Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
News 2/2008
Hvordan tjene penger på skjerm-
basert kommunikasjon?
Ifølge Deloitte (2007)
vokser   tradisjonell
reklame m...
Side 2                         News 2/2008

DIWC I TI - en beskrivelse av
kjedens forretningsmuli...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Catch The Eye News 2 08

422 views

Published on

Published in: Business, Career
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Catch The Eye News 2 08

 1. 1. News 2/2008 Hvordan tjene penger på skjerm- basert kommunikasjon? Ifølge Deloitte (2007) vokser tradisjonell reklame med 2 % in- Årgang 1 ternasjonalt, mens veksten for kjedeba- 5. Mai 2008 serte aktiviteter vok- ser med 21 %. Til sammenligning har internett en vekst på 15 %. Kontaktpersoner Jan Balke | Salgsdirektør CatchTheEye opplever at det er tre hovedut- Mobil: +47 95 25 91 15 fordringer kjedene har jan.balke@catchtheeye.no for å beslutte om de vil etablere skjermbasert kommunikasjon: Jon Marius Bastøe | COO 1. Hvordan dokumente- Touch Screen—Oxford Street London 1. mai 2008 Mobil: +47 91 39 43 69 re at det kjeden gjør er SMART (se marg)? butikken og når f. eks er jm@catchtheeye.no • Redusere beslutningsti- 2. Hvordan skal vi orga- det andre kunder i bu- den for kjøp nisere den kommer- tikken på en mandag i • Øke inntekter på Joint Tor Olav Haugen | CEO sielle driften? forhold til fredag, en Marketing 3. Hvordan skal vi få kunnskap som er viktig • Nye inntekter fra rekla- Mobil: + 47 99 22 92 90 inntekter? for å utarbeide et rele- memarkedet torolav@catchtheeye.no vant sendeskjema 4) Når vi her definerer Kunnskap om kreativt Andre ”ikke målbare” pa- målsetninger knyttet til uttrykk f. eks ”å gå fra rametere for en etablering Besøk oss også på: å tjene penger på minutt- til sekund TV”. er f. eks ”feel and look”, www.CatchTheEye.no skjermbasert kommuni- at ventetiden i kassen kasjon, relateres det til Noen målbare parame- kanskje oppleves som FAKTABOKS å utplassere skjermer i ter for å kunne definere kortere eller at kundeopp- butikker tilhørende kje- SMART: Specific | Meas- forretningsmuligheten: levelsen generelt sett blir urable | Agreed | Reason- dedrift. Å styrke kjedens aktivi- bedre. able | Time bound teter med KPI (Key Performance For eksempel å: Formålet med å etable- Index) er eksempelvis • Øke salgsvolum re skjermbasert kom- 1) Kunnskap om • Øke prøvegrad munikasjon er å skape Skjermplassering 2) • Øke graden av gjen- en bedre opplevelse for Kunnskap om Redak- CatchTheEye AS kjøp oss forbrukere. Mange sjonelt innhold f. eks • Styrke lojalitet som etablerer egne Torvveien 5 hva er den prosentvis • Kommunisere nye nettverk velger derfor N—1385 ASKER fordeling mellom kje- bruksområder å starte med en kom- +47 66 90 50 19 dens egen benyttelse av • Skape interesse mersiell tilnærming og sendetid, hvor stor an- setter med det kunden • Få oppmerksomhet del av sendetiden leve- i sentrum! bort fra pris Skjerm skal underbygge randørene til kjeden be- • Vedlikeholde merke- og styrke kundens posi- nytter, om det er under- vare verdi tive handleopplevelse. holdnings- eller nyhets- innslag 3) Kunnskap om • Gjenopprette merke- hvilke kunder som er i vareverdi © 2008 CatchTheEye AS
 2. 2. Side 2 News 2/2008 DIWC I TI - en beskrivelse av kjedens forretningsmulighet! DIWCITI er et beslutningsdo- hvordan dokumentere at kument utarbeidet av skjerm er en suksess, CatchTheEye som beskriver hvordan anvende skjerm forretningsmuligheten til kje- som ett virkemiddel i en den ved å etablere skjermba- Sales Promotion— sert kommunikasjon, og vei- strategi herunder hvor- en dit. dan ser det kommersiel- le produktet ut, og hva CatchTheEye benytter bl.a. in- er kjedens reelle verdi ternrentemetoden (se marg) for- ved å gjøre en investe- di en investering er en utgift som ring i skjermbasert kom- forventes å lede til framtidig av- munikasjon. kastning. Dette gjelder også skjerm i butikk. I figuren under peker Oxford Street—Fremtidens skobutikk i Norge? vi på noen fakta som må ut- Innen 3-4 uker mottar våre kun- redes for å ferdigstille et en- der en overordnet plan med en delig beslutningsunderlag. FAKTABOKS: tidslinje, som besvarer bl.a. The internal rate of return (IRR) is a capital budgeting metric used by Innkjøp og installsjon av teknisk løsning kr - kr - firms to decide whether they should Q... Driftskostnader teknisk drift p / a kr - Kostnader for å produsere plakater p / a kr - make investments. It is an indicator Kostnader for frakt og utplassering av plakater p / a kr - Kostnader for kundeaviser p / a kr - of the efficiency of an investment, as Driftskostnader kommersiell drift p/ a kr - kr - opposed to net present value (NPV), Antall skjermer per butikk 0 Antall butikker 0 which indicates value or magnitude. Antall spotter per kampanje 0 http://en.wikipedia.org/ Indeks 6% Forretningsmuligheten 2008 2009 2010 2011 2012 ...jeg vurderer å plassere Innkjøp/lesing av teknisk løsning kr - Inntekter i dag fra leverandører Økt omsetning som følge av skjerm kr kr - - kr kr - - kr kr - - kr kr - - skjermer i mine butikker, Tilleggsinntekter / nye inntekter kr - kr - kr - kr - Besparelser ved å utplassere plakater p / a Driftskostnader teknisk drift p / a kr kr - - kr kr - - kr kr - - kr kr - - men hvor skal jeg starte og Driftskostnader kommersiell drift kr - kr - kr - kr - Kontantstrøm kr - kr - kr - kr - kr - hvordan ser forretnings- Internrente #NUM! Figur; CatchTheEye DIWCITI—modell muligheten ut? En felles bransjestandard? Alle bransjer etablerer standar- fatte følgende: bransjer identifiserer noen felles kunder (målgrupper) som åpner der. Vi tror at kjedene kan være Plassering og format på skjerm f. eks at valg av hvor skjermer for gjenbruk av utarbeidet ma- tjent med å diskutere en felles teriale (og cross branding) bransjestandard for skjermba- plasseres ikke er styrt av tilfel- digheter eller utelukkende ba- Hvordan kommunisere med sert kommunikasjon, fordi dette forbrukeren sert på magefølelsen innebærer endret forbrukerat- f. eks at det tas høyde for at det Teknisk plattform ferd og forbrukeren må derfor f. eks kjedene gjør valg som er ulike forbrukere i butikkene til trenes opp til å tilegne seg in- åpner for stordriftsfordeler som ulike tider på døgnet, uken, formasjon på en ny måte. Når reduserer kostnaden for den sesonger og år. det er snakk om å etablere en kommersielle driften bransjestandard kan dette om- Redaksjonelt innhold f. eks at kjeder på tvers av © 2008 CatchTheEye AS

×