Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ndryshimet klimatike

11,320 views

Published on

 • Login to see the comments

Ndryshimet klimatike

 1. 1. NDRYSHIMET KLIMATIKE
 2. 2. NDRYSHIMET KLIMATIKE, BOTA E KËRCËNUAR NGA MUNGESA E USHQIMIT
 3. 3. NDRYSHIMI I KLIMËS, 7 FAKTE PSE TË PARËT DO TË VDESIN FËMIJËT DHE GRATË
 4. 4. 7 FAKTE
 5. 5. NDRYSHIMET KLIMATIKE, SI NDIKOJNË NË SEKTORË TË NDRYSHËM
 6. 6. ZHVILLIM
 7. 7. NDRYSHIMET KLIMATIKE LIDHEN ME LËVIZJET TEKTONIKE
 8. 8. SHKRIRJA E AKULLNAJAVE NË HIMALAJA NJË RREZIK I VËRTETË?
 9. 9. NDRYSHIMET KLIMATIKE NDIKOJNË FLORËN NË EVROPË
 10. 10. VRIMA E OZONIT MBI ANTARKTIK
 11. 11. ***
 12. 12. ARKTIKU SHKRIHET, EVROPËS I KANOSEN DIMRA EKSTREM TË FTOHTË!
 13. 13. ***
 14. 14. VENDET ME TE RREZIKUARA
 15. 15. VIKTIMAT E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE, ARINJTË POLARË!
 16. 16. KANDILË DETI NË VEND TË PESHKUT?
 17. 17. NDRYSHIMET KLIMATIKE NDIKOJNË NË EKOSISTEMIN E DETIT TË VERIUT. ME NDRYSHIMIN E KLIMËS ËSHTË RRITUR EDHE . TEMPERATURA MESATARE E UJIT ME 1,7 GRADË CELSIUS
 18. 18. ***
 19. 19. ***  Po aq të rrezikshme, nga ekologjistët, konsiderohen edhe mbeturinat radioaktive, të cilat, po ashtu, mund të provokojnë ndotje të ambientit dhe me këtë ta kërcënojnë drejtpërdrejt shëndetin e njeriut, por edhe florën dhe faunën, me një fjalë - natyrën në përgjithësi.
 20. 20. PUNOI:KAMILA HYSENLLARI

×