Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

panahon ng renaissance

it is very helpful to all students who need thiks!

 • Login to see the comments

panahon ng renaissance

 1. 1. Work by the group IV..Members:Flores jehoram ARodrigues evilyneEminarda bunaguenAprilyne pedAnd lyra kate malindao
 2. 2. Ano ang Renaissance?Isang salitang Pranses na ang ibig sabihin ay“rebirth o revival” o muling pagsilang, muling pag-usbong, muling pagkabuhay.Ang Renaissance ay tumutukoy sa panahon ngkasaysyan mula 1350 hanggang 1600 AD na angpangunahing katangian ay ang muling pagkapukawng interes sa mga klasikal na kultura ng Greece atRome.
 3. 3. MGA SALIK SA PAGSIBOL NG RENAISSANCE SA ITALY1. Ang Italy ay matatagpuan sa pagitan ng Gitnang Silangan at Kanlurang Europa.2. Sa Italy napakita ang kadakilaan ng unang Roma at ang Italiano ay higit na may kaugnayan sa mga naunang Romano kaysa alinmang bansa sa Europe.3. Ang pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong maksining at masigasig sa pag-aaral.
 4. 4. Mga mahahalagang siyudad nang panahon ng RenaissanceFlorence Rome Venice Genoa Milan
 5. 5. Isang saloobing may pagnanasang gisingin atbigyang-halaga ang kulturang klasikal ng mgaGriyego at Romano.
 6. 6. Mga Mayayamang Manggagawa na nakatulong sa mga HumanistaLorenzo de Medici Francesco Sforza Federigo Gonzaga ng Florence ng Milan ng Mantua Isabella d„ Este ng Ferrara
 7. 7. Germany Poland FranceSpain England
 8. 8. Rudolfo Agricula Sir Thomas MooreKauna-unahang nagkalat ng Nagpakilala sa pag-aaral ngHumanista sa labas ng Italy sangkatauhan sa mga pamantasan sa England.
 9. 9. Pagsusulat at Pilosopiya Giovanni Boccaccio Nicolo Machiavelli “Decameron” “The Prince”Francisco Petrarch “Song Book” Desiderius Erasmus Prinsipe ng mga Humanista “In Praise of Folly”
 10. 10. Pagpipinta at IskulturaLeonardo Da Vinci
 11. 11. Michaelangelo
 12. 12. School of Athens Raphael“Ganap na Pintor” Sistine Madonna Madonna of the Gold Finch
 13. 13. Bacchanal of the Adrians 1518Titian The Crowning of ThornsThe Tribute of Money
 14. 14. Pope Paul IIIVenus of Urbino Portrait of Man in a Red Cap
 15. 15. St. Peters BasilicaSa Arkitektura Dome
 16. 16. Sa Panitikan Miguel de Cervantes
 17. 17. Sa Musika Pierluigi da Palestrina Prinsipe ng Musika
 18. 18. Sa Edukasyon Movable press Johann Gutenberg
 19. 19. Sa Agham Johannes Kepler Galileo Galilei Nicolaus Copernicus
 20. 20. Sir Isaac Newton Law of Universal Gravitation
 21. 21. Windmills Compass
 22. 22. Mercator Paracelsus
 23. 23. Andreas Vesalius De Humani Corporie Fabrica
 24. 24. William Harvey
 25. 25. 1. Pinagyaman ng Renaissance ang kabihasnan ng daigdig.2. Ang pag-uusisa at interes sa kaisipang klasikal ay nagbigay-daan sa rebolusyong intektuwal.3. Nag-ambag din ito ng malawak na kaalaman tungkol sa daigdig.4. Malaki ang naitulong ng Renaissance sa pagsulong at pagkabuklod ng mga bansa tulad ng English, France, Spain, at portugal.5. Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ay nagbigay- daan sa rebolusyong Protestantismo o Repormasyon.
 26. 26. Kung muling MAGKAKAROON NG Renaissance, alin samga sumusunod ang gusto mong mabago, magbago, obaguhin? Pumili ng dalawa. Magpaliwanag!!!a. Sa Pulitikab. Sa Relihiyonc. Sa Edukasyond. Sa Kaugalian RENAISSANCE at Tradisyona. Sa Komunikasyonb. Sa Pamilya

×