Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median hyödyntäminen yhdistyksen ja yrityksien käytössä

2,057 views

Published on

Sosiaalisen median hyödyntäminen yhdistyksen ja yrityksien käytössä -esitys Sähkösuunnittelun yhteistyöpäivillä Kasnäsin saaristokylpylässä 21.5.2012

Published in: Business
 • Login to see the comments

Sosiaalisen median hyödyntäminen yhdistyksen ja yrityksien käytössä

 1. 1. Jari JussilaTampereen teknillinen yliopisto SÄHKÖSUUNNITTELUN YHTEISTYÖPÄIVÄT 21.5.2012 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN YHDISTYKSEN JA YRITYKSIEN KÄYTÖSSÄ
 2. 2. SOSIAALINEN MEDIA TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA (2011) Hyödyntää Hyödyntää Hyödyntää Kaikki kyselyyn somea sisäisesti somea asiakas- somea vastanneet (ja %- rajapinnassa partnerien osuus kaikista kanssa vastanneista)Elektroniikka- ja 36% 20% 20% n=25 (18%)sähköteollisuusKone- ja 20% 7% 3% n=75 (52%)metalliteollisuusMetallien jalostus 45% 18% 18% n=11 (8%)Suunnittelu ja 31% 0% 23% n=13 (9%)konsultointiMuut 43% 7% 7% n=14 (10%) * hyödyntää vähintään kohtuullisesti (% vastanneista saman kokoluokan yrityksistä) LÄHDE: LAKKALA 2011, KÄRKKÄINEN 2012 22.5.2012 2 HTTP://BIT.LY/SOMETEOLLISUUDESSARAPORTTI
 3. 3. SOSIAALINEN MEDIA TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA (2011) Hyödyntää Hyödyntää Hyödyntää Kaikki kyselyyn somea sisäisesti somea asiakas- somea vastanneet (ja %- rajapinnassa partnerien osuus kaikista kanssa vastanneista)1-10 hlöä 27% 0% 20% n=15 (11% )11-50 hlöä 24% 9% 9% n=58 (41%)51-250 hlöä 32% 12% 8% n=50 (35%)251-500 hlöä 10% n=10 (7%)501-1000 hlöä 50% n=2 (1%)1000-5000 hlöä 33% 33% n=3 (2%)yli 5000 hlöä 60% 40% n=5 (4%) LÄHDE: LAKKALA 2011, KÄRKKÄINEN 2012 22.5.2012 3 HTTP://BIT.LY/SOMETEOLLISUUDESSARAPORTTI
 4. 4. SOMEN KÄYTTÖTARKOITUKSIA Tiedotus, Markkinointi, viestintä asiakaspalvelu Google Facebook YouTube Foorumi Facebook Chat LinkedIn Wikipedia Blogi Twitter YouTube Yritys Profiloituminen, Yhteistoiminta, asiantuntijuus kehittäminen Blogi SlideShare Wiki LinkedIn Wiki Extranet Foorumi Pinterest Twitter Yammer Blogi IntranetMUOKATTU LÄHTEESTÄ: SYKKÖ 2010 22.5.2012 4SAATAVISSA: HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/MARSYK
 5. 5. LÄHDE: CAPGEMINI CONSULTING RESEARCH 2012 22.5.2012 5SAATAVISSA: HTTP://BIT.LY/CAPGEMINISOMEMATURITY
 6. 6. LÄHDE: CAPGEMINI CONSULTING RESEARCH 2012 22.5.2012 6SAATAVISSA: HTTP://BIT.LY/CAPGEMINISOMEMATURITY
 7. 7. LINKEDINSUOMESSALÄHDE: LAINE & KORPI 2012 22.5.2012 7SAATAVISSA: HTTP://BIT.LY/LINKEDINSUOMI12
 8. 8. SOME MAHDOLLISTAA TUOTTAVUUSHYPYN Transaktioiden automatisointi Yhteistyön ja osallistumisen mahdollistaminen ERP, CRM, SCM ym. Sosiaalinen mediaTuottavuus Perinteiset IT-järjestelmät 1990-luku 2009 Aika AikaLÄHDE: MCKINSEY 2009 22.5.2012 8SAATAVISSA: HTTP://BIT.LY/6WAYSMCKINSEY2009
 9. 9. YLEISIMMÄT SAAVUTETUT HYÖDYT Sisäinen käyttö Käyttö asiakasrajapinnassa (mediaaniparannus%) (mediaaniparannus%) Nopeampi tiedon 30% Lisääntynyt 18% ja sisäisten asiakastyytyväisyys asiantuntijoiden saavutettavuus Lyhentynyt 20 % tuotteiden Lyhentynyt 20% markkinoilletuloaika tuotteiden markkinoilletuloaika Uusien 15% innovaatioiden Uusien 20% määrä innovaatioiden määräLÄHDE: MCKINSEY 2010 22.5.2012 9SAATAVISSA: HTTP://BIT.LY/SOME2010MCKINSEY
 10. 10. SOSIAALISEN MEDIAN HYÖTYJÄMUIDEN TUTKIMUKSIEN MUKAAN• Markkinointikustannuksien vähentyminen ja markkinoinnin tehokkuuden parantaminen• Asiakaspalvelun nopeutuminen, asiakaspalvelukustannuksien pienentyminen ja asiakastyytyväisyyden parantuminen• Parantunut brändimielikuvaa ja mielipidejohtaja aseman kehittyminen• Tehostunut sisäinen ja ulkoinen viestintä• … 22.5.2012 10
 11. 11. SAADUT HYÖDYT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ VS. MUISSA TUTKITUISSA • Sosiaalinen media teollisuudessa –tutkimus Teknologiateollisuuden yrityksissä (2011): • Suomalaisista yksinomaan B2B-liiketoimintaa harjoittavista teollisuusyrityksistä oli vasta 10 % saavuttanut mitattavia bisneshyötyjä jonkin verran (1 % hyvin) • Jonkin verran mitattavia bisneshyötyjä oli saavutettu elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metalliteollisuudessa, sekä suunnittelu- ja konsultointialalla • Hyvin mitattavia bisneshyötyjä oli saavutettu ohjelmistoteollisuudessa • McKinseyn tutkimus pohjoisamerikkalaisista ja eurooppalaisista yrityksistä (eri toimialat): • Vuonna 2009 (n= 1 695) • 69 % tutkimukseen osallistuneista pohjoisamerikkalaisista ja eurooppalaisista yrityksistä oli saavuttanut vähintään yhden mitattavan bisneshyödyn ja • Vuonna 2010 (n= 3250) • mitattavia hyötyjä oli saavuttanut jo melkein yhdeksän kymmenestä yrityksestä .LÄHDE: LAKKALA 2011, SAATAVISSA: HTTP://BIT.LY/SOMETEOLLISUUDESSARAPORTTI; 22.5.2012 11MCKINSEY 2009, 2010, 2011
 12. 12. GENELEC: FACEBOOK MARKKINOINNISSA• Genelecin Facebook perustettiin keväällä 2008• Facebookin avulla saadaan esimerkiksi suurempi hyöty messuista, jotka tyypillisesti ovat hyvin kalliita• Facebookkiin laitetaan esimerkiksi messuvalokuvat• Facebookissa käy moninkertainen määrä katsojia (messukuville) kuin messuosastolla, jonka avulla saadaan lisää hyötyä perinteisiin markkinoinnin kanaviinLÄHDE: GENELEC 2012 22.5.2012 12
 13. 13. REIFER: WIKI TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ• Reifer Oy on Kangasniemellä sijaitseva yli 30 hengen alihankintakonepaja, joka tekee ohutlevypohjaista kokoonpanotyötä suomalaisille päämiehille.• Yrityksen laatukäsikirja on muunnettu dokumentti-muodosta yhteisöllisesti ylläpidettäväksi wiki-sivustoksi. Laatukäsikirjassa on kuvattu Reiferin prosessit ja käytännöt, joita voidaan ylläpitää helposti wikin avulla.• Laatukäsikirja-wiki on käytettävissä vain yrityksen sisäverkossa, missä kuka tahansa yrityksen työntekijöistä pystyy lukemaan ja muokkaamaan wikin sisältöä. Muutokset tallentuvat kuitenkin vain ehdotuksiksi, eivätkä näy muille, ennen kuin johto on hyväksynyt ne. Tehdyt muutokset käydään lisäksi läpi viikoittain, jotta kaikki ovat heti tietoisia toimintatapoihin tehdyistä muutoksista.LÄHDE: LAKKALA 2011, JUSSILA 2011 22.5.2012 13HTTP://BIT.LY/SOMETEOLLISUUDESSARAPORTTI
 14. 14. TWITTER MIELIPIDEJOHTAJA ASEMANRAKENTAMISESSA 22.5.2012 14
 15. 15. TWITTER TIEDOTTAMISESSA 22.5.2012 15
 16. 16. TWITTER ASIAKASPALVELUSSA 22.5.2012 16
 17. 17. 22.5.2012 17
 18. 18. 22.5.2012 18
 19. 19. N=M*S• Näkyvyys = Muu media * Sosiaalinen media 22.5.2012 19
 20. 20. 22.5.2012 20
 21. 21. 22.5.2012 21
 22. 22. 22.5.2012 22
 23. 23. TRELLO: PROJEKTINHALLINTA TYÖKALU ESIM.TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESSÄ 22.5.2012 23
 24. 24. GOOGLE DOCS:DOKUMENTTIEN YHTEISTYÖSTÄMISTÄSOSIAALISESSA MEDIASSA 22.5.2012 24
 25. 25. YAMMER: TUOTEKEHITYSPROJEKTINVIESTINTÄVÄLINEENÄLÄHDE: LAKKALA 2012 22.5.2012 25SAATAVISSA: HTTP://BIT.LY/SOMERISTIRETKI
 26. 26. LÄHDE: LAKKALA 2012 22.5.2012 26SAATAVISSA: HTTP://BIT.LY/SOMERISTIRETKI
 27. 27. SOSIAALISEN MEDIANSOVELTAMISTAPOJA SUUNNITTELUSSA• 3D-konfiguraattori ja suunnittelutyökalut • asiakastarpeiden selvittämisessä • palautekanavana suunnitteluprosessissa • prototyyppien valmistuksessa • testaamisessa • ostoprosessissa • asiakaspalvelussa ja jälkimyynnissä 22.5.2012 27
 28. 28. CRESCENDO: ESIMERKKI SOSIAALISEN MEDIAN 3D-KONFIGURAATTORITYÖKALUSTA VIRTUAALIMAAILMASSALÄHDE: CRESCENDO 2012 22.5.2012 28
 29. 29. CRESCENDO: ESIMERKKI SOSIAALISEN MEDIAN 3D-KONFIGURAATTORITYÖKALUSTA VIRTUAALIMAAILMASSALÄHDE: CRESCENDO 2012 22.5.2012 29
 30. 30. MYDECO: ESIMERKKI SOSIAALISEN MEDIAN 3D-KONFIGURAATTORI JA SUUNNITTELUTYÖKALUSTAVERKKOKAUPPA / SISUSTUSSUUNNITTELUYHTEISÖSSÄLÄHDE: MYDECO 2012 22.5.2012 30
 31. 31. TINKERCAD: ESIMERKKI SOSIAALISEN MEDIAN 3D-SUUNNITTELUTYÖKALUSTA JA YHTEISÖSTÄLÄHDE: TINKERCAD 2012 22.5.2012 31
 32. 32. MUITA TYYPILLISIÄ SOSIAALISEN MEDIANSOVELTAMISTAPOJA YRITYSTENKEHITTÄMISTOIMINNASSA• Sosiaalisen median asiakasyhteisöt ja ulkopuoliset foorumit• Sosiaalisen median hyödyntäminen tapahtumien, messujen, seminaarien ym. yhteydessä• Sosiaalisen median suunnittelu- ja innovaatiokilpailut• Erilaisten välittäjäyritysten hyödyntäminen tehtävien, ongelmien ratkaisujen ja ideoiden joukkoistamisessa 22.5.2012 32
 33. 33. SULJETTU ASIAKASYHTEISÖ UUDEN KOHTEEN SUUNNITTELUSSA• YIT perusti hiljattain suljetun verkkoyhteisön, jossa satakunta ihmistä on jo jakanut ajatuksia suunnitteilla olevasta tornitalokohteesta.• Asiakkaan / nettikeskustelijan näkökulmasta on kiinnostava ajatus, että pääsee suunnittelemaan, miltä mahdollinen tuleva koti saattaisi näyttää. Lisäksi omaehtoinen nettiosallistuminen soveltuu paremmin henkilöille, joilla ei ole aikaa kasvokkaisiin ryhmäkokoontumisiin.• Rakennusliikkeen näkökulmasta verkkoyhteisön avulla saa tietoa asiakkaiden tarpeista liittyen mm. erilaisiin huoneratkaisuihin.• ”Asuntojakaumaan vaikutusta tällä on melko varmasti eli minkätyylisiä ja minkäkokoisia huoneistoja tulee, ja millä huoneluvulla. Keittiö ja saunaratkaisut otettaneen huomioon sellaisenaan [kun ammattilaiset jatkavat kohteen suunnittelemista]”, kertoo YIT:n hankekehityspäällikkö Samuli JokiLÄHDE: KÄRKKÄINEN 2011, SAATAVISSA: 22.5.2012 33HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/HANNUKAR/PRESENTATION -DCL-2011-SLIDE-SHARE
 34. 34. MYDECO: ESIMERKKI SOSIAALISEN MEDIANSUUNNITTELUKILPAILUISTA 22.5.2012 34
 35. 35. RAUTATIELIIKENNEVALMISTAJA BOMBARDIER: ESIMERKKI SOSIAALISEN MEDIAN SUUNNITTELUKILPAILUISTA • YouRail- suunnittelukilpailu sekä ammattilaisille että loppukäyttäjille, tavoitteena samalla suorien asiakkaiden parempi palveleminen innovatiivisten ja visionääristen ratkaisujen kautta • 3D- suunnittelukonfiguraattori: 2500 henkilöä osallistui, tuloksena 4200 designia, 8500 kommenttia, 26000 designien arviointiaLÄHDE: KÄRKKÄINEN 2011, SAATAVISSA: 22.5.2012 35HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/HANNUKAR/PRESENTATION -DCL-2011-SLIDE-SHARE
 36. 36. HTTP://BIT.LY/SOMETEOLLISUUDESSARAPORTTI 22.5.2012 36
 37. 37. MITEN LIIKKEELLE SOSIAALISENMEDIAN KANSSA? Liikkeelle liiketoiminnan tarpeista Hyödyt tiimille / HyödytHyödyt minulle? ryhmälle? organisaatiolle? 22.5.2012 37
 38. 38. 38 22.5.2012
 39. 39. Sosiaalisen median tutkimuksia”SOITA – Sosiaalinen media innovaatioprosessin tukena asiakasrajapinnassa ” –hanke tutkii ja pilotoi sosiaalisen median mahdollisuuksia innovaatioprosessinasiakasrajapinnassa b-to-b kontekstissa. Tarkoituksena on parantaasuomalaisten suurten ja pk-yritysten käyttäjälähtöisyyttä ja kykyä hyödyntääavoimen innovaation toimintatapoja. Hanketta toteutetaan Tampereen teknillisenyliopiston / NOVI-tutkimuskeskuksen , Åbo Akademin / MediaCityn johdolla,yhteistyössä yritysten Beckhoff Automation Oy, Brandstairs Oy, Intosome Oy, jaSimosol Oy, sekä Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät Koneet -klustereiden kanssa.Hankkeen ovat rahoittaneet Tekes, Tampereen teknillinen yliopisto, ÅboAkademi, yhteistyöyritykset ja Teknologiakeskus Innopark Oy.
 40. 40. TULOSSA LAAJASOSIAALISEN MEDIAN SELVITYS 22.5.2012 40

×