelmia. • Työskentelyn tueksi SAP tarjosi tiimeille tarvittavan perehdyttämiskoulutuksen sekä työskentelyssä tarvittavat työkalut. Tiimeillä oli myös etukäteen mahdollisuus perehtyä tehtävänantoon ja valmistautua varsinaiseen häkkäysviikonloppuun.
 5. 5. Perehdyttämiskoulutus • Hana Cloud Platform koulutukset järjestetään seuraavasti (koulutukset saman sisältöisiä): – Tampereella keskiviikkona 9.3. (K3109) ja maanantaina 21.3. (SJ204) kello 9-16 – Espoossa torstaina 17.3. ja tiistaina 22.3. klo 9-16 • Koulutukseen osallistuminen ei ole välttämätöntä, jos haluaa osallistua vain kilpailuun. Kaikki kilpailuun osallistuvat tiimit tulevat kuitenkin saamaan erillisen kutsun koulutukseen. • Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 6. 6. Osallistumiseen motivointi (TTY:n opiskelijoille) • Kolmelle parhaalle toteutukselle rahallinen palkinto. • Kaikille mukana olleille tarjotaan lisäksi hyvää näkyvyyttä SAPFinug –jäsenorganisaatioiden toimijoille, ja mahdollisuudet käydä neuvotteluja ideoidensa kautta potentiaalisten asiakkaiden kanssa. • Parhaat ideat esittäjineen pääsevät myös esille SAP Finugin järjestämässä #RACE2025 tapahtumassa, jossa voittajatiimit ja niiden ideoimat ratkaisut virallisesti julkaistaan. Tietojohtamisen ja Hypermedian opiskelijat (ja toki muutkin TTY:n opiskelijat) voivat kerätä kaksi (2) opintopistettä, tai korvata Data- ja informaatioanalytiikka opintojakson harjoitustyön, osallistumalla kilpailuun ja siihen liittyvään koulutukseen.
 7. 7. Hackathon tunnelmia
 8. 8. Kokemuksia innovaatiopedagogiikka- menetelmän soveltamisesta • Hackathonit opiskelijoille innostava ja autenttinen oppimisympäristö, joka tukee yrittäjyystaitojen kehittymistä • Tehdään ”oikeita” ratkaisuja ”oikeille” yrityksille ”oikeilla” välineillä • Hackathoneissa yhdistyy eri korkeakoulujen (@Tampere3 ym.) opiskelijoiden, startuppien ja ammattilaisten tekeminen
 9. 9. Haasteita ja jatkotutkimuskohteita • Opiskelijoiden yrittäjyystaitojen kehittymisen arviointi (haastattelut & tilastolliset tutkimukset) • Yli korkeakoulujen rajat ylittävä pedagoginen suunnittelu, joka mahdollistaa hackathonien paremman integroitumisen opetukseen – ja insentiivit opiskelijoille osallistua tapahtumiin • Häkkien tulosten ja onnistumisen arviointi yritysten näkökulmasta, kuinka korkeakouluyhteistyö voi tuottaa enemmän arvoa elinkeinoelämälle
 10. 10. Kiitokset

×