Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catch The Eye News 1 09

519 views

Published on

Published in: Travel
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Catch The Eye News 1 09

  1. 1. News 1/2009 Norsk Rikstoto signerer millionavtale med CatchTheEye Norsk Rikstoto har utplassert nenfor ulike bransjer og kanaler: Årgang 2, Januar 2009 flatskjermer i mer enn 1 350 kiosker, bensinstasjoner og Kontaktpersoner: dagligvarebutikker i Norge, og Jan Balke | Salgsdirektør har valgt CatchTheEye som Mobil: +47 95 25 91 15 partner for å formidle og selge jan.balke@catchtheeye.no reklame på 1/3 av disse flate- ne. Morten Monge | Media Vi har hatt en eventyrlig suksess Mobil: +47 403 85 590 med vår Digitale Markedsplass og hatt en omsetningsvekst på mellom morten.monge@catchtheeye.no 7-11 %. Vi så rom for å slippe til eksterne annonsører, ved å Jon Marius Bastøe | COO tilgjengliggjøre deler av sendetiden. Om andre annonsører oppnår samme En riksdekkende kanal i Norge Mobil: +47 91 39 43 69 resultater som oss, kan jeg ikke for- Med denne avtalen forventer vi en jm@catchtheeye.no stå annet enn at å annonsere i denne god dekning på Østlandet og kan be- kanalen gir suksess” sier Haakon gynne å smake på å oppnå en riks- Smedsrud, Salgs- og Markedsdirektør i dekning, sier Haugen. Det som kjen- Kelly Moulton | Commer- Norsk Rikstoto. netegner kommisjonærene til Riksto- cial Director to er de er godt tilgjengelig for be- Mobil: + 47 944 88 657 Dette er en viktig og spennende av- folkningen. kelly@catchtheeye.no tale på vår vei til å etablere en Riks- dekkende ”TV utenfor hjemmet” ka- Offisielle mediemålinger nal. Norsk Rikstoto åpner for kom- TNS Gallup kan dokumentere at an- Tor Olav Haugen | CEO mersiell reklame i et nytt, innovativt nonsering i f. eks Deli de Luca + Oslo Mobil: + 47 99 22 92 90 og spennende miljø. Vi arbeider nå City alene gir en unik ukentlig dek- med analyseinstituttene for å finne ut ning på 32%, men en frekvens på 2. torolav@catchtheeye.no av hvor mange potensielle seere Med en 4 ukers kampanje er den mu- Besøk oss også denne kanalen har. Det er ikke lig å nå 65% i målgruppen 15-35 år. på:www.CatchTheEye.no usannsynlig at vi kan oppnå en ukentlig dekning på mellom 30-35% Deli De Luca/Oslo City på Østlandet. At det kun er plass til 4 1 uke 2 uker 3 uker 4 uker annonsører per uke, gjør annonse- Totalt 20 % 31 % 39 % 44 % ring i denne kanalen meget eksklu- 25-34 32 % 48 % 59 % 66 % sivt uttaler Tor Olav Haugen. 15-34 31 % 48 % 58 % 65 % 35-49 20 % 32 % 40 % 46 % 50+ 9% 15 % 20 % 23 % Mediekategoriverdi 1 925 mrd I 2008 var medieomsetningen på CatchTheEye arbeider målrettet for å skjermer i VestEuropa på €220m få alle sine kanaler grundig dokumen- CatchTheEye AS med en forventet vekst til €630m tert og benytte medieterminologi slik innen 2012 ifølge rapporten ”Digital at mediekjøperne kan sammenligne Torvveien 5 signage in Europe—The opportunities epler og epler. Selskapet arbeider i N—1385 ASKER for digital out-of-home advertsing.” tillegg med case studies for å doku- +47 66 90 50 19 mentere hvordan skjerm og mobil Denne omsetningen fordeler seg in- kan kombineres som responskanal. © 2009 CatchTheEye AS

×