Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus

528 views

Published on

Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus - Tietojohtamisen tutkimusmenetelmät

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus

 1. 1. Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus TTA-15090 Tutkimusmetodologia & TLO-35600 Tietojohtamisen tutkimusmenetelmät TkT Jari Jussila 26.1.2016
 2. 2. Dokumenttipohjainen tutkimus • Luotu (& kerätty) jotain muuta tarkoitusta varten “secondary data” • Dokumenttilähteitä on tietokonekapasiteetin myötä entistä helpompi helpompi kerätä ja säilöä • Dokumenttilähteissä huomionarvoista � jos dokumentit on valmiiksi kerätty, niin säästyy aikaa ja vaivaa � kun kerätty jotain muuta tarkoitusta varten, sillä ei ehkä kyetä löytämään vastausta kysymykseesi 24.1.2017muokattu Mäkinen 2016 2
 3. 3. Dokumentit lähteenä 24.1.2017muokattu Mäkinen 2016 3 - sosiaalinen media - www-sivut - vuosikertomukset - mediatiedotteet - tietokannat - intranet - dokumentit - keskustelut (audio, video, chat) - tilastot - raportit - selvitykset - maksulliset tilastot - maksulliset raportit - jäsenyyttä edellyttävät selvitykset julkinen ei-julkinenyrityskohtainenyleinen
 4. 4. Yleisiä julkisia lähteitä • Tilastot, esim. – Tilastokeskus: http://www.stat.fi/ – Avoin data: https://www.avoindata.fi/fi – EU:n tilastot: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ • Diplomityössä yleisiä julkisia datoja käytetään – johdannossa perustelemaan aiheen merkitystä – osana kirjallisuustutkimusta ja teorian rakentamista – tai varsinaisena empiirisen materiaalin tukena – yleiset lähteet voivat olla myös pääasiallinen empiirinen materiaali, esimerkiksi • markkinapotentiaalin määrittäminen • kilpailun kartoittaminen, jne. 24.1.2017 4muokattu Mäkinen 2016
 5. 5. Neljännesvuosikertomukset • Neljännesvuosi- kertomuksien tekstien visualisointi kilpailijatiedon lähteenä • Case tutkimuksena kolmen matkapuhelinvalmistajan neljännesvuosi- kertomukset vuosilta 2000-2001 – Nokia – Motorola – Ericsson 24.1.2017 5Magnusson 2010
 6. 6. Facebook keskustelut • Joukkorahoituskampanj an vaikutukset sosiaalisen median fanikuntaan • Case tutkimuksena Nokian ja Jollan Facebook sivujen postaukset, tykkäykset ja kommentit Slush 2014 tapahtuman ympärille, jolloin molemmat julkaisivat oman tablettinsa 24.1.2017 6Jussila ym. 2016
 7. 7. Ryömijöiden & raapijoiden avulla kerätty data • Dataa voi kerätä ohjelmallisesti miltä tahansa www-sivulta • Esimerkkinä ryömijä & raapija datan keräämiseen Indiegogo joukkorahoitusalustalta • Lähdekoodi saatavilla: http://github.com/jukkah uhtamaki/crowdfunding- data 24.1.2017 7Huhtamäki ym. 2015
 8. 8. Tapahtuma-analyysi (Event Study) • Tehokkailla markkinoilla julkinen informaatio heijastuu välittömästi pörssikurssiin • Lasketaan tapahtuman päivänä (+/- 1 päivä) miten yrityksen pörssikurssin muutos erosi vertailuryhmän “markkinamuutoksesta” ja saadaan ko. yrityksen erityinen kurssimuutos, joka on pörssitiedotteen/uutisen/ tms. tapahtuman vaikutuksen estimaatti 24.1.2017 8Singhal 2016 Nokia Corporation 24.1. (Lähde: Nordnet) Using Secondary Data in Operations Management Research: Overview and Research Opportunities (Lähde: Singhal 2016, s. 25)
 9. 9. Sävyanalyysi sosiaalisen median aineistoista 24.1.2017 9Jalonen 2016
 10. 10. Tunnetilojen analyysi tekstiaineistoista 24.1.2017 10Jussila & Vuori 2017

×