Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pyhtään kuntastrategia

Pyhtään kuntastrategia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pyhtään kuntastrategia

 1. 1. Pyhtään kuntastrategia 9.11.2020 KH 16.11.2020 KV
 2. 2. Johdanto Pyhtään hissipuhe Missio Arvot Visio Tavoitteet – strategiset kärjet Strategiset mittarit Menestyksen punaiset kivet Sisältö
 3. 3. Hyvä lukija, Käsissäsi on Pyhtään kuntastrategia 2020- Toivomme, että strategiasta välittyy lukijalleen kuntamme tulevaisuuden tavoitetila ja käsitys siitä, miten sinne päästään. Uskomme strategian puhuttelevan sekä pyhtääläisiä, että kunnastamme kiinnostuneita. Strategia toimii myös keskeisenä työkaluna kuntamme luottamushenkilöille sekä henkilöstöllemme kunnan johtamisessa. #pyhtääkartalle Johdanto
 4. 4. Pyhtää on hyvän elämän ja yrittäjyyden kunta. • Meri ja saaristo • Kymijoki • Kansallispuistot • Itäinen Suomenlahti • Valkmusa Lähellä luontoa • Laadukasta ja edullista asumista • Monipuoliset palvelut seudullisesti saatavilla • Huippusijainti – vain tunti Helsingistä itään • Koulukeskus ja kyläkoulut också på svenska Lähellä asukasta • Yritysmyönteinen asenne • Jouhevat lupaprosessit • E18 ja saavutettavuus Lähellä yrittäjää P Y H T Ä Ä N H I S S I P U H E
 5. 5. Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle. Missio ”
 6. 6. Visio Pienen menestyvän kunnan prototyyppi. Pyhtää on kokoaan suurempi kasvava kunta, joka menee tavoitteellisesti eteenpäin. Pyhtää haastaa perinteisen kunnan toimintatavat ja on Suomen yrittäjäystävällisin kunta.
 7. 7. Rohkeus. Luovuus. Inhimillisyys. Yritysmyönteisyys. Arvot ”
 8. 8. Arvo Näin Ei näin Rohkeus Kyky tehdä päätöksiä. Ei pelätä epäonnistumisia. Toimimme yrittäjämäisesti. Takerrutaan vanhoihin kaavoihin. Varmistellaan, turvataan selusta. Luovuus Tartutaan mahdollisuuksiin. Sovelletaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Tehdään kuten ennen. Jumiudutaan vanhoihin toimintatapoihin. Inhimillisyys Toimitaan kuntalaislähtöisesti. Ollaan helposti lähestyttäviä. Ollaan etäisiä ja hallinto edellä. Toimitaan siten, mikä on tuotannon kannalta helpointa. Yritys- myönteisyys Toimimme yritysten tarpeista. Tuemme yrittäjyyskasvatusta. Byrokratiaa pilkuntarkasti. Arvot
 9. 9. Pyhtää kartalle Helpoin arki, paras kasvualusta Lisää investointeja Tavoitteet
 10. 10. Jokainen pyhtääläinen on kunnan lähettiläs. Pyhtää näkyy ja kuuluu erottuakseen kuntakentästä edukseen. Tulevaisuuden ilmaliikenne vie Pyhtään maailmankartalle. Pyhtää kartalle
 11. 11. Helpoin arki, paras kasvualusta Kodin perustamisen ihannekunta Laadukkaat terveyspalvelut helposti ja nopeasti saavutettavissa Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus
 12. 12. Elinkeinopoliittisten hankkeiden maaliin saattaminen. Kunnan omat investoinnit luovat edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. Itäisen Suomenlahden saaristomatkailun potentiaalin hyödyntäminen. Lisää investointeja
 13. 13. Pyhtää kartalle Helpoin arki, paras kasvualusta Lisää investointeja • Mediaosumat • Meltwater- seuranta • Valtakunnan mediassa osumat • Kunnan SOME-kanavien kasvu • KV-median näkyvyys • Suositusindeksi • T3-mittarin näkyväksi tekeminen (Terveysasema) • Asukastyytyväisyyden mittaus • Kaakkois-Suomen paras työllisyysaste • Joukkoliikenteen reitit ja käyttäjät (lkm) • Terveyskeskuksen säilyminen Pyhtäällä • Jatko-opintopaikat, 1. toive 95% • Asukasluku plus-merkkinen (+ 0,5%) • Omakotitonttien myynti 5 kpl/vuosi • 1 hanke per vuosi toteutuu • Uusien investointien synnyttämät työpaikat • Yritysbarometrin top 5, pienet kunnat • Kaunissaaren sataman kävijämäärät • Yhteisöveron tuotto Strategiset mittarit
 14. 14. Menestyksen punaiset kivet Eli miten pienen menestyvän kunnan prototyyppi toteuttaa strategiaa?
 15. 15. • Nykyaikainen johtamisjärjestelmä kannustaa yhteistyöhön. • Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat yhdessä sitoutuneet säännölliseen strategiseen dialogiin. Ammattimainen johtaminen.#1 Miten pienen menestyvän kunnan prototyyppi toteuttaa strategiaa?
 16. 16. • Tarkoituksenmukaista kumppanuus- ja palveluverkostoa kehitetään yli kunta- ja sektorirajojen. • Jos kumppani tekee edullisemmin ja parempaa laatua, ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa palvelua itse. Kumppanuus- ja palveluverkosto.#2 Miten pienen menestyvän kunnan prototyyppi toteuttaa strategiaa?
 17. 17. • Pyhtäällä on palveluksessaan osaava ja innostunut henkilöstö. • Pyhtää on haluttu työnantaja, joka tukee henkilökunnan elinikäistä oppimista. Osaava ja sitoutunut henkilöstö.#3 Miten pienen menestyvän kunnan prototyyppi toteuttaa strategiaa?
 18. 18. • Kuntalaiset omistavat kunnan. • Omistajalähtöisyys on kunnan toiminnan lähtökohta. • Kunta kehittää vuorovaikutuskeinoja kunnan palveluiden kehittämiseen. Pyhtääläiset omistaja-asiakkaina.#4 Miten pienen menestyvän kunnan prototyyppi toteuttaa strategiaa?

×