Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
15 LIPCA 2020
dwa podejścia:
- planowanie tradycyjne - linearne
- planowanie scenariuszowe
PLANOWANIESTRATEGICZNE
PRODUCENTPOMIDORÓW
proces produkcji pomidorów wydaje być
dość linearny i powtarzalny
- siejesz
- podlewasz
- nawozisz
- us...
PLANOWANIESTRATEGICZNE
Planowanie strategiczne to przekształcanie ambicji w
działania taktyczne.
Najkrócej mówiąc to znajd...
BIZNESBEZPLANÓW(SPONTANICZNY)UDAJESIĘ
TYLKONIELICZNYMITOSPORADYCZNIE.
Większość potrzebuje celu, jasno
wyznaczonych dróg i...
TRADYCYJNEPLANOWANIE
Modny, sprawdzony i wielokrotnie stosowany model świetnie działał aż do chwili, kiedy nastąpiło niepr...
PLANOWANIESCENARIUSZOWE
DZIŚJEDYNYMWYJŚCIEM
WYDAJESIĘBYĆBUDOWANIE
STRATEGIIWOPARCIU
OSCENARIUSZE.
PLANOWANIESCENARIUSZOWE
ZAKŁADANIELINEARNOŚĆZDARZEŃ,COJESTBLIŻSZEREALNEMUŻYCIU,ALEZATO
UTRUDNIAKWANTYFIKACJĘDZIAŁAŃ.
PLANOWANIESCENARIUSZOWE-ETAPY
1. Określenie wyobrażalnego horyzontu czasowego (np. 2-5 lat) oraz wyostrzenie potencjalnego...
JAKUŁATWIĆ SOBIEPROCESPLANOWANIA
Uprzedzenia managerów czy zarządu są trudne do zauważenia, wychwycenia, czy ujawnienia. R...
MARCIN KALKHOFF
MARCIN@BRANDDOCTOR.PL
+48 508 600 238
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planowanie strategiczne

Tradycyjne planowanie strategiczne dziś nie ma sensu.
SARS-CoV-2 dobitnie unaocznił jak dalece błędne jest zakładanie powtarzalności zdarzeń i przewidywanie przyszłości na podstawie niedalekiej przeszłości. Pokazał również, że myślenie linearne - bliższe ludzkiej naturze - po prostu nie działa.

 • Be the first to comment

Planowanie strategiczne

 1. 1. 15 LIPCA 2020 dwa podejścia: - planowanie tradycyjne - linearne - planowanie scenariuszowe PLANOWANIESTRATEGICZNE
 2. 2. PRODUCENTPOMIDORÓW proces produkcji pomidorów wydaje być dość linearny i powtarzalny - siejesz - podlewasz - nawozisz - usuwasz chwasty - zrywasz owoce - pakujesz - sprzedajesz rutynowe czynności mogą zostać zaburzone, gdy naszą uprawę dotknie zaraza, powódź lub susza
 3. 3. PLANOWANIESTRATEGICZNE Planowanie strategiczne to przekształcanie ambicji w działania taktyczne. Najkrócej mówiąc to znajdowanie drogi z punktu A do B. Do początku 2020 ten proces zakładał (jak się okazało błędnie), że przyszłość będzie podobna do niedalekiej przeszłości, że jutro będzie podobne do dziś.
 4. 4. BIZNESBEZPLANÓW(SPONTANICZNY)UDAJESIĘ TYLKONIELICZNYMITOSPORADYCZNIE. Większość potrzebuje celu, jasno wyznaczonych dróg i zdefiniowanych odcinków. Istniejące strategie stały się bezużyteczne, nie przewidziały wirusa, pandemii, zatrzymania gospodarek, zamknięcia granic, przerwania łańcucha dostaw.
 5. 5. TRADYCYJNEPLANOWANIE Modny, sprawdzony i wielokrotnie stosowany model świetnie działał aż do chwili, kiedy nastąpiło nieprzewidywalne. Pojawił się SARS-CoV-2, a kraje zamroziły swoją aktywność (lockdown). Nikt nie wiedział co się stanie, jak długo to potrwa i co będzie następstwem pandemii. Zarówno firmy, otoczenie biznesowe, społeczne, środowiskowe stanęło przed nieznanym. Ambicje należało natychmiast zrewidować, choć na początku pandemii nikt nie miał pojęcia jak. Przyszłość okazała się nieprzewidywalna (cóż za zaskoczenie!). 1 2 3 4 5 6 7 8 Zgromadzenie danych o firmie, jej otoczeniu, środowisku. Synteza danych z dwóch perspektyw: Dane zawierają finanse, konkurencję, technologię, kulturę itp. wewnętrznej (organizacji) i zewnętrznej wskazująca silne i słabe strony, szanse i zagrożenia, Urealnienie ambicji co jest możliwe do osiągnięcia Wybór drogi prowadzącej do celu Lista działań taktycznych podzielenie drogi na krótkie odcinki, składowe drogi do celu Umieszczenie odcinków na osi czasu oraz wyznaczenie kamieni milowych Uwzględnienie przewidywalnych ryzyk opracowanie odcinkowych planów awaryjnych Wielokrotne komunikowanie komunikowanie ambicji, dróg i odcinków taktycznych
 6. 6. PLANOWANIESCENARIUSZOWE DZIŚJEDYNYMWYJŚCIEM WYDAJESIĘBYĆBUDOWANIE STRATEGIIWOPARCIU OSCENARIUSZE.
 7. 7. PLANOWANIESCENARIUSZOWE ZAKŁADANIELINEARNOŚĆZDARZEŃ,COJESTBLIŻSZEREALNEMUŻYCIU,ALEZATO UTRUDNIAKWANTYFIKACJĘDZIAŁAŃ.
 8. 8. PLANOWANIESCENARIUSZOWE-ETAPY 1. Określenie wyobrażalnego horyzontu czasowego (np. 2-5 lat) oraz wyostrzenie potencjalnego zagrożenia (np. zdrowie publiczne), 2. Zidentyfikowanie interesariuszy, na których nasze działanie będzie miało wpływ i którzy mogą mieć wpływ na naszą aktywność (np udziałowcy, pracownicy, władze lokalne, lekarze itp.) oraz wpisanie ich jako istotnych punktów w planie, 3. Samodzielna identyfikacja zjawisk i trendów i skonfrontowanie ich z ww interesariuszami (po to aby ich lista była możliwie kompletna), 4. Wyłonienie istotnych zagrożeń lub nieprzewidywalnych zjawisk (np powrót pandemii, moment dostępności szczepionki, społeczne poczucie bezpieczeństwa), które określą rozważaną przyszłość (dziś, dzięki pandemii, łatwiej jest myśleć o i uwzględniać zagrożenia, których nie znamy), 5. Opracowanie zestawu działań w oparciu o wszystkie największe rozterki i wątpliwości (ważne aby zacząć od najgorszego), 6. Weryfikacja tych działań z interesariuszami i wybór prawdopodobnych scenariuszy (najlepiej około 10) po to aby zweryfikować ich logikę, szanse wystąpienia, ale również odnaleźć wszystkie niuanse i zderzyć je z każdym możliwym kontekstem (pandemia może stanowić zupełnie inne wyzwanie dla dyrektora szpitala i dla hodowcy krów), 7. Szczegółowe rozpisanie 3-5 scenariuszy wybranych jako najbardziej realne (ważne aby ich opis zawierał również historię umożliwiającą wyobrażenie sobie go jako zupełnie rzeczywistego), 8. Kwantyfikowanie działań – jeśli mamy przekonanie, że dalsze uszczegółowienia nie wniosą wiele nowego, 9. Definiowanie postaw i taktyk, a. Postawa to strategiczne podejście do przyszłości: np. zamiar kształtowania postaw konsumenckich lub adaptacja do najbardziej niekorzystnych warunków, b. Taktyki, którą możemy przyjąć: duże prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy lub minimalizacja kosztów realizacji, dostosowywanie się do mniej korzystnych kontaktów, rozdrobnienie lub koncentracja odbiorców; taktyka wyboru najbardziej opłacalnych działań (np. wykorzystanie odpadów), 10. Definiowanie planów odcinkowych, metod i momentów weryfikacji scenariuszy.
 9. 9. JAKUŁATWIĆ SOBIEPROCESPLANOWANIA Uprzedzenia managerów czy zarządu są trudne do zauważenia, wychwycenia, czy ujawnienia. Różnorodność spojrzeń i perspektyw jest kluczowa dla powodzenia procesu strategicznego. Zespół pracujący nad strategią nie może być oderwany od biznesowych realiów. Czasami tylko zewnętrzna facylitacja rozwiązuje ten problem, pomaga spojrzeć świeżym okiem, pokonać uprzedzenia i je przełamać. Podczas pracy nad strategią zespoły błędnie koncentrują swoją uwagę na wypełnianiu kolejnych etapów procesu strategicznego procesu zamiast skoncentrować się nad strategicznym meritum. Tu znów osoba z zewnątrz ma większe szanse poprowadzenia procesu właściwą drogą. Strategia to nie plan, to znacznie więcej. Strategia to zbiór kompromisów, poświęceń i pomysłów. Proces nie polega na przestawianiu slajdów czy tworzeniu roadmap marki czy produktu. Paradoksalnie w dobrej strategii jest więcej „nie” niż „tak”. „Nie” znacznie czytelniej ustawia priorytety. Czy pracownicy mają odwagę mówić „nie”? T o o wiele prostsze dla konsultanta. Dobra strategia, szczególnie w takich, jak dziś czasach, oznacza zmianę. A wybór innej drogi, zmiana jest trudna i wywołuje poczucie straty (choosing is losing). Nowa strategia będzie oddziaływać na wszystkie działy w firmie, czegoś ich pozbawi, ale da coś w zamian.
 10. 10. MARCIN KALKHOFF MARCIN@BRANDDOCTOR.PL +48 508 600 238

×