Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

звіт керівника 15 16 н.р.

780 views

Published on

Звіт

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

звіт керівника 15 16 н.р.

 1. 1. 1 Звіт про діяльність керівника КДНЗ № 4 «Чайка» Нелюбіної Ю.Є. за 2015-2016 навчальний рік та перспективи розвитку на наступний навчальний рік Дошкільний заклад є комунальною власністю Нікопольської міської Ради, знаходиться за адресою: м.Нікополь, вул..Електрометалургів 46-а. Керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», виконує завдання Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та іншими нормативно-правовими документами, з метою забезпечення формування життєвої компетенції дитини, забезпечення її фізичного, психологічного та морального здоров’я. Дошкільний заклад повністю укомплектований дітьми: на початок навчального року кількість дітей становить 175 чоловік при плановій наповнюваності 150. В новому навчальному році буде сформовано 8 вікових груп: 2 групи ясельного віку, 6 – дошкільного, з яких 2 старші групи з розвиваючого навчання. Наповнюваність груп залишається сталою. Режим перебування дітей не змінився (6 груп -10,5 год. та 2 групи - 12 год.) Укомплектованість груп проведено згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Обладнання майданчиків підтримується у задовільному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються на початку навчального року та один раз на квартал встановленою комісією. Завозиться пісок на літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави. Сміття прибирається у смітники та вивозиться двічі на тиждень. У теплу пору року за спекотної та сухої погоди ділянки поливаються, що відповідає санітарним вимогам утримання території. Педагогічними кадрами і технічним персоналом заклад забезпечений. Освітній рівень педагогічного колективу становить 100%. Усі педагоги мають спеціальну педагогічну освіту. Виховання та навчання дітей здійснюють 23 педагогічних працівники. В ДНЗ працюють спеціалісти: керівник гуртка англійської мови (0,5 ст.), музичний керівник (2), практичний психолог (0,5 ст.),інструктор з фізкультури (1 ст), вчитель- логопед(1ст). Велике значення для підвищення професійної майстерності та розвитку творчості педагога мало планове проведення атестації. Атестація показала, що всі педпрацівники, які атестувались, відповідають займаній посаді. Атестовано 5 педагогів. За результатами
 2. 2. 2 атестації вихователь Каверіна В.П. відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший вихователь», вихователь Абрамович Н.Г. відповідає займаній посаді, вихователь-методист Богданова К.Г. відповідає займаній посаді, підтверджена «вища категорія» та підтверджене педагогічне звання «Старший вихователь», вихователь Соболєва К.О відповідає займаній посаді, практичний психолог Грищенко К.Є. відповідає займаній посаді, присвоєно «другу категорію». Продовжує навчатися вихователь Пилипенко О.Є. в Криворізькому державному педагогічному університеті, інструктор з фізкультури Васильева А.О. в Мелітопольському державному університеті. Закінчила навчання в Мелітопольському державному університеті та одержала вищу освіту музичний керівник Пономаренко Т.В. Пройшли курси підвищення кваліфікації при ДОІППО вихователі: Тюленєва В.В., Доброродня М.В., вчитель-логопед Яроцька О.Ю. Методична робота У 2015 - 2016 навчальному році педагогічний колектив дитячого садка працював для реалізації поставлених завдань: 1. Забезпечитирозбудовутакого соціалізуючого простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом, спираючись на найближче соціальне оточення – сім’я, дитячий колектив, товариші, дорослі люди, розпочинаючи реалізацію науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». 2. Спрямувати свою роботу на виховування у дітей національної свідомості та почуття поваги до духовних надбань народу, використовувати та вдосконалювати психологічну службу, пам’ятаючи, що дитина перебуває зі світоглядом свого народу, з психологією своєї нації, з традиціями своєї родини. 3. Створити найсприятливіші умови для повноцінного фізичного, психічного і соціального розвиткудітей раннього та дошкільного віку для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового і систематичного загартування, комплексного використання рухової активності, як біологічної потреби в русі, задоволення якої є найважливішою умовою безболісної адаптації до змін умов життя, гармонійного розвитку та виховання дитини. 4. Формування мовленнєвої компетентностідитини сприятливої для закладання основ шкільної зрілості, реалізуючи її пізнавальні, соціальні, моральні, естетичні потреби, які є фундаментальними для адаптації дошкільника до нового соціального статусу-школяра, забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.
 3. 3. 3 Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни. У формуванні означених важливих якостей, розвитку соціальної компетентності, вихованні особистості громадянина сучасної демократичної держави важливе місце займає середовище - все те, що оточує дитину від народження до кінця життя, починаючи з сім’ї, дошкільного та шкільного оточення і завершуючи середовищем соціальним, у якому вона живе і яке створює умови для її розвитку і виховання. Тому для виконання поставлених річних завдань методичною службою були проведені заходи, які допомогли результативно закінчити навчальний рік та виконати поставлені завдання. Розвиткутворчихздібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяв колективний перегляд 8 занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Високу оцінку колег та батьків отримали вихователі: Мєліна І.В. за проведення родинного свята «Як добре дітям й затишно в родині», вихователь Ракова О.В за комплексне осіннє заняття., вихователі: Кавєріна В.П. Соболєва К.О. за проведені інтегровані заняття морально-духовного циклу «Про мораль знати-негараздів уникати». Вихователі: Абрамович Н.Г., Жилічева О.Д.- за комплексні зимові заняття. Вихователь Дудник О.І. за проведення гурткової роботи «Дивовижна подорож до королівства шахів». Упродовж поточногонавчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. Велика увага приділяється консультативній роботі, роботі семінарів, проведенню майстер-класів. Педагогічні працівники натхненно беруть участь у конкурсах, презентаціях, існує дух змагання. Із захопленням, творчо та цікаво пройшов конкурс-презентація пирогів «Із сиром пироги», який організувала вихователь Жилічева О.Д. Цей захід проводився з метою згуртування колективу, розвитку креативності, розширювання своїх кулінарних здібностей. Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні об’єднання, відкриті перегляди. Сьогодні фахівець, який працює в системі дошкільної освіти і виховання, має опанувати педагогічні технології, що відповідають новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину. Тільки високий професіоналізм, творчість, ініціатива допоможуть йому знайти своє місце та самореалізуватися в професії. Самоосвітня робота посідає одне з найважливіших місць серед форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вихователь зростає як творчий педагог-майстер.
 4. 4. 4 З метою підвищення ефективності та надання методичної допомоги систематично здійснюється контроль за самоосвітою педагогів в вигляді перевірки планів за графіком. З метою пошуку нових технологій і методів роботи продовжує роботу творча група вихователів, яка працює з новітньою сучасною літературою, періодичними виданнями за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», «Впевнений старт», «Я у Світі», «Укранське довкілля». У всіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способужиття дітей, виготовленістенди «Екран настрою», «Екранздоров’я», «Ми на вас чекаємо», «Безпека життєдіяльності дітей», «Обережно на дорозі». Заслуговують на увагу планомірне, систематичне проведення інтерактивних занять, нетрадиційне проведення фізкультурних занять (за сюжетом, в ігровій формі), занять на тему з патріотичного виховання та мовленнєвого розвитку. Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково- методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації навчально-виховного процесу. Найбільш вдало пройшли семінари: «Василь Сухомлинський - педагог на всі часи» для молодих спеціалістів, проблемний семінар «Правове виховання дошкільників», методичний ринг «Формування зв’язного мовлення дошкільників». Завідувачем та вихователем - методистом надано консультації з питань патріотичного виховання та мовленнєвого розвитку дошкільників, поглибили роботу з фізкультурно-оздоровчої роботи дітей. Упродовж року завдання ДНЗ визначалися на підставі глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня педмайстерності педагогів. Річний план координує діяльність педагогічного колективу по розв’язанню освітніх завдань, затверджується, розглядається на педагогічній раді. На його виконання складається щоденний план. Структура річного плану навчально-виховної роботи відповідає законодавчим вимогам й охоплює всі напрямки роботи закладу. При визначенні основних завдань на рік адміністрація аналізує аналітичні матеріали, враховується досвід педагогічних працівників, їх кваліфікація, можливості, творчі здібності. За минулий навчальний рік було проведено чотири педагогічні ради. Більша частина питань стосувалася аналізу навчально-виховного процесу, форм роботи з фізичного виховання, патріотичного виховання та мовленнєвого розвитку, роботи з батьками. На рішення педрад готуються та видаються накази; виконання рішень контролюється призначеними особами. Наради при завідувачі проводяться за потребами. Питання, які виносяться на ці наради, пов’язані з рішенням різноманітних напрямків роботив колективі. За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю.
 5. 5. 5 Також продовжується робота на випереджувальний розвиток дітей з використанням інваріантної програми «Плекаємо інтелект», де основна мета- розвиваюче навчання в різних його проявах (креативність, мислення, імпровізація, знаково – символічна функція свідомості, конструювання, репродуктивна уява, художня творчість.) Належне місце в навчанні та вихованні дітей займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку. Планування виховної роботи здійснювалось за режимними моментами розгорнутим перспективним планом. Досвідчені педагоги складали план-конспект (технологічну карту) заняття, педагоги із стажем до 5 років, які ще не атестувались, повністю складають індивідуальний план роботи на день згідно перспективного. Вихователі, музичний керівник та інструктор з фізкультури ведуть гурткову роботу. Керівником гуртка «Барабанщиці-ART» (гра на барабані та марширування) є музичний керівник Пономаренко Т.В., гурток «Соловейко» (вокальний) також проводить Пономаренко Т.В. Інструктор з фізкультури веде гурток «Козачата» (легка атлетика з елементами козацької педагогіки), вихователь Соболєва К.О.. - гурток «Петриківка», вихователі Дудник О.І., Мєліна І.В.-гурток «Диво-шахи», вихователь Каверіна В.П.- гурток «Маска» (театральний), гурток «Розумні пальчики» -вихователі Жилічева О.Д., Абрамович Н.Г. Нашою мрією є навчання дітей комп’ютерної грамоти та хореографії. Ця варіативна складова не виконується в зв’язку з відсутністю комп’ютерів та спеціалістів по викладанню комп’ютерної грамоти та хореографії. В 2016 – 2017 навчальному році плануємо активізувати роботу гуртків та розширити їх направлення за ініціативою вихователів та батьків. Велика увага приділена обстеженню розвитку дітей в усіх його проявах та веденню моніторингу. Робота над обласним науково-методичним проектом «Освітністратегії соціалізації особистості громадянського суспільства З вересня 2015 року стартував обласний науково-методичний проект «Освітні стратегії соціалізації особистостігромадянськогосуспільства», який буде продовжуватись протягом п’яти років (2015-2020рр). Соціалізація – процес і результати засвоєння людиною історично створенихсоціальнихнорм та культурних цінностей (конструктивнихта саморуйнівних), що передбачають його включенняу систему суспільних відносин та самостійне відтворення цих відносин. У дошкіллі успішно впроваджуються Базова державна програма «Я у Світі» та «Впевнений старт», «Українське дошкіллля», «Дитина» в основі змісту котрих закладена ідея ранньої соціалізації дитини. Таким чином на концептуальному рівні державою визначено суспільно важливе завданнядля освітян - забезпечити розбудову такого освітнього
 6. 6. 6 простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом. 2015-2016 р.р. – мотиваційно-настановчий (підготовчий етап), обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на якому відбулося усвідомлення соціально-педагогічниго процесу соціалізації особистості: - з'ясувалася необхідність інноваційних змін; - створилися відповідні умови для упровадження соціалізації дошкільників; - здійснився аналіз наявних ресурсів щодо впливу на стан соціалізації, визначились напрями введення інноваційних змін; - обговорились питання участі навчального закладу в дослідженні науково- методичної обласної проблеми; - організувалась робота творчих груп педагогічних працівників та інших спеціалістів за темою дослідження; - активізувалась робота ради навчального закладу; - зміцнюється матеріально-технічна, навчально-дидактична база гурткової роботи в навчальному закладі; - залучили дітей, вихователів до проведення вхідної діагностики за методиками, визначеними міським методичним кабінетом, узагальнились її результати на рівні закладу, забезпечили зберігання діагностичних матеріалів до завершення реалізації науково-методичної проблеми; - забезпечили участь педагогічних працівників у районних і обласних методичних заходах за тематикою дослідження; На підготовчому етапі (2015-2016 н.р.) конкретизувались проблеми в річному плані роботи ДНЗ, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій дітей, визначились основні показники для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою, організувась робота психолого-педагогічних семінарів, педрад з проблеми соціалізації. Головна мета проекту – визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку дітей різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації. Найперше, що необхідно було зробити з питань соціалізації – оновити соціалізуючий простір. Для цього був проведений огляд-конкурс на створення кращого осередку по соціалізації «Зігріває усе, в чому твій осередок тепла». Всі вікові групи з допомогою батьків створили куточки соціалізації: це куточок «Я прийшов», «Мій настрій»; альбоми «Моя родина», «Я, сестричка, мама, тато»; доповнений рукописний журнал для батьків «Я виховую так». Питання було глибоко вивчено на педагогічних нарадах.
 7. 7. 7 В листопаді 2015р. був проведений інтерактивний психолого- педагогічний семінар по обласному науково-методичному проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Вихователь старшої групи Мєліна І.В. провела родинне свято «Як добре дітям й затишно в родині!» (соціалізація у найближчому соціальному оточенні, в родині) Значущими в соціалізації дітей стали масові заходи за участі сім`ї:  Виставка дитячогомалюнку «Мама – сонечко в сім’ї, ми промінчики її». (Бажатарник М.Ю.)  Вечір спілкування «Народна педагогіка про виховання дітей у сім'ї» (методист)  Бесіда «Культура поведінки-категорія моральна» (методист)  Педагогічне читання:«Законопростір сучасного виховного процесу» (Скороспєлова С.В.) Для кращого розуміння батьками суті науково-методичної проблеми були проведені: Консультація «Батькам про цінність сюжетно-рольової гри.» (Абрамович Н.Г.) Тематичний тиждень «Я такий лише один». Вересень 21-25 Тиждень родини «Я з сім’єю, вона-зі мною»». Лютий 22-26 В березні провели діагностику за методиками, визначеними міським методичним кабінетом, реалізації науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Психологічна служба в дошкільному закладі Практичний психолог Грищенко Катерина Євгеніївна здійснює психологічний супровід педагогічного процесу в умовах дошкільної установи. Практичний психолог реалізувала визначену мету через обов’язкові види діяльності: психодіагностичну, корекційно-розвивальну, просвітницьку, консультативну. В своїй діяльності керувалась Конституцією України, Декларацією прав людини, Законом України «Про освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України. Проводила індивідуальні та групові психологічні обстеження дітей, педагогів, батьків, корекційно-відновлювальні заняття з дітьми «групи ризику», розвивальні заняття з майбутніми першокласниками; інтегровані заняття для дітей раннього віку. Надавала консультативно-педагогічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу закладу. Практичним психологом був проведений інтерактивний психолого-педагогічний семінар на тему: «Збереження духовного, морального та фізичного здоров`я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості». Медичне обслуговування в дошкільному закладі Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, у
 8. 8. 8 системі здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячихсправах. Ведеться облік та аналіз захворюваності. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності. Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників з їх успішністю в перших класах початкової школи свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект. У ДНЗ з метою зміцнення здоров’я дітей, профілактики захворюваності проводиться: самомасаж, обливання всього тіла, ходьба по «Доріжці здоров`я», ходьба по сольовій доріжці, повітряні та сонячні ванни. Усі процедури проходять під контролем медичної сестри. Наступність роботи ДНЗ зі школою На виконання завдання забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання дітям старшого дошкільного віку проводилася робота з організації співпраці дошкільного закладу зі школою. Вихователі, співпрацюючи з вчителями, планували підготовчі заняття з різних розділів, закріплюючи навчальний матеріал, що забезпечило достатній рівень проходження адаптації дітей до шкільного життя та якісне засвоєння програмового матеріалу. Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів школи та батьків майбутніх першокласників. Відбулося засідання «Круглого столу» з теми: «Скоро ми йдемо до школи». Вихователі старших груп, психолог та медичні працівники ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи, шляхами підготовки дітей до школи та були дані відповіді на запитання. Як свідчать відгуки учасників „Круглого столу” така форма роботи була доцільною та результативною. Дане питання було розглянуто на засіданні педагогічної ради у лютому «Тісна співпраця з родиною-одна із передумов підвищення якості дошкільної освіти» за рішенням якої питання обов’язковості дошкільної освіти з 5-ти років є актуальним . Тому для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ з різних причин, продовжить роботу соціально-педагогічний патронат вихователями. Не переривається наша співпраця з гімназією №15 та ЗОШ № 20,10 яка триває вже багато років. Важливість дотримання принципу наступності в системі освіти ні в кого не викликає сумнівів. У центрі уваги – забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення умов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних вікові дітей. Згідно ст. ІІ Закону України «Про дошкільну освіту» вихователями дошкільного навчального закладу здійснюється «Соціально-педагогічний
 9. 9. 9 патронаж сімей мікрорайону». Вихователі складають відповідно «Соціальний паспорт» на дітей, які не відвідують КДНЗ. Проводяться різні форми дошкільної освіти: «Університет педагогічних знань», «Недільна школа матусь, діти яких не відвідують ДНЗ», консультативний пункт «Спеціаліст». Охорона життя і здоров’я дітей та попередження дитячого травматизму Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» та на підставі Законів України «Про Цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» дошкільний заклад забезпечуєправо дитини на охоронуздоров’я, здоровийспосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. З цього питання вихователем-методистом Богдановою К.Г.. розроблено перспективне планування на рік для всіх дошкільних груп методичні рекомендації щодо проведення дня з Безпеки життєдіяльності; план показового дня з Цивільної оборони. Ретельна робота проводилася на протязі року по навчанню малят правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки. Більш детально ця робота відобразилася у реалізації заходів тижнів БЖД. В 2015-2016 році було проведено три тижні БЖД з 12 по 16 жовтня, з 18 по 22 квітня та літній тиждень БЖД «Коли гра не доводить до добра» (13.06-17.06). Щоденно о 10.00 год.проводились Хвилинки по БЖД «Злови пораду, корисну для здоров’я». В «Куточку безпеки» (для проведення занять з ОБЖД) постійно оновлювались дидактичні матеріали, придбані інформаційні стенди, атрибути до ігор; поповнювалися матеріали у батьківських куточках з даної тематики. Результатом діяльності закладу з даного питання є відсутність випадків травматизму дітей протягом 5 (п’яти) років. Робота з батьками та соціальний захист Протягом рокупроводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей , за результатами яких складалися акти, надавалися пільги в ДНЗ щодо безкоштовного харчування або часткової оплати за харчування в закладі. Створено банк даних дітей пільгових категорій. За потреби поновлювався соціальний паспорт. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонентадошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, актуальні для певної вікової групи. Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В
 10. 10. 10 групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки: «Для вас, батьки», «Ростемо творчими», «Радить психолог», «Методичний вісник», «Будь обережним» тощо. Хочеться звернути увагу на зростаючезацікавлення батьків життям дитини в ДНЗ. Батьки взяли участь у благоустрої території ДНЗ. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання. Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер. На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах, придбання комп’ютерної техніки, обладнання ігрових майданчиків, ремонти груп. Але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. У дитячому садку вихователями усіх груп проводиться робота з сім’ями відповідно до умов життя, складу сім’ї, психологічного клімату. Високий авторитет нашого дошкільного закладу серед мешканців не тільки свого мікрорайону, але й всього міста був досягнутий багаторічною кропіткою працею. Такого високого рівня ми ніколи не змогли б досягти без тісної співпраці з батьками наших вихованців і громадськості, їх підтримки, допомоги та порозуміння. Батьки наших дошкільнят – наші перші помічники, яку б проблему ми не обрали. Про це свідчить і покращена завдякиїм матеріальна база дошкільного закладу, сумісні заходи, які вже стали традицією: осінній ярмарок за традиціями українського фольклору, постійне поповнення статтями з різних розділів виховання рукописного журналу «Я виховую так», виставка поробок з підсобного матеріалу «Улюбленій виховательці» (створення батьками творчого подарунку до Дня дошкільного працівника). Батьки взяли активну участь у конкурсі соціального плакату «Моя щаслива родина», який організувала керівник гуртка англійської мови Петренко О.О., виставці дитячого малюнку: «Хай знає кожна дитина мала, що в неї є різні права», «Мама- сонечко в сім`ї, ми-помічники її», виставці дитячих робіт «Мій рідний Нікополь». З великим задоволення батьки взяли участь в екологічних акціях «Птахи не голодуватимуть взимку», «Збережемо ялинку в лісі», «Першоцвітам в лісі жити». Співпраця з батьками передбачає також активну допомогу з боку батьків в створенні умов для успішного розгортання освітнього процесу: дизайн групових приміщень, холів, обладнання нових ігрових куточків в сучасному стилі, озеленення майданчиків, виготовлення ігрової атрибутики
 11. 11. 11 тощо. Прикладом може бути активна допомога батьків при створенні ландшафтів на ігрових майданчиках, обладнання пісочних ящиків тентами, створення «Доріжки здоров’я». Колектив, в своючергу, допомагає батькам у сприйнятті сучасних ідей та орієнтирів, що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботи про її всебічний розвиток. На цих принципах і будуються різноманітні форми роботи з сім’єю: індивідуальні та групові консультації, батьківські конференції, творчі зустрічі, педагогічні читання, батьківські збори, «дні відкритих дверей», «дні калорійності», а також застосовуються засоби наочної пропаганди: батьківські куточки, інформаційні бюлетені, папки- ширми, папки-пересувки, виносні стенди. У 2016-2017 навчальному році адміністрація й педагогічний колектив в роботі з батьками передбачає: - Педагогічне спілкування «на рівних правах», за якою нікому не належить привілей указувати, контролювати, оцінювати; - Можливість об’єднувати зусилля педагогів і батьків щодо розуміння дитини, вирішення її індивідуальних проблем, оптимізації її розвитку; - Створення умов для спілкування батьків між собою, обміну досвідом сімейного виховання. Соціально-економічний розвиток ДНЗ Зусилля педагогічного колективу у 2015-2016 навчальному році було спрямовано на покращання матеріально-технічної бази дошкільного закладу: було завезено на ігрові майданчики пісок, виконано ряд ремонтних робіт з благоустроюприміщень закладу – молодшої групи« Бузок», середньої групи «Соняшник», середньої групи «Мальва», здійснено фарбування маршових сходів, проведена підписка на періодичні видання. У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. За рахунок інвесторів встановлено індивідуальне електричне опалення, що дало змогу підтримувати температурний режим в закладі щодо санітарно – гігієнічних вимог, зробити його приміщення теплими та затишними. Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази вдалося виконати частково. Пріоритетними напрямами у сфері матеріально- технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності на наступний рік залишаються обладнання і оснащення педагогічного процессу, усіх видів діяльності дітей, медичної бази, умов праці робітників дошкільного закладу. Організація харчування дітей Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» за №
 12. 12. 12 1591 від 22.11.2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». Протягом року велика увага приділялась відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей; прийому продовольчої продукції гарантованої якості; збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів; дотриманню технології приготування їжі; складанню перспективного меню; організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами. Відповідальними особами вчасно подавалась заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разовехарчування. Вартість харчування однієї дитини в день складала у 2015/16 роках: ясельні групи - 11.25 гривень, дошкільні-14.25 гривень. 50 % вартості сплачували діти з багатодітних сімей. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно зарахунок бюджетних коштів. Добовийхарчовий раціон складається із наявного набору продуктів відповідно до вимог постанови Кабміну України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Комісією з бракеражу продуктів харчування приймались якісні продукти, випадків завозу продуктів без супроводжуючих документів не зафіксовано. Аналіз виконання норм харчування за 2015 рік показав, що наближено до100% виконані норми з хліба пшеничного, борошна , риби, олії. Не в повному обсязівиконано норми з інших продуктів, зокрема, овочі – 50%, фрукти свіжі – 70%, яйце – 62%, молоко – 46%, сир кисломолочний – 75%, м'ясо – 80%. Слід зауважити, що в порівнянні з 2014 роком показники не поліпшилися в зв’язку з різким подорожанням продуктів. Проте норми харчування за основними компонентами продуктового набору за результатами 2015 року виконанні в дошкільному закладі в середньому на 77,1%. Причина такого дисбалансу у виконанні норм харчування полягає в недостатньому фінансуванні. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом. Харчоблок забезпечений системою водонагріву — встановлено електроводонагрівач поточної дії. За показанням лікарів в дошкільному закладі організовано дієтичне харчування дітей. Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться старшою медичною сестрою відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227). Завідувачем здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; маркуванням та
 13. 13. 13 використанням за призначенням;якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарне сусідство тощо. Під час перевірки групових приміщень контроль з боку завідувача був направлений на створення умов для харчування дітей. Дітям дошкільного закладу прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування. В дошкільних групах організовувалось чергування дітей. Діти чергували попарно, згідно графіка чергувань. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг для дітей. Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд. Вихователем- методистом Богдановою К.Г. здійснюється періодичне спостереження та аналіз стану формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук, прийому їжі, роздягання та одягання дітей. В ході перевірок були виявлені недоліки в роботі педагогів: - не завжди дітьми використовувався санітарнийодяг під час чергування по їдальні; - не використовувались тканеві серветки під час сервірування столу. Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, засідань ради закладу, розглядались на виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках. Діяльність адміністрації дошкільного навчального закладу з питань управління і контролю З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією закладу були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю планування навчально-виховного процесу, за якістю щоквартального засвоєння програми дітьми та формування у них знань з попередження дитячого травматизму. Це дало змогу звернути увагу вихователів на формування фонематичного слуху, розвиток зв’язного мовлення, розвиток творчих здібностей засобами образотворчої діяльності. Адміністрацією закладу оцінено роботу, яка проводиться з дітьми щодо засвоєння знань з різних розділів програми, формування здорового способужиття, трудових та культурно-гігієнічних навичок, з вихователями - щодо підвищення їх кваліфікаційного рівня, з батьками - щодо підвищення їх педагогічної компетентності. З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності були проведені наступні форми контролю:
 14. 14. 14 - тематичний контроль: «Створення умов для реалізації завдань патріотичного виховання дитини дошкільного віку у відповідності до вимог БКДО» (вересень, 2015); «Підготовка дітей п’ятирічного віку до шкільного навчання» (старша група, травень 2016р.) «Стан фізичного розвитку дітей в усіх вікових групах» (лютий 2016р.); «Стан соціального здоров’я дошкільнят в ігровій діяльності» (методична панорама, всі вікові групи, листопад 2016р.) - порівняльний контроль: «Визначення проценту захворюваності в порівнянні з минулим роком» (серпень, 2016р); «Визначення рівня сформованості культурно-гігієнічних навиків у дітей» (липень 2016р.); Контрольнадіяльність протягом навчального рокудала змогукритично оцінити реальні можливості щодо продовження впровадження у практику роботиБКДО (нова редакція) і програм та намітити шляхи з даного питання на новий навчальний рік. Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Щорічно між адміністрацією та профспілковим комітетом укладається колективна угода з охорони праці. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу. Річний план за 2015-2016 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Таким чином, аналіз роботиза навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Виходячи з вищевикладеного, педагогічний колектив у 2016-2017 навчальний рік буде зорієнтований на: - роботу за науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на її другому (організаційно-моделюючому) етапі; - реалізацію Базового компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти схваленого на колегії Міністерства від 4 травня 2012 року; - створення умов для втілення варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти: освітня лінія «Іноземна мова»(англійська), «Шахи». З метою створення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного, і духовного здоров’я дітей, забезпечити їх своєчасного та повноцінного гармонійного розвитку скоординувуємо педагогічний колектив на роботу у таких напрямках: - розвиток національної свідомості, соціально-моральних цінностей дошкільника; - організувати фізичну діяльність дітей на свіжому повітрі та в тренувальних залах для підвищення здоров`язбережувального
 15. 15. 15 тренувального ефекту, зважаючи на вікове, психічне, фізичне, емоційне навантаження на кожну дитину,використовуючи найголовніший чинник освітнього процесудля формування повноцінної життєтворчої особистості – розвивальний простір; - соціально-економічне виховання –основа соціальної і фінансової освіти сприятливої для закладання основ шкільної зрілості; - застосовувати в освітній роботі педагогічні інновації , сучасні психолого-педагогічні та інформаційно-комунікативні технології, проведення гурткової роботи; - заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги; - забезпечити сприятливі умови теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження в практику нових наукових ідей, програм, концепцій, координація зусиль методичної служби на вдосконалення психологічної служби ДНЗ. Слід зазначити, що робота в колективі проводиться цілеспрямовано і зорієнтована на формування дошкільника як особистості, становлення життєвої компетентності дитини, розвиток гармонійної особистості, креативної та творчої на засадах гуманізації взаємин «дорослий – дитина». В основу методичної роботи покладено раціональне поєднання колективної мудростіта індивідуальної творчості, що дає змогу віднаходити індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності. Людина в будь-якого віку як суспільна істота порівнює свою діяльність та себе саму з іншими. Добре, якщо завдяки цьому вона усвідомлює власні недоліки та повсякчас намагається стати кращою. Роблячи самооцінку та аналізуючи навчальний рік ми турбуємось про майбутнє, намагаємось стати кращими, а коли бачимо успіхи, то щиро пишаємося ними. Бюджетне фінансування КДНЗ №4 «Чайка» за 2015 – 2016 навчальний рік 1. Холодильна шафа – вітрина 16 700грн 2. Лічильник тепла 14 900 грн 3. Лампи кварцеві 3 шт. 1 866 грн 4. Вогнегасники 3 шт. 580 грн 5. Господарчі товари 3774,5 грн 6. Повірка вогнегасників 7 шт. 220 грн 7. Повірка опору заземлення 570 грн 8. Повірка гідранта 150 грн
 16. 16. 16 Витрати коштів, що надійшли на рахунок фонду сприяння розвитку КДНЗ №4 «Чайка» за 2015 – 2016 навчальний рік Господарчі товари – 1080 грн Благодійна допомога фонд «Дітям Нікополя» : миючі засоби – 1491,44 грн ПАО НЗФ : пісок для літньої оздоровчої кампанії 9т 350 кг – 561,47 грн будівельні матеріали (цемент, вапно, рейки, брус, фарба) – 21 699,97 грн

×