Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hizkuntza gaitasunak

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Hizkuntza gaitasunak

  1. 1. Hizkuntzagaitasunak:<br /><ul><li>Lexikoa: esanahiak, izena, aditzak, berbak…
  2. 2. Ortografia: letra-sopa, gurutzegrama bezalakoariketekin
  3. 3. Sintaxia: berben ordena, horretarako, berridazketak asko lantzen ditu esaldien kohesioa, menpekotasuna, txertaketak etab.
  4. 4. Morfologia: aurrizkiak, hitzak konposatzeko ariketak proposatzen ditu era atsegin eta eramangarri batean.</li></li></ul><li>EKINTZA GAITASUNA:<br /><ul><li>Informazioa: orokorreangai bati buruz informazioa luzatzen zaie etagero haiek horri buruzhaiek bestemotatako ekintza gaitasunak lantzeko.
  5. 5. Iritzia: oso berritzailea da liburu honetan zenbat lantzen den umeen iritziak, sentimenduak…
  6. 6. Arazoak: kritika ere oso adierazgarria da.
  7. 7. Etorkizunerako asmoak: aurresatea, aurreikustea, eztabaidaksortzea… hauek dira nagusi liburuhonetan.</li></li></ul><li>GAITASUN SOZIOKULTURALA<br /><ul><li>Faktore kulturala: kultura arteko kontzientzia eta beste gizarte batzuetako ezaugarrien ezagupenari garrantzi handia ematenzaio.</li>

×