Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla

Download to read offline

Esitys Hiilineutraali Päijät-Häme -tapahtumassa 20.2.2020
Karoliina Auvinen, SYKE

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla

 1. 1. Tehokkaimmat päästövähennyskeinot energiasektorilla Erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE | Hiilineutraali Päijät-Häme -tapahtuma | Kauppakeskus Trio, Lahti | 20.2.2020 |
 2. 2. Energiasektorilta syntyy eniten päästöjä 2 Kasvihuonekaasut ● Vesihöyry ● Hiilidioksidi ● Typpioksiduuli ● Metaani ● CFC-yhdisteet ● Otsoni ● Typen oksidit
 3. 3. 3 Lisätietoja: https://www.syke.fi/fi-FI/ Ajankohtaista/Uusi_paa stolaskentajarjestelma_ kaikille_(54833) Suurin osa kuntien alueen päästöistä syntyy fossiilisten polttoaineiden polttamisesta ajoneuvoissa ja lämmityksessä
 4. 4. Hiilineutraali Suomi - fossiiliset polttoaineet pitää korvata puhtailla energialähteillä Suomen primääriener- giasta 40% on edelleen peräisin fossiilisista polttoaineista
 5. 5. 5 Energialähde Arvioita elinkaaripäästöistä kgCO2-ekv/MWh Turve 390 Kivihiili (eri lajikkeita) 358 - 370 Öljy (eri lajikkeita) 306 - 314 Maa- ja nestekaasu 240 - 281 Jäte (bio- ja sekajätejakeet) 106 - 295 Biomassa (eri lajikkeita) 17 - 484 Geoterminen energia 50 Aurinkosähkö ja -lämpö 30 - 40 Tuulivoima 10 Vesivoima 6 Lähde: Koffi et al. 2017. Covenant of Mayors for Climate and Energy. Default emission factors for local emission inventories. Annex I. Saatavissa: https://t.co/kcsgh28s79?amp=1
 6. 6. Pois polttamisesta - energian älykäs ja puhdas sähköistäminen on keino saavuttaa hiilineutraali Suomi
 7. 7. 7 Muut, kuten kierrätyspolttoaineet 9 TWh ja teollisuuden reaktiolämpö 2 TWh on oletettu pysyvän samoina, joten ne eivät ole mukana taulukossa. Primäärienergia fossiilivapaassa Suomessa Primäärienergian lähteet Primäärienergian kulutus Suomessa vuonna 2018 Kulutus 100% fossiilivapaassa skenaariossa Tuulivoima 6 TWh 60 TWh + 40 TWh synteettisiin polttoaineisiin 16 TWh (hyötysuhde 40%) Aurinkovoima 0,1 TWh* 3 TWh Ydinpolttoaineet, uraani 66 TWh 106 TWh (36 TWh sähköä) Biomassa 104 TWh 110 TWh Ympäristö- ja hukkalämpö (lämpöpumput) 10 TWh 38 TWh Vesivoima 13 TWh 15 TWh Vienti/tuonti 20 TWh tuonti 5 TWh vienti Fossiiliset polttoaineet Maakaasu 20 TWh, öljy 85 TWh, kivihiili 32 TWh ja turve 17 TWh 0 TWh
 8. 8. Aurinkolämpö- keräimiä Tuulivoimaa Kaukolämpöverkko Teollisia lämpöpumppuja Vanhoissa rakennuksissa aurinkosähköä, sähköautoja, lämpöpumppuja ja lämminvesivaraajia Uusissa asuintaloissa aurinkosähköä, sähköautoja ja lämminvesivaraajia Toimistotaloissa, konesaleissa ym. aurinkosähköä, sähköautoja, lämpöpumppuja ja lämpökaivoja Joustavaa vara- ja säätövoimaa Kaukokylmäverkko Lämpövarastoja Koulussa aurinkosähköä Fossiilivapaa kaupunkienergia Lähde: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40756 Sähkövarasto / elektrolyyseri Sähköverkko
 9. 9. Tehokkaimpia päästövähennystoimia ● Polttomoottoriajoneuvojen uusiminen sähkö- ja/tai biokaasuajoneuvoiksi ● Liikennemäärien vähentäminen ● Lämmöntuotannossa siirtyminen lämpöpumppuihin ● Puhtaan sähköntuotannon lisääminen ● Tuotantoprosessien tehostaminen ja sähköistäminen ● Rakennusten energiakorjaukset ● Metsien ja soiden suojelu, hakkuiden vähentäminen 9
 10. 10. 10 Vetybussi Sähkötraktori Sähköbussi Biokaasurekka Sähköauto
 11. 11. Uusia sähköautomalleja tulee nopeasti - hinta alhaisempi ja kantama pidempi Lähde: https://ev-dat abase.org/
 12. 12. Kuntien toimet lämmityksen päästöjen vähentämiseksi 12 ● Energiayhtiöiden omistajaohjaus. ● Lämpökaivojen porausalueiden, tuulivoimapuistojen ja aurinkoenergian mahdollistava kaavoitus ja luvitus. ● Investoinnit oman rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.
 13. 13. Kaukolämmön lähteet: hukkalämpö noin 85% ja maakaasu noin 15% Lähde: Calefa Oy 13
 14. 14. Tuulivoimateknologian läpimurto Huolto- sopimusten pituus Tuotantohinta (ilman korkoja ja tuottovaatimuksia) 2012 10 vuotta 60 euroa/MWh 2018 30 vuotta 30-35 euroa/MWh Tuulivoima on nyt halvin tapa tuottaa sähköä! Esimerkkilaskelma: Fossiilivapaan skenaarion 100 TWh tuulivoimaa vie Suomen pinta-alasta 0,7 - 1,5 %, kun 5 - 10 MW:n tuulivoimaloita tarvitaan 2 300 - 5 000 kpl.
 15. 15. Puhtaan sähkön- tuotannon lisääminen ● Tuulivoimaa kunnan alueelle kaavoituksella ja luvituksella -> hyötynä kiinteistöverotulot ● Kunnan investoinnit tuulivoimaan energiayhtiön kautta tai pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella (PPA). 15
 16. 16. Rakennusten uusiutuva energia ja energiatehokkuus ● Olemassa olevissa rakennuksissa taloudellisesti kannattavia toimia esim. ○ öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön ○ kerrostaloissa hukkalämmön talteenotto koneellisesta ilmastoinnista ○ katon lisäeristys, vanhojen ikkunoiden ja ovien vaihto ● Kunnan rakennuksissa remonttien toteutus esim. energiapalvelumallilla 16 Suomen maankamaran ylimmän 300 metrin energiapotentiaali on noin tuhatkertaisesti Suomen vuotuisen energiantuotannon verran.
 17. 17. ● sähköauto ● 2 bussikorttia ● 2 ilmalämpö- pumppua ● ovien tiivisteiden vaihto ● aurinkosähkö ● aurinkolämpö ● lämminvesi- varaaja ● älyohjaus ● tuuli- ja ekosähkö (Lumituuli Oy osakkeita) ● varaava tulisija 17 Case Tapio Tuomi, Nurmijärvi Lisätietoja: www.lahienergia.org
 18. 18. 18 Sähkölasku v. 2012 5550 euroa -> v. 2019 3300 euroa = säästö 2 250 euroa/v Investointien takaisin- maksuaika alle 10 vuotta ja tuotto yli 5%
 19. 19. 19 2 vanhaa polttomoottoriautoa -> 1 uusi sähköauto + 2 bussikorttia = vuosisäästöä liikkumiskuluihin 700 euroa
 20. 20. 20
 21. 21. Milloin pitää toimia? 21 ● Hiilineutraali Suomi 2035 ○ aikaa jäljellä 15 vuotta ● Hinku-kunnat ovat sitoutuneet vähentämään alueensa päästöjä 80% 2030 mennessä ○ aikaa jäljellä 10 vuotta ● Pitoajat: rakennus 100-300 vuotta, auto yli 20 vuotta, voimala 25-60 vuotta, puu 10-500 vuotta Lähde: https://finnwatch.org/fi/hiilipaastot-kuriin
 22. 22. 22
 23. 23. Kiitos! Kysymyksiä? Karoliina Auvinen karoliina.auvinen@ymparisto.fi +358 29 5252140 @karoliinauvinen 23

Esitys Hiilineutraali Päijät-Häme -tapahtumassa 20.2.2020 Karoliina Auvinen, SYKE

Views

Total views

116

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×