Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vuorela våtmark i Salo, besöksanvisningar och vägbeskrivning

358 views

Published on

Vuorela våtmarks besöksanvisning och vägbeskrivning

Published in: Environment
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vuorela våtmark i Salo, besöksanvisningar och vägbeskrivning

  1. 1. Vuorela våtmarks besöksanvisning och vägbeskrivning • Objektet är under projekttiden i viltförvaltningens bruk för skolnings-, förevisnings och informationstillfällen • Om arrangemang som ska ordnas på våtmarken ska man alltid komma överens om på förhand med markägaren → Förfrågningar angående objektet och anmälningar om besök av grupper ombedes riktas till verksamhetsområdets planerare: Timo Niemelä gsm 029 431 2402 timo.niemela@riista.fi Besökande vid våtmarken förväntas efterfölja ett gott uppförande och undvika skapande av onödiga störningar för djurlivet vid objektet!
  2. 2. Våtmarkens läge Pohjakartat © Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/12
  3. 3. Närmare ankomstanvisningar Vuorela våtmarksobjekt Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/12 Eventuell bilplats! Ni ombeds parkera bilarna på markerad plats, så att de inte heller då hindrar gårdens interna trafik. Till objektet bara längs med den väg som finns i närheten av Viiarintie 90 Våtmarkens infotavla Gångstig till objektet

×