Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZNACZENIE TRENDÓW 
W STRATEGII MARKI
ROLA TRENDÓW W STRATEGII MAREK
MERKETING JEST GŁOŚNIKIEM 
ZMIAN KULTUROWYCH
ROLA MARKETINGU 
DZIŚ DZIAŁ MARKETINGU MA WPŁYW NA 
EWOLUCJĘ CAŁEJ ORGANIZACJI 
I MUSI WZIĄĆ ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ
STRATEDZY 
MUSZĄ ZNAĆ KONSUMENTA 
LEPIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK 
MUSZĄ MYŚLEĆ SZERZEJ 
NIŻ KATEGORIĄ KAMPANII 
MUSZĄ BYĆ 
MARKOC...
„Pomagamy firmom zrozumieć świat wokół nich, ale nie tylko. 
Pomagamy odnaleźć w nim własne, indywidualne ścieżki rozwoju....
TRENDÓW 
POSZUKUJE 
SIĘ BY 
ZIDENTY-FIKOWAĆ 
SZANSE DLA 
MARKI
TRENDY 
MANIFESTUJĄ ZMIANY 
POKAZUJĄ JAK LUDZIE SIĘ ZACHOWUJĄ, 
CO TWORZĄ, JAK KONSUMUJĄ 
TREND TO MONOTONICZNA LUB NIEMON...
NIE WSZYSTKIE TRENDY SĄ TAKIE SAME 
WZLOTY I UPADKI 
UTRZYMUJĄ SIĘ 1-2 LATA, POWTARZALNE 
MODA, STYL 
TRENDY KONSUMENCKIE ...
NARZĘDZIA POSZUKIWACZA TRENDÓW 
PREDYSPOZYCJE 
CIEKAWOŚĆ, BYSTROŚĆ, ROZPOZNAWANIE WZORCÓW, EKSTRAPOLACJA 
METODOLOGIA 
IMM...
PLANNER VS POSZUKIWACZ TRENDÓW 
PLANNER ODKRYWA 
FUNDAMENTALNE PRAWDY O LUDZKIEJ NATURZE 
NP. LUDZIE POZNAJĄ SIĘ STOJĄC, A...
PLANNER VS POSZUKIWACZ TRENDÓW 
PLANNER UŻYWA INSIGHTU 
ABY ZNALEŹĆ ŻYZNE I RENTOWNE POLE DLA POMYSŁU 
POSZUKIWACZ PATRZY ...
STRATEG JEST PLANNEREM I POSZUKIWACZEM 
MUSI MIEĆ WRAŻLIWOŚĆ KULTUROWĄ BY 
ROZPOZNAĆ CO NOWE I UMIEJĘTNOŚĆ WGLĄDU 
W NATUR...
STRATEG JEST KONSULTANTEM 
ODPOWIEDZIALNYM ZA 
WZROST SIŁY MARKI. 
CZERPIE Z BADAŃ 
WYKRYWAJĄCYCH TRENDY 
BY ROZUMIEĆ ZMIA...
STOSOWANIE TRENDÓW W STRATEGIACH
POSZUKIWANIE 
TRENDÓW 
TO UMIEJĘTNOŚĆ ZDYSTANSOWANIA SIĘ I SPOJRZENIA Z SZEROKIEJ PERSPEKTYWY 
ZROZUMIENIE OTOCZENIA KONKU...
KONTEKST 
KONKURENCYJNY
POSZUKIWANIA W OTOCZENIU KONKURENCYJNYM 
SPOJRZENIE NA NATURALNĄ KATEGORIĘ 
MARKI 
! 
ZACZYNA SIĘ OD SPOJRZENIA NA 
DOTYCH...
POSZUKIWANIA W ŚWIECIE KONSUMENCKIM 
TRENDY W KATEGORII 
! 
POSZUKWANIE ROZPOCZYNA SIĘ OD KONSUMENTA I JEGO POTRZEB: 
CZY ...
INNOWACJE INTERDYSCYPLINARNE 
! CZY POMYSŁ/ROZWIĄZANIE DA SIĘ 
ZASTOSOWAĆ W INNEJ KATEGORII? 
ŻYWOTNOŚĆ 
POTRZEBA 
(KONSUM...
KONTEKST 
KULTUROWY
MARKA MA SWOJĄ 
TOŻSAMOŚĆ, KTÓREJ CZĘŚCIĄ 
JEST ODCISK KULTURY, HISTORII, 
SPOŁECZNEGO BEHAWIORYZMU 
I POTRZEB. 
ZAMIAST Z...
TRENDY 
KONSUMENCKIE TO 
KIEŁKUJĄCE POTRZEBY 
I IDEE. Z CZASEM TE NOWINKI 
PŁYNNIE ZASTĘPUJĄ STARE 
NAWYKI I ZACHOWANIA.
JAK PRZYJMUJĄ 
SIĘ NOWE IDEE? 
UDZIAŁY 
RYNKOWE 
2,5% 13,5% 34% 34% 16% 0% 
INNOWATORZY WCZEŚNI 
NAŚLADOWCY 
WCZESNA 
WIĘK...
CZYNNIKI 
WPŁYWAJĄCE NA 
TEMPO ADOPCJI 
NOWYCH IDEI 
POŁOŻENIE 
GEOGRAFICZNE 
PRZEKRÓJ 
SPOŁECZNY 
PENETRACJA 
TECHNOLOGII...
ZGODNOŚĆ 
WPŁYW 
CZY TREND ZMIENI ZNACZENIE 
KULTUROWE ORAZ SIŁĘ 
WARTOŚCI MARKI? 
DOPASOWANIE 
DO MARKI 
CZY ZMIENI POSTA...
KONTEKST 
RYNKOWY
STRATEDZY MUSZĄ 
ANTYCYPOWAĆ ZAGROŻENIA 
A NIE TYLKO REAGOWAĆ NA 
BIEŻĄCE PROBLEMY
DZIŚ MALI 
GRACZE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ 
GROŹNĄ KONKURENCJĄ, JEŚLI 
WYWOŁAJĄ ZMIANY 
W ZACHOWANIACH
TRZEBA UWAŻNIE 
OBSERWOWAĆ ŚWIAT 
KONSUMENTÓW. ZMIANY 
KULTUROWE MOGĄ UCZYNIĆ 
TWOJĄ MARKĘ 
NIERELEWANTNĄ. 
STAŁO SIĘ TAK ...
DZIŚ W USA PITY 
ALKOHOL JUŻ NIE 
KOMUNIKUJE POZYCJI 
SPOŁECZNEJ. 
TĘ ROLĘ PRZEJĘŁY 
CZYNNIKIEM 
SOCJALIZUJĄCYM ZAWSZE 
BY...
MUSI UMIEĆ NA NIE 
ZAREAGOWAĆ ODPOWIEDNIĄ 
STRATEGIĄ 
STRATEG MUSI UMIEĆ 
DOSTRZEC ZMIANY 
I POJAWIAJĄCE SIĘ SZANSE
WYBIÓRCZA 
KONSUMPCJA, 
WŁASNA 
SKŁADANKA 
MODA NA 
URZĄDZENIA 
MOBILNE 
SUBSKRYPCJA 
STRUMIENIA 
DANYCH 
SPOTKANIE 
TREND...
CZY MARKETERZY, STRATEDZY, KONSULTANCI I AGENCJE 
SĄ PRZYGOTOWANE DO WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z TRENDAMI?
NIEZBĘDNE STAJE SIĘ ROZUMIENIE EWOLUCJI PSYCHOFIZYCZNEJ, ŹRÓDEŁ 
POWSTAWANIA BODŹCÓW TRENDOWYCH, ZJAWISK SPOŁECZNYCH, 
SOC...
MARCIN KALKHOFF 
HTTP://BRANDAUDITORS.PL 
HTTP://BCR.PL 
HTTP://BRANDDOCTOR.PL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trendy a strategia marki

Czy świadomość istnienia trendów kulturowych, społecznych i rynkowych zmienia coś w tworzeniu strategii marki?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Trendy a strategia marki

 1. 1. ZNACZENIE TRENDÓW W STRATEGII MARKI
 2. 2. ROLA TRENDÓW W STRATEGII MAREK
 3. 3. MERKETING JEST GŁOŚNIKIEM ZMIAN KULTUROWYCH
 4. 4. ROLA MARKETINGU DZIŚ DZIAŁ MARKETINGU MA WPŁYW NA EWOLUCJĘ CAŁEJ ORGANIZACJI I MUSI WZIĄĆ ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 5. 5. STRATEDZY MUSZĄ ZNAĆ KONSUMENTA LEPIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK MUSZĄ MYŚLEĆ SZERZEJ NIŻ KATEGORIĄ KAMPANII MUSZĄ BYĆ MARKOCENTRYSTAMI MUSZĄ MIEĆ WIEDZĘ SZERSZĄ NIŻ TYLKO O MARKETINGU
 6. 6. „Pomagamy firmom zrozumieć świat wokół nich, ale nie tylko. Pomagamy odnaleźć w nim własne, indywidualne ścieżki rozwoju. Analizujemy otoczenie, odnajdujemy insighty, tworzymy strategie, ulepszamy procesy badawcze, kreujemy nowe usługi, szukamy innowacji, szkolimy.” MARCIN KALKHOFF, PARTNER BRANDAUDITORS
 7. 7. TRENDÓW POSZUKUJE SIĘ BY ZIDENTY-FIKOWAĆ SZANSE DLA MARKI
 8. 8. TRENDY MANIFESTUJĄ ZMIANY POKAZUJĄ JAK LUDZIE SIĘ ZACHOWUJĄ, CO TWORZĄ, JAK KONSUMUJĄ TREND TO MONOTONICZNA LUB NIEMONOTONICZNA (OKRESOWA) TENDENCJA, KIERUNEK, W KTÓRYM COŚ SIĘ PRZESUWA WYWIERAJĄC WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO, KULTURĘ LUB BIZNES.
 9. 9. NIE WSZYSTKIE TRENDY SĄ TAKIE SAME WZLOTY I UPADKI UTRZYMUJĄ SIĘ 1-2 LATA, POWTARZALNE MODA, STYL TRENDY KONSUMENCKIE UTRZYMUJĄ SIĘ 3-5 LAT, FALOWE IDEE, POTRZEBY TRENDY RYNKOWE UTRZYMUJĄ SIĘ 5-10 LAT, SKACZĄCE ZACHOWANIA, ZWYCZAJE TRENDY SPOŁECZNE, SEKULARNE UTRZYMUJĄ SIĘ WIĘCEJ NIŻ 10 LAT TRANSFORMACJE
 10. 10. NARZĘDZIA POSZUKIWACZA TRENDÓW PREDYSPOZYCJE CIEKAWOŚĆ, BYSTROŚĆ, ROZPOZNAWANIE WZORCÓW, EKSTRAPOLACJA METODOLOGIA IMMERSJA, ETNOGRAFIA, INDAGACJA, OBSERWACJE SPOŁECZNE PYTANIA Z JAKIEGO POWODU? CO GDYBY? CO Z TEGO?
 11. 11. PLANNER VS POSZUKIWACZ TRENDÓW PLANNER ODKRYWA FUNDAMENTALNE PRAWDY O LUDZKIEJ NATURZE NP. LUDZIE POZNAJĄ SIĘ STOJĄC, ALE NAWIĄZUJĄ RELACJE SIEDZĄC POSZUKIWACZ ODKRYWA NOWE ZJAWISKA NP. LUDZIE POSZUKUJĄ WSPÓLNYCH PRZYGÓD ZASPOKAJAJĄCYCH ZMYSŁY
 12. 12. PLANNER VS POSZUKIWACZ TRENDÓW PLANNER UŻYWA INSIGHTU ABY ZNALEŹĆ ŻYZNE I RENTOWNE POLE DLA POMYSŁU POSZUKIWACZ PATRZY DALEJ ABY ODKRYĆ PRZYSZŁE POLE WZROSTU
 13. 13. STRATEG JEST PLANNEREM I POSZUKIWACZEM MUSI MIEĆ WRAŻLIWOŚĆ KULTUROWĄ BY ROZPOZNAĆ CO NOWE I UMIEJĘTNOŚĆ WGLĄDU W NATURĘ CZŁOWIEKA ABY UMIEĆ TO WYJAŚNIĆ.
 14. 14. STRATEG JEST KONSULTANTEM ODPOWIEDZIALNYM ZA WZROST SIŁY MARKI. CZERPIE Z BADAŃ WYKRYWAJĄCYCH TRENDY BY ROZUMIEĆ ZMIANY KULTUROWE I IDENTYFIKOWAĆ MOŻLIWOŚCI WZROSTU.
 15. 15. STOSOWANIE TRENDÓW W STRATEGIACH
 16. 16. POSZUKIWANIE TRENDÓW TO UMIEJĘTNOŚĆ ZDYSTANSOWANIA SIĘ I SPOJRZENIA Z SZEROKIEJ PERSPEKTYWY ZROZUMIENIE OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO MARKI ZROZUMIENIE KONTEKSTU KULTUROWEGO W JAKIM ZNAJDUJE SIĘ MARKA ZROZUMIENIE ŚRODOWISKA RYNKOWEGO WSZYSTKICH GRACZY
 17. 17. KONTEKST KONKURENCYJNY
 18. 18. POSZUKIWANIA W OTOCZENIU KONKURENCYJNYM SPOJRZENIE NA NATURALNĄ KATEGORIĘ MARKI ! ZACZYNA SIĘ OD SPOJRZENIA NA DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁA BIZNESU ! ZAKRES BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA KONKURENCJA ! OBSZAR ZAINTERESOWAŃ KAMPANIE REKLAMOWE, NOWE PRODUKTY, OPAKOWANIA ITD. ! CEL MONITOROWANIE DZIAŁAŃ KONKURENCJI SPOJRZENIE NA KATEGORIĘ POSZERZONĄ ! ZAKRES KATEGORIE POKREWNE ! OBSZAR ZAINTERESOWAŃ RELEWANTNE ATRYBUTY PRODUKTU, KORZYŚCI, PROPOZYCJE, KOMUNIKATY ! CEL INSPIRACJE I POMYSŁY
 19. 19. POSZUKIWANIA W ŚWIECIE KONSUMENCKIM TRENDY W KATEGORII ! POSZUKWANIE ROZPOCZYNA SIĘ OD KONSUMENTA I JEGO POTRZEB: CZY RYNEK PROPONUJE COŚ CO MOŻE ZMIENIĆ ZWYCZAJE KONSUMENCKIE ! ZAKRES NISZE I ODNOGI, MARKI CZELENDŻUJĄCE, START-UPY, TRENDSETTERZY, NOWE RYNKI ! GDZIE TARGI, SERWISY O TRENDACH, SKLEPY, WOLNY RYNEK ! OBSZAR ZAINTERESOWAŃ KONCEPTY, FUNKCJE, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA, TECHNOLOGIE, SYSTEMY ! OBSZAR ZAINTERESOWAŃ WYKRYCIE ZAGROŻEŃ I MOŻLIWOŚCI INNOWACJE INTERDYSCYPLINARNE
 20. 20. INNOWACJE INTERDYSCYPLINARNE ! CZY POMYSŁ/ROZWIĄZANIE DA SIĘ ZASTOSOWAĆ W INNEJ KATEGORII? ŻYWOTNOŚĆ POTRZEBA (KONSUMENCKA) MOŻLIWOŚCI (BIZNESOWA) (TECHNOLOGICZNE) CZY INNOWACJA PASUJE DO MARKI? CZY JEST AKCEPTOWALNA PRZEZ KONSUMENTÓW?
 21. 21. KONTEKST KULTUROWY
 22. 22. MARKA MA SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ, KTÓREJ CZĘŚCIĄ JEST ODCISK KULTURY, HISTORII, SPOŁECZNEGO BEHAWIORYZMU I POTRZEB. ZAMIAST ZASTANAWIAĆ SIĘ NAD GRUPĄ DOCELOWĄ WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD KONTEKSTEM KULTUROWYM W KTÓRYM MARKA FUNKCJONUJE. CZY TO MIEJSCE JEST DLA MARKI OPŁACALNE?
 23. 23. TRENDY KONSUMENCKIE TO KIEŁKUJĄCE POTRZEBY I IDEE. Z CZASEM TE NOWINKI PŁYNNIE ZASTĘPUJĄ STARE NAWYKI I ZACHOWANIA.
 24. 24. JAK PRZYJMUJĄ SIĘ NOWE IDEE? UDZIAŁY RYNKOWE 2,5% 13,5% 34% 34% 16% 0% INNOWATORZY WCZEŚNI NAŚLADOWCY WCZESNA WIĘKSZOŚĆ PÓŹNA WIĘKSZOŚĆ MARUDERZY 50% 25% DYFUZJA INNOWACJI WG. EVERETTA ROGERSA
 25. 25. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TEMPO ADOPCJI NOWYCH IDEI POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE PRZEKRÓJ SPOŁECZNY PENETRACJA TECHNOLOGII KULTUROWE PREDYSPOZYCJE DO ZMIAN
 26. 26. ZGODNOŚĆ WPŁYW CZY TREND ZMIENI ZNACZENIE KULTUROWE ORAZ SIŁĘ WARTOŚCI MARKI? DOPASOWANIE DO MARKI CZY ZMIENI POSTAWY, ZACHOWANIA I ZWYCZAJE RYNKOWE?
 27. 27. KONTEKST RYNKOWY
 28. 28. STRATEDZY MUSZĄ ANTYCYPOWAĆ ZAGROŻENIA A NIE TYLKO REAGOWAĆ NA BIEŻĄCE PROBLEMY
 29. 29. DZIŚ MALI GRACZE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ GROŹNĄ KONKURENCJĄ, JEŚLI WYWOŁAJĄ ZMIANY W ZACHOWANIACH
 30. 30. TRZEBA UWAŻNIE OBSERWOWAĆ ŚWIAT KONSUMENTÓW. ZMIANY KULTUROWE MOGĄ UCZYNIĆ TWOJĄ MARKĘ NIERELEWANTNĄ. STAŁO SIĘ TAK ZE WZGLĘDU NA PRZESUNIĘCIE PREFERENCJI KONSUMENCKICH W STRONĘ PRODUKTÓW NATURALNYCH. DODATKOWO ŻUCIE GUMY PRZESTAŁO BYĆ MODNE. SPRZEDAŻ GUM DO ŻUCIA SPADŁA DWUKROTNIE W CIĄGU OSTATNICH KILKU LAT.
 31. 31. DZIŚ W USA PITY ALKOHOL JUŻ NIE KOMUNIKUJE POZYCJI SPOŁECZNEJ. TĘ ROLĘ PRZEJĘŁY CZYNNIKIEM SOCJALIZUJĄCYM ZAWSZE BYŁ ALKOHOL. DZIŚ W TO MIEJSCE WKACZA TECHNOLOGIA. TELEFONY.
 32. 32. MUSI UMIEĆ NA NIE ZAREAGOWAĆ ODPOWIEDNIĄ STRATEGIĄ STRATEG MUSI UMIEĆ DOSTRZEC ZMIANY I POJAWIAJĄCE SIĘ SZANSE
 33. 33. WYBIÓRCZA KONSUMPCJA, WŁASNA SKŁADANKA MODA NA URZĄDZENIA MOBILNE SUBSKRYPCJA STRUMIENIA DANYCH SPOTKANIE TRENDÓW
 34. 34. CZY MARKETERZY, STRATEDZY, KONSULTANCI I AGENCJE SĄ PRZYGOTOWANE DO WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z TRENDAMI?
 35. 35. NIEZBĘDNE STAJE SIĘ ROZUMIENIE EWOLUCJI PSYCHOFIZYCZNEJ, ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA BODŹCÓW TRENDOWYCH, ZJAWISK SPOŁECZNYCH, SOCJOLOGICZNYCH I ETNOGRAFICZNYCH. ! CORAZ WYRAŹNIEJ WIDAĆ, ŻE MARKETING MUSI SPEŁNIAĆ ROLĘ KRWIOBIEGU BIZNESU I MUSI BYĆ JAK KROPLÓWKA ZWIĄZANY Z KONSUMENTEM. ! MARKETERZY MUSZĄ WYKAZYWAĆ SIĘ CORAZ TO WIĘKSZYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI WYKRACZAJĄCYMI POZA MARKETING W STARYM ROZUMIENIU. ROZUMIENIE DANYCH I UMIEJĘTNOŚĆ ICH INTERPRETACJI, WGLĄD W DUSZĘ KLIENTA, BEZUSTANNA INNOWACYJNOŚĆ, NOS DO NOWYCH TECHNOLOGII TO TYLKO NIEKTÓRE Z NICH.
 36. 36. MARCIN KALKHOFF HTTP://BRANDAUDITORS.PL HTTP://BCR.PL HTTP://BRANDDOCTOR.PL

×