Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ecg bệnh mạch vành yhocthuchanh2015

ecg

 • Be the first to comment

Ecg bệnh mạch vành yhocthuchanh2015

 1. 1. ECG TRONG BỆNH LÝECG TRONG BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNHĐỘNG MẠCH VÀNH SVY10 Nguyễn Minh Kha BS CKI Trần Thanh Tuấn Đối tượng Sinh viên Y Khoa 08/2015 Bài giảng Trường Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh Bộ Môn Nội
 2. 2. Mục tiêuMục tiêu  Nhận biết các dấu hiệu bệnh mạch vành trên ECG  Các giai đoạn của nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên  Phân chia vùng trong nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên 2
 3. 3. Hệ động mạch vànhHệ động mạch vành 3
 4. 4. Hệ động mạch vànhHệ động mạch vành 4
 5. 5. Nguyên nhân bệnh mạch vànhNguyên nhân bệnh mạch vành 5 •Xơ vữa mạch máu •Co thắt mạch vành •Thiếu máu nặng •Gáng sức quá mức • Nhịp tim nhanh
 6. 6. Hậu quả bệnh mạch vành trênHậu quả bệnh mạch vành trên hoạt động điện cơ timhoạt động điện cơ tim 6 • Rút ngắn thời gian điện thế hoạt động • Giảm biên độ điện thế hoạt động • Quá trình khử cực của điện thế hoạt động bị chậm
 7. 7. Các dấu hiệu bệnh mạch vànhCác dấu hiệu bệnh mạch vành  Đoạn ST: tổn thương, có dạng chênh lên hoặc chênh xuống  Sóng T: thiếu máu có dạng cao hoặc T dẹp, âm  Sóng Q hoại tử, R cắt cụt 7
 8. 8. Sự tạo thành sóng TSự tạo thành sóng T 8
 9. 9. Sự thay đổi sóng T – tổnSự thay đổi sóng T – tổn thương ở nội mạcthương ở nội mạc 9 Nội mạc Ngoại mạc Trong TB Ngoài TB + +- -
 10. 10. Sự thay đổi sóng T – tổnSự thay đổi sóng T – tổn thương ở ngoại mạcthương ở ngoại mạc 10 Nội mạc Ngoại mạc Trong TB Ngoài TB + +- -
 11. 11. Sự thay đổi sóng T – tổnSự thay đổi sóng T – tổn thương ở ngoại mạcthương ở ngoại mạc 11 Nội mạc Ngoại mạc Trong TB Ngoài TB + + - -
 12. 12. Sự thay đổi STSự thay đổi ST 12 + Ngoại mạc ST chênh lên Trong tế bào Nội mạc - -Ngoài tế bào + Tổn thương ngoại mạc
 13. 13. Sự thay đổi STSự thay đổi ST 13ST chênh xuống + Ngoại mạc Trong tế bào Nội mạc - - Ngoài tế bào + Tổn thương nội mạc
 14. 14. Sóng Q trong bệnh mạch vànhSóng Q trong bệnh mạch vành 14
 15. 15. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên - sinh bệnh họclên - sinh bệnh học  Huyết khối gây tắc nghẽn lòng động mạch vành 15
 16. 16. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – các giai đoạn bệnh họclên – các giai đoạn bệnh học 16
 17. 17. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – các giai đoạn bệnh họclên – các giai đoạn bệnh học 17
 18. 18. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – các giai đoạn bệnh họclên – các giai đoạn bệnh học 18
 19. 19. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – giai đoạn trên ECGlên – giai đoạn trên ECG 19
 20. 20. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – giai đoạn tối cấplên – giai đoạn tối cấp 20
 21. 21. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – giai đoạn cấplên – giai đoạn cấp 21
 22. 22. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – giai đoạn bán cấplên – giai đoạn bán cấp 22
 23. 23. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – giai đoạn cũlên – giai đoạn cũ 23
 24. 24. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – phình vách thấtlên – phình vách thất 24
 25. 25. Nhồi máu cơ tim có ST chênhNhồi máu cơ tim có ST chênh lên – phân vùng nhồi máulên – phân vùng nhồi máu 25
 26. 26. Nhồi máu cơ tim thành trướcNhồi máu cơ tim thành trước 26
 27. 27. Nhồi máu cơ tim thành bênNhồi máu cơ tim thành bên 27 ST chênh lên ở DI, aVL ST chênh xuống ở DII, DIII, aVF
 28. 28. Nhồi máu cơ tim thành dướiNhồi máu cơ tim thành dưới 28 ST chênh lên ở DII, DIII, aVF ST chênh xuống ở DI, aVL
 29. 29. Nhồi máu cơ tim thành sauNhồi máu cơ tim thành sau 29 ST chênh xuống ở V3,V4,V5 R cao ở V3
 30. 30. Hình ảnh soi gương thành sauHình ảnh soi gương thành sau 30 Sóng R cao ở V1, V2, V3 ST chênh xuống V1 – V3 ST chênh lên V7 – V9
 31. 31. Mạch máu nuôi thành dướiMạch máu nuôi thành dưới 31
 32. 32. Nhồi máu cơ tim thành dướiNhồi máu cơ tim thành dưới do LCxdo LCx 32
 33. 33. Nhồi máu cơ tim thành dướiNhồi máu cơ tim thành dưới do RCAdo RCA 33
 34. 34. Mạch máu nuôi thất phảiMạch máu nuôi thất phải 34  Thất phải nhận được máu từ: • Nhánh nuôi thất phải xuất phát từ đoạn II của động mạch vành phải. • Động mạch vành phải ( chỉ chi phối cho thất phải )  Tắc RCA đoạn II gây nhồi máu thành dưới và thất phải
 35. 35. Nhồi máu cơ tim thành dướiNhồi máu cơ tim thành dưới thất phảithất phải 35 ST chênh ≥ 1mm ở chuyển đạo V3R, 4VR
 36. 36. Nhồi máu cơ tim thành dướiNhồi máu cơ tim thành dưới thất phảithất phải 36 ST chênh ≥ 1mm ở chuyển đạo V1
 37. 37. Nhồi máu cơ tim thành dướiNhồi máu cơ tim thành dưới thất phảithất phải 37 ST chênh ≥ 1mm ở ở chuyển đạo V3R, 4VR Và hoặc chuyển đạo V1
 38. 38. Nhồi máu cơ tim thất phảiNhồi máu cơ tim thất phải đơn độcđơn độc 38 ST chênh ≥ 1mm ở chuyển đạo V1  đo V3R, V4R
 39. 39. Hội chứng vành cấp – khôngHội chứng vành cấp – không ST chênh lênST chênh lên  Huyết khối gây tắc nghẽn một phần lòng động mạch vành 39
 40. 40. Hội chứng vành cấp khôngHội chứng vành cấp không ST chênh lênST chênh lên 40 ST chênh xuống ≥ 1mm , kéo dài 0,08s.
 41. 41. Hội chứng vành cấp khôngHội chứng vành cấp không ST chênh lênST chênh lên 41 ST chênh xuống DI, DII, DIII, V4, V5, V6 ST chênh lên ở aVR
 42. 42. Hội chứng vành cấp khôngHội chứng vành cấp không ST chênh lênST chênh lên 42 ST chênh xuống V1,V2,V3,V4
 43. 43. Bệnh mạch vành mạnBệnh mạch vành mạn 43
 44. 44. Bệnh mạch vành mạnBệnh mạch vành mạn 44 T dẹp ở DI, DII, DIII,aVL aVF, V4, V5, T âm ở V1, V2, V3, V6
 45. 45. Tóm tắtTóm tắt  ST chênh lên ≥ 2mm ở chuyển đạo trước ngực – ≥1mm ở chuyển đạo ngoại vi  ST chênh xuống ≥ 1mm, và có 3 dạng. Dạng chúi lên phải có đoạn chênh xuống kéo dài hơn 0,08s  Các giai đoạn dựa vào sự thay đổi – ST – T và sóng Q  Phân vùng giúp xác định mạch vành thủ phạm gây ra nhồi máu  Không phân vùng trong hội chứng vành cấp không ST chênh lên, bệnh mạch vành mạn. 45
 46. 46. CÁM ƠN SỰ CHÚ ÝCÁM ƠN SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHELẮNG NGHE CỦA CÁC BẠNCỦA CÁC BẠN 46

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • PhngNgn4

  Dec. 7, 2016
 • mobilequanghuy

  Mar. 17, 2017
 • oanhdang8

  Apr. 5, 2017
 • phunghai2

  Apr. 8, 2017
 • VanXu2

  May. 26, 2017
 • ChungDoquoc

  Sep. 21, 2017
 • ratanaheng1

  Dec. 7, 2017
 • XjjdjdJdjdkdk

  May. 6, 2018
 • nguyentrong526

  Jun. 2, 2018
 • NguyenVinh21

  Jun. 28, 2018
 • BinhThanh36

  Jun. 28, 2018
 • youngunoistalented1995

  Jul. 24, 2018
 • hoaiphuongsc

  Oct. 10, 2018
 • SusuLuky

  Mar. 12, 2019
 • VTrn63

  Apr. 24, 2019
 • KimHonginhL

  Apr. 24, 2019
 • TheHo3

  Sep. 18, 2019
 • Lililuto

  Oct. 25, 2019
 • NguynTrng133

  Dec. 1, 2019
 • ngQucKh

  Mar. 27, 2020

ecg

Views

Total views

2,993

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

82

Shares

0

Comments

0

Likes

22

×