Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Lampoa ilman kivihiilta set auvinen_hki26092018

Download to read offline

Karoliina Auvisen esitys Lämpöä ilman kivihiiltä 26.9.2018 Helsingissä

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Lampoa ilman kivihiilta set auvinen_hki26092018

 1. 1. Lämpöä ilman kivihiiltä 26.9.2018 | Tiedekulma | Helsinki Smart Energy Transition -hankkeen vuorovaikutusjohtaja, tutkija Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto
 2. 2. Polttamisesta pitäisi luopua • Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsy edellyttää kaikista fossiilisista polttoaineista luopumista • Kivihiilen korvaaminen muilla polttoaineilla ei edistä tarpeellista systeemistä muutosta
 3. 3. Fossiilisista polttoaineista luopuminen edellyttää yhteiskunnan sähköistämistä
 4. 4. Tuuli- voimasta hiilivapaan lämmön primääri- energialähde Suomessa
 5. 5. Miltä tulevaisuus näyttää? Friisinmaan esimerkki:
 6. 6. Puhtaassa energia- järjestelmässä tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetaan energiaa liikenne- ja lämpösektoreille
 7. 7. Haaste: Miten fossiiliset polttoaineet korvataan kaukolämpöverkoissa?
 8. 8. Isot kaupungit suurimpia hiilen ja turpeen käyttäjiä Kaukolämmön tuottaja Kaupunki Hiili, GWh Turve, GWh Helen Oy Helsinki 6 895 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turku 2 808 Fortum Power and Heat Oy Espoo 2 008 Vantaan Energia Oy Vantaa 1 199 Oulun Energia Oy Oulu 1 137 Lahti Energia Oy Lahti 1 090 Kuopion Energia Oy Kuopio 2 649 Jyväskylän Voima Oy Jyväskylä 18 625 Tampereen Sähkölaitos Tampere 628 Lähde: ET, Kaukolämpötilasto 2017, vuoden 2016 tiedot Naan- Tali
 9. 9. Puhdas kaukolämpö- ja -kylmäverkko Aurinkolämpö- keräimiä Sähkö- varasto Tuulivoimaa Kaukolämpöverkko, lämpötila noin 65 oC Teollinen lämpöpumppuVanhoissa rakennuksissa aurinkosähköä, sähköautoja, lämpöpumppuja ja lämminvesivaraajia Uusissa asuintaloissa aurinkosähköä, sähköautoja ja lämminvesivaraajia Toimistotaloissa, datakeskuksissa ym. aurinkosähköä, sähköautoja ja lämpöpumppuja Joustava bio-CHP (huippu- ja varavoimana) Kaukokylmäverkko Lämmön kausivarasto Koulussa aurinkosähköä Sähköverkko
 10. 10. Ratkaisut kivihiilen ym. fossiilisten korvaamiseksi kaukolämpöverkoissa 1. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja älykkäät energiaratkaisut, kuten lämmön ja sähkön kysyntäjousto 2. Teollisen kokoluokan ja isojen kiinteistöjen lämpöpumput a. Lämmön lähteitä: hukkalämpö, geoenergia (energiakaivot), vesi ja ilma b. Sähkön lähteitä: tuulivoima, aurinkosähkö, vesivoima, ydinvoima c. Lämpöpumppujen hyötysuhde ja kustannustehokkuus paranee, mitä matalampi lämpötila on kaukolämpöverkoissa 3. Lämmön kausivarastot 4. Aurinkosähkö ja -lämpö 5. Joustava bio-CHP (huipputeho ja varavoima)
 11. 11. Helsingin energiapaletti - Tuulivoimaa Mankala-mallilla tai PPA-sopimuksilla - Geoenergiakaivot - lämmön lähteitä ja lämpövarastoja - Hukkalämmön lähteet: pk-teollisuus, konesalit, rakennuskanta jne. - Lämpöpumput - Sähkökattilat - Lämmön kausivarastot - Energiatehokas ja älykäs rakennuskanta, joka tarjoaa suuren lämmön ja sähkön kysyntäjoustokapasiteetin - Bio-CHP
 12. 12. Tuulivoiman tuottavuus lähes tuplaantunut 10 vuodessa: 2,7 -> 4,5 GWh/MW
 13. 13. Kausi-, sää- ja kulutus- vaihteluja voidaan tasata lämmön kausivaras- toilla ja kysyntä- joustolla.
 14. 14. “Taloja optimoimalla voidaan optimoida koko kaukolämpöverkko. Taloa voidaan käyttää lyhytaikaisena lämpöakkuna. Eli taloon voi varata lämpöä ja purkaa sitä tehopiikin aikana.” https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/kerrostaloje n-lammityksen-perusteet-ovat-vaarat-ulkolampotila-selittaa- vain-osan-siita-mita-sisalla-tapahtuu-6741929
 15. 15. Sähkön pörssihinta Nordpool 15.5. - 22.5.2018: vaihteluväli 6,6 - 249 euroa/MWh (0,6 - 24,9 snt/kWh) Sähkön varastointi lämmöksi Sähkön säästö kysyntäjoustolla: esim. lämpöpumput, ilmastointi ja sähköauton lataus pienemmälle tai pois päältä
 16. 16. Helsingin lähiöissä on tilaa energia- kaivoille ja lämpö- pumpuille - tuulivoimalat voivat olla vaikka Lapissa
 17. 17. Päästökaupan hinta nousussa Huom. Pariisin ilmastosopimuk- sen tavoitteen saavuttamiseksi päästöoikeuksien hintojen pitäisi olla 50-100 $/tCO2 eli 42-85 euroa/CO2-tonni vuoteen 2030 mennessä (Carbon price leaders coalition, 2017)
 18. 18. Kivihiili ja turve eivät enää halvimpia polttoaineita?
 19. 19. Globaali teknologiamurros vaikuttaa kauko- lämpöön väistämättä 2050 Hiilivapaa energiajärjestelmä 2025 Kaksisuuntaiset verkot, joissa hajautettu uusiutuva energia, hukkalämpö, varastot sekä rakennukset täydentävät toisiaan digitalisaation avulla 2010 Keskitetty uusiutuvan energian tuotanto 1995 Keskitetty fossiilinen tuotanto Energiamurroksen ajurit: • Ilmastonmuutos • Teknologian kehitys • Digitalisaatio
 20. 20. Lisätietoja: Clean district heating and cooling vision: https://www.slideshare.net/SmartEnergyTransition/clean -energy-district-heating-and-cooling-vision-92978320 Karoliina Auvinen karoliina.auvinen@aalto.fi, +358 50 4624727 @karoliinauvinen www.sm artenergytransition.fi
 21. 21. Politiikkasuositukset ● 5/2018. Hyödynnetään energiamurros ja luovutaan fossiilisesta energiasta, saatavissa: http://smartenergytransition.fi/fi/policy-brief-hyodynnetaan-energiamurros-ja-luovutaan-fossiilisesta-energiasta/ ● 8/2017. Kokeilujen opeilla enemmän hyötyä energiamurroksesta ● 5/2017. Rakennusten kysyntäjousto ja energiatehokkuus luovat perustan puhtaalle energiajärjestelmälle ● 11/2016. Sähkön kysyntäjouston kasvu edellyttää hintakannustimia ja rakentamisen ohjausta ● 11/2016. Kestävän henkilöliikenteen edistäminen vaatii monipuolisia ohjauskeinoja Keskustelupaperit ● 2/2018. Sähköenergian mittaus kuluttajien energiapalvelujen ja puhtaan energian mahdollistajana ● 9/2017. Energiajärjestelmä tarvitsee joustavuutta lisääviä ohjauskeinoja – voisiko dynaaminen sähkövero olla vaihtoehto? ● 5/2017. Kohti sähkömarkkinamallia 2.0 Saatavissa: http://smartenergytransition.fi/fi/julkaisut/uusi-elinkeino-ja-energiapolitiikka/
 22. 22. Murrosareenan politiikkasuosituksia • Kaukolämpöverkkojen avaaminen hukkalämmölle, uusiutuvalle energialle ja kysyntäjoustolle • Isojen kaukolämpöverkkojen ja lämmön tuotannon eriyttäminen • Tuntihinnoittelu • Uusien hybridienergia- ja varastointiratkaisujen sekä markkinamallien pilotointi • Lattiahinta päästöoikeuksille • Vaihtoehtoisesti tarvitaan tukia, veroja tms.
 23. 23. Helsingin energiaremontin hintalappu? • Taloudellisesti kannattava, kun päästöoikeuksien hinta vastaa ilmastonmuutoksen haittojen kustannuksia • Tarkat laskelmat edellyttävät tuntitasolla tehtävää optimointilaskentaa, tilakartoitusta • Lämpöratkaisuista päätettäessä tulisi hyödyntää monitavoitemallia, jossa tulisi huomioida: • Vaikutukset kuluttajien energian hintaan: kaukolämpö vs. rakennuskohtaiset lämpöpumppujärjestelmät • Kiinteistökannan arvon kehitys • Rakennusten sisäilman laadun parantaminen • Uuden liiketoiminnan ja suomalaisen energiaratkaisujen viennin edistäminen • Päästövähennystavoitteet • Ympäristövaikutukset

Karoliina Auvisen esitys Lämpöä ilman kivihiiltä 26.9.2018 Helsingissä

Views

Total views

153

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×