Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projektin vetäjä, DI Karoliina Auvinen
25.2.2015
FinSolar –
hankkeen esittely
Markkinoiden kasvattaminen
aurinkoenergialiiketoiminnalle -hanke
Koordinaattori:Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulu,
energi...
Aalto-yliopiston FinSolar-hanke
• Kotimarkkinat ovat tärkeä alusta uusien
liiketoimintamallien, teknologioiden ja
osaamise...
FinSolar-hanke keskittyy investointien
edistämiseen
• Aurinkoenergiainvestointien hankinta- ja rahoitusmallit
• Kansainväl...
Yleisiä tavoitteita ja toimintoja
• Verkottuminen: kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen
• Positiivisten odotusten...
Ryhmät
25.2.2015
6
Taloyhtiö-
työryhmä
Aurinkoener-
giapolitiikka
-ryhmä
(WWF)
Kansain-
välinen
liiketoiminta
-työryhmä
Ku...
Aallon FinSolar- tiimi 2/2015
• Raimo Lovio, professori
• Karoliina Auvinen, projektin
vetäjä
• Mikko Jalas, työryhmän
vet...
Toimenpiteitä
25.2.2015
8
- Hintakartoitus
- Investointien case-
laskelmat
- Kannattavuuden
laskentatyökalu
- Aurinkoenerg...
Aurinkosähkön hinnat pudonneet
Suomessa samaa tahtia kuin Saksassa
• Case Vuores-talon
aurinkosähköjärjes-
telmä (45 kW),
...
Case yrityskiinteistö, Pori, 2014
• Kiinteistö Oy
Aurinkopajan
aurinkosähkö-
(49,5 kW) ja
maalämpöjärjestel
mä (60 kW)
• V...
Korkotuottojen vertailua
• Kannattavissa aurinkosähkö-
investoinneissa sisäinen
korkokanta 6,7- 9%
(uudisrakennuskohteet, ...
Sähkön hintavertailua: itse tuotettu
aurinkosähkö vs. ostosähkö
• Aurinkosähkön kiinteä
hinta 25 vuoden ajalle 6
snt/kWh i...
Poliittis-hallinnollisia esteitä ja
ratkaisuehdotuksia
• Sähkön pientuotannon verotusrajan nosto 100 kVA/800
MWh -> käsitt...
Kiitos!
Lisätietoja:
http://laica.fi/finsolar-hanke/
DI Karoliina Auvinen,
karoliina.auvinen@aalto.fi, 050 462 4727
Lähteitä
• Tahkokorpi Markku. 12/2014. Case Vuores-talo. Saatavissa:
http://laica.fi/2015/01/16/case-vuores-talo/
• Tahkok...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
σιχάνη
Next
Upcoming SlideShare
σιχάνη
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

FinSolar esittely Auvinen_25022015

Download to read offline

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun energiainnovaatiotutkimustiimin FinSolar-hankkeen esittely

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

FinSolar esittely Auvinen_25022015

 1. 1. Projektin vetäjä, DI Karoliina Auvinen 25.2.2015 FinSolar – hankkeen esittely
 2. 2. Markkinoiden kasvattaminen aurinkoenergialiiketoiminnalle -hanke Koordinaattori:Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, energiainnovaatiotutkimus Kumppanina yli 50 organisaatiota Kesto 9/2014-12/2015 Päärahoittaja: Tekes
 3. 3. Aalto-yliopiston FinSolar-hanke • Kotimarkkinat ovat tärkeä alusta uusien liiketoimintamallien, teknologioiden ja osaamisen kehittämiseksi. • Ratkotaan haasteita, jotka jarruttavat parhaillaan aurinkoenergiainvestointien toteuttamista Suomessa. • Kehitetään toiminta- ja rahoitusmalleja kunnille, kauppaketjuille ja taloyhtiöille. • Tunnistetaan lainsäädännöllis-hallinnollisia esteitä sekä laaditaan niihin ratkaisuehdotuksia. • Lisätietoja laica.fi/finsolar-hanke
 4. 4. FinSolar-hanke keskittyy investointien edistämiseen • Aurinkoenergiainvestointien hankinta- ja rahoitusmallit • Kansainvälisen liiketoiminnan yhteistyömallit ja rahoitus • Mahdollistava hallinto ja lainsäädäntö Mitä • Cleantech-yritystoiminnan edistäminen • Kotimaisen, puhtaan energiankäytön lisääminen • Työpaikkoja, vientiä, energiaomavaraisuutta, hyvinvointia Miksi • Open data tarjouspyyntö- ja rahoitusmallit • Toimenpide-ehdotuksia toimintaympäristön parantamiseksi • Kansalliset ja kv. hyvät käytännöt hyödyksi Miten
 5. 5. Yleisiä tavoitteita ja toimintoja • Verkottuminen: kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen • Positiivisten odotusten luominen: viestintä kansainvälisestä kehityksestä, hyvistä käytännöistä ja mahdollisuuksien korostaminen • Oppiminen: tiedon kokoaminen ja välittäminen, yhteistyö asiakkaiden ja ratkaisuntarjoajien kesken • Toiminnan kohdentuminen: yhdenmukaiset panostukset lupaavimpiin suuntiin • Esteistä kohti mahdollistavaa hallinnollis-lainsäädännöllisistä ympäristöä • Kotimarkkinoiden luominen: pilottien ja toimintamallien kautta kohti todellisia kotimaisia investointeja ja vientitoimintaa Hankkeen ytimessä on hajallaan olevan hiljaisen tiedon kokoaminen ja jalostaminen koko toimialaa edistävään muotoon
 6. 6. Ryhmät 25.2.2015 6 Taloyhtiö- työryhmä Aurinkoener- giapolitiikka -ryhmä (WWF) Kansain- välinen liiketoiminta -työryhmä Kunta- työryhmä Aurinko- lämpöryhmä (Motiva) Kaupalliset toimijat- työryhmä Otaniemi campus Viestintä- ryhmä Ohjaus- ryhmä
 7. 7. Aallon FinSolar- tiimi 2/2015 • Raimo Lovio, professori • Karoliina Auvinen, projektin vetäjä • Mikko Jalas, työryhmän vetäjä • Jouni Juntunen, työryhmän vetäjä • Heli Nissilä, tutkija • Lotta Liuksiala, projektiassistentti • Kim Yukyeong, harjoittelija
 8. 8. Toimenpiteitä 25.2.2015 8 - Hintakartoitus - Investointien case- laskelmat - Kannattavuuden laskentatyökalu - Aurinkoenergian ”argumenttipaperi” - Taloyhtiön ”takamittarointi”- selvitys - Kv.toimijaryhmän verkottaminen
 9. 9. Aurinkosähkön hinnat pudonneet Suomessa samaa tahtia kuin Saksassa • Case Vuores-talon aurinkosähköjärjes- telmä (45 kW), koulukeskus, Tampere, 2014 • vuosituotto 6,7% • takaisinmaksuaika 14,5 vuotta, käyttöikä 30 vuotta • sähkön kiinteä hinta 6 senttiä/kWh 25 vuoden aikana 25.2.2015 Karoliina Auvinen 9
 10. 10. Case yrityskiinteistö, Pori, 2014 • Kiinteistö Oy Aurinkopajan aurinkosähkö- (49,5 kW) ja maalämpöjärjestel mä (60 kW) • Vuosituotto 9% • Takaisinmaksuaika 11 vuotta, käyttöikä 30 vuotta • Sähkön kiinteä hinta 6 senttiä/kWh 25 vuoden aikana 25.2.2015 Karoliina Auvinen 10
 11. 11. Korkotuottojen vertailua • Kannattavissa aurinkosähkö- investoinneissa sisäinen korkokanta 6,7- 9% (uudisrakennuskohteet, isot kiinteistöt joiden katolle helppo asentaa) • Omakotitaloissa tuotto tasoa 0,7-1,7% Vertaa: • Säästötilien talletuskorot 0,10- 1,65% tammikuussa 2015 • Suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuotto Suomessa 4,4% vuonna 2013 • Lämpöpumppuinvestoinnit yli 10% 25.2.2015 Karoliina Auvinen 11
 12. 12. Sähkön hintavertailua: itse tuotettu aurinkosähkö vs. ostosähkö • Aurinkosähkön kiinteä hinta 25 vuoden ajalle 6 snt/kWh ilman veroja ja 7,4 snt/kWh ALV:n 24% kanssa Vertaa: • Sähkön keskimääräinen loppukuluttajahinta vuosina 2011-2014 yritys- ja yhteisöasiakkaat 9 snt/kWh ja pientalot 14 snt/kWh 25.2.2015 Karoliina Auvinen 12
 13. 13. Poliittis-hallinnollisia esteitä ja ratkaisuehdotuksia • Sähkön pientuotannon verotusrajan nosto 100 kVA/800 MWh -> käsittelyssä eduskunnassa • Kuntien vaihtelevat lupakäytännöt -> pk-seudun mallin mukaan yhtenäiset kansalliset käytännöt • Alkupääoman puute -> kunnille cleantech-leasing rahoitusinstrumentti • Nollaenergiarakentamisessa sähkön pientuotannon ylijäämästä ei hyötyä -> netotus E-luvun laskentaan • Kotitaloudet rajattu pois uusiutuvan energian kannustimien piiristä Suomessa -> vrk- tai kk-netotus, verovähennys tai investointituki 2/25/2015 Johtaminen ja organisaatiot, energia-innvaatiotutkimus 13
 14. 14. Kiitos! Lisätietoja: http://laica.fi/finsolar-hanke/ DI Karoliina Auvinen, karoliina.auvinen@aalto.fi, 050 462 4727
 15. 15. Lähteitä • Tahkokorpi Markku. 12/2014. Case Vuores-talo. Saatavissa: http://laica.fi/2015/01/16/case-vuores-talo/ • Tahkokorpi Markku. 12/2014. Case KOy Aurinkopaja yrityskiinteistön aurinkosähköinvestointi. Saatavissa: http://laica.fi/2014/12/30/case-koy- aurinkopaja-yrityskiinteiston-aurinkosahkoinvestointi/ • Kauppalehti. Talletuskorot [verkkojulkaisu]. Säästötilit [viitattu: 23.1.2015]. Saatavissa: http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/korot/index.jsp?selected=talletuskorot • Kaleva Hanna. 2014. The Finnish Property Market 2014. KTI Kiinteistötieto Oy. Saatavissa: http://www.kti.fi/kti/doc/fpm/KTI_FPM14_net.pdf • Sulpu ry. 2014. Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus. Saatavissa: http://www.sulpu.fi/documents/184029/209175/Lampopumppujen-merkitys-ja- tulevaisuus-SULPU.pdf • Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-7984. 3. Vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2015]. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/ehi/2014/03/ehi_2014_03_2014-12-17_tie_001_fi.html 25.2.2015 Laitoksen nimi 15
 • lahienergialiitto

  Feb. 26, 2015

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun energiainnovaatiotutkimustiimin FinSolar-hankkeen esittely

Views

Total views

497

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×