Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931)

32,406 views

Published on

Presentació adreçada a l'alumnat de 2n de Batxillerat de la matèria d'història

Published in: Education, News & Politics
 • Login to see the comments

Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931)

 1. 1. Unitat 10: La Crisi del Sistema de Restauració (1898-1931) Júlia López Valera
 2. 2. S U M A R I  A conseqüència de la forta commoció política que va suposar el desastre del 1898 el règim de la Restauració va entrar en una nova fase.  Els partits dinàstics van iniciar una etapa de reformisme.  Nova generació de polítics i nous moviments socials van irrompre en la vida política espanyola.  Creixement de les tensions socials va provocar un augment dels conflictes.  La fallida del sistema es va consumar l’any 1923.  A Catalunya Arribada Alfons XIII (1902) 1931: Caiguda de la monarquia Proclamació de la Segona República Fi al parlamentarisme Inici dictadura DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA • Partits dinàstics desplaçats de la vida política. • Període d’intensa agitació social: pistolerisme. • Les reivindicacions catalanistes van aconseguir la constitució de la Mancomunitat de Catalunya.
 3. 3. CRONOLOGIA Júlia López Valera (Institut Banús)
 4. 4. CRONOLOGIA Júlia López Valera (Institut Banús)
 5. 5. 1.ELREFORMISMEDINÀSTIC 1.1. El fracàs del primer govern regeneracionista.  El 1899, la reina regent confia el nou govern a un líder conservador:  El govern volia embargar aquells que no havien pagat, l’alcalde de Barcelona es va negar i dimití. Va donar lloc a una VAGA GENERAL de comerciants (Sabadell, Mataró, Manresa i Vilafranca) FRANCISCO SILVELA POLÍTICA REFORMISTA impulsà  Proposà una projecte de descentralització administrativa. Nova política pressupostària: augment de tributs sobre productes de primera necessitat /impostos nous (deutes guerra de Cuba). Forta protesta a Catalunya: TANCAMENT de CAIXES. Resposta del govern: 1. Empresonar els morosos. 2. Va suspendre les garanties constitucionals a Barcelona. 3. Declarar l’estat de guerra. Duran i Bas i Polavieja van dimitir dels seus càrrecs
 6. 6. 1.ELREFORMISMEDINÀSTIC 1.2. Les reformes de Maura i Canalejas.  El TANCAMENT DE CAIXES, significà el trencament entre les elits econòmiques de Catalunya i el partits dinàstics. • El catalanisme es consolida com a alternativa. • Acabà amb l’esperit de la regeneració. • El 1901 es reprèn el torn dinàstic.  La primavera del 1902 (als 16 anys) puja al tron ALFONS XIII.  Coincideix, al 1903, amb una renovació del lideratge dels partits dinàstics: Partido Conservador ANTONI MAURA Partido Liberal JOSÉ CANALEJAS
 7. 7. 1.ELREFORMISMEDINÀSTIC  Al 1904, MAURA es va convertir en cap de govern.  Impulsà un projecte polític: “REVOLUCIÓ DES DE DALT”.  Necessitat de reformar el sistema polític des del govern.  Va intentar dotar el sistema d’una nova base social = “MASSES NEUTRES”. Volia configurar un Estat fort que desbanqués als cacics i que impedís que les classes populars tinguessin massa protagonisme.  Nova LLEI ELECTORAL (1907): fa més difícil el frau electoral.  Es va intentar atraure cap al règim el catalanisme moderat (acords amb la Lliga Regionalista per donar més autonomia als ajuntaments i les diputacions).PROJECTE de REFORMA de L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.  Va aprovar algunes LLEIS SOCIALS: Llei de decans dominical. Es crea l’Institut Nacional de Previsión (assegurances obreres).  Adoptà mesures econòmiques per reactivar la indústria.  Promulgà la LLEI de COLONITZACIÓ INTERIOR per estimular l’agricultura.  Manteniment de l’ORDRE PÚBLIC, d’una manera molt intransigent: Setmana Tràgica de Barcelona (1909). Finalment cau el govern conservador. 1906- 1909
 8. 8. 1.ELREFORMISMEDINÀSTIC  Al 1910, CANALEJAS, accedeix al govern. Nou govern liberal.  Intentava apropar-se al sectors populars.  Reformisme social més gran.  Limitacions del poder de l’Església: Reforma finançament de l’Església. SEPARACIÓ ESGLÉSIA-ESTAT. La Santa Seu s’hi va negar. Promulgació de la “LEY del CANDADO” (1910). Limitava l’establiment de nous ordes religiosos.  En POLÍTICA SOCIAL: 1. Impost progressiu sobre les rendes (protesta classes benestants). 2. Llei de Lleves (1912): obligatorietat del servei militar. Se suprimeix redempció. 3. Lleis per millorar les condicions laborals.  Es va iniciar la NEGOCIACIÓ D’UNA LLEI de MANCOMUNITATS: possibilitava la unió de les diputacions provincials per gestionar alguns serveis públics.  Va ser assassinat el 1912. 1910- 1912
 9. 9. Júlia López Valera (Institut Banús) ASSASSINAT DE CANALEJAS1.ELREFORMISMEDINÀSTIC
 10. 10. Júlia López Valera (Institut Banús) 2.LESFORCESD’OPOSICIÓ
 11. 11. 2.LESFORCESD’OPOSICIÓ 2.1. Republicanisme i lerrouxisme.  Creixement important de les diferents forces d’oposició.  Van augmentar la seva influència política i van amplia la seva base social.  Els REPUBLICANS van ser la PRINCIPAL FORÇA D’OPOSICIÓ.  Hi havia un problema que era la fragmentació en diversos grups: va suposar una feblesa electoral.  Al 1903, es crea la UNIÓ REPUBLICANA, encapçalada per NICOLAS SALMERÓN.  A Barcelona el republicanisme liderat per ALEJANDRO LERROUX va ser molt influent entre les classes populars. Era un periodista i polític d’origen andalús. Tenia un discurs radical i demagògic (va saber atraure els obrers fent cas d’algunes demandes: 8 h). Caràcter obrerista i revolucionari. Posicions anticlericals. Espanyolista, en oposició als catalanistes. Discurs anticatalanista, el catalanisme estava vinculat als interessos de la burgesia i l’Església, per tant era un moviment contrari a les reivindicacions obreres.
 12. 12. 2.LESFORCESD’OPOSICIÓ  La Unió Republicana es va apropar al catalanisme (arran de les eleccions de 1907), es va integrar en la coalició Solidaritat Catalana. Això va ser rebutjat per un sector d’Unió Republicana.  Lerroux es separà l’any 1908 i fundà el PARTIT RADICAL. 2.2. Carlisme i tradicionalisme.  La mort de Carles de Borbó (Carles VII), l’any 1909, va convertir el seu fill JAUME de BORBÓ no pretendent a la corona.  Un del seus dirigents, Juan Vázquez de Mella, va abandonar la militància i el 1919 va fundar el PARTIT CATÒLIC TRADICIONALISTA.  Les bases socials del tradicionalisme estaven concentrades a Navarra, País Basc i Catalunya, però també hi havia grups a Andalusia.  L’any 1907 es funda el REQUETÈ: organització de caràcter paramilitar. Actuà a les ciutat com a força de xoc contra els republicans i obrers.  Amb la República (1931) es reunifiquen en un sol partit: “COMUNIÓ TRADICIONALISTA”.
 13. 13. 2.LESFORCESD’OPOSICIÓ 2.3. Les forces obreres: socialisme i anarquisme.  Els socialistes i anarquistes van augmentar el nombre de militars i les seves actuacions en defensa de millors condicions de treball. Madrid Nord Espanya Classe obrera catalana Important presència a : Aragó València Andalusia El partit i el sindicat socialistes  Durant les primeres dècades s.XX. El PSOE va augmentar el número d’afiliats.  Defensava l’acció política: partidari d’aprofitar les oportunitats que donava el sistema parlamentari.  Va participar en les eleccions. El 1910, PABLO IGLESIAS (acta diputat de la coalició republicanosocialista)  El sindicat socialista UGT va créixer encara més. Partidària de l’acció política per aconseguir reformes socials i laborals. Defensava la participació dels representants obrers en organismes estatals. Líder important: FRANCISCO LARGO CABALLERO. 1918. Secretari general de la UGT.
 14. 14. 2.LESFORCESD’OPOSICIÓ  El 1921, els dissidents van fundar el PARTIDO COMUNISTA de ESPAÑA (PCE), amb militants molt actius a Biscaia i Astúries. L’anarcosindicalisme  Aquesta tendència va promoure el 1907 la creació de SOLIDARITAT OBRERA.  Es definia com a revolucionària. Amb quatre pressupòsits bàsics:  Durant anys posteriors a la I Guerra Mundial, la CNT va augmentar molt els seus afiliats. Va ser el moment dels seus líders: SALVADOR SEGUÍ, ÀNGEL PESTAÑA i JOAN PEIRÓ. Federació d’associacions de treballadors (caire polític i reivindicatiu, i favorable a la lluita revolucionària). L’any 1910, impulsà la fundació de la CONFEDERACIÓ NACIONAL del TREBALL (CNT) 1. Independència del proletariat respecte de la burgesia i les seves institucions. 2. Apoliticisme del moviment obrer=absentisme electoral. 3. Necessitat de la UNITAT SINDICAL dels treballadors. 4. VOLUNTAT D’ENDERROCAR EL CAPITALISME (expropiació dels burgesos). Com? Vagues i Boicots. VAGA GENERAL REVOLUCIONÀRIA.
 15. 15. 3.CATALANISMEIREPUBLICANISME(1901-1909) 3.1. La consolidació de la Lliga Regionalista  Dues noves forces: el catalanisme i el republicanisme, dirigien el joc polític català.  Les primeres dècades del segle XX, la LLIGA va ser el partit hegemònic a Catalunya. L’iderari va ser definit per ENRIC PRAT DE LA RIBA a La Nacionalitat Catalana (1906). S’encarregava FRANCESC CAMBÓ de ser el portaveu dels interessos catalans a Madrid.  Aquests primers anys no va ser gens fàcils: 1. Va haver de fer front al lerrouxisme. 2. DISCREPÀNCIES IDEOLOGIQUES INTERNES: hi ha un grup d’intel·lectuals i professionals de tarannà progressista que era intransigent amb el tema de la negociació de les reivindicacions catalanistes amb el govern de Madrid.  La crisi esclata el 1904, amb la visita d’ALFONS XIII a Barcelona. Idea de boicotejar la visita que alguns no van obeir.  El sector més crític fundarà una nova formació de caire republicà. • Reclamava el dret de CATALUNYA a l’autonomia política. • Disposat a intervenir a nivell de la política espanyola per tal de modernitzar i descentralitzar l’Estat.
 16. 16. 3.CATALANISMEIREPUBLICANISME(1901-1909) 3.2. La coalició Solidaritat Catalana El moviment solidari  El rebuig a la LLEI de JURISDICCIONS, gestà un nou moviment patriòtic que reafirmava la personalitat i els drets de Catalunya. Va ser l’origen de SOLIDARITAT CATALANA (1906). Coalició que aplegava totes les forces catalanes, menys els partits dinàstics i els lerrouxistes.  A les eleccions del 1907 els partits de solidaritat presenten una candidatura conjunta i un programa comú: PROGRAMA DEL TÍVOLI. Defensava la derogació de la Llei de Jurisdiccions i la necessitat d’autogovern.  Va ser un gran TRIOMF. La Llei de Jurisdiccions és una llei que l'any 1905 i 1906 va impulsar el Govern espanyol de Segismundo Moret i el ministre de la Governació, Álvaro de Figueroa amb clar suport d'Alfons XIII . La Llei de Jurisdiccions permetia que els militars poguessin jutjar tot allò que consideressin que atemptava contra la unitat de l'Estat espanyol o contra ells mateixos. Moltes persones varen interpretar la llei com un atac a Catalunya.
 17. 17. 3.CATALANISMEIREPUBLICANISME(1901-1909) La crisi de Solidaritat  Maura canvià d’estratègia, va haver de negociar les lleis amb aquesta minoria catalana ja que havien obtingut representació al Congrés dels Diputats. Objectiu: integrar-los o dividir-los.  Algunes de les discrepàncies van venir donades per: Les DISCREPÀNCIES ENTRE ELS DIFERENTS PARTITS, van ser l’element més important del trencament. 1. Projecte de reforma de l’administració local. Uns el rebutjaven per poc democràtic i d’altres volien negociar-lo amb Madrid. 2. Projecte de l’ajuntament de Barcelona (introducció a les escoles del català, coeducació i neutralitat religiosa). La Lliga defensà l’església en aquest cas. 3. Fets de la SETMANA TRÀGICA (1909), uns van veure amb bons ulls la repressió i d’altres no.
 18. 18. 3.CATALANISMEIREPUBLICANISME(1901-1909) 3.3. El catalanisme d’esquerres  Els escindits de la Lliga funden el CENTRE NACIONALISTA REPUBLICÀ (1906).  Notable activisme a partir del diari: El Poble Català i la fundació de molts ateneus.  També promogué el sindicat CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA.  L’apropament entre les forces republicanes d’esquerra, va fer que el 1910 es fundés la UNIÓ NACIONALISTA REPUBLICANA. Va obtenir bons resultats a les eleccions.  Aliança amb el Partit Radical de Lerroux. Nacionalista Democràtic Republicà També es van afegir alguns militants del federalisme. Lluís Domènech i Montaner PACTE DE SANT GERVASI Que desagradà als electors que els van castigar. Crisi de la Unió Federal Nacionalista Republicana, va desaparèixer l’any 1916.
 19. 19. Júlia López Valera (Institut Banús) 3.CATALANISMEIREPUBLICANISME(1901-1909) 3.4. L’impacte de la Setmana Tràgica de Barcelona El conflicte del Marroc  A partir del 1900, Espanya consolida la penetració al nord d’Àfrica.  A Espanya li va correspondre el territori del Rif (zona muntanyosa del nord) per pacificar-lo i administrar-lo.  Quin interès tenia? Possibles beneficis econòmics, restaurar el prestigi i intentar aconseguir que Espanya fos una nova potència.  Van haver-hi atacs continus dels rifenys. Al 1909, els espanyols van patir una gran derrota a la BATALLA DEL LOBO.  Es va demanar un augment del nombre dels soldats i es va cridar a la lleva reservista. Grans protestes. Conferència d’Algesires (1906) Tractat Hispanofrancès (1912) PROTECTORAT francoespanyol al Marroc
 20. 20. Júlia López Valera (Institut Banús)
 21. 21. Júlia López Valera (Institut Banús) Recollida de cadàvers al Barranco del Lobo, 1909.
 22. 22. 3.CATALANISMEIREPUBLICANISME(1901-1909) La mobilització popular i les seves conseqüències  S’inicia al port de Barcelona el 18 de juliol, durant l’embarcament.  El 24 de juliol:  La REVOLTA POPULAR va durar una setmana: fort component antimilitarista i rebuig a l’hegemonia social i cultural de l’Església.  Les autoritats van respondre declarant l’ESTAT DE GUERRA.  Va augmentar el nombre de ferits i de morts.  La FALTA DE DIRECCIÓ I DE COORDINACIÓ POLÍTIQUES va derivar cap a les accions incontrolades.  La repressió posterior va ser molt dura: 216 consells de guerra 17 penes de mort (5 execucions)  L’actuació del govern va suposar una ONADA DE PROTESTES que va fer caure el govern de Maura.  També va tenir conseqüències polítiques a Catalunya: Republicans lerrouxistes Socialistes Anarquistes Van constituir un comitè que cridà a la vaga general. Els lerrouxistes perden influència entre els treballadors. Desengany d’importants sectors de la classe obrera respecte els republicans. Arrelament de l’anarquisme. Es desintegra la coalició Solidaritat Catalana. La Lliga Regionalista pateix un importants retrocés electoral.
 23. 23. 4.LAMANCOMUNITATDECATALUNYA(1914-1925) 4.1. El procés de formació  Va ser un procés llarg i difícil.  Precedents: actuacions desenvolupades des dels AJUNTAMENTS I DIPUTACIONS CATALANES.  Els polítics catalanistes eren conscients que la regeneració de Catalunya necessitava un programa de millora en les infraestructures, modernització sistema educatiu, foment de la llengua i cultura catalanes.  Es creà l’Institut d’Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya.  L’any 1911, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA va promoure la iniciativa de mancomunar les 4 diputacions catalanes i presentà una proposta al govern de Madrid.  Canalejas es comprometé a tirar endavant un PROJECTE DE MANCOMUNITATS aprovat per les Corts al 1912.  Finalment, el 1913 el nou govern conservador de Dato va publicar un DECRET: autoritzava a les diputacions provincials a mancomunar-se per a fins exclusivament administratius. Programa de la Diputació de Barcelona al 1907 ENRIC PRAT DE LA RIBA president
 24. 24. 4.LAMANCOMUNITATDECATALNYA(1914-1925) 4.2. La constitució de la Mancomunitat  La MANCOMUNITAT es constituí el 6 d’abril del 1914.  Només va ser una DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS que tenien les diputacions i el mateix pressupost.  Només era un ENS ADMINISTRATIU. La LLIGA REGIONALISTA va tenir una PRESÈNCIA MAJORITÀRIA a la Mancomunitat.  Tres presidents: 1 presidència: ENRIC PRAT de la RIBA. 1 assemblea: 8 membres. Política de govern orientada a estimular el desenvolupament cultural i la modernització econòmica i social de Catalunya. JOSEP PUIG I CADAFALCH 1917-1924 PRAT DE LA RIBA 1914-1917 ALFONS SALA 1924-1925
 25. 25. 4.LAMANCOMUNITATDECATALUNYA(1914-1925) 4.3. L’obra de govern de la Mancomunitat  Va seguir la política iniciada per la Lliga des de la Diputació.  Va invertir una bona part dels recursos en un PLA DE MILLORA de la XARXA VIÀRIA, també el sistema postal i telefònic.  També es va començar un PLA D’ACCIÓ AGRÀRIA:  Es va iniciar un projecte centrat en la REAFIRMACIÓ de la LLENGUA i CULTURA catalanes: Creació d’una infraestructura de serveis públics i administratius. Foment de la llengua i la cultura catalanes. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC PROJECTE CULTURAL I EDUCATIU Modernització de les formes de producció. Augment de la productivitat: agricultura i ramaderia. Creació de Biblioteques Populars, Escoles Experimentals i Estudis Normals. Tasca d’unificació ortogràfica: POMPEU FABRA. Divulgació i protecció del patrimoni cultural. Es va impulsar una RENOVACIÓ PEDAGÒGICA : mètodes... Totes aquetes institucions volien potenciar la diversificació professionals i preparar la gent.
 26. 26. Júlia López Valera (Institut Banús)
 27. 27. 5.LACRISIDEL1917 5.1. L’ impacte de la Gran Guerra.  L’estiu del 1914, durant el govern conservador d’Eduardo Dato, esclata la PRIMERA GUERRA MUNDIAL.  El govern va declarar la NEUTRALITAT d’Espanya. • Exportar productes industrials i agraris. • Beneficis industrials van augmentar. Aquesta exportació va provocar una puja de PREUS INTERIORS afegit a un no augment dels salaris. Problema per a la classe popular. CONFLICTE SOCIAL Moviment vaguístic del 1917.
 28. 28. 5.LACRISIDEL1917 5.2. La crisi del 1917 Dificultats sistema polític Descontentament militar Conflictivitat social PROTESTA GENERALITZADA La protesta militar  L’exèrcit espanyol presentava un NOMBRE EXCESSIU D’OFICIALS en relació al de soldats.  Els ascensos s’obtenien per mèrits de guerra. Això feia que els d’Àfrica tinguessin més que els de la península.  El salaris militars eren baixos.  Es formen JUNTES de DEFENSA, que són associacions militars. Aquestes reclamaven: augment salarial i que l’antiguitat servís per a ascendir.  El juny de 1917, es llença un MANIFEST que culpa al govern i crida a la renovació política amb un llenguatge clarament regeneracionista.
 29. 29. 5.LACRISIDEL1917 La crisi política  En 1916 el govern estava en mans d’un gabinet liberal presidit per ROMANONES que va clausurar les Corts per acusacions de corrupció política.  L’abril de 1917, el conservador Dato és el nou cap de govern. Li reclamaven la reobertura de la cambra.  S’hi neguen i es declara l’ESTAT D’EXCEPCIÓ i s’endureix la censura de premsa.  Es celebrà a Barcelona una ASSEMBLEA de PARLAMENTARIS catalans (5 de juliol del 1917), va exigir la formació d’un govern provisional que convoqués corts constituents per reformar el sistema polític i descentralitzar l’Estat.  Des d’aquesta assemblea es demana la reunió de tots els DIPUTATS I SENADORS ESPANYOLS (només van anar 71, el 10%). El govern va prohibir la convocatòria que va ser dissolta per la guàrdia civil. El moviment parlamentari va desaparèixer. Causes: • Ni forces monàrquiques ni juntes de defensa van donar suport. • Discrepàncies entre catalanistes conservadors i d’esquerra. • La burgesia es va inhibir.
 30. 30. 5.LACRISIDEL1917 La vaga general revolucionària  Al març del 1917 manifest conjunt que demanava la intervenció del govern per ATURAR LA PUJADA DE PREUS.  Al mes d’agost el conflicte ferroviari a València provoca la crida a la VAGA GENERAL d’UGT.  La protesta s’estén per tota Espanya i adquirí un caràcter polític.  Quines eren les demandes?  INCIDÈNCIA MOLT DESIGUAL CNT/UGT Reclamaven la fi de la monarquia. Formació del govern provisional per convocar Corts Constituents. Pas a un sistema republicà. No participació dels pagesos. Incidents importants a Madrid, Barcelona, P.Basc i Astúries. El govern declarà la LLEI MARCIAL i envià l’exèrcit. La vaga general va fracassar, però la resposta del govern va fer que s'afeblís el règim i va radicalitzar l’oposició obrera.
 31. 31. Júlia López Valera (Institut Banús)
 32. 32. 6.LADESCOMPOSICIÓDELSISTEMA(1917-1923)  Entre el 1918 i el 1923: Incapacitat per reformar el sistema polític. Forta conflictivitat social. Tensions polítiques (guerra Marroc) CRISI DEFINITIVA 6.1. La fi del sistema del torn pacífic  Per solucionar la crisi del 1917 es va recórrer a la formació d’un GOVERN de CONCENTRACIÓ.  L’any 1918 es torna al SISTEMA DE TORN, però no havia gaire estabilitat degut al gran fraccionament dels partits.  L’any 1921 es crea un nou govern de concentració (Gobierno Nacional). Integrava els líders de les diferents fraccions dinàstiques, un de la Lliga (Cambó), i un del Partido Reformista.  Entre el 1918 i el 1923 va haver-hi deu canvis de govern.  Els governs van recórrer a mesures d’excepció com: SUSPENSIÓ GARANTIES CONSTITUCIONALS Clausura del Parlament Dinàstics (conservadors i liberals) Catalanistes de la Lliga Regionalista Eren massa diferents No va donar estabilitat política
 33. 33. 6.LADESCOMPOSICIÓDELSISTEMA(1917-1923) 6.2. La campanya per l’autonomia  La Lliga i els dirigents de la Mancomunitat van encertar al 1918 una campanya en defensa de l’autonomia.  A principis de 1919 es presenta a Madrid un PROJECTE D’ESTATUT DE CATALUNYA que proposava:  El projecte va ser mal rebut a Madrid. El govern s’oposà i el monarca no hi va donar suport. Intensa campanya en contra per part de les diputacions provincials castellanes i també per algunes entitats econòmiques.  Aquesta campanya va coincidir amb un moment de fortes tensions socials a Catalunya. Altres prioritats: restabliment de l’ordre social.  La col·laboració en els governs de Madrid no va suposar una sensibilitat més gran envers les reivindicacions del catalanisme. Formació d’un govern català i un parlament elegit per sufragi universal
 34. 34. 6.LADESCOMPOSICIÓDELSISTEMA(1917-1923) 6.3. L’enfortiment del catalanisme d’esquerres.  Les forces d’esquerres van proposar una renovació dels seus principis basada en la necessitat de CATALANITZAR EL REPUBLICANISME.  Van voler atraure sectors de l’obrerisme, per tal de que fossin base social del catalanisme d’esquerres.  Al 1917, Francesc Layret i Lluís Companys organitzen el PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ.  Al 1922, un grup descontent amb la política de la Lliga abandona el partit i crea ACCIÓ CATALANA.  Al 1922, Francesc Macià fundà l’organització ESTAT CATALÀ amb postulats independentistes.  Al 1923 es crea una organització socialista estrictament catalana, UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA, encapçalada per Manuel Serra i Rafael Campanals.
 35. 35. Júlia López Valera (Institut Banús)
 36. 36. 6.LADESCOMPOSICIÓDELSISTEMA(1917-1923) 6.4. La conflictivitat social.  Els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial van estar marcats per una gran conflictivitat a Europa.  A Espanya, el final de la guerra va suposar un canvi brusc en les condicions econòmiques.  A ANDALÚSIA, la situació misèria dels pagesos va donar lloc al TRIENNI BOLXEVIC (1918-1921).  Els anarquistes i també els socialistes van impulsar REVOLTES PAGESES. Motius: fam de terres i deteriorament condicions de vida.  Es declarà l’Estat de Guerra, es van il·legalitzar les organitzacions obreres, es van detenir els seus líders.  A Catalunya el conflicte rabassaire es va accentuar. Es creà la UNIÓ DE RABASSAIRES (1922).  El conflicte obrer va afectar moltes regions, però sobretot Barcelona. La producció disminuí L’atur va augmentar Els preus també van augmentar MOBILITZACIÓ SOCIAL AUGMENT DEL SINDICALISME Al 1921, vaga a La Canadenca (empresa que subministrava l’electricitat). Paralització del 70% de la indústria durant un mes i mig. Va acabar amb un acord amb la patronal que no es va complir del tot. Es va reemprendre la vaga i la patronal va respondre amb el tancament d’empreses i la REPRESSIÓ DEL SINDICATS.
 37. 37. Júlia López Valera (Institut Banús) 6.LADESCOMPOSICIÓDELSISTEMA(1917-1923)  Entre 1919 i 1923 van haver-hi violents enfrontaments entre els sindicats i la patronal.  La federació patronal creà el SINDICAT LLIURE per restar força als altres i enfrontar-s’hi.  Grups vinculats amb la CNT van portar a terme atemptats contra: autoritats, patrons, encarregats i forces de l’ordre.  El governador de Barcelona va protegir els pistolers de la patronal, va exercir una dura REPRESSIÓ CONTRA ELS SINDICALISTES. Aplicà la LLEI DE FUGUES, la policia podia disparar contra qualsevol detingut que intentés fugir. Va llogar pistolers per assassinar els principals dirigents obrers. Època coneguda com el PISTOLERISME (1916-1923) Més de 800 atemptats 226 morts SALVADOR SEGUÍ FRANCESC LAYRET EDUARDO DATO
 38. 38. Júlia López Valera (Institut Banús) 6.LADESCOMPOSICIÓDELSISTEMA(1917-1923) 6.5. El problema del Marroc: Annual.  A començament de la dècada dels vint a prop de Melilla , les tribus rifenyes hostilitzaven l’exèrcit espanyol permanentment.  Al 1921, s’envia al general Silvestre que era partidari d’atacar les tribus.  El general va iniciar una ofensiva que va generar un desastre, ja que l’exèrcit va ser derrotat a la batalla d’Annual. Es perdé tot el territori ocupat. 13.000 baixes.
 39. 39. Júlia López Valera (Institut Banús) 6.LADESCOMPOSICIÓDELSISTEMA(1917-1923)  El 1923: moment de governs inestables, de tensió social greu. S’anuncia la DISCUSIÓ al PARLAMENT del cas d’Annual.  Els parlamentaris van fer un informe, L’EXPEDIENT PICASSO que revelava la relació del rei amb el problema del Marroc.
 40. 40. Júlia López Valera (Institut Banús) 6.LADESCOMPOSICIÓDELSISTEMA(1917-1923) Hi havia por a que es demanessin responsabilitats que podrien implicar el monarca. Això va mobilitzar sectors de l’exèrcit que veien que la solució a la crisi era una dictadura militar. Ya llega a los coroneles Ya sube hasta los generales ¿Ve usted si está alto? ¡Pues no alcanza a los políticos!
 41. 41. Júlia López Valera (Institut Banús) 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930)
 42. 42. Júlia López Valera (Institut Banús) 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930) DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 1923-1930 FI DE LA DICTADURA Dimissió de Primo de Rivera Govern de Berenguer Govern Aznar Eleccions Oposició Intel·lectuals i món universitari Republicanisme i nacionalisme Pacte de Sant Sebastià Política socials i econòmica Intents d’institucionalització Intervencionisme Foment de les obres públiques Monopolis Organització Corporativa Nacional Assemblea Nacional Consultiva Unió Patriòtica Caràcter dictatorial Suspensió de la Constitució Prohibició de l’activitat política i sindical Repressió de l’obrerisme ASPECTES FASES Directori Militar (1923-1925) Directori Civil (1925-1930)
 43. 43. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930)  El 13 de setembre de 1923 el capità general de Catalunya, Miquel Primo de Rivera declarà l’Estat de Guerra. 7.1. Les causes del cop militar.  Primo de Rivera va justificar la seva acció com una solució per posar fi a la crisi política i a la conflictivitat.  Causes que es van fer servir per justificar el cop militar:  Va anunciar, per mitjà d’un manifest:  Alguns historiadors apunten que el que realment volia era EVITAR QUE EL RÈGIM POLÍTIC ACABÉS DEMOCRATITZANT-SE.  També va influir el desig d’evitar que les corts exigissin responsabilitats pel desastre d’Annual. 1. Inestabilitat i bloqueig en el què es trobava el sistema parlamentari. 2. Desprestigi pel frau electoral. 3. Por a una revolució social. 4. Perill de trencament d’Espanya. Voluntat acabar amb el caciquisme Posar fi a la corrupció política. Posar fi a la indisciplina social. Posar fi a les amenaces a la unitat nacional.
 44. 44. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930) 7.2. La reorganització de l’Estat.  Dues fases successives: DIRECTORI MILITAR (només militars) 1923-1925 DIRECTORI CIVIL (també civils) 1925-1930
 45. 45. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930)  Mesures del Directori Militar:  Durant aquesta primera etapa de la dictadura el CONFLICTE DEL MARROC va centrar l’interés de Primo de Rivera. • Caràcter dictatorial. • Suspensió règim constitucional. • Dissolució de les cambres legislatives. • Cessament autoritat civils. • Prohibició activitats: partits polítics i sindicats. • Militarització de l’ordre públic. • Repressió de l’obrerisme més radical. • Es va elaborar un ESTATUT MUNICIPAL i un de PROVINCIAL, per eliminar el caciquisme. Es dissolien els ajuntaments i es substituïen per juntes (integrades pels contribuents més importants). La regeneració va quedar en una farsa. Al 1925 s’organitza, juntament amb França, el DESEMBARCAMENT D’ALHUCEMAS. Fou un gran èxit militar. Després d’unes derrotes, els rifenys es van rendir. Al 1927 l’exèrcit espanyol dóna per acabada l’ocupació.
 46. 46. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930)  A partir del 1926 s’inicia la INSTITUCIONALITZACIÓ DEL RÈGIM:  L’any 1927 es crea una ASSEMBLEA NACIONAL CONSULTIVA (de caràcter corporatiu, els seus membres eren designats entre els ciutadans que pertanyien a les grans institucions públiques i corporatives).  Per promoure l’adhesió al nou sistema es creà un partit únic: UNIÓN PATRIÒTICA. per donar-li continuïtat i permanència model i influència del FEIXISME ITALIÀ molt clara. Sense un programa definit. Missió de proporcionar suport social a la dictadura i de seguir les directrius del poder. Afiliats: -Conservadors. - Funcionaris administració. -Cacics rurals.
 47. 47. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(19123-1930) 7.3. La política econòmica i social  La dictadura es va beneficiar de la BONA COJUNTURA ECONÒMICA. Feliços anys 20.  El règim va iniciar un programa de foment de l’economia en el terreny industrial i el de les infraestructures.  Es va aprovar un Decret de protecció de la indústria nacional.  Es concediren monopolis: Telefònica i Campsa.  En el TERRENY AGRARI, es promou el regadiu i es creen les confederacions hidrogràfiques.  L’any 1929, es porta a terme L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA amb fins propagandístics. Principals idees: NACIONALITZACIÓ importants sectors de l’economia. INTERVENCIÓ ESTATAL FOMENT DE LES OBRES PÚBLIQUES
 48. 48. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930)  En el terreny social: 1. Es va posar en marxa un model de regulació del treball. Pretenia eliminar els conflictes laborals per mitjà de la intervenció de l’Estat. 2. Es creà l’ORGANITZACIÓ CORPORATIVA NACIONAL. Agrupava els patrons i els obrers en grans corporacions (sindicalisme vertical). 3. Els anarcosindicalistes i els comunistes van ser perseguits. • Reglamentació salaris. • Reglamentació condicions treball. • Mediació i arbitratge.
 49. 49. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930) 7. 4. L’actuació anticatalana de la dictadura.  Mentre Primo de Rivera fou capità general a Catalunya no va manifestar rebuig al catalanisme.  Les coses van canviar: Una part de la burgesia, i els dirigents de la Lliga Regionalista van donar-li suport. Amb un objectiu: acabar amb la conflictivitat obrera i garantir l’ordre social. • Al setembre es publicà un decret per a la repressió del separatisme. S’inicià un procés de desmantellament de les institucions públiques i privades catalanes. • Es van clausurar institucions catalanistes. • Es va prohibir la llengua catalana. • Es prohibí l’ús públic de la senyera, la celebració de l’11 de setembre i els Jocs Florals. • Censura a la premsa diària i a la publicació de llibres. • Es produïren depuracions del magisteri i de les institucions educatives i culturals vinculades a la Mancomunitat. • Es va mantenir una dura pugna am el Col·legi d’Advocats i amb certs sectors eclesiàstics. • La persecució arribà al FC Barcelona.
 50. 50. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930) 7. 5. L’oposició a la dictadura.  Oposició a la dictadura: Alguns líders dels partits dinàstics. Republicans Catalanistes Comunistes Anarquistes Alguns sectors de l’exèrcit Gairebé tots els intel·lectuals.  Alguns dirigents dels partits dinàstics van participar en CONSPIRACIONS MILITARS.  La dictadura exercí un fort control sobre els intel·lectuals i el món universitari per mitjà de la censura i de la limitació de la llibertat universitària. Tancament algunes universitats. Originà un gran sindicat, la FEDERACIÓ UNIVERSITÀRIA ESPANYOLA (FUE), de caràcter republicà.  Unamuno Ortega y Gasset Blasco Ibáñez Menéndez Pidal Signen el 1924 un manifest de protesta per la repressió de la dictadura sobre la llengua i la cultura catalanes. Unamuno va ser desterrat a Fuerteventura Blasco Ibáñez va marxar a l’estranger
 51. 51. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930)  El conflicte més persistent va ser amb el republicanisme i el catalanisme.  La forta persecució de la CNT va agreujar l’enfrontament al seu interior entre els qui defensaven posicions més possibilistes i els partidaris de posicions radicals i violentes. Aquests últims van crear al 1927 la FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA (FAI).  El PSOE va canviar la seva posició cap al 1929 quan va rebutjar obertament els intents continuistes del règim i es pronuncià a favor de la república. ALIANZA REPUBLICANA Va unir les diverses faccions del republicanisme. Va desenvolupar una campanya propagandística a l’exterior. Distanciament notable de la societat catalana. L’oposició del catalanisme d’esquerra i republicà encara va ser més decidida. Intent d’invasió armada de Catalunya des de PRATS DE MOLLÓ protagonitzat per ESTAT CATALÀ, l’any 1926 i dirigit per Macià que estava exiliat a França.
 52. 52. 7.LADICTADURADEPRIMODERIVERA(1923-1930) 7. 6. La caiguda del dictador  Alfons XIII retirà la confiança al dictador, perquè creia que la monarquia també estava en perill si el dictador continuava.  El dictador dimití el 30 de GENER DEL 1930.  El GENERAL BERENGUER va ser l’encarregat de substituir-lo. Missió: organitzar un procés electoral progressiu que permeté els retorn a la normalitat constitucional (Dictablanda).  L’oposició començà a organitzar-se: Republicans Catalanistes d’Esquerra PSOE PACTE DE SANT SEBASTIÀ (agost 1930)  Programa per presentar-se a les eleccions i constituir un comitè revolucionari (futur govern de la república).  Compromís de reconeixement del dret a l’autonomia de Catalunya, el País Basc i Galícia.  Berenguer va ser incapaç de complir la tasca encomanada. El 1931 va ser substituït per un govern presidit per l’almirall AZNAR.  Posà en marxa uns comicis als tres nivells establerts: municipals, provincials i legislatius.  Es va començar per les municipals que es consideraven menys perilloses per a la monarquia.  Però Alfons XIII s’havia compromès massa amb la dictadura i les eleccions van ser presentades com un plebiscit a favor o en contra de la monarquia.
 53. 53. Júlia López Valera (Institut Banús) ALGUNSCONCEPTES  TOC DE QUEDA: es refereix a l'establiment d'una certa hora del dia, en certes ciutats o estats i per diversos motius, a partir de la qual es prohibeix o limita als seus ciutadans la lliure circulació per vies públiques. Normalment és una mesura governativa que, en circumstàncies excepcionals, prohibeix el trànsit o permanència en l'espai públic durant determinades hores, generalment nocturnes a partir de les 20:00 h. Usualment durant el toc de queda se suspenen alguns drets individuals de tal manera que els membres de les forces de seguretat de l'Estat poden dur a terme qualsevol acció contra els ciutadans vetllant per la prevalença del compliment del toc de queda. LLEI MARCIAL: o estat de guerra és una situació d'excepció en l'aplicació de les normes legals ordinàries d'un estat , normalment regulat a la seva constitució, en la qual s'atorguen facultats extraordinàries a les forces armades o a la policia pel que fa a l'administració de justícia i el manteniment de l'ordre públic. Casos usuals d'aplicació de la llei marcial són la guerra o les revoltes. Implica una limitació i suspensió de determinats drets que l'ordenació legal garanteix a l'individu, a més d'aplicar processos sumaris en els judicis i càstigs severs superiors als que s'imposen en situacions normals. En molts casos de llei marcial, entra en vigor la pena de mort per a determinats crims, en estats que l'han abolit en l'ordenament legal ordinari. La Constitució Espanyola de 1978 no preveu aquesta situació d'excepció.  ESTAT D’EXCEPCIÓ: Un estat d'excepció és un concepte en la teoria jurídica de Carl Schmitt similar a un estat d'emergència , però en la que se suspèn l'estat de dret en el nom del bé públic . L'Estat que es trobi en aquesta situació declara un règim d'excepció, durant el qual se suspèn el lliure exercici d'alguns drets per part dels ciutadans. El control de l'ordre intern pansa a ser controlat per les Forces Armades.
 54. 54. REPASSAL’ESSENCIAL
 55. 55. REPASSAL’ESSENCIAL

×