Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 web 2.0 εργαλεία για την τάξη

20,243 views

Published on

Εργασία μαθητών που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ τετραμήνου του σχολικού έτους 2011-2012. Οι μαθητές ανέλαβαν να γράψουν ένα μικρό manual για μία web 2.0 εφαρμογή.

Published in: Education

11 web 2.0 εργαλεία για την τάξη

 1. 1. 11 web 2.0 εργαλεία για την εκπαίδευση Γενικό Λύκειο Πεντάπολης Μάιος 2012
 2. 2. ΕισαγωγήΣτα πλαίσια του µαθήµατος της ερευνητικής εργασίας που πραγµατοποιήθηκε κατάτη διάρκεια του Β’ τετραµήνου του σχολικού έτους 2011-2012 οι µαθητές τουΓενικού Λυκείου Πεντάπολης ανέλαβαν να γράψουν ένα µικρό manual για µία web2.0 εφαρµογή.Τα manuals έχουν ως βασικό τους στόχο να παρουσιάσουν τις βασικές δυνατότητεςτων web 2.0 εργαλείων που επιλέχθηκαν ενώ στο τέλος τους υπάρχουν τρειςπροτάσεις για τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.Τα εργαλεία µε τα οποία ασχολήθηκαν οι µαθητές είναι τα εξής: 1. Pixlr (Επεξεργασία εικόνας). 2. Zoho Challenge (∆ηµιουργία ενός quiz). 3. Kubbu (∆ηµιουργία σταυρολέξων, quiz κ.α.) 4. Xtranormal (∆ηµιουργία animation video). 5. Prezi (∆ηµιουργία παρουσιάσεων). 6. Dipity (∆ηµιουργία χρονοδιαγραµµάτων). 7. Voki (∆ηµιουργία χαρακτήρων που µιλούν). 8. GoAnimate (∆ηµιουργία animation video). 9. Mindomo (∆ηµιουργία εννοιολογικών χαρτών). 10. Toondoo (∆ηµιουργία comic). 11. Glogster (∆ηµιουργία ηλεκτρονικών posters). 2
 3. 3. PixlrΤο pixlr είναι µία δωρεάν online εφαρµογή, µε την οποία µπορείτε να επεξεργαστείτεεικόνες ή να συνδυάσετε εικόνες, χρησιµοποιώντας µία από τις 12 γλώσσες που έχειµεταφραστεί. Η εφαρµογή απαιτεί ελάχιστες γνώσεις περί επεξεργασίας εικόνας,αλλά και πολύ φαντασία για να χρησιµοποιήσεις τις πολυάριθµες επιλογές καιεργαλεία. Ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία µίας εικόνας εξαρτάται καιαπό το πόσο περίπλοκη θες να είναι.Το πρωτότυπο µε αυτήν την εφαρµογή είναι ότι δεν απαιτεί εγγραφή, οπότε µπορείςκατευθείαν να ξεκινήσεις την διαδικασία επεξεργασίας εικόνας. Πηγαίνοντας στηναρχική σελίδα της εφαρµογής, πατάς "Pixlr Editor" και σου ανοίγει ένα παράθυρο µε4 επιλογές, να δηµιουργήσεις µία νέα εικόνα, να ανοίξεις µία από τον υπολογιστή, ναανοίξεις µία εικόνα µέσω ενός url και τέλος να ανοίξεις µία εικόνα από µίαβιβλιοθήκη. 3
 4. 4. Όταν έχεις πλέον ανοίξει µία εικόνα, αριστερά της εµφανίζονται 27 εργαλεία, ταοποία µπορείς να συνδυάσεις για ένα εκπληκτικό αποτέλεσµα. Αποκοπή, µετακίνηση,διαστρέβλωση, µετατροπή εικόνας, µολύβι, πινέλο σβήστρα, κουβάς, έλεγχοςφωτεινότητας, undo - redo, είναι µερικά από τα εργαλεία που µπορείς ναχρησιµοποιήσεις. Επιπλέον, για ένα ακόµα πιο µαγικό αποτέλεσµα, µπορείς να κάνειςχρήση των layers (επιπέδων).Το Pixlr θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για την διευκόλυνση µαθηµάτων, αλλάκαι για να τα κάνεις πιο ενδιαφέροντα, όπως: 1. Στο µάθηµα Αγγλικών, ένα κολάζ µε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά µε βάση το unit 3d. 2. Στο µάθηµα Θρησκευτικών, επεξεργασία της εικόνας της Παναγίας στη σελίδα 102. 3. Στο µάθηµα Βιολογίας, επεξεργασία των εικόνων µε τους πνεύµονες στη σελίδα 97. 4
 5. 5. Zoho ChallengeΤο zoho challenge είναι ένα online πρόγραµµα µε το οποίο µπορείς να δηµιουργήσειςquiz. Είναι ένα πρόγραµµα όπου ο καθένας µπορεί να γίνει µέλος µέσω του Yahoo,Facebook κ.α. Είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται να πληρώνεις συνδροµή.Κυρίως χρησιµοποιείται από σχολεία, δασκάλους, φροντιστηριακούς. Ο κάθεεγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να κάνει ένα απλό τεστ και να το τροποποιήσει όπωςθέλει. Αρχικά βάζει τις ερωτήσεις και κατόπιν αποφασίζει αν θα βάλει απαντήσειςπολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους ή συµπλήρωσης ή ακόµα και σύντοµηςαπάντησης. Μετά από αυτό η κάθε ερώτηση χρειάζεται και να βαθµολογηθεί µεκάποιες µονάδες. Επίσης το πρόγραµµα αυτό µπορεί να κατατάξει τουςδιαγωνιζόµενους του τεστ σύµφωνα µε την επίδοσή τους. Με αυτόν τον τρόποφτιάχνεται ένα ολοκληρωµένο τεστ. 5
 6. 6. Για να δηµιουργήσει ένας χρήστης ένα τεστ πρέπει να πατήσει το Create. Αµέσωςµετά, υπάρχει η επιλογή για όνοµα στο τεστ. Οι ερωτήσεις µπορούν νακατηγοριοποιηθούν σε sections, δηλαδή σε ενότητες. Επίσης, γίνεται να βάλουµεµεγάλο αριθµό ερωτήσεων και να προσθέσουµε µια ερώτηση από την τράπεζαθεµάτων.Αφού τελειώσει η δηµιουργία του τεστ, δίνεται η δυνατότητα να το τρέξει κάποιος,δηλαδή να απαντήσει στις ερωτήσεις. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιλεχθεί ηεφαρµογή Assign test to candidates. Σε αυτό το σηµείο επιλέγεται το χρονικόδιάστηµα καθώς επίσης και το ποσοστό που απαιτείται για ένα πετυχηµένο τεστ.Τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι: 1. Στο µάθηµα των Αγγλικών στην ενότητα των Ολυµπιακών αγώνων. 2. Στο µάθηµα της Φυσικής στην ενότητα του Ηλεκτρισµού. 3. Στο µάθηµα της Βιολογίας στην ενότητα που αναφέρεται στο ανθρώπινο σώµα. 6
 7. 7. KubbuΤο kubbu είναι µια online εφαρµογή µε την οποία µπορείτε να δηµιουργήσετεσταυρόλεξα, quiz ακόµα και παιχνίδια, χωρίς κανένα κόστος. ∆εν απαιτούνταιιδιαίτερες γνώσεις αφού µέσα σε ελάχιστα λεπτά µπορεί οποιοσδήποτε ναδηµιουργήσει ένα από αυτά.Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή πρέπει να δηµιουργήσετε ένα λογαριασµό πατώνταςregister και δίνοντας τα κατάλληλα στοιχεία. Στην συνέχεια συνδέεστε πατώντας"Teacher login". Αφού πατήσετε "activities" επιλέγετε αν θέλετε να δηµιουργήσετεσταυρόλεξο, βρες τη σωστή κατηγορία, ποικιλία ερωτήσεων κλειστού τύπου όπως:συµπλήρωση κενού, πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος, αντιστοίχηση. 7
 8. 8. Εµείς θα ασχοληθούµε µε το "crossword" (=σταυρόλεξο). Πατώντας "add activity",εµφανίζεται ένας πίνακας µε τις ρυθµίσεις του σταυρόλεξου. Συµπληρώνετε τον τίτλοκαι τις υπόλοιπες παραµέτρους και συνεχίζετε µε το επόµενο βήµα (next step). Είστεπλέον στην θέση να δηµιουργήσετε ερωτήσεις - απαντήσεις. µε ελάχιστο όριο 3ερωτήσεις-απαντήσεις. Όταν τις ολοκληρώσετε πατάτε "generate crossword" καισας εµφανίζεται η ολοκληρωµένη µορφή. Κάθε φορά πατώντας "generatepassword", αλλάζει η µορφή του µοτίβου. Τέλος, εάν όλα είναι στην εντέλεια πατάτε"save activity". Έχετε πλέον δηµιουργήσει ένα σταυρόλεξο. Εάν επιθυµείτε µπορείτενα το δοκιµάσετε, να το επεξεργαστείτε, να το διαγράψετε κ.λ.π.Το kubbu είναι ένα εργαλείο που µπορεί να φανεί χρήσιµο µέσα στην τάξη,δηµιουργώντας π.χ. ένα σταυρόλεξο: 1. Στο µάθηµα των Αρχαίων, στο οποίο θα ερωτηθούν σχετικά µε το κείµενο, στο Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3, παράγραφος 50-56, για το λόγο του Κριτία 2. Στο µάθηµα των Αγγλικών, όπου θα πρέπει να γράψουν την µετάφραση των λέξεων (Κεφάλαιο 3F άσκηση 2 σελ. 37) 3. Στο µάθηµα των Θρησκευτικών, όπου θα ερωτηθούν σχετικά µε το µάθηµα 36, σελ. 187-190, σχετικά µε τον Σατανισµό. 8
 9. 9. XtranormalΤο Xtranormal είναι µία online εφαρµογή στην οποία µπορείς να δηµιουργήσεις έναvideo µε όποιον χαρακτήρα θες. Το video είναι δωρεάν και διαρκή όση ώρα θελήσεις.Για να δηµιουργήσεις το video πρέπει αρχικά να κάνεις έναν λογαριασµό. Ολογαριασµός είναι δωρεάν. Για την δηµιουργία του λογαριασµού πατάς πάνω στοκουµπί που λέει Sign up και γράφεις username, email addresss και password. Έπειτακάθε φορά µπορείς να µπεις πατώντας log in. Ύστερα πατάς make a movie καιξεκινάς την διαδικασία δηµιουργίας του video. 9
 10. 10. Η διαδικασία για να δηµιουργήσεις video είναι πολύ απλή. Στο παράθυρο πουεµφανίζεται υπάρχουν διάφορες εικόνες για να επιλέξεις τι θέµα θέλεις να έχει τοvideo. Στη συνέχεια µπορείς να επιλέξεις 1 έως 2 ηθοποιούς. Έπειτα διαλέγεις ποιοςήχος θες να ακούγεται και σε ποια σκηνή-µέρος θα παίζεται. Τέλος επιλέγεις τηνσυνοµιλία µεταξύ των ατόµων, τις κάµερες, τις κινήσεις και τις φάτσες που θα έχει οκάθε ηθοποιός. Αφού κάνεις όλα τα προηγούµενα πατάς δεξιά στο Preview για ναδεις το video που έκανες και άµα σου άρεσε πατάς δίπλα από το Preview που λέειSave για να αποθηκεύσεις το video.Το XtraNormal είναι ένα εργαλείο που µπορεί να φανεί χρήσιµο µέσα στην τάξη,δηµιουργώντας π.χ. ένα animation video: 1. Στο µάθηµα της Άλγεβρας και στο κεφάλαιο 5.2 στις γεωµετρικές προόδους. 2. Στο µάθηµα της Ευκλείδειας Γεωµετρίας και στο κεφάλαιο 3.1 που αναφέρεται στα στοιχεία και είδη των τριγώνων. 3. Στο µάθηµα της Χηµείας και στο κεφάλαιο 4 που αναφέρεται στην στοιχειοµετρία. 10
 11. 11. PreziΤο Prezi είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο δηµιουργίας παρουσιάσεων. Η παρουσίασηδεν αποτελείται από µια σειρά τυπικών σελίδων/διαφανειών αλλά από µια τεράστιαεπιφάνεια εργασίας πάνω στην οποία τοποθετούµε το περιεχόµενο που θέλουµε ναπαρουσιάσουµε. Μπορείς να βάλεις εικόνες και βίντεο στις παρουσιάσεις, να κάνειςzoom in ή zoom out και πολλά άλλα πράγµατα.Για να χρησιµοποιήσεις την εφαρµογή πρέπει να δηµιουργήσεις έναν λογαριασµό οοποίος είναι δωρεάν. Στη συνέχει κάνεις Log in και κλικάρεις Create και µπορείς ναφτιάξεις µια δική σου παρουσίαση. Επίσης υπάρχει και κάτι σαν menu για ναανεβάσεις φωτογραφίες, βίντεο και να κάνεις και άλλα πράγµατα. Με το menu πουείναι σε σχήµα ρόδας µπορείς να εισάγεις εικόνες, βίντεο, να αλλάξεις χρώµατα, νααλλάξεις τα σχήµατα των διαφανειών και τέλος να καθορίσεις την σειρά µε την οποίαθα προβάλλονται οι διαφάνειες. 11
 12. 12. Επίσης µπορείς να δώσεις µερικά χρήµατα για να µπορείς να κάνεις περισσότεραπράγµατα, ουσιαστικά να κάνεις upgrade το account σου.Το Prezi είναι ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην τάξη, για νακάνουν οι µαθητές παρουσιάσεις: 1. Στο µάθηµα της Φυσικής: Στο κεφάλαιο 3.1 για τον ηλεκτρισµό και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 3.1.5. στις αντιστάσεις. 2. Στο µάθηµα της Βιολογίας: Στο κεφάλαιο 3.1 για τις χηµικές αντιδράσεις. 3. Στο µάθηµα της Ιστορίας: Στο κεφάλαιο V για τις µεγάλες κατακτήσεις. 12
 13. 13. DipityΤο Dipity είναι µία online εφαρµογή µε την οποία µπορείς να δηµιουργήσεις και ναµοιραστείς διαδραστικά timelines για όποιο θέµα επιθυµείς. Σε κάθε timeline πουφτιάχνεις µπορείς να συµπεριλάβεις εικόνες και videos από διάφορες πηγές.Η εφαρµογή προσφέρεται και δωρεάν µε απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα αλλά έχεικαι κάποιους περιορισµούς. Αφού γίνει η εγγραφή, για να δηµιουργήσεις έναχρονοδιάγραµµα πατάς στο create a timeline. Έπειτα συµπληρώνεις κάποιαστοιχεία για αυτό (όνοµα, σύντοµη περιγραφή, εικόνα και αν το χρονοδιάγραµµαθέλεις να είναι private ή for anyone δηλαδή να είναι προσωπικό ή να τοµοιραστείς µε όποιον θέλεις) και συνεχίζεις στο επόµενο βήµα. Εκεί συµπληρώνειςκαι κάποια άλλα στοιχεία για το πως θα εµφανίζεται το χρονοδιάγραµµα. 13
 14. 14. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία µπορείς να εµπλουτίσεις το χρονοδιάγραµµάσου προσθέτοντας διάφορα γεγονότα. Αυτά µπορεί να περιέχουν εικόνες, ήχο, βίντεο,κείµενα, υπερσυνδέσµους και ότι άλλο βάλει ο νους σου. Για να γίνει αυτό πρέπει ναπατήσεις στο add an event και εκεί αφού συµπληρώσεις τα στοιχεία πουαπαιτούνται (όνοµα, ηµεροµηνία, περιγραφή, εικόνα, links µε περισσότερεςπληροφορίες για το γεγονός, την τοποθεσία που συνέβη το γεγονός και βίντεο ανχρειάζεται) το γεγονός θα προστεθεί πατώντας save στην κάτω δεξιά γωνία. Στησυνέχεια µπορείς να προσθέσεις όσα γεγονότα επιθυµείς, ακλουθώντας την ίδιαδιαδικασία, δηµιουργώντας ένα µεγάλο και ενδιαφέρον χρονοδιάγραµµα. Τέλος αυτότο χρονοδιάγραµµα που θα φτιάξεις µπορείς να το µοιραστείς µε τους φίλους σου είτεστέλνοντας το µε email είτε ενσωµατώνοντας το σε κάποια ιστοσελίδα.Είναι σίγουρα µια διαδικτυακή εφαρµογή που αξίζει της προσοχής σας και η οποίαµπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως στη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας,της Φυσικής, των Αγγλικών, της Χηµείας και όχι µόνο. Πιο συγκεκριµένα µπορεί ναχρησιµοποιηθεί: 1. Στο µάθηµα της Ιστορίας για να παρουσιαστούν τα γεγονότα του πελοποννησιακού πολέµου καθώς και η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Κεφάλαιο ΙΙ - Οι Αρχαίοι Έλληνες) 2. Στο µάθηµα των Αγγλικών για να παρουσιαστούν το πότε έγιναν διάσηµες εφευρέσεις και ανακαλύψεις (βιβλίο Access Module 2 - Inventions) 3. Στο µάθηµα της Φυσικής για να παρουσιαστούν το πότε οι µεγάλοι φυσικοί ανακάλυψαν τους σηµαντικότερους νόµους της (σε όλο το βιβλίο) 14
 15. 15. VokiΤο Voki είναι µία δωρεάν εφαρµογή για τη δηµιουργία Avatar που µιλάνε. Ηεφαρµογή είναι διαθέσιµη σε 25 γλώσσες (µεταξύ των οποίων και η Ελληνική) καιµπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους. Το πρόγραµµα αυτό έχει αρκετάπλεονεκτήµατα όπως είναι η παροχή κινήτρων στους εκπαιδευόµενους γιασυµµετοχή, η παροχή οδηγιών µε έναν πρωτότυπο τρόπο, η διασκεδαστικήδιδασκαλία ξένων γλωσσών και η γνωριµία µε την τεχνολογία µέσω ενόςπρωτότυπου τρόπου.Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι απλά. Αρχικά πρέπει να δηµιουργήσετεέναν λογαριασµό ο οποίος είναι δωρεάν. Στη συνέχεια αφού κάνετε sign in µπορείτενα δηµιουργήσετε το βίντεο. Στην οθόνη που εµφανίζεται θα πρέπει να επιλέξετε 1από τα πρόσωπα που εµφανίζονται. Μετά διαλέγετε τη γλώσσα που θέλετε, τηνφωνή, τα ρούχα , τα µπιζού, διαλέγετε το χρώµα του προσώπου, των µαλλιών και τωνµατιών. Μετά διαλέγετε το µέγεθος των σωµάτων. Τέλος πληκτρολογείτε τα λόγια .∆ιαλέγετε τη φωνή και τη γλώσσα που θέλετε και πατάτε το κουµπί Save για νααποθηκεύσετε το δηµιούργηµα. 15
 16. 16. Το Voki είναι ένα εργαλείο που µπορεί να φανεί χρήσιµο στην τάξη. Θα µπορούσανπ.χ. οι µαθητές να δηµιουργήσουν ένα video: 1. Στο µάθηµα της Ιστορίας για να παρουσιάσουν τα επιτεύγµατα των Αρχαίων Ελλήνων στις τέχνες ή στις επιστήµες 2. Στο Μάθηµα των Αγγλικών για να παρουσιάσουν τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 16
 17. 17. GoAnimateΤο Goanimate είναι µια online εφαρµογή µε την οποία µπορείς να δηµιουργήσειςδωρεάν video µε προτεινόµενα κόµικς. ∆εν είναι απαραίτητο να ορίσεις µεταβάσειςκαι ειδικά εφέ αφού το πρόγραµµα αναλαµβάνει να κάνει την εργασία αυτή από µόνοτου. Η διαδικασία δηµιουργίας του video είναι πολύ εύκολη και δεν κρατάειπερισσότερο από 10 λεπτά για ένα απλό video. Επίσης µπορείς να δηµοσιεύσεις ταvideo σου σε ιστοσελίδες όπως είναι το Facebook.Ας δούµε όµως πως µπορείς να χρησιµοποιήσεις την εφαρµογή. Αρχικά πρέπει ναδηµιουργήσεις ένα δωρεάν λογαριασµό. Στη συνέχεια, και αφού κάνεις sign in,µπορείς να δηµιουργήσεις ένα video πατώντας στην επιλογή make a video. Έπειταεµφανίζονται templates και επιλέγεις αυτό που θέλεις. Μετά επιλέγεις ποια σκηνήθέλεις, διαλέγεις τους πρωταγωνιστές, γράφεις τους διαλόγους στη γλώσσα τηςαρεσκείας σου (υποστηρίζει και την ελληνική γλώσσα) και αφού γίνει η επεξεργασίαπαρακολουθείς το βίντεο σου και µπορείς να το δηµοσιεύσεις σε κάποια ιστοσελίδαγια να το δουν και οι φίλοι σου. 17
 18. 18. Το GoAnimate είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οιµαθητές για να δηµιουργήσουν ένα βίντεο σε σχέση µε κάποιο µάθηµα όπως: 1. Στο µάθηµα των Αγγλικών µε θέµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες, 2. Στο µάθηµα της Άλγεβρας για το µάθηµα 5,3 που αναφέρεται στην γεωµετρική πρόοδο και 3. Στο µάθηµα των Θρησκευτικών µε θέµα την Ανάσταση του Χριστού. 18
 19. 19. MindomoΤο Mindomo είναι ένα online πρόγραµµα µε το οποίο µπορείς να δηµιουργήσειςεννοιολογικούς χάρτες. Είναι ένα εργαλείο χαρτογράφησης στο διαδίκτυο, ηλειτουργικότητα του οποίου συναντάται µόνο στις πιο προχωρηµένες εφαρµογέςχαρτογράφησης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην εκπαίδευση, στην ενηµέρωση καικυρίως στον επαγγελµατικό χώρο, διότι µπορείς να αναλύσεις µια ιδέα σουγρηγορότερα και ευκολότερα. Με αυτούς τους χάρτες µπορούµε να αναλύσουµε έναοποιοδήποτε θέµα σε πολλά υποθέµατα. Επιπλέον είναι εξαιρετικά ελκυστικό,διαδραστικό, ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση και µας δίνει την ευκαιρία να φτιάξουµεχάρτες µέσα από τη χρήση των εργαλείων του και τις συντοµεύσεις τουπληκτρολογίου. Μπορείς να τροποποιήσεις µία εργασία, τη δοµή των δεδοµένων ή νααλλάξεις τις έννοιες µε µία απλή µεταφορά και απόθεση των θεµάτων στο χάρτη σου.Ακόµα διαθέτει αυτόµατη τακτοποίηση θέµατος και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µηνυπάρχει ποτέ πρόβληµα ακαταστασίας σε ένα χάρτη. Τέλος µε τη λειτουργίααναζήτησης βρίσκεις γρήγορα το κοµµάτι των πληροφοριών που χρειάζεσαι.Τα θέµατα σε έναν οποιοδήποτε χάρτη συνδέονται µεταξύ τους µε γραµµές οι οποίεςδείχνουν τις σχέσεις µεταξύ τους, σχέδιο παρόµοιο µε ένα διάγραµµα καταιγισµούιδεών. Όσον αφορά τη δοµή, κάθε θέµα µπορεί να έχει πολλαπλά επιµέρους θέµατακαι άλλα υποθέµατα τα οποία µπορούν να περιέχουν ένα κείµενο, διάφορεςσηµειώσεις, συνδέσµους και εικόνες που µας επιτρέπουν να παρουσιάσουµεγραφικώς οποιοδήποτε τύπο πληροφοριών. 1. Κάθε χάρτης πρέπει να έχει ένα κεντρικό θέµα που πρέπει να είναι και το µοναδικό. 2. Υπάρχουν κυρίως θέµατα που συνδέονται µε το κεντρικό θέµα τα οποία µπορεί να είναι αµέτρητα. 3. Από τα κυρίως θέµατα µπορούν να βγουν και άλλα υποθέµατα που είναι και 19
 20. 20. αυτά άπειρα. 4. Μπορείς να βάλεις όρια ανάµεσα στα θέµατα και στα υποθέµατα, ώστε να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα θέµατα και να φαίνονται ως µία οµάδα.Για να δουλέψεις αποτελεσµατικότερα µε ένα χάρτη, δίνεις κεντρικό θέµα από όπουξεκινά και ο χάρτης όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα:Για να µπεις και να δηµιουργήσεις έναν τέτοιο χάρτη θα πρέπει πρώτα ναδηµιουργήσεις ένα λογαριασµό µε το email σου στην συγκεκριµένη σελίδα. Ωστόσοη σελίδα είναι δωρεάν και ο καθένας µπορεί να φτιάξει ένα χάρτη χωρίς να χρεωθεί.Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία µε τα οποία µπορείς να µορφοποιήσεις τονεννοιολογικό σου χάρτη.Κάποια από τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου είναι τα εξής: 1. Αλλαγή φόντου, χρώµατος και σχήµατος θεµάτων, υποθεµάτων και γραµµών. 2. Μορφοποίηση γραµµάτων και στοίχισης ή σχεδίου του εννοιολογικού χάρτη. 3. Προσθήκη σηµειώσεων, URL και σχολίων. 4. ∆υνατότητα εισαγωγής εικόνας, βίντεο και URL. 20
 21. 21. Τα µαθήµατα που µπορούµε να δηµιουργήσουµε εννοιολογικούς χάρτες µε τοMindomo είναι: 1. Στα Αγγλικά όπου θα παρουσιάζουµε πληροφορίες σχετικά µε τους Ολυµπιακούς αγώνες (Ενότητα Ολυµπιακών Αγώνων). 2. Στο µάθηµα της Βιολογίας στο οποίο θα παρουσιάζουµε τα διάφορα µέρη του ανθρώπινου σώµατος (Ενότητα 2 - Ανθρώπινο σώµα). 3. Στο µάθηµα της Ιστορίας όπου θα ασχοληθούµε µε τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα µέρη που κατέλαβε (Ενότητα 2.3 - Κλασσική εποχή). 21
 22. 22. ToonDooΤο ΤοοnDoo είναι ένα online πρόγραµµα µε το οποίο µπορείς να δηµιουργήσειςκόµικς. Μπορείς να το χρησιµοποιήσεις για να κάνεις διάφορες δραστηριότητες στηντάξη. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές θα ενεργοποιούνται περισσότερο.Για να κάνεις λογαριασµό στο ToonDoo πατάς Sign up For Free, συµπληρώνεις τοUsername και το Password και µετά πατάς Sign in. Αρχικά το πρόγραµµα σου ζητάεινα επιλέξεις το layout (δηλαδή από πόσες σκηνές θα αποτελείται το κόµικ). Στησυνέχεια µπορείς να προσθέσεις διάφορα αντικείµενα πάνω στις σκηνές: Characters: Επιλογή των χαρακτήρων (άντρας, γυναίκα, παιδί, ζώο κ.λ.π.) Props: Επιλογή άλλων αντικειµένων (φαγώσιµα, δέντρα κ.λ.π.) Backgrounds: Επιλογή φόντου (διάστηµα, εσωτερικός χώρος, εξωτερικός χώρος κ.λ.π.) Texts: Επιλογή κειµένου (για να γράψετε στα ελληνικά θα πρέπει να επιλέξετε foreign text). Specials: Επιλογή ειδικών αντικειµένων (π.χ. χριστουγεννιάτικα) 22
 23. 23. Για να επεξεργαστείς ένα αντικείµενο χρησιµοποιείς την εργαλειοθήκη που υπάρχειστο κάτω µέρος του παραθύρου. Έχεις τις εξής δυνατότητες: Κλείδωµα της επιλογής µας έτσι ώστε να µην µπορούµε να την χαλάσουµε καταλάθος. Μείωση και αύξηση µεγέθους ∆ηµιουργία αντιγράφου Αντιστροφή της επιλογής (αριστερά - δεξιά, δεξιά - αριστερά) Περιστροφή Αλλαγή συναισθήµατος κ.α.Στο κάτω µέρος της οθόνης µας δίνεται επίσης η δυνατότητα: Να πειράξουµε τα χρώµατα των αντικειµένων. Να φτιάξουµε έναν δικό µας χαρακτήρα. Να εισάγουµε έναν δικό µας χαρακτήρα.Πως µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε στην τάξη; Για να κάνεις ένα manual. Να κάνεις µια εργασία και να λένε οι χαρακτήρες για το τι έχεις µάθει. ∆ηµιουργείς µια συνέντευξη µε ερωτήσεις και τις απαντήσεις του ερωτηθέντος. Γράφεις µια δικιά σου ιστορία που να συµπεριλαµβάνει διάφορα στοιχεία. Να αναπαραστήσεις µια εκδροµή και να πεις τι έµαθες.Το ToonDoo είναι ένα εργαλείο που µπορεί να φανεί χρήσιµο στην τάξη. θαµπορούσαν π.χ. οι µαθητές να δηµιουργήσουν ένα κόµικς: 1. Στο µάθηµα των Αγγλικών (unit Olympic Games) 2. Στο µάθηµα της Ιστορίας (Ελληνιστικοί χρόνοι) 3. Στο µάθηµα της Λογοτεχνίας (Η παντρειά της Σταλαχτής) 23
 24. 24. GlogsterTo Glogster είναι µία δωρεάν online εφαρµογή, που χρησιµεύει στην δηµιουργίαηλεκτρονικών poster, δηλαδή αφίσες πάνω στις οποίες προσθέτεις διάφορες ιδιότητες.Το glogster δεν απευθύνεται σε επαγγελµατίες, καθώς είναι πολύ εύκολο στην χρήσητου.Αρχικά για να ξεκινήσεις την δηµιουργία µιας δικής σου αφίσας πρέπει ναδηµιουργήσεις και τον δικό σου λογαριασµό, στο κάτω µέρος της αρχικής σελίδαςσυµπληρώνεις τα στοιχεία σου και πατάς "Create account". Στην συνέχεια, αφούσυνδεθείς, εµφανίζεται το προφίλ σου, κάτω από την εικόνα προφίλ πατάς "Createnew glog" και σου εµφανίζονται επιλογές για το είδος αφίσας που θες να κάνεις.Όποιο είδος και να επιλέξεις η διαδικασία δηµιουργίας είναι ίδια. 24
 25. 25. Για να δηµιουργήσεις το poster έχεις στην διάθεσή σου διάφορα εργαλεία. Μπορείςνα προσθέσεις κείµενο, γραφικά, εικόνες, wall (εικόνα background), ήχο και βίντεο,τα οποία είτε τα βρίσκεις στην βιβλιοθήκη του glogster, είτε τα "ανεβάζεις" από τονυπολογιστή, είτε πατάς το κουµπί "grab" και βγάζεις φωτογραφία, βίντεο καιδηµιουργείς ήχο εκείνη την στιγµή µέσω µιας κάµερας και ενός µικροφώνου. Στηνσυνέχεια µπορείς π.χ. να προσθέσεις link πάνω σε µια εικόνα, έτσι ώστε όταν κάποιοςπατήσει πάνω σε αυτήν, να µεταφερθεί σε αυτό το link. Μπορείς να ελέγχειςενδιάµεσα για τυχόν λάθη πατώντας "preview" και δοκιµάζοντας το poster. Ότανέχεις πλέον ολοκληρώσει το poster, µπορείς πλέον να πατήσεις "save and share",δίνοντας όνοµα σε αυτήν την εργασία και επιλέγοντας εάν θες να δηµοσιευθεί ή ναπαραµείνει προσωπικό το poster, πατάς και πάλι "save and share" και έχειςδηµιουργήσει µία δική σου αφίσα εύκολα και γρήγορα. Μπορείς πλέον να δειςολοκληρωµένο το poster, αλλά και να το επεξεργαστείς όποτε θελήσεις. Ακόµαµπορείς να το δηµοσιεύσεις σε κοινωνικά sites (όπως το Facebook), να το εκτυπώσειςή να το αναρτήσεις σε ένα blog χρησιµοποιώντας τα link που σου "δίνει" πατώντας"Embed this glog".Το glogster επίσης θα µπορούσε να βοηθήσει στην διεξαγωγή ενός πιο ενδιαφέροντοςµαθήµατος. Παραδείγµατος χάρη θα µπορούσε να χρησιµεύσει: 1. στην Ιστορία, µε αφορµή το µάθηµα 2.3 θα µπορούσες να δηµιουργήσεις glogster µε διάφορες πληροφορίες για τον Μέγα Αλέξανδρο, µε ενσωµατωµένα link που θα οδηγούν σε site για περεταίρω πληροφορίες. 2. στην Βιολογία, µε αφορµή το µάθηµα "Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα" θα ήταν αρκετά χρήσιµη η δηµιουργία glogster, όπου πατώντας σε διάφορες ονοµασίες οργάνων, θα οδηγούσε σε site µε επιπλέον πληροφορίες για το καθένα, που δεν θα έβρισκες µέσα στο βιβλίο 3. στα Αγγλικά, µε αφορµή το µάθηµα 3d θα ήταν ενδιαφέρουσα η δηµιουργία ενός glogster µε φωτογραφίες φαγητών, όπου µε ένα κλικ θα σε οδηγούσαν στην συνταγή τους. 25

×