Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter verkostoanalyysi: case #cmadfi

1,815 views

Published on

Published in: Business

Twitter verkostoanalyysi: case #cmadfi

 1. 1. Twitter verkostoanalyysi: case#cmadfi (osa 1)inspiraationa Bruns (2011) How long is atweet? Mapping dynamic conversationnetworks on Twitter using Gawk and GephiHypermedian jatko-opintoseminaariInformaation visualisointi 2013Jari Jussila @jjussilaNovi tutkimuskeskus, TTY
 2. 2. Twitteristä• Mikroblogi, jossa voi lähettää 140 merkin pituisia viestejä(twiittejä)– viestit ovat joko täysin julkisia (’globally public bydefault’) tai yksityisiä ja vain lähettäjän hyväksymänseuraajan nähtävissä• Twitterin käyttäjät kehittäneet mekanismeja, joiden avullavoidaan viestiä tehokkaammin (viestin pituus)rajoituksista huolimatta (Halavais & Martin-Elmer, 2009)– #hashtagit, jotka mahdollistaa etsiä ja seurata niitä twiittejä,joissa esiintyy kyseinen #hashtagi– @vastaukset, joiden avulla voidaan lähettää julkisia viestejämyös niille henkilöille, joita ei itse seuraa19.4.2013 2
 3. 3. Bruns (2011) tutkimusartikkelissaesitellään menetelmä ja prosessi,jonka avulla voidaan1. kerätä julkista Twitter dataa tiettyihin #hashtageihinliittyen2. käsitellä kyseinen data, niin että se mahdollistaa3. analysoida ja visualisoida sellaisia verkostoja, jotkarakentuvat Twitter maininnoista (@vastauksista)käyttäjien välillä– ylipäätään staattisena verkostona, ja ajan myötä, tuodakseen esilleTwitter mainintojen dynaamista rakennetta19.4.2013 3Question ‘how long is a tweet’ comes to mean ‘how long does a tweet – or inthe present case, more precisely, an @reply – last?’
 4. 4. Menetelmänäverkostoanalyysi• Verkostoanalyysissä tavoitteena on hahmottaa verkostojenrakennetta ja dynamiikkaa tai esimerkiksi informaation liikettäverkostoissa.• Verkostoanalyysin avulla voidaan tehdä havaintoja sekä yksittäistentoimijoiden rooleista verkostoissa että verkostojen rakenteesta jasen muutoksesta.• Verkostoanalyysin perusyksiköitä ovat solmut (node, vertex, actor taiagent) ja niiden väliset yhteydet (edge, connection tai relation)– Case-esimerkissä solmuina ovat henkilöt (Gephi: ”Node”,NodeXL: ”Vertices”) ja niiden välisiä yhteyksiä edustavathenkilön mainitseminen ”@vastaukset” (Gephi: ”Edge”, NodeXL:”Edges”)19.4.2013 4Lähde: Huhtamäki & Parviainen 2013
 5. 5. Työkaluja Twitter verkostojenkartoittamisen (datan kerääminen)• Twitteristä ’helppo’ kerätä twiittejä, jotka sisältävät joko tietyn#hashtagin tai tietyn avainsanan ilman ’#’ symbolia• Suosittu palvelu twiittien keräämiseen on ollut Twapperkeeper(TK) web-palvelu, nykyisin HootSuite Archives (integroituHootSuite dashboardiin)• Twapperkeeperistä on myös saatavilla open source versioGitHubista: yourTwapperkeeper (yTK), joka mahdollistaadatan omatoimisen keräämisen• Muita työkaluja, mitä ei artikkelissa mainittu mm.– Twitter Archiving Google Spreadsheet:http://mashe.hawksey.info/2012/01/twitter-archive-tagsv3/– NodeXL (Excel lisäosa) import from Twitter Search Network:http://nodexl.codeplex.com/19.4.2013 5
 6. 6. yourTwapperkeeperin avullasaatava data• text: tweetin sisältö, 140 merkkiä (tai vähemmän)• to_user_id: tweetin vastaanottajan numeerinen ID (@vastauksille)• from_user: tweetin lähettäjän nimi• id: tweetin numeerinen ID• from_user_id: tweetin lähettäjän numeerinen ID• iso_language_code: twiitin lähettäjän kielikoodi (esim. en, de, fr, ...) (ei välttämättä twiitin kieli)• source: työkalun nimi tai URL-osoite jota käytettiin twiittaamiseen (esim. Tweetdeck, ...)• profile_image_url: twiitin lähettäjän profiilin URL• geo_type: maantieteellisten kordinaattien muoto• geo_coordinates_0: maantieteellisten kordinaattien ensimmäinen elementti• geo_coordinates_1: maantieteellisten kordinaattien toinen elementti• created_at: tweetin aikaleima luettavassa muodossa• time: tweetin aikaleima numeerisessa unix muodossa19.4.2013 6
 7. 7. Artikkelissa käytetty työkaludatan prosessointiin (Gawk)• GNU komentorivityökalu, josta saatavillamyös portattu Windows ja MAC versio(Gawk, 2011).19.4.2013 7
 8. 8. Gephi – visualisointityökalu19.4.2013 8Gephi (https://gephi.org/) on avoimeen lähdekoodiin perustuvaverkostojen visualisointi- ja analysointiohjelma.
 9. 9. Oma informaation visualisointi(oppimis)prosessi19.4.2013 9TwitterNodeXL NodeXLGraphMLVisuaalinenja kognitiivinenprosessointiGraphMLGephiFyysinen ympäristö(sosiaalinen media)InformaationkerääminenInformaatioInformaationesikäsittely jamuuntaminenVisualisointi-työkaluInformaationkäsittelyInformaatiotarpeidenymmärtäminenMukaillen Ware 2004, lähteestä Huhtamäki 2013
 10. 10. 19.4.2013 10Fyysinen ympäristö (#cmadfi twiititTwitter mikroblogissa)
 11. 11. Informaation kerääminen (NodeXL)19.4.2013 11
 12. 12. 19.4.2013 12Informaation esikäsittely jamuuntaminen (NodeXL  GraphML)
 13. 13. 19.4.2013 13Informaation käsittely Gephivisualisointityökalun avulla
 14. 14. 19.4.2013 14Gephi kuva 1:
 15. 15. 19.4.2013 15Tolkun tekeminen verkostosta (In-Degree ja Out-Degree jakaumat)
 16. 16. Keskeisyysaste• Keskeisyysaste (degree) kertoo, kuinka montasuoraa yhteyttä toimijalla on muihin toimijoihin.• Jos verkostoaineisto on suunnattu, kuten#cmadfi case-esimerkin tapauksessa, voidaanlaskea erikseen solmun vientiluku (outdegree)”lähettäjäkeskeisyys” ja solmun tuontiluku(indegree) ”vastaanottajakeskeisyys”.19.4.2013 16Lähde: Jussila 2009
 17. 17. Toimijan keskeisyys jaarvostus• Tärkeät toimijat ovat laajasti osallisia yhteyksiintoisten toimijoiden kanssa.• Toimijan keskeisyydessä ei ole väliä, onkotoimija lähettänyt vai vastaanottanut yhteyden.• Arvostettuja toimija on sellainen, joka onuseampien yhteyksien vastaanottaja. Toisinsanottuna arvostettu toimija on sellainen, jolla onsuuri tuontiluku (indegree).19.4.2013 17Lähde: Jussila 2009
 18. 18. 19.4.2013 18Informaation käsittely: filtteröintiesim. indegree perusteella
 19. 19. 19.4.2013 19Gephi kuva 2: keskeisiä toimijoita, indegree ja outdegree > 4
 20. 20. Artikkelin oppeja• Twitter (#hashtag) informaation kerääminen(artikkelissa yourTwapperkeeper, case-esimerkissä NodeXL)• Twitter informaation esikäsittely jamuuntaminen (artikkelissa Gawk, case-esimerkissä NodeXL)• Twitter informaation käsittely ja visualisointiGephillä– mm. kuinka twiittejä voidaan tarkastella ajanfunktiona19.4.2013 20
 21. 21. Tutkimuskysymyksiä• Ketkä ovat keskeisempiä toimijoita#cmadfi verkostossa?– eroteltuna live ja online (etänä) CMAD2013tapahtumaan osallistujien kesken• Millaista sisältöä vaihdetaan #cmadfihashtagilla?• Miten 1-10-90 sääntö toteutuu #cmadfiverkostossa?19.4.2013 21
 22. 22. Lähteitä• Bruns, A. (2011) How long is a tweet? Mapping dynamic conversationnetworks on Twitter using Gawk and Gephi. Information, Communication &Society.• Halavais, Alexander, and Helen Martin-Elmer. (2009) “Back@you: Tracing thediffusion of a conversational convention.” Paper presented at the Association ofInternet Researchers conference, Milwaukee, 10 Oct. 2009.• Huberman, B., Romero, D., Wu, F. (2008) Social networks that matter: Twitterunder the microscope. Social Computing Laboratory, HP Labshttp://www.hpl.hp.com/research/scl/papers/twitter/• Huhtamäki, J. 2013. Informaation visualisointi 2013: lyhyt johdanto.https://docs.google.com/presentation/d/1EVAplXpRrew6cmOX8p5k1icrIPKdb8opauEXdmUmNWI/edit?usp=sharing• Huhtamäki, J., Parviainen, O. 2013. ”Verkostoanalyysi sosiaalisen mediantutkimuksessa”. Laaksonen Salla-Maaria, Matikainen Janne & Tikka Minttu(Toim.) Otteita verkosta - Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät.Osuuskunta Vastapaino.http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=$flypage&product_id=424• Jussila, J. 2009. Centrality and Prestige – Keskeisyys ja arvostus. Hypermedianjatko-opintoseminaari: Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät 2009.http://www.slideshare.net/jjussila/keskeisyys-ja-arvostus19.4.2013 22

×