Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EsP G7 Module 8

34,963 views

Published on

Ang Dignidad ng Tao

Published in: Education
 • Login to see the comments

EsP G7 Module 8

 1. 1. MODULE 8:
 2. 2. PULUBI
 3. 3. ESTUDYANTE NA KUMPLETO SA GADGET
 4. 4. TAONG GRASA
 5. 5. MONGOLOID
 6. 6. NEGOSYANTE
 7. 7. “Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo”
 8. 8. “Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sayo”. Explanation: Kapag nakasasama sa iyo,nakakasama rin ito sa iba.Kapag nakakabuti sa iyo,nakakabuti rin ito sa iba.Bakit?dahil sila ay iyong kapwa tao. Magkatulad ang inyong pagkatao bilang tao.Ito ang tunay na mensahe ng gintong aral o Golden Rule.Nilikha ng diyos ang lahat ng tao ayong sa kanyang wangis.Amg dignidad ng tao ay mula sa diyos;kaya ito ay likas sa tao.Hindi ito nilikha ng lipunan at ito ay pangkalahatan.Lahat ng tao ay mayroong dignidad.
 9. 9. DIGNIDAD  Ang dignidad ay gaing sa salitang Latin na “dignitas”,mula sa “dignus”,na ang ibig-sabihin ay “karapat-dapat”.Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kaniyang kapwa.  Lahat ng tao,anu man ang kanyang gulang,anyo,antas,ng kainangan at kakayahan.ay may dignidad.
 10. 10. Dahil sa Dignidad,lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi makasasakit o makakasama sa ibang tao.Nangingibabaw ang paggalang at respeto sa kapwa tao o kahit kanino.
 11. 11. Saan ngayon nagkakapantay pantay ang tao? Ang pagkakapantay pantay ng tao ay nakatuon sa dignidad bilang tao at karapatan na dumadaloy mula rito.
 12. 12. KATANGIAN NG TAO NA NAKAKAPAG BUKOD TANGI:  Isip na nagbibigay sa kanya ng kakayahang umunawa ng konsepto  Mangatwiran  Magmunimuni  Pumili ng Malaya May likas na kakayahan siyang hubugin at paunlarin ang kaniyang sarili gamit ito.Hindi man nagagamit ito na ilang tao katulad ng mga bata,pagiging bukod-tangi ang mabigat na dahilan ng kaniyang dignidad.
 13. 13. Ayon kay Propesor Patrick Lee,ang dignidad ang pinagbabatayan kung bakit obligasyon ng bawat tao ang sumusunod: 1.Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. 2.Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 3.Pakitunguhan ang kapwa ayon sa nais mong gawin nilang pakikitungo sa iyo.
 14. 14. Paano mo maipapakita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao? • Pahalagahan mo ang tao bilang tao. • Ang paggalang at Pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ib inibigay hangga’t siya ay nabubuhay.
 15. 15. • Ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao habang siya ay nabubuhay Dapat ay patuloy mong isinasaalang alang ang hinahangad ang lahat ng makabubuti para sa iyong kapwa. Halimbawa: Ang pagmamahal ng anak sa magulang ay dapat walang hinihintay na kapalit(unconditional).Hindi nararapat na mabawasan ang paggalang ng anak sa magulang kapag sila ay tumanda na at naging mahina.
 16. 16. THANKYOU!!!;)

×