Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutkimusprosessin avaaminen datalähtöisessä tutkimuksessa

Tutkimusprosessin avaaminen datalähtöisessä tutkimuksessa - Avoin tiede osaajakoulutus 29.2.2016

 • Login to see the comments

Tutkimusprosessin avaaminen datalähtöisessä tutkimuksessa

 1. 1. Tutkimusprosessin avaaminen datalähtöisessä tutkimuksessa Jari Jussila TkT, Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto Novi tutkimusryhmä
 2. 2. Tutkimusprosessin avaaminen - kokemuksia kahdesta casesta 1. Joukkorahoittamisen tapaustutkimus – Datalähde: Indiegogo joukkorahoittamisalusta (https://www.indiegogo.com/) – Tutkimusjulkaisu: Approach for Investigating Crowdfunding Campaigns with Platform Data: Case Indiegogo (http://dx.doi.org/10.1145/2818187.2818289) ja esitys Accessing Indiegogo Data ( http://www.slideshare.net/jukkahuhtamaki/accessing-indiegogo-data-academic-mindtrek-2015 ) – Julkaistu tutkimusmenetelmä: Crawler and scraper for extracting crowdfunding campaign data (https://github.com/jukkahuhtamaki/crowdfunding-data) – Tekijät: Jukka Huhtamäki, Karan Menon, Hannu Kärkkäinen, Jari Jussila (Tampereen teknillinen yliopisto) & Lester Lasrado (Copenhagen Business School) – Rahoittaja: Tekes, SPEED-tutkimusprojekti 1. Lupapiste käyttödatan analyysin – Datalähde: Lupapiste (https://www.lupapiste.fi/) – Tutkimusjulkaisu: tulossa – Julkaistu tutkimusmenetelmä: Sopernovus - Usage data analysis ( https://github.com/timole/sopernovus) – Tekijät: Timo Lehtonen (Solita), Paavo Keisanen (Solita), Jari Jussila (TUT/Novi), Sampo Suonsyrjä (TUT/Pervasive Computing), Juho Luoma (UTA) – Rahoittaja: Tekes, VALIT-tutkimusprojekti ja rinnakkaisprojekti (http://www.valit.fi/) 26.02.16 2
 3. 3. Indiegogo platform 26.02.16 3 Lähde: https://www.indiegogo.com/
 4. 4. 26.02.16 4 Raapija ja ryömijä tutkimusdatan keräämiseen Lähde: http://www.slideshare.net/jukkahuhtamaki/accessing-indiegogo-data-academic-mindtrek-2015
 5. 5. 26.02.16 5
 6. 6. 26.02.16 6 Johtopäätös: datan keräämisen menetelmän julkaiseminen ei ole ongelmatonta Lähde: http://www.slideshare.net/jukkahuhtamaki/accessing-indiegogo-data-academic-mindtrek-2015
 7. 7. Lupapiste 26.02.16 7 Lähde: https://www.lupapiste.fi/
 8. 8. 26.02.16 8 LESSONS LEARNED •Mitä komentoja pitää ajaa jos haluaa saada skriptin toimimaan? •Miten pysyä mukana yhteisöllisessä kehittämisessä? LESSONS LEARNED •Mitä komentoja pitää ajaa jos haluaa saada skriptin toimimaan? •Miten pysyä mukana yhteisöllisessä kehittämisessä? Lähde: https://github.com/timole/sopernovus
 9. 9. Ratkaisu: ohjelmistokoodin jatkuva integraatio CircleCI ja SourceTree avulla 26.02.16 9
 10. 10. Kukin projektin jäsen voi tehdä datan analyysiä ja visualisointia omia työkaluja käyttäen, kuten esim. Tableau 26.02.16 10
 11. 11. Yhteistä kummallekin tapaustutkimukselle • Tutkimusprosessin avaaminen on edellytys sille, että tutkimusprojektissa mukana olevat tutkijat voivat ylipäätään tehdä data-analyysiä yhteistyössä • Jos näin on kerran toimittava, niin miksi ei avattaisi tutkimusprosessia samalla myös kaikille muille tutkijoille? 1. Muiden tutkijoiden on mahdollista toistaa tutkimus ja arvioida sen luotettavuutta. Täten mahdollistuu tieteen itsensä korjaavuuden periaate (viitaten omaan vastineeseen opetus- ja kulttuuriministerille: http://sometutkijalle.fi/blogi/vilpittoman-tieteen-puolesta/) 2. Muut tutkijat voivat viedä eteenpäin tutkimusta ja hyödyntää jo tehdyn työn, jolloin voidaan a) mahdollistaa datalähtöisen tutkimuksen tekeminen myös niille, jotka sitä ei itse osaa, b) välttää päällekkäistä työtä usein julkisin varoin rahoitetussa tutkimuksessa 3. Omiin tutkimusjulkaisuihin, joissa menetelmät ja ohjelmistot esitellään voi saada enemmän viittauksia ja tätä myös edetä tutkijanuralla (ks. myös Esa Räsänen – Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=cOLnRPHKQwg) 26.02.16 11
 12. 12. Erityiskiitokset • Jukka Huhtamäki @jnkka @TampereUniTech • Timo Lehtonen @timleh @SolitaOy # Lupapiste datan analysoinnista kiinnostuneet, olkaa yhteydessä: Timo.Lehtonen@solita.fi 26.02.16 12
 13. 13. Somesta tavoittaa 26.02.16 13 Twitter: @jjussila, @Noviresearch, @SomeTutkijalle Novi Research Center Blog https://www.tut.fi/novi/ SlideShare: http://www.slideshare.net/Noviresearch, http://www.slideshare.net/jjussila YouTube: http://youtube.com/noviresearch LinkedIn: http://fi.linkedin.com/in/jjussila/

×