Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Astrup

33,032 views

Published on

ASTRUP

 • Login to see the comments

Astrup

 1. 1. Analiza ASTRUP Koncsag-Szász Előd
 2. 2. Scurtă istorie 1952...Prof. Dr. Poul Bjørndahl Astrup (1915-2000)Medic danez, a descris metoda de analiză a gazelorsanguine din doar 3 picături de sânge,în timpul marii epidemii de poliomielită din Dania,anul 1952/53.
 3. 3. Scurtă istorie ...2007 Sistem automat pentrumăsurarea pH, pO2, pCO2, ... Calcularea stării de oxigenare şi stării acido-bazice. Măsurarea automată a presiunii barometrice Opţional: determinarea hemoglobinei totale, etc. Sistem de calibrare automată cu soluţii - "Gas EquilibratedCalibration" Programe de auto-monitorizare şi control electronic alnivelelor de umplere Etc...
 4. 4. Obiective Estimarea: I. oxigenării ţesuturilor (sângelui) pO2, ctO2, SO2, ctHb, Htc II. echilibrului acido-bazic pH, pCO2, cHCO3-, BE III. Opţional: Na, K, iCa, glicemie
 5. 5. Noţiuni de bazăpresiunea parţială Ex: patm= 760mmHg; O2 – 21% pO2=760*21/100=160mmHg în aer. presiunea parţială a unui gaz dizolvat Ex: pCO2(dizolvat)=pCO2(gaze în echilibru) coeficient de solubilitateDefiniţie: volumul de gaz dizolvat într-un litru de soluţie la opresiune de 1mmHg. αO2= 0,03 mlO2/l/mmHg αCO2= 0,7 mlCO2/l/mmHg (20x↑)
 6. 6. pO2 – presiunea parţială O2Valori normale pO2 (mmHg)Nou-născuţi 70 (3060-90)Sugari 90Copii 96Adulţi 100 (83-108)Sânge venos: pO2 ≈ 40 (35-45) mmHg pO2 în primele 2 ore de viaţă
 7. 7. SO2 – saturaţieDefiniţie: aportul procentual dintre conţinutul actual în O 2 alhemoglobinei şi capacitatea maximă de transport a hemoglobinei Acidoză (Efectul Bohr) Creşterea temperaturii- arterial: 97% (>95%)- venos: 75%Nu indică conţinutul în O2 al sângelui arterial.Determinări combinate: SO2, pO2 şi Hb  oxigenarea tisulară.
 8. 8. DSV
 9. 9. ctO2 – concentraţia de oxigen 1gHb ........1,39ml O2 (in vitro)100 ml sg.........15gHb...... ≈20ml O2 /dlctO2=ctHb*1,39*SO2+ pO2*0,03ctO2a=150*1,39*0,97+100*0,03=205ml/l=20ml/dlctO2v=150*1,39*0,75+40*0,03=157ml/l=15,7ml/dl- arterial: 15-22 v%- venos: 11-16 v%
 10. 10. Hb, Htc Vârstă Hemoglobină (g%) Hematocrit (%) Prematur 15 47 Nou-născut 20 59 1 lună 17 50 3 luni 15 45 6 luni 14 46 9 luni 13 45 1 an 12,1 41 2 ani 12,3 40 4 ani 12,6 37 8 ani 13,4 41 14 ani 14 (±2) 41 (±6)
 11. 11. pH – “pondus hydrogenii”Definiţie: logaritmul zecimal cu semn schimbatal concentratiei ionilor de hidrogen.[ H + ] = 3,5 − 4,5 × 10 −8 mol / l = 35 − 45nmol / l ( 20 − 100nmol / l ) pH = − log H [ ] + [H+] nmol/l pH 100 7,0 [ − log 40 × 10 −9 ] ≈ 7.4 63.1 7,2Valori normale: 7,35-7,45 39,8 7,4<7,20 = comă 25,1 7,6<6,8 / >7,8 = deces
 12. 12. pH în primele 2 ore de viaţă
 13. 13. pCO2 presiunea parţială a CO2Plămâni Rinichi Hb=CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO-3 + H+ 5% 90%CO2 + Hb-NH2 ↔ Hb-NH-COO- + H+ 5%Valori normale pCO2 (mmHg)Nou-născuţi 27-40 (33)Sugari 27-41 (34)Copii 33-46 (37)Bărbaţi 35-48 (40) Sânge arterial ≈ 40 mmHg CO2Femei 32-45 (40) Sânge venos ≈ 46 mmHg CO2
 14. 14. ctHCO3 st – bicarbonat standard -Definiţie: concentraţia de bicarbonat măsurată direct de aparat lapCO2=40mmHg, t=37°C, oxigenare 100%.Această modificare a circumstanţelor elimină efectul dat de componentarespiratorie.Bicarbonat actual: concentraţia de bicarbonat calculat pe baza valorilorpCO2 şi pH. CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO-3 + H+ Bicarbonat standard - valori normale: HCO3-↑ alcaloză metabolică <1 an: 18,5 – 24,2 mmol/l >1 an: 21 – 26 mmol/l HCO3-↓ acidoză metabolică
 15. 15. Ecuaţia Henderson-HasselbachCO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO-3 + H+ − [ H + ] × [ HCO3 ] (k = constantă de disociere) k= [ H 2CO3 ] − + [ HCO3 ] log k = log[H ] + log [ H 2CO3 ] − + [ HCO3 ] − log[ H ] = − log k + log [ H 2CO3 ] − [ HCO3 ] pH = pK + log α × pCO2 − pH = − log pCO2 + pK + log[HCO3 ] − log 0.03 pH= -a*x + b
 16. 16. PCO2 pH= -1* log pCO2 + pK + log [HCO3-] – log0.03 100 80 45° pH= -a*x + b 60 40 15 20 25 30 35 Standard HCO3- 20 15 20 25 30 35 HCO3- actual 10 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 pH
 17. 17. BE – baze excesDefiniţie: - diferenţa dintre bazele de tampon ideal şi bazelede tampon actual al organismului. - cantitatea necesară de NaHCO3- (mmol/l) pentruneutralizarea spaţiului extracelular.Bazele de tampon (BB) actual: capacitatea totală detamponare a sângelui, asigurată de sistemele de tamponbicarbonat, hemoglobină, proteine plasmatice şi hidrofosfat.Valoare normală: 46-48mmol/l. nNaHCO3=BE*0,6*Gc (mmol)Valori normale BE: - nou-născut: (-10) – (-2) mmol/l - sugar: (-7) – (-1) mmol/l - copil: (-4) – (+2) mmol/l
 18. 18. AG – anion gap [Na+]= 140mEq/l95% [K+]= 4mEq/l 144 mEq/l AG=10mEq/l85% [Cl ]= 110mEq/l - [HCO3-]= 24mEq/l 134 mEq/l AG = (proteinen- + HPO42- + acizin- + SO42-) – (Ca2+ + Mg2+ ) Definiţie: diferenţa anionilor şi cationilor nemăsurate. Valoare normală: 8-16mEq/l. Acidoză metabolică: - AG normal  pierdere HCO3- - AG crescut  acizi organici ↑
 19. 19. Urgenţe acido-bazice pH pCO2 HCO3-Acidoza ↓ ↓ ↓metabolicăAcidoza ↓ ↑ ↑NrespiratorieAlcaloză ↑ ↑ ↑metabolicăAlcaloză ↑ ↓ ↓Nrespiratorie↑ primară, ↑ compensatorie.
 20. 20. Acidoză metabolică – semne clinice pH<7,35 HCO3-<21mmol/l scade pCO2 Polipnee, tahipnee, respiraţie Kussmaul Tahicardie, tulb. de ritm, TAD↓, vasodilataţie greaţă, vărsături, diaree, dureri abdominale astenie, cefalee, stupor, comă, deces (pH<6,8) febră inexplicabilă
 21. 21. Acidoză respiratorie – semne clinice pH<7,35 pCO2<30mmHg creşte HCO3- tahicardie HTA, vasodilataţie periferică transpiraţii, hipersecreţie bronşică, agitaţie tremurături, halucinaţii, somnolenţă, convulsii, comă, stop respirator edem cerebral
 22. 22. Alcaloză respiratorie – semne clinice pH>7,45 pCO2<30mmHg scade HCO3- tahicardie palpitaţii, dureri precordiale parestezii convulsii tetanie
 23. 23. Alcaloză metabolică – semne clinice pH>7,45 HCO3- >28mmol/l creşte pCO2 ileus paralitic, spasme, convulsii, tetanie astenie, confuzie, somnolenţă, comă reflexe exacerbate hipoventilaţie Forme grave: insuficienţă circulatorie, puls slab perceptibil, hipotensiune ortostatică.
 24. 24. Na+ Valori normale: 135-145mEq/l Hiponatremie: Na+<130mEq/l Semne clinice: cefalee, ameţeli, crampe musculare, pareze, somnolenţă, convulsii, comă, anorexie, greaţă, vărsături, diaree Hipernatremie: Na+≥150mEq/l Semne clinice: sete vie, febră de sete, oligurie, pliu cutanat lateroabdominal “de plastelină”, agitaţie, obnubilare, hipertonie, convulsii, comă, encefalopatie
 25. 25. K+ Valori normale: 3,5-5mEq/l Hipopotasemie: sK+<3,5mEq/l Semne clinice: ileus paralitic, meteorism, anorexie, slăbiciune musculară, hipotonie, paralizie, parestezii, hiporeflexie osteotendinoasă, paralizie respiratorie, tahicardie, extrasistolie, FA, sdr. QT prelungit, poliurie,etc. Hiperpotasemie: sK+>6,5mEq/l (>8mEq/l în primele 3 zile de viaţă) Semne clinice: anorexie, greaţă, vărsături, constipaţie, slăbiciune musculară, parestezii, paralizii, hipo/areflexie osteotendinoasă, confuzie, aritmii cardiace (>7mEq/l), stop cardiac (9mEq/l).
 26. 26. Ca2+ Nou-născut: 1,02 ± 0,15 mmol/l 6luni – 6 ani: 1,10 ± 0,06 mmol/l 7 – 12 ani: 1,12 ± 0,06 mmol/l Valori normale: 13 – 16 ani: 1,08 ± 0,06 mmol/l Hipocalcemie: Ca2+<1mmol/l (nn: 0,7mmol/l) Semne clinice: hiperexcitabilitate neuromusculară, slăbiciune, oboseală, parestezii, spasme musculare, convulsii, tetanie (semn Chvostek, Trousseau, mână de mamoş), asistolie, bradi/tahicardie, hTA, apnee/tahipnee, bronhospasm, vărsături, diaree. Hipercalcemie: Ca2+>1,35mmol/l Semne clinice: hipotonie musculară, hiporeflexie, parestezii, paralizie, cefalee, prurit, oboseală, anorexie, greaţă, vărsături, constipaţie, poliurie, polidipsie, HTA, bradicardie, tablou de abdomen acut, apnee.

×