Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä

2,849 views

Published on

Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä. Luento TETAP-5500 Projektiliiketoiminta 2012 kurssilla.

Published in: Business
 • Login to see the comments

Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä

 1. 1. Sosiaalinen media projektin ohjauksenapuvälineenä TETAP-5500 Jari Jussila Projektipäällikkö, SOITA-hanke www.tut.fi/soita
 2. 2. 2 Uudet työkalut Transaktioiden automatisointi Yhteistyön ja osallistumisen mahdollistaminen ERP, CRM, SCM käyttöönotto - Johto määrittelee käyttäjät - Käyttäjien täytyy noudattaa sääntöjä - Usein monimutkainen Web 2.0 työkalut teknologiainvestointiTuottavuus Perinteiset Web 2.0 työkalujen käyttöönotto IT-järjestelmät - Käyttäjäryhmät saattaa muotoutua odottamattomasti - Käyttäjät osallistuvat tiiviisti - Usein kevyt teknologiainvestointi olemassa olevan infrastruktuurin päälle 1990-luku 2009 Aika Lähde: McKinsey 2009 Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Saatavissa: http://bit.ly/6waysMcKinsey2009 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 3. 3. 3Mitä on Web 2.0? Web 1.0  Web 2.0DoubleClick Google AdSenseOfoto FlickrAkamai BitTorrentmp3.com NapsterBritannica Online Wikipediapersonal websites bloggingevite upcoming.org and EVDBdomain name speculation search engine optimizationpage views cost per clickscreen scraping web servicescontent management systems wikisdirectories (taxonomy) tagging (folksonomy)stickiness syndication Lähde: O’Reilly 2007 Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Ks. esim.: http://oreil.ly/whatisweb20 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 4. 4. 4Enterprise 2.0 teknologioiden kuusikomponenttia1. Hakukone (Search)2. Linkit (Links)3. Julkinen kirjoittaminen (Authoring)4. Taggaus (Tags)5. Älykkäät laajennokset (Extensions)6. Hälytykset ja viestit (Signals) Enterprise 2.0 = Web 2.0 palvelut, työkalut ja menetelmät yrityskontekstissa Lähde: McAfee (2006) Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 5. 5. 51. Hakukone• Informaatioalusta on arvokas vain silloin kun käyttäjä voi löytää sieltä etsimänsä tiedon.• Tutkimuksien mukaan käyttäjillä on yleensä suurempia vaikeuksia löytää etsimäänsä tietoa järjestetystä intranetistä tai tietokannasta kuin jatkuvasti muuttuvasta ja sisällöltään epäjärjestyneestä internetistä.• Vaikka hakutoiminto itsessään ei ole sosiaalista mediaa, se on pitkälti kaiken perusta sosiaalisen median palveluita käytettäessä, esimerkiksi etsittäessä henkilöä verkostosta tai sisältöä wikistä. Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 6. 6. 62. Linkit• Linkkien hyöty ei ole pelkästään siinä, että viedessään sivustolta tai palvelusta toiselle, ne muodostavat navigaatiopolkuja eri paikoissa sijaitsevan tiedon välille.• Linkit pitävät sisällään tietoa myös sisältöjen välisistä suhteista ja yhteyksistä.• Linkit luovat rakenteen, jossa tärkeimmät osat ovat niitä, joilla vieraillaan eniten.• Linkkien hyödyntäminen toimii sitä paremmin mitä useampi henkilö niitä pystyy luomaan. Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 7. 7. 73. Julkinen kirjoittaminen• Julkinen kirjoittaminen antaa kenelle tahansa mahdollisuuden luoda, muokata, kommentoida ja linkittää tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä.• Blogit ja Wikipedia ovat osoittaneet että useilla ihmisillä on halukkuutta luoda itse sisältöä myös laajalle yleisölle. Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 8. 8. 84. Taggaus• Taggaus eli merkitseminen auttaa kategorisoimaan tietoa käyttäjille luonnollisella tavalla.• Taggaus tarkoittaa avainsanojen liittämistä internetsivuihin, tekstiin, kuviin, videoihin, äänitiedostoihin ja profiileihin. • esimerkiksi avainsanojen liittäminen Flickr kuviin tai Diigo kirjamerkkeihin• Käyttäjä liittää sopivaksi katsomansa avainsanan eli tagin haluamaansa sisältöön ja luo näin linkkejä ja yhteyksiä muiden samalla avainsanalla merkittyjen sisältöjen välille• Tagien ensisijainen tarkoitus on toimia navigoinnin ja tiedonhaun tukena Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 9. 9. 95. Älykkäät laajennokset• Älykkäät laajennokset vie taggauksen yhden askeleen pidemmälle automatisoimalla sisällön kategorisointia ja tunnistamalla automaattisesti kaavoja sisällöstä.• Älykkäät laajennokset voivat esimerkiksi ehdottaa käyttäjille sisältöä periaatteella ”jos pidit tästä sisällöstä, pidät oletettavasti myös tästä toisesta”. Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 10. 10. 106. Hälytykset ja viestit• Uutta sisältöä voidaan lisätä niin nopealla tahdilla, että käyttäjä ei kykene seuraamaan kaikkia haluamiaan päivityksiä.• Hälytysten ja viestien avulla käyttäjä saa ilmoituksen, kun uutta sisältöä lisätään.• Hälytykset voi tilata esimerkiksi sähköpostiin tai RSS-syötteenä.• RSS-syötteet seuraavat kiinnostavaksi määriteltyjä sivustoja käyttäjän puolesta ja ilmoittavat, mikäli uutta tietoa on lisätty• Hälytyksiä voi soveltaa esimerkiksi taggauksen kanssa yhdessä, jolloin hälytys tulee, kun käyttäjän määrittelemällä tagilla lisätään uutta sisältöä tietokantaan. Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 11. 11. 11Mitä on sosiaalinen media? Sisältö S Sosiaalinen media Yhteisöt Web 2.0 ja verkostot Lähde: Ahlqvist et al. 2008 Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 12. 12. Miten sosiaalisen media muuttaa 12toimintatapoja yrityksen sisällä? Esim.sähköpostin ja wikin käyttö Sähköposti Wiki Wiki Lähde: Lakkala 2011 Jari Jussila TTY / TETAP-5500 http://www.slideshare.net/hrry/some-tut-innovaatiot Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 13. 13. Sosiaalinen media lähestymistapoja 13 projektien hallintaan SECI-mallin kautta kuvattuna Hiljainen tieto Sosiaalisaatio Ulkoistaminen Pikaviestit Sosiaaliset Chat Mikroblogit verkostoitumispalvelut* Metadata Blogit Avoimet ja suljetut yhteisöt* Kommentointi Taggaus Sisällön jakamisen Wikit palvelutHiljainen tieto Eksplisiittinen tieto Folksonomiat Suositukset Virtuaalimaailmat Älykkäät laajennokset 3D-konfiguraattorit Arvostelut ja suunnittelutyökalut Sosiaaliset kirjamerkit SNA Sisäistäminen Yhdistäminen Eksplisiittinen tieto Lähde: ks. Chatti et. al. 2007; Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Kotilainen 2011 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 14. 14. MyDeco: esimerkki sosiaalisen median 3D- 14konfiguraattori ja suunnittelutyökalustasisustussuunnittelualalta Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 15. 15. Crescendo: esimerkki sosiaalisen 15median 3D-konfiguraattorityökalustaarkkitehtialalta Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 16. 16. Crescendo: esimerkki sosiaalisen 16median 3D-konfiguraattorityökalustaarkkitehtialalta Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 17. 17. Bombardier: esimerkki 3D-konfiguraattorin 17hyödyntämisestä innovaatiokilpailussasosiaalisessa mediassa Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 18. 18. Bombardier: esimerkki 3D-konfiguraattorin 18hyödyntämisestä innovaatiokilpailussasosiaalisessa mediassa Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 19. 19. 19 Bombardier – innovaatiokilpailut loppukäyttäjille • Perinteisesti loppukäyttäjien tarpeita tunnetaan ja huomioidaan suhteellisen huonosti B2B- sektorin yritysten tuotekehityksessä • YouRail- suunnittelukilpailu sekä ammattilaisille että loppukäyttäjille, tavoitteena samalla suorien asiakkaiden parempi palveleminen innovatiivisten ja visionääristen ratkaisujen kautta • 3D- suunnittelukonfiguraattori: 2500 henkilöä osallistui, tuloksena 4200 designia, 8500 kommenttia, 26000 designien arviointia • Tärkeänä lopputuloksena loppukäyttäjien tarpeiden parempi ymmärrys Lähde: Kärkkäinen 2011Saatavissa: http://www.slideshare.net/HannuKar/presentation-dcl-2011-slide-share
 20. 20. 20 Sosiaalisen median näkyvyyden eri tasotJokaisella tasolla osallistuminen voi olla avointa, suljettua tai salaista Julkinen verkko (internet) Partneriverkko (ekstranet) Sisäinen verkko (intranet) Lähde: Lakkala 2011 http://bit.ly/someteollisuudessaraportti
 21. 21. 21Sosiaalisen median hyödyntäminenyrityksissä Sosiaalisen median käyttö yrityksissä (McKinsey 2011)2011 (n = 4 261) Sosiaaliset2010 (n = 3 249) verkostot Blogit2009 (n = 1 695) Mikroblogit2008 (n = 1 988) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Lähde: McKinsey 2011. Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Saatavissa: http://bit.ly/McKinsey2011 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 22. 22. Sosiaalisen median työkalujen 22hyödyntäminen sisäisessä käytössäSuomessa (Teknologiateollisuus) Lähde: Lakkala 2011 Jari Jussila TTY / TETAP-5500 http://bit.ly/someteollisuudessaraportti Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 23. 23. Sosiaalisen median hyödyntäminen 23 toimialoittain suomalaisissa B2B- yrityksissä (Teknologiateollisuus) Hyödyntää Hyödyntää Hyödyntää Kaikki kyselyyn sisäisesti * asiakasrajapinna partnerien vastanneet (ja %- ssa * kanssa * osuus kaikista vastanneista)Elektroniikka- ja 36% 20% 20% n=25 (18%)sähköteollisuusKone- ja 20% 7% 3% n=75 (52%)metalliteollisuusMetallien jalostus 45% 18% 18% n=11 (8%)Suunnittelu ja 31% 0% 23% n=13 (9%)konsultointiMuut 43% 7% 7% n=14 (10%) *= hyödyntää vähintään kohtuullisesti (% vastanneista saman kokoluokan yrityksistä) Lähde: Lakkala 2011 Jari Jussila TTY / TETAP-5500 http://bit.ly/someteollisuudessaraportti Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 24. 24. 24Sosiaalisen median vaikutuksiayrityksiin ja niiden liiketoimintaanSisäinen käyttö Käyttö asiakasrajapinnassa(mediaaniparannus%) (mediaaniparannus%)Nopeampi tiedon 30% Lisääntynyt 18%ja sisäisten asiakastyytyväisyysasiantuntijoidensaavutettavuus Lyhentynyt 20 % tuotteidenLyhentynyt 20% markkinoilletuloaikatuotteidenmarkkinoilletuloaika Uusien 15% innovaatioidenUusien 20% määräinnovaatioidenmäärä Lähde: McKinsey 2010; Kärkkäinen 2012 Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Saatavissa: http://bit.ly/some2010mckinsey Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 25. 25. 25Sosiaalisen median avulla saavutettujahyötyjä Vähintään yksi mitattava businesshyöty Sisäisessä käytössäSisäisten asiantuntijoiden nopeampi saatavuus Kommunikointikustannuksien vähentyminen Tiedon nopeampi saatavuus Asiakasrajapinnassa Markkinointikustannuksien vähentyminen 2009 2010 Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen 2011 Markkinoinnin tehokkuuden lisääntyminen Partnereiden kanssaUlkoisten asiantuntijoiden nopeampi saatavuus Kommunikointikustannuksien vähentyminen Tiedon nopeampi saatavuus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Lähde: McKinsey 2011. Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Saatavissa: http://bit.ly/McKinsey2011 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 26. 26. Sosiaalisen median hyötyjä 26suomalaisissa yrityksissä:Case Yammer• Hyvä kokemus eräässä suomalaisessa alihankintaverkostossa on ollut hyödyntää Yammer mikroblogipalvelua keskinäisen viestinnän tehostamiseen.• Palvelun kautta voi lähettää nopeita kysymyksiä ja päivityksiä, jotka näkyvät kaikille ryhmän jäsenille. Muut voivat vastata viesteihin ja keskustelut tallentuvat viestiketjuiksi. Viesteistä voi myös ”tykätä” eli kuitata lukeneensa viestin, ja niitä voi organisoida avainsanojen avulla, jotta samaan aiheeseen liittyviä keskusteluja on helpompi löytää myöhemmin. Avainsanoja voivat olla esimerkiksi tuote- tai koneiden tunnistenumerot.• Tämän seurauksena on mm. • ongelmatilanteiden ratkaiseminen pää- ja alihankkijan välillä nopeutunut selvästi • keskustelut ovat jääneet talteen • ja sähköpostien määrä merkittävästi vähentynyt Lähde: Aramo-Immonen et al. 2012; Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Jussila et al. 2011; Lakkala 2011 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 27. 27. Sosiaalisen median hyötyjä 27suomalaisissa yrityksissä:Case Wiki• Kangasniemellä sijaitsevassa yli 30 hengen alihankintakonepajassa yrityksen laatukäsikirja on muunnettu dokumenttimuodosta yhteisöllisesti ylläpidettäväksi wiki- sivustoksi• Laatukäsikirja-wiki on käytettävissä yrityksen sisäverkossa, missä kuka tahansa yrityksen työntekijöistä pystyy lukemaan ja muokkaamaan wikin sisältöä. Muutokset tallentuvat kuitenkin vain ehdotuksiksi, eivätkä näy muille, ennen kuin johto on hyväksynyt ne. Tehdyt muutokset käydään lisäksi läpi viikoittain, jotta kaikki ovat heti tietoisia toimintatapoihin tehdyistä muutoksista.• Reifer on onnistunut kehittämään toimintansa laatua merkittävästi. Laatukäsikirja on jatkuvasti ajan tasalla ja yrityksessä myös aidosti toimitaan sen mukaan. Työohjeiden yhteisöllinen dokumentointi puolestaan tehostaa tuotantoa. Lähde: Kärkkäinen et al. 2012; Jussila et Jari Jussila TTY / TETAP-5500 al. 2011; Lakkala 2011 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 28. 28. Omakohtaisia kokemuksia sosiaalisen 28median työkaluista: Case Tungle /Doodle• Projektin kokouksien ja palaverien nopeampi organisoiminen• Ei enää edestakaista sähköpostien lähettelyä tai tuplakirjauksia• Integrointi suoraan kalenteriin Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 29. 29. 29Omakohtaisia kokemuksia sosiaalisenmedian työkaluista: Case Dropbox• Kaikilla projektissa aina ajantasaisimmat dokumentit• Dokumentteihin pääsee käsiksi mistä vaan, myös mobiilisti• Jakaminen on helppoa myös projektiorganisaation ulkopuolisille osapuolille Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 30. 30. 30Omakohtaisia kokemuksia sosiaalisenmedian työkaluista: Case Diigo• Kirjamerkkien helpompi jakaminen projektitiimin jäsenten kesken• Kirjamerkkien taggauksen avulla kiinnostavat asiat ovat helpommin löydettävissä• Säästää aikaa ja vaivaa tiedonjakamisessa (myös muihin some- palveluihin) Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 31. 31. 31Erityisesti projektien hallintaasuunnitellut sosiaalisen median työkalut Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 32. 32. 32Trello projektinhallintatyökalu Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 33. 33. 33Esimerkkiprojekti Trellolla Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 34. 34. Erityisesti projektien hallintaa 34suunnitellut sosiaalisen median työkalut(yhteiskehittely)• Ilmianna oma projektien hallintaan hyvin soveltuva sosiaalisen median työkalu  kommentoimalla esitykseen Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 35. 35. 35Aiheesta lisää http://flipflashpages.uniflip.com/3/62777/144143/pub/ Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 36. 36. 36Lähteitä• Ahlqvist, T., Bäck, A., Halonen, M., Heinonen, S. 2008. Social media roadmaps. Exploring the futures triggered by social media. Espoo, VTT Tiedotteita – Research Notes 2454.• Bughin, J., Chui, M. 2010. The rise of the networked enterprise: Web 2.0 finds its payday. The McKinsey Quarterly, December 2010. Saatavissa: http://bit.ly/some2010mckinsey• Bughin, J., Byers, A., Chui, M. 2011. How social technologies are extending the organization. The McKinsey Quarterly, November 2011. Saatavissa: http://bit.ly/some2010mckinsey• Chatti, M. A., Klamma, R., Jarke, M. & Naeve, A. 2007. The Web 2.0 Driven SECI Model Based Learning Process. Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. 18–20 July, ss. 780-782.• Chui, M., Miller, A., Roberts, R.P. 2009. Six ways to make Web 2.0 Work. The McKinsey Quarterly, February 2009. Saatavissa: http://bit.ly/6waysMcKinsey2009• Jussila, J., Kärkkäinen, H., Lakkala, H., Pöysti, K. 2011. Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business yrityksissä. Suomen Tuotannonohjausyhdistyksen Jäsenlehti 4/2011. Saatavissa: http://www.slideshare.net/jjussila/sosiaalisen-median-soveltamistavat-ja-hydyt-teollisissa-businesstobusiness- yrityksiss• Kotilainen, J. 2011. Sosiaalinen media projektiorganisaation tiedon uudelleenkäytön tehostamisessa. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto.• Kärkkäinen, H., Jussila, J., Aramo-Immonen, H. 2012. Sosiaalinen media valjastetaan projektiliiketoiminnan käyttöön. Projektitoiminta 1/2012. ss. 48-51. Saatavissa: http://flipflashpages.uniflip.com/3/62777/144143/pub/• Kärkkäinen, H. 2012. Sosiaalinen media tuotekehityksen asiakasrajapinnassa. FIMA 6. vuosikokousseminaari 2012, 30.3.2012.• Kärkkäinen, H. 2011. Sosiaalinen media innovaatiotoiminnassa ja asiakasrajapinnassa – B2B-yritysten näkökulma. Esitys DCL-konferenssissa, 3.11.2011, Vanajanlinna. Saatavissa: http://www.slideshare.net/HannuKar/presentation- dcl-2011-slide-share• Lakkala, H. 2011. Sosiaalinen media teollisuudessa – Esiselvitysraportti. Saatavissa: http://bit.ly/someteollisuudessaraportti• McAfee, A. P. 2006. Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. MITSloan Management Review. Vol. 47, no. 3, ss. 21–28.• O’Reilly, T. 2007. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Communications & Strategies, No. 65, 1st Q. 2007. Jari Jussila TTY / TETAP-5500 Sosiaalinen media projektin ohjauksen apuvälineenä
 37. 37. Sosiaalisen median tutkimuksia”SOITA – Sosiaalinen media innovaatioprosessin tukena asiakasrajapinnassa ” – hanketutkii ja pilotoi sosiaalisen median mahdollisuuksia innovaatioprosessinasiakasrajapinnassa b-to-b kontekstissa. Tarkoituksena on parantaa suomalaisten suurtenja pk-yritysten käyttäjälähtöisyyttä ja kykyä hyödyntää avoimen innovaationtoimintatapoja. Hanketta toteutetaan Tampereen teknillisen yliopiston / NOVI-tutkimuskeskuksen , Åbo Akademin / MediaCityn johdolla, yhteistyössä yritystenBeckhoff Automation Oy, Brandstairs Oy, Intosome Oy, ja Simosol Oy, sekä Digitaalisetsisällöt ja Älykkäät Koneet -klustereiden kanssa.Hankkeen ovat rahoittaneet Tekes, Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi,yhteistyöyritykset ja Teknologiakeskus Innopark Oy.

×