Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 3 tingkatan 1

205,943 views

Published on

Published in: Education
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bab 3 tingkatan 1

 1. 1. BA B 3 : TINGKA TA N 1K ERAJAAN -K ERAJAAN AWAL D I ASIA TEN GGARA
 2. 2. Kerajaan-kerajaan Awal di Asia Tenggara KERAJAAN KERAJAAN AGRARIA MARITIM Kerajaan Kerajaanberasaskan berasaskan pertanian perdagangan
 3. 3. Ciri-ciri Kerajaan Agraria Ekonomi KemahiranBerasaskan Membinapertanian empangan danMengutip hasil terusanhutanMenternakbinatang Lokasi Kawasan tanah subur Kawasan pedalaman
 4. 4. Ciri-ciri kerajaanMaritim Ekonomi KemahiranMembuat kapal Menguasai ilmuPerdagangan pelayaranPerikanan Membuat kapal Lokasi Kawasan pesisir pantai Kuala Sungai
 5. 5. LATIHAN (3.O) : KERAJAAN AGRARIA DAN MARITIM Lengkapkan rajah di bawah tentang kerajaan Agraria dan Maritim Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Ekonomi berasaskan 1._______________________ Ekonomi berasaskan 1.______________________________ Maksud perdagangan _______________ pertanian ________________ 2. Champa a)____________________________ Funan 2. a)__________________ Contoh Chih Tu b)____________________________ Angkor b)__________________ kerajaan Srivijaya c)____________________________ Majapahit d)____________________________ Kedah Tua e)____________________________
 6. 6. Ubi Taro Padi huma Padi sawah2. Senarai di atas merujuk kepada kegiatan ekonomi kerajaanB. AngkorC. SrivijayaD. MajapahitE. Kedah Tua
 7. 7. 3.1. Kerajaan-kerajaan Agraria Kerajaan Angkor Pelabuhan Kegiatan utama ekonomi Pengasasan Sistem Agamapemerintahan
 8. 8. 3.1. Kerajaan-kerajaan Agraria Kerajaan Funan Pelabuhan Kegiatan utama ekonomi Pengasasan Sistem Agamapemerintahan
 9. 9. Latihan (3.1) Kerajaan Agraria :Funan dan Angkor.1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri kerajaan Agraria? I Mengutip hasil hutan II Menjalankan kegiatan menangkap ikan III Perdagangan adalah sumber pendapatan utama IV Terletak di pedalaman dan lembangan sungai A. I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV
 10. 10. 2. ‘Baray’ amat berfaedah kepada penduduk Angkorkerana memberi sumbangan dalam bidangA KesihatanB PertanianC PertadbiranD Pengangkutan
 11. 11. Berkembang Petempatan awal Pelabuhan awal3. Berdasarkan rajah di atas, apakah faktor yangmenyebabkan munculnya pelabuhan awal?I Kemahiran membina kapalII Sumber bekalan daganganIII Sungai menjadi laluan daganganIV Kemunculan pusat pentadbiran di muara sungaiA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV
 12. 12. 4. Senaraikan tiga contoh kegiatanekonomi masyarakat Agraria Menangkap ikana)____________________________ Bercucuk tanamb)____________________________ Memburu dan menternak binatangc)____________________________
 13. 13. CHAMPA CHIH TU SRIVIJAYAKERAJAAN-KERAJAAN MARITIM MAJAPAHIT KEDAH TUA
 14. 14. KERAJAAN CHAMPA PENGASASAN 192 M oleh Chu LenSISTEMPEMERINTAHAN DANPENTADBIRAN14 dinasti PELABUHANPegawai pemungut  Indrapuracukai PetaDiterajui olehBhadravarnomNama Champa wujudpada 655 M AGAMA Raja dipengaru hi agama Hindu
 15. 15. KERAJAAN CHIH TU PELABUHAN TiadaSISTEMPEMERINTAHANDAN PENTADBIRAN PENGASASANRaja berkuasa Peta Oleh Rajamutlak GautamaDibantu 3 orang pada 6 MmenteriDipengaruhi agamaHindu AGAMA Hindu
 16. 16. Latihan (3.2) Kerajaan Maritim :Champa dan Chih Tu. 1. Kegiatan terpenting kerajaan Maritim ialah A. perikanan B. perdagangan C. pembinaan kapal D. menjual hasil keluaran
 17. 17. 2. Apakah persamaan antara kerajaan Champa dan Chih Tu? I.Raja berkuasa mutlak II.Pemerintahan dipengaruhi oleh agama Hindu III.Kedua-duanya mempunyai palabuhan utama IV.Masyarakat beragama Hindu dan Budha A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV
 18. 18. 3. Senaraikan tiga ciri-ciri sistem pemerintahan dan pentadbirankerajaan Chih Tu. a.____________________________________ Raja berkuasa mutlak ____________________________________ b.____________________________________ Raja dibantu oleh tiga orang menteri ____________________________________ c.____________________________________ Sistem pemerintahan beraja dipengaruhi oleh ____________________________________ agama hindu
 19. 19. 4. Senaraikan tiga ciri-ciri sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Champa. a._______________________________________ Ditadbir oleh 14 Dinasti _______________________________________ b._______________________________________ Terdapat pegawai pemungut cukai _______________________________________ c._______________________________________ Diterajui oleh Raja Bhadravarnom _______________________________________
 20. 20. KERAJAAN MAJAPAHIT PENGASASAN Raden WijayaSISTEMPEMERINTAHANDAN PENTADBIRANUndang-undang Peta PELABUHANManu Kataha & TemasikDibantu olehPerdana menteri & 4orang menteriKonsep Devaraja AGAMA Hindu & Buddha
 21. 21. KERAJAAN SRIVIJAYA SISTEM PENGASASAN PELABUHAN PEMERINTAHAN 7 masihi DAN PENTADBIRAN Palembang Palembang Raja berkuasa mutlak Menteri sebagai perantara PetaPENEMUAN SEJARAH KEGIATAN EKONOMIBatu Bersurat bertarikh AGAMA Mengawal perdagangan683 masihi Hindu di kepulauan Melayu Pusat pertukaran barang dagangan
 22. 22. KERAJAAN KEDAH TUA SISTEM PEMERINTAHAN PELABUHANPENGASASAN DAN PENTADBIRAN UTAMA5 masihiDi kenali sebagai Kataha Kukuh sejak abad Sungai Masdan Cheh-Ca ke-5  Lembah Bujang Peta KEGIATAN PENEMUAN EKONOMI Pusat pertukaran barang SEJARAH AGAMA dan persinggahan pelayar Wang perak, manik dan barangan kaca Hindu dan Pengeluar utama padi Budha
 23. 23. Latihan (3.2) Kerajaan Maritim :Majapahit, Srivijaya dan KedahTua. Undang-undang Manu 1. Maklumat di atas mempunyai kaitan dengan A. Funan B. Srivijaya C. Majapahit D. Kedah Tua
 24. 24. 1. Mengikut Batu Bersurat Telaga Batu, terdapat tiga bahagian pentadbiran dalam kerajaan Srivijaya iaitu I. pentadbiran diraja II. pentadbiran daerah III. pentadbiran kewangan IV. pentadbiran ketenteraan A. I, II, dan III B. I, II, dan IV C. I, III, dan IV D. II, III, dan IV
 25. 25. 3. Apakah maksud konsep Devaraja? _________________________________________ Wakil dewa untuk memimpin manusia _________________________________________
 26. 26. 4. Senaraikan dua pelabuhan utama kerajaan KedahTua a.__________________________ Sungai Mas Lembah Bujang b.__________________________
 27. 27. SEKIAN….TERIMA KASIH

×