Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Härmälä våtmark i Sauvo, anläggande

464 views

Published on

Anläggande av Sauvo Härmälä våtmark

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Härmälä våtmark i Sauvo, anläggande

 1. 1. Hembygdsvåtmark Life –projekt Biotop – Översvämningsskydd – Vattenskydd – Rekreation – Landskap - Biodiversitet
 2. 2. Anläggande av Sauvo Härmälä våtmark Finlands viltcentral www.kosteikko.fi − www.riista.fi
 3. 3. Projektets målsättning och utgångsläge för anläggandet • Målsättningen var att främja naturens biodiversitet, öka sjöfåglarnas biotoper samt förbättra ytvatten situationen särskilt genom att jämna ut översvämningsflödena • Planeringsområdet var tidigare blöt åkermark och försumpad skogsmark • Terrängstrukturen och av markägaren ställda ramvillkor möjliggjorde höjning av vattennivån genom fördämning • Litet tillflödesområde (ca. 25 ha) en utmaning och i andra hand också som en möjlighet • Baserat på våtmarkens anläggnings-förutsättning och preciserad terrängplan och avvägningsmätningar fälldes den avgränsade stämpelposten med skotare • Fällning av gagnvirke med skördare 5,5 h x 60 € / h = 330 € sis. alv • Körning av gagnvirke med skotare 5,5 h x 40 € / h = 220 € inkl. moms.
 4. 4. Förberedande arbete för anläggning av dammvallen • Anläggningsarbetet börjades med att avlägsna ytmarklagret från den planerade dammlinjen så att dammvallen kunde byggas på homogen markgrund • Efter att ytlagret för dammvallen avlägsnats söndrades de gamla dräneringsrören från 1950-talet, som visade sig vara funktionsdugliga ännu
 5. 5. Installation av dammaggregat i dammvallen • Dammbrunnens höjdnivå för vattenutfallet fastställdes så att våtmarken kunde tömmas med hjälp av brunnens ventilstängningssystem • Alla anslutningar till trumröret (200/178 mm, SN8, ut 8 m ja in 4 m) säkrades med syrefasta skruvar • Installation av dammbrunnen försökte man förverkliga med försiktig och jämn jordfyllnad Dammbrunnens kostnad-er levererad till platsen: - Reglerbar dränerings-brunn 590 € inkl. moms. - Trumrör, tätningar m.m. tillbehör 160 € inkl. moms.
 6. 6. Anläggande av dammvallen • Dammvallen höjdes nivå för nivå och med jämna mellanrum packades dammstommen samman genom att grävmaskinen körde ovanpå dammvallen • Dammens yta finslipades genom att från sidan av vallen slipa med skopan
 7. 7. Anläggning av dammvall över dikeslinjen • Dikets botten grävdes noggrant ända till alven, och den egentliga jordfyllnaden kunde utföras på nästan torr mark • Ras av massorna förhindrades i anläggningskedet så att på dammens bägge sidor anlades en motvall som stoppade och jämnade ut obalans i massorna.
 8. 8. Anläggning av dammvallen • Ett översvämningsrör installerades i dammvallen som säkerhet vid fall av exceptionella översvämningar, vars nedre yta efter anläggandet var omkring 28 cm ovanför den planerade dammnivån. • Dammens åsbredd formades till omkring 3 meter bred, så att skötselåtgärder i fortsättningen kan utföras med hjälp av lantbruksmaskiner • Den färdiga dammvallens totala längd blev omkring 95 meter och höjden i medeltal omkring 1,56 meter (höjden räknat från markytan och ovanpå den tillagts +40 cm matjord som ersättande jordfyllning) Dammanläggningskostnader: • Grävmaskinsarbete 33 h x 67,65 € / h = 2232,45 € inkl. moms. •Arbetet förverkligades med en Komatsu PC 130 larvbandsgrävmaskin, som var försedd med släntskopa och tilt
 9. 9. Våtmarksområdets grävnings- och utformningsarbeten Målsättning våtmarkens strukturella biodiversitet: - Maximering av öppet vattenyta-området (n. 1,5 ha) kostnadseffektivt - För sjöfåglarna lämpliga häckningsöar - Öka antalet kantzoner och olika små organismers livsmiljöer samt våtmarkens variationer i våtmarkens djup - Förbättra våtmarkens vattenskyddsvärde bl.a. genom styrning av vattnets rörelser på våtmarksområdet - Bevara gynnsamma förutsättningar för fördämningens positiva inverkan på fågelbestånden
 10. 10. Kostnader för våtmarksområdets grävnings- och jordtransport-arbeten: - grävningsarbete 10 h x 67,65 € / h = 676,50 € inkl. moms. - jordtransportarbete med traktorlavett 4 h x 61,50 € / h = 246 € inkl. moms.
 11. 11. Våtmarkens utveckling och inverkan på naturen följs intensivt under projekttiden • Sjöfåglarna är indikatorer på projektets inverkan på naturen • Markägaren förverkligar sjöfågelinventeringarna fram till slutet av år 2015 enligt inventeringsprogrammet
 12. 12. Våtmarkens vattenyta lämnas den första vintern betydligt under den planerade fördämningsnivån, så att dammen hinner bli tillräckligt tät innan vattenhöjningen nästa vår.
 13. 13. Tack för visat intresse!

×