Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Puhdas kaukolampovisio_set_23082018

Download to read offline

Millainen on tulevaisuuden puhdas kaukolämpöverkko? -esitys Kondensoivan lämmön talteenoton seminaarissa Turussa 23.8.2018
Karoliina Auvinen, Smart Energy Transition -hanke

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Puhdas kaukolampovisio_set_23082018

 1. 1. Mihin energiamaailma on menossa? Millainen on tulevaisuuden puhdas kaukolämpöverkko? 23.8.2018 | Kondensoivan lämmön talteenoton seminaari | Turku Smart Energy Transition -hankkeen vuorovaikutusjohtaja, tutkija Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto
 2. 2. Käynnissä on globaali energiamurros, joka vaikuttaa Suomeen väistämättä Ajurit: • Ilmastonmuutos • Teknologian kehitys • Digitalisaatio
 3. 3. Polttamisesta pitäisi luopua • Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsy edellyttää kaikista fossiilisista polttoaineista luopumista • Energiajärjestelmä tulisi sähköistää • Hiilen korvaaminen muilla polttoaineilla ei edistä tarpeellista systeemistä muutosta
 4. 4. Isot kaupungit suurimpia hiilen ja turpeen käyttäjiä Kaukolämmön tuottaja Kaupunki Hiili, GWh Turve, GWh Helen Oy Helsinki 6 895 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turku 2 808 > Naantali > ? Fortum Power and Heat Oy Espoo 2 008 Vantaan Energia Oy Vantaa 1 199 Oulun Energia Oy Oulu 1 137 Lahti Energia Oy Lahti 1 090 Kuopion Energia Oy Kuopio 2 649 Jyväskylän Voima Oy Jyväskylä 18 625 Tampereen Sähkölaitos Tampere 628
 5. 5. Haaste: Miten fossiiliset polttoaineet korvataan kaukolämpöverkoissa?
 6. 6. Puhdas kaukolämpö- ja -kylmäverkko Aurinkolämpö- keräimiä Sähkö- varasto Tuulivoimaa Kaukolämpöverkko, lämpötila noin 65 oC Teollinen lämpöpumppu Vanhoissa rakennuksissa aurinkosähköä, sähköautoja, lämpöpumppuja ja lämminvesivaraajia Uusissa asuintaloissa aurinkosähköä, sähköautoja ja lämminvesivaraajia Toimistotaloissa, datakeskuksissa ym. aurinkosähköä, sähköautoja ja lämpöpumppuja Joustava bio-CHP (varavoimana) Kaukokylmäverkko Lämmön kausivarasto Koulussa aurinkosähköä
 7. 7. Ratkaisut kivihiilen ym. fossiilisten korvaamiseksi kaukolämpöverkoissa 1. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja älykkäät energiaratkaisut, kuten lämmön ja sähkön kysyntäjousto 2. Teollisen kokoluokan ja isojen kiinteistöjen lämpöpumput a. Lämmön lähteitä: hukkalämpö, maa (energiakaivot), vesi ja ilma b. Sähkön lähteitä: tuulivoima, aurinkosähkö, vesivoima, ydinvoima c. Lämpöpumppujen hyötysuhde ja kustannustehokkuus paranee, mitä matalampi lämpötila on kaukolämpöverkoissa 3. Lämmön kausivarastot 4. Aurinkoenergia 5. Bio- ja jätepohjainen kaasu / joustava CHP (huipputeho)
 8. 8. Aurinkolämpö ja lämmön kausi- varastointi Kanadan Ototoksissa 52 rakennusta, aurinkoenergian osuus 85%, pakkasta jopa -33 °C REFERENCE / SOURCES: http://task45.iea-shc.org/data/sites/1/publications/IEA-SHC-T45.B.3.1-TECH-Seasonal-storages-Borehole-Guidelines.pdf ; https://www.rehau.com/us-en/mechanical-and-plumbing/geothermal-ground-loop/project-profiles/drakes-landing ; https://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_e.pdf 2 293 m2 144 Boreholes - 33 700 m3 2x120 m3
 9. 9. Tulevaisuudessa tuuli- ja aurinkovoima muuttuvat primäärienergian lähteiksi
 10. 10. Esimerkki: Friisinmaa, Saksa
 11. 11. Puhtaassa energia- järjestelmässä tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetaan energiaa liikenne- ja lämpösektoreille
 12. 12. Sähkön pörssihinta Nordpool 15.5. - 22.5.2018: vaihteluväli 6,6 - 249 euroa/MWh (0,6 - 24,9 snt/kWh) Sähkön varastointi lämmöksi Sähkön säästö kysyntäjoustolla: esim. lämpöpumput, ilmastointi ja sähköauton lataus pienemmälle tai pois päältä
 13. 13. Talous
 14. 14. Uusiutuvien kilpailukyky paranee
 15. 15. Päästökaupan hinta nousussa
 16. 16. Kivihiili ja turve eivät enää halvimpia polttoaineita?
 17. 17. Askeleita oikeaan suuntaan
 18. 18. https://yle.fi/uutiset/3-10133161
 19. 19. Sykäräinen, Pohjanmaa https://tki.cen tria.fi/project/ evakot/1336/ news/4427
 20. 20. Politiikkasuosituksia
 21. 21. Murrosareenan politiikkasuosituksia • Kaukolämpöverkkojen avaaminen hukkalämmölle, uusiutuvalle energialle ja kysyntäjoustolle • Isojen kaukolämpöverkkojen ja lämmön tuotannon eriyttäminen • Tuntihinnoittelu • Uusien hybridienergia- ja varastointiratkaisujen sekä markkinamallien pilotointi • Lattiahinta päästöoikeuksille • Vaihtoehtoisesti tarvitaan tukia, veroja tms.
 22. 22. Onko vanhaa fossiilikapasiteettia kannattavaa korvata uudella? Case-investointilaskelmat osoittavat: Jos investoinnin tuotto-odotus ja rahoituskustannukset ovat yhteensä 7-10% 15 vuoden laskenta-ajalla, investointi ei ole välttämättä kannattava, vaikka hukkalämmön tai uusiutuvan energian tuotantokustannus olisi edullisempi kuin fossiilisen polttoaineen käyttö olemassa olevassa laitoksessa.
 23. 23. Päästöille lattiahinta • Lattiahinta on päästökaupan päästöoikeuksien hintaan sidottu dynaaminen hiilivero tai päästömaksu • Päästökaupan lattiahinnan tulisi olla vähintään 30 euroa/CO2-tonni • Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi päästöoikeuksien hintojen pitäisi olla 50-100 $/tCO2 vuoteen 2030 mennessä (Carbon price leaders coalition, 2017). • Lattiahinnalla voidaan varmistaa puhtaan energian sekä kiertotalouden kasvu ja investoinnit
 24. 24. Muita taloudellisia ohjauskeinoja • Jos päästöjen hinnan korjaus ei onnistu, niin sitten tarvitaan CO2-verotusta ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverojen tuntuvaa korottamista ja/tai investointitukia • Päästökauppasektorin ulkopuolella muiden ohjauskeinojen tarve korostuu • Valtion takaus pitkäaikaisille lainoille (15-25 vuotta) energiatehokkuus- ja tuotantoinvestointeja varten • alhainen rahoituksen korko voi vaikuttaa investoinnin kannattavuuteen vastaavasti kuin investointituki • edistäisi myös puhtaan energian palvelutarjontaa (PPA, HPA, ESCO) • Sähköveron kehittäminen dynaamisemmaksi
 25. 25. Dynaaminen sähkövero edistäisi kysyntäjoustoa ja energian varastointia • Sähköveron osuus sähkön asiakashinnoista noin kolmannes, vaikutus lähes vastaava kuin energian hinnalla • Lämpöpumppu on hyötysuhteeltaan hyvä sähkölämmityksen muoto -> sähkövero heikentää lämpöpumppujen kilpailukykyä verrattuna polttamiseen • Jos dynaaminen sähkövero ei onnistu, voisiko kaukolämpöverkot siirtää alemman sähköveroluokan piiriin? • Lämmön kausivarastointi pois sähköverotuksen piiristä (vrt. sähkön varastointi)?
 26. 26. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen Kaukolämpöverkkojen kehittämiseen yhdistetty vanhan rakennuskannan energiatehokkuusohjelma
 27. 27. Yhteenveto Taloudellisilla ohjauskeinoilla pitää varmistaa, että puhtaan energian ja kysyntäjouston tarjoajat voivat hyötyä riittävästi. Jos taloudellinen ohjaus ei toimi, koko muutoksen vauhti hidastuu merkittävästi tai jää kokonaan tapahtumatta. Jos taloudellinen ohjaus tekee fossiilisten polttoaineiden käytön kannattamattomaksi, niin järjestelmä alkaa korjata itse itseään. Näin voidaan varmistaa puhtaan energian sekä kiertotalouden kasvu.
 28. 28. Lisätietoja: Clean district heating and cooling vision: https://www.slideshare.net/SmartEnergyTransition/clean -energy-district-heating-and-cooling-vision-92978320 Karoliina Auvinen karoliina.auvinen@aalto.fi, +358 50 4624727 @karoliinauvinen www.sm artenergytransition.fi
 29. 29. Politiikkasuositukset ● 5/2018. Hyödynnetään energiamurros ja luovutaan fossiilisesta energiasta, saatavissa: http://smartenergytransition.fi/fi/policy-brief-hyodynnetaan-energiamurros-ja-luovutaan-fossiilisesta-energiasta/ ● 8/2017. Kokeilujen opeilla enemmän hyötyä energiamurroksesta ● 5/2017. Rakennusten kysyntäjousto ja energiatehokkuus luovat perustan puhtaalle energiajärjestelmälle ● 11/2016. Sähkön kysyntäjouston kasvu edellyttää hintakannustimia ja rakentamisen ohjausta ● 11/2016. Kestävän henkilöliikenteen edistäminen vaatii monipuolisia ohjauskeinoja Keskustelupaperit ● 2/2018. Sähköenergian mittaus kuluttajien energiapalvelujen ja puhtaan energian mahdollistajana ● 9/2017. Energiajärjestelmä tarvitsee joustavuutta lisääviä ohjauskeinoja – voisiko dynaaminen sähkövero olla vaihtoehto? ● 5/2017. Kohti sähkömarkkinamallia 2.0 Saatavissa: http://smartenergytransition.fi/fi/julkaisut/uusi-elinkeino-ja-energiapolitiikka/

Millainen on tulevaisuuden puhdas kaukolämpöverkko? -esitys Kondensoivan lämmön talteenoton seminaarissa Turussa 23.8.2018 Karoliina Auvinen, Smart Energy Transition -hanke

Views

Total views

67

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×