Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar

284 views

Published on

KPR 3012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar

 1. 1. Konsep merujuk kepada tiga aspek, iaitu; Kemahiran Berfikir Kritis Kreatif
 2. 2. Pendapat tokoh pemikir; Edward de Bono (1976) John Barell (1991) Vincent Ryan Ruggiero (1984)
 3. 3. “Kemahiran berfikir membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi tertentu.”
 4. 4. “Berfikir merupakan sebarang aktiviti mental yang membantu menyelesaikan masalah, membuat keputusan atau memenuhi keinginan untuk memahami. Berfikir bertujuan untuk mencari jawapan dan pencapaian makna.”
 5. 5. “Berfikir merupakan proses carian makna dan pemahaman yang boleh melibatkan pelbagai pilihan, usaha untuk mencapai sesuatu yang logik, membuat pertimbangan yang wajar dan refleksi kepada sesuatu proses.”
 6. 6. Kritis: • Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2015: 831), kritis bermaksud tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu. • Pemikiran kritis bermaksud: 1. Cekap dan berupaya menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kebernasan sesuatu idea. 2. Meneliti kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah. 3. Membuat pertimbangan wajar berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah.
 7. 7. Kreatif: • Kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk meneroka pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, dan menilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan. • Tujuan pemikiran kreatif adalah untuk mencari makna, pemahaman dan penyelesaian masalah secara inovatif.
 8. 8. Kemahiran Berfikir Rajah 1: Kategori Kemahiran Berfikir. Pemikiran Kritis - Membanding dan membeza - Membuat kategori - Menerangkan sebab - Menyusun mengikut urutan - Membuat ramalan Pemikiran Kreatif - Menghasilkan idea - Mereka cipta - Mencipta definisi Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
 9. 9. Kesimpulan • Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif merupakan asas untuk proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
 10. 10. Bibliografi Kamus Dewan Edisi Keempat (2015). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maimunah Osman (2005). Pemikiran Kreatif. Kuala Lumpur: Tadbiran Awam Negara. Mohd Nasrudin Basar dan Siti Halimah Md. Yassin (2012). Kemahiran Berfikir. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd. Som Nor dan Mohd Dahalan Mohd Ramli (2005). Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd.

×