Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Esitys: Kuluttajat energiamarkkinoiden kehittämisessä keskiöön

Download to read offline

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuuleminen 18.10.2017
Karoliina Auvisen esitys kuluttajien roolista sekä aurinkoenergian, kysyntäjouston ja kaksisuuntaisen sähköauton latauksen edistämisestä taloyhtiöissä ja muissa rakennuksissa.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Esitys: Kuluttajat energiamarkkinoiden kehittämisessä keskiöön

 1. 1. Karoliina Auvinen Ympäristövaliokunta, Eduskunta, 18.10.2017 Asia:VNS7/2017vpValtioneuvostonselontekokeskipitkän aikavälinilmastopolitiikansuunnitelmastavuoteen2030 Kuluttajat keskiöön!
 2. 2. Toimenpide-ehdotuksia kokeilu- ja tutkimushankkeiden pohjalta • Mahdollistetaan taloyhtiöille pientuotanto ilman arvonlisäverobyrokratiaa • Lisätään asunto-osakeyhtiöt energiatuen piiriin • Sisällytetään rakennusten suunnitteluvaatimuksiin kysyntäjouston mahdollistavat sähkö- ja automaatiosuunnittelmat • Käynnistetään selvitykset dynaamisesta energiaverosta 18.10.2017 Karoliina Auvinen 2
 3. 3. Aalto University School of Business​ Aalto University School of Art and Design​ Finnish Environment Institute (Syke)​ Consumer Society Research Centre, University of Helsinki​ Lappeenranta University of Technology​ Science Policy Research Unit (SPRU)/Sussex University​ VATT Institute for Economic Research​ VTT Technical Research Centre​ Motiva, City of Lappeenranta, Heureka, FinPro 3
 4. 4. FinSolar taloyhtiökokeilu Kesto:2017-2019 Päätoteuttajat: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ja STEK Projektin tavoite: Synnyttää taloudellisesti kannattava sähkön pientuotantomallitaloyhtiöiden asukkaille Suomessa
 5. 5. Taloyhtiön hissit, valot, pesutupa, yhteissauna jne. Verkkoyhtiön jakeluverkko Taloyhtiön sähkömittari Aurinkosähkön hyvityslaskenta taloyhtiössä Kiinteistöverkon liityntäpiste jakeluverkkoon Asuntojen sähkömittarit Taloyhtiön kiinteistöverkko Tontin raja Kiinteistö sähkö Sähköverkko Oman sopimuksen asukkaat Aurinko- sopimuksen asukkaat Aurinkosähkö- tuotanto Lisämittari As.Oyn rinkoenergia suuskunta” Sähkö- pää- keskus Aurinkovoimala tuottaa 10 kWh Aurinko- voimalan 10 kWh tuotosta kiinteistö- sähköön kuluu 4 kWh Verkkoyhtiö jyvittää laskennallisesti aurinkovoimalan 10 kWh tuotosta asunnoille 6 kWh tunneittain Aurinkosähköä ei kulje jakeluverkkoon , koska taloyhtiön ja asuntojen kulutus 20 kWh
 6. 6. Pientuotannon kannattavuuden ehdot - Hyödynnetään itse tuotettu energia siten, että sillä säästetään ostoenergiaa - Ostoenergiasta voidaan säästää: - Sähköenergia hinta snt/kWh - Sähkön siirron energiaperusteinen maksu snt/kWh - Sähkövero snt/kWh 100 kW tai 800 MWh/v rajaan asti - Huom. aurinkosähkön myynti sähköpörssiin ei ole kannattavaa - Toisaalta sähkön myynti sähköauton akusta säätömarkkinoille saattaa olla kannattavaa 18.10.2017 Karoliina Auvinen 6
 7. 7. Lue lisää: http://www.finsolar.net/case-taloyhtion- aurinkosahkoinvestointi-helsingin-pikku- huopalahdessa/ Katso kaikki lähtötiedot ja laskelmat linkistä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smmPKR MsvzbW686OTYIChml9dvhYJNS08rH4E8O3ni0/edi t?usp=sharing 18.10.2017 Laitoksen nimi 7 24 asunnon taloyhtiö As Oy Haapalahdenkatu 11 sijaitsee Helsingin Pikku-Huopalahdessa. Taloyhtiössä on 8,74 kW aurinkovoimala, joka maksoi 13 000 eur (sis ALV 24%). Kuva: Ulla Ala-Ketola Aurinkosähkön kannattavuus 30 v. pitoajalla: • Nettonykyarvo noin 3,800 € • Takaisinmaksuaika 23 vuotta • Sisäinen korkokanta IRR 1,8 %
 8. 8. Kannattavuuden herkkyystarkastelua • Kun vastaava taloyhtiö ja voimala sijaitsee Lappeenrannassa Helsingin sijaan TAI sähköenergian hinta nousee noin sentin, niin nettonykyarvo 3,800 € -> 5,700 € • Energiaperusteinen siirtohinta: 2.91 snt/kWh -> 3.65 snt/kWh TAI sähköenergian hinta nousee 0.9 snt/kWh • Vaihtoehtoiskustannus 10.7 snt/kWh sis. ALV 24% -> 11.6 snt/kWh • Kun siirron energiaperusteinen maksu tai sähköveroetu poistetaan, niin nettonykyarvo 3,800 € -> - 3,700 € • Energiaperusteinen ostosähkön siirtohinta: 2.91 snt/kWh -> 0 snt/kWh • Vaihtoehtoiskustannus 10.7 snt/kWh sis. ALV 24% -> 7.1 snt/kWh 18.10.2017 Karoliina Auvinen 8
 9. 9. Johtopäätöksiä energiatehokkuuden, pientuotannon ja kysyntäjouston edistämiseksi • Siirron hinnoittelussa olisi hyvä säilyttää energiaperusteinen hinta • Siirron perusmaksut olisi hyvä korvata tuntuvilla tehomaksuilla • Sähköveroetu on kriittinen! • Asunto-osakeyhtiöt investointitukien piiriin mukaan? • ALV-kirjanpito muuttaa pientuotannon kannattavuuden tappiolliseksi – tärkeää ratkaista! 18.10.2017 9
 10. 10. Käynnistetään selvitykset dynaamisesta energiaverosta kysyntäjouston edistämiseksi 18.10.2017 Laitoksen nimi 10 Sähkövero Siirto Energia Kun kuluttajat maksavat siirron, sähköveron ja sähköenergian osalta tasaista hintaa, voi kulutus- ja tuotantopiikkejä aiheuttaa ilman mitään kustannusta. Tämä ei kannusta kysyntäjoustoon. Tuntihintasopimuksia on vain 7 % pienasiakkaista, ja sähköenergian osuus sähkölaskusta on vain 1/3. Hintojen vaihtelu sähköpörssissä Sähkön hinnat kuluttajille
 11. 11. Rakennusten suunnittelu- vaatimuksiin mukaan sähkö- ja automaatiosuunnittelmat • Rakennukset tulee teknisesti suunnitella ja toteuttaa siten, että ne mahdollistavat kysyntäjouston. • Kiinteistön sähkötekniset järjestelmät ja -ratkaisut ovat kriittisiä • Automaatio mahdollistaa LVIS-järjestelmien älyohjauksen • YM:n asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ei nyt edellytä sähkö- ja automaatiosuunnitelmien laatimista. • Tämä tulisi korjata: suunnitelmat pitäisi edellyttää tehtäväksi huomioiden tehonhallinta ja kysyntäjoustoon helppo liittyminen. - Esimerkiksi kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto- sekä ilmanvaihtosuunnitelmat jo edellytetään asetuksessa. 18.10.2017 Karoliina Auvinen 11
 12. 12. Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti teknologia- ja markkinakehityksessä mukana 12
 13. 13. Kiitos! Kysymyksiä? Lisätietoja: KaroliinaAuvinen Vuorovaikutusjohtaja |SmartEnergyTransition -hanke | www.smartenergytransition.fi Projektijohtaja ja-tutkija|FinSolar taloyhtiökokeilu | www.finsolar.net karoliina.auvinen@aalto.fi |+358(0)504624727| Twitter:@karoliinauvinen
 14. 14. Lähteet ja lisätietoja • Aalto-yliopiston, LUT:n ja STEK:n FinSolar -kokeiluprojekti edistää aurinkosähkön hyödyntämistä taloyhtiöissä ja kehittää asukkaiden yhteistuotantoon sopivia malleja kokeilujen avulla. Lisätietoja: http://www.finsolar.net/taloyhtiot/finsolar-taloyhtiokokeilu/ • Smart Energy Transition –hankkeen esittely ja julkaisut: www.smartenergytransition.fi • Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501 • Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu]. ISSN=1799- 2990. 2016, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.10.2017]. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/asyta/2016/asyta_2016_2017-09-12_kat_001_fi.html • Valtioneuvoston asetus 1063/2012 energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. 6 §. Annettu Helsingissä 27.12.2012. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063 • Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 12.3.2015/216. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150216 • Harsia Pirkko. 2017. Esitys: Kysyntäjousto tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmässä. • Honkapuro Samuli, Järventausta Pertti; Auvinen Karoliina; Hildén Mikael, 2017. Keskustelupaperi: Energiajärjestelmä tarvitsee joustavuutta lisääviä ohjauskeinoja – voisiko dynaaminen sähkövero olla vaihtoehto? Keskustelupaperi on laadittu Strategisen tutkimuksen neuvoston Smart Energy Transition ja EL-TRAN -hankkeiden tutkijoiden yhteistyönä. Saatavissa: http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-energiajarjestelma-tarvitsee- joustavuutta-lisaavia-ohjauskeinoja-voisiko-dynaaminen-sahkovero-olla-vaihtoehto/

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuuleminen 18.10.2017 Karoliina Auvisen esitys kuluttajien roolista sekä aurinkoenergian, kysyntäjouston ja kaksisuuntaisen sähköauton latauksen edistämisestä taloyhtiöissä ja muissa rakennuksissa.

Views

Total views

210

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×