Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
News 4/2008
Deli de Luca åpner for reklame
Eksterne    annonsører
får tilgang til de digi-
tale skjermene i Deli
de    Luc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Catch The Eye News 4 08

693 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Catch The Eye News 4 08

  1. 1. News 4/2008 Deli de Luca åpner for reklame Eksterne annonsører får tilgang til de digi- tale skjermene i Deli de Luca butikkene. Kjeden har skrevet un- Årgang 1 der en avtale med CatchTheEye om re- September 2008 klamerettigheter og innholdsleveranser. Den nye kanalen får navnet URBANOS. Kontaktpersoner Jan Balke | Salgsdirektør Thor Johansen, Adm. Dir i Deli DeLuca AS Mobil: +47 95 25 91 15 tenker at kundene deres jan.balke@catchtheeye.no er storbrukere også av andre merkevarer, og vi har fått mange henven- delser fra ulike annonsø- rer som vil påvirke mål- Ferdig produsert Jon Marius Bastøe | COO Mobil: +47 91 39 43 69 gruppen. CatchTheEye er valgt fordi de har erfa- innhold til skjerm jm@catchtheeye.no ring fra Retail og Media, Tor Olav Haugen | CEO og kan håndtere dette på CatchTheEye signe- en profesjonell måte. De og teknologi, Transport, Mobil: + 47 99 22 92 90 rer en eksklusiv av- kan ivareta merkevaren Verdensbyer, Feriemål, tale med i-conic- Ekstremsport, Mote, Spill- torolav@catchtheeye.no til Deli de Luca så vel images for leveran- som merkevaren til de trailere, Filmtrailere, Mu- se av ferdig produ- sikkvideoer og Kunst for å som vil annonsere i UR- Besøk oss også på: sert innhold. Rettig- nevne noen. BANOS. hetene omfatter di- www.CatchTheEye.no Forretningsmodellen gjør at Deli De Luca åpner nå for gital signage og mo- dette faller meget prisguns- at også eksterne annon- bil for Skandinavia. tig ut for nettverkseier med URBANOS sører kan benytte kana- en femtilapp per lokasjon Oslo i alderen 12-34 år len for å påvirke en me- Programmene er ferdig- per måned per minutt, og 21,1% ukentlig dekning get attraktiv målgruppe klippet, og kan brukes til ubegrenset bruk. • kvinner 24,4% gjennom CatchTheEye. I direkte visning på skjerm • menn 17,6% eller som grunnlag for tillegg til redaksjonelt Tor Olav Haugen, Adm. Rikskanal videre redigering. innhold og reklame, vil Dir i CatchTheEye sier: • 105 098 unike personer Deli De Luca benytte ka- Dette vil løse en masse Storbykanal Eksempel på temaer nalen til egenprofilering er: Finans, Mat & drikke, ”pain” blant de som har • 80 228 unike personer for å bygge oppunder Hjem og hage, Helse og sine egne nettverk oppe. I Oslo og Bergen egen m e r k e v a r e . skjønnhet, Sport, Kjendi- De har erfart hvor vanskelig • 76 287 unike personer det er å stadig utvikle nytt Frekvens er 2,8** i uken ser, Været, Historie, Mili- Deli De Luca vil gjennom tæret, Industri, Forskning innhold for å fange seerens Catchtheeye starte rekla- oppmerksomhet. CatchTheEye AS mesalg allerede innevæ- rende år, og vil i den for- Torvveien 5 bindelse teste ulike an- N—1385 ASKER nonsører og kampanjer. +47 66 90 50 19 © 2008 CatchTheEye AS

×