Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen

2,447 views

Published on

SLOK-projektin loppuseminaarin esitys, Mika Saloheimo

 • Login to see the comments

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen

 1. 1. Sähköisen liiketoiminnanosaamista kehittämässä<br />25.5.2011<br />Mika Saloheimo<br />SLOK-projekti<br />Kajaanin AMK<br />
 2. 2. Projekti pähkinänkuoressa<br />Sähköisen liiketoiminnan osaamisen ja palvelujen kehittäminen (SLOK)<br />ESR-rahoitus, Kainuun ELY-keskus<br />10/2009-6/2011<br />Projektipäällikkö, opetushenkilöstö, asiantuntijat<br />Osaamisen, opetuksen ja T&K-toiminnan kehittäminen sähköisen liiketoiminnan näkökulmasta<br />Koulutusta, opastusta, työelämän tarpeiden kartoitusta<br />Yhteistyö Kainuun Edun eETU:n ja RAMK:neLVa:n kanssa<br />
 3. 3. Koulutuspäiviä ja neuvontaa<br />Sähköisen liiketoiminnan perusteet (1 pv)<br />Internet-markkinointi (4 pv)<br />Sähköinen taloushallinto (0,5 pv)<br />Liiketoimintaprosessien sähköistäminen (1 pv)<br />Tositarinoita toiminnanohjauksesta (1 pv)<br />Lemonsoftin käyttökoulutus (1 pv)<br />Asiakassuhteiden hallinta ja CRM (1 pv)<br />Sähköisenliiketoiminnanjuridiikka<br />Digitaalinenmarkkinointi<br />Sähköinenviestintä<br />Digital footprint of a tourism company<br />Web distribution of tourism services<br />Avainsanatutkimus <br />Julkaisujärjestelmät ja blogit<br />Hakukoneoptimointi<br />Sähköpostimarkkinointi<br />Tutustuminen verkkokauppajärjestelmiin<br />Matkailun mobiilimarkkinointi<br />
 4. 4. Sähköinen liiketoiminta ilmiönä<br />
 5. 5. Yhteiskunnan uusi verenkiertoTurkki T (2009): Nykyaikaa etsimässä – Suomen digitaalinen tulevaisuus. Elinkeinoelämän valtuuskunta. Taloustieto.<br />Kysymys on nyt lähes kaiken ympärillämme olevan digitalisoitumisesta. Tieto ja data ovat yhteiskuntamme uutta verenkiertoa. Todellinen ja virtuaalinen liukuvat yhteen. Yhteydestä internetiin on tullut ihmisille, yrityksille ja yhteisöille elintärkeä perushyödyke kuten puhtaasta vedestä ja sähköstä. Virtuaalisista välineistä kehittyy huimaa vauhtia ihmisten sosiaalisen ja poliittisen elämän, viihtymisen ja työn välttämättömiä toiminta-alustoja.<br />-Teppo Turkki<br />Entä yritykset osana tällaista yhteiskuntaa?<br />
 6. 6. Bergiä 2004 mukaillen<br />
 7. 7. Sähköisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia<br />
 8. 8. Informaatioteknologian taidotLashley & Rowson 2005<br />
 9. 9. SL-osaamisen näkökulmiaMukailtu Ovaskainen 2010<br />
 10. 10. Yritysten näkökulma sähköiseen liiketoimintaan<br />
 11. 11. Hoiva-ala ja sähköinen markkinointi<br />Sopiiko Internet meidän markkinointiimme?<br />Lastenkodit<br />Panostammeko nettiin vai myyntityöhön?<br />Vanhusten<br />asumispalvelut<br />Miten markkinointi<br />Internetissä toimii?<br />Vanhusten<br />kuntoutuspalvelut<br />Mitä välineitä meidän pitäisi käyttää?<br />Vammaisten<br />asumispalvelut<br />Miten niitä välineitä käytetään?<br />Emme osaa päivittää nettisivujamme!<br />Emme ole netti-ihmisiä!<br />
 12. 12. Matkailuala: taustaselvityksiä<br />Yritysten edustajien haastattelut keväällä 2009<br />SLOK-hankkeen valmistelun yhteydessä<br />Matkailufoorumi 11.5.2010<br />ennakointi-teema<br />Focus Group keväällä 2010 (opiskelijoiden toteuttama)<br />Restonomikoulutuksen työelämävastaavuus<br />Matkailun alueorganisaatioiden edustajien haastattelut 2010-2011<br />Osana SLOK-hanketta<br />Kainuun matkailuyritysten verkkoläsnäolon mittaus keväällä 2011<br />
 13. 13. Haluamme myydä skibussi-matkoja verkossa – mitä pitäisi tehdä?<br />Miten meidän pitäisi organisoida sisällön tuotantomme?<br />Mikä on Tripadvisor?<br />Mitä voisimme tehdä tee-se-itse<br />periaatteella?<br />Ostimme tosi hyvän näköiset webbisivut – niitä on todella hankala päivittää ja optimoida<br />Miten meidän pitäisi mitata nettimainonnan tehokkuutta?<br />Varausjärjestelmän ja verkkokaupan integrointi on tuskallista!<br />Olemme miettineet blogin käyttöä – mitä tässä pitäisi ottaa huomioon?<br />Saimme luotua Facebook-sivun, mitä seuraavaksi?<br />Olisiko mobiilissa mahdollisuuksia myyntimme ja asiakaspalvelun kannalta?<br />Voisimmeko hyödyntää hajanaista asiakastietoamme paremmin?<br />
 14. 14. Saloheimo & Pyykkönen 2011<br />
 15. 15. Taloushallinnon sähköinen osaaminen<br />SAMK 2010 selvittänyt tilannetta alueensa tili- ja tilintarkastustoimistoissa<br />Nykyisen henkilöstön koulutustarpeet<br />Verotus, veroneuvonta<br />Tilinpäätösanalyysi<br />Sähköinen taloushallinto<br />Rekrytoitavan henkilöstön ”sähköinen” osaaminen<br />Tietotekniikka yleensä<br />Taloushallinnon ohjelmien hallinta<br />Sähköinen taloushallinto<br />Ohjelmistojen koulutus<br />Tietoturva ja tietojärjestelmien hallinta<br />
 16. 16. Sähköinen liiketoiminta koulutuksen näkökulmasta<br />
 17. 17. Sähköisen liiketoiminnan ytimessä:<br />
 18. 18. AMK:t ja sähköinen taloushallinto<br />
 19. 19. 26.5.2011<br />19<br />
 20. 20. Koulutustasojen väliset erot<br />
 21. 21. Sähköinen liiketoiminta ja opsit<br />Integrointi nykyisiin opintojaksoihin<br />Oppimistehtävät ja tilanteet, jotka tuovat sähköisen liiketoiminnan näkökulman opintojakson kontekstiin<br />Uudet opintojaksot<br />Osaamisen tarvittava syventäminen<br />Vaikeasti integroitavat asiat<br />
 22. 22.
 23. 23. Koulutusohjelmien välinen yhteistyö?<br />
 24. 24. Opinnäytteet, esimerkkejä<br />Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kohdeyrityksen taloushallinnon prosessien nykytila ja kehittää prosesseja kohti sähköistä taloushallintoa. <br />OAMK:<br />Yrittäjyys ja liiketoimintaos.<br />YAMK<br />Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa lukijalle selkeä kuva yhteisöpalvelujen ominaisuuksista ja palvelujen tietosuojan tasosta. <br />KAMK:<br />Tietojenkäsittelyn ko.<br />Tämä opinnäytetyö käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa Kainuun Runkopuu Ky:llä.<br />KAMK:<br />Liiketalouden ko.<br />Opinnäytetyö tehtiin osana kahden elintarvikealalla toimivan yrityksen yhteistyöprojektia, jonka tavoitteena on kehittää toisen yrityksen extranetiä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.<br />Laurea:<br />Palvelujen tuottaminen ja joht.<br />Opinnäytetyön aiheena oli kehittää CrocsNordic Oy:n verkkokauppaa siten, että toiminnan laajentaminen Ruotsiin ja Baltian maihin on mahdollista. Työssä perehdyttiin tilaus–toimitusketjun vaikutuksiin.<br />TAMK:<br />Tekstiili- ja vaatetustekniikka<br />
 25. 25. Sähköisen markkinoinnin ja myynnin oppimis-ympäristö<br />
 26. 26.
 27. 27. Sähköisen liiketoiminnan kehittämistoiminta<br />
 28. 28. Kehittämisen näkökulmia 1<br />Asteittainen kehittäminen nykytilan pohjalta<br />Matala riskitaso<br />Lähitulevaisuus<br />Vaikutus liiketoimintaan arvioitavissa<br />Pienimuotoiset toisiinsa liittyvät toimenpiteet<br />Parempaa hakukoneoptimointia<br />Parempaa verkkosisältöä<br />Parempaa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa<br />Laajempi läsnäoloverkossa (esim. mobiili)<br />
 29. 29. Kehittämisen näkökulmia 2<br />Uuden innovointi<br />Korkeampi riskitaso<br />Kaukaisempi tulevaisuus<br />Vaikutus liiketoimintaan voi olla epäselvä<br />Uusien menetelmien ja järjestelmien luominen<br />Asiakaspalvelun uudet tavat verkossa<br />Pelillisyys osana elämystuotetta<br />B2B-myynnin tukeminen verkossa<br />
 30. 30. Kehittämisen yleiset ongelmat<br />Osaaminen<br />Toiminnan muuttaminen<br />Resurssien vähäisyys<br />Riskinottokyky ja innovointi<br />Hyötyjen arviointi<br />Hanketoiminnalla voidaan parantaa osaamista ja muuttaa toimintaa – entä resurssit?<br />
 31. 31.
 32. 32. CC jamuraa / Flickr<br />
 33. 33. Ole yhteydessä<br />mika.saloheimo@kajak.fi<br />http://twitter.com/msalohei<br />http://kajakebusiness.wordpress.com<br />

×