Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Информационни технологи за V клас, изд. Булвест 2000

893 views

Published on

Автори:
Галина Момчева
Елена Ковачева
Красимир Харизанов
Ангел Ангелов

Published in: Education
 • Be the first to comment

Информационни технологи за V клас, изд. Булвест 2000

 1. 1. УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов
 2. 2. 02 УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС
 3. 3. 03 • учебник; • електронни ресурси; • книга за учителя; • електронен вариант на учебника; • обучителни семинари, видео канал, нови продукти към комплекта. Учебник Ел. ресурси Материали УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
 4. 4. 04 • Активно учене чрез: • дейностен подход, • решаване на задачи. • Постигане на творчески цели в обучението чрез: • изследователски подход, • откривателство, • „друг начин“, • различни средства. • Методи: • проектно-ориентиран, • проблемно-ориентиран. УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС АМБИЦИОЗНАТА ЦЕЛ НА АВТОРСКИЯ ЕКИП:
 5. 5. 05 • Съобразен с изискванията за резултатите от обучението по ИТ, описани в ДОС по ИТ 5. клас • Съобразен с учебната програма по ИТ за 5. клас • Насочен към очакванията на всеки учител • Предизивкателен за ученика • Любопитен за родителя УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИКА:
 6. 6. 06 • Познаване на възможностите на информационните технологии и тяхното приложение в различни сфери на обществения живот и за личностно развитие • Творческо използване на възможностите на съвременните информационни технологии за обработване на различен тип информация, за решаване на проблеми и за комуникация • Изграждане на информационна култура, на критично и отговорно отношение към инфор-мацията УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС ИЗЦЯЛО СЪОБРАЗЕН С ДОС ПО ИТ 5. КЛАС:
 7. 7. 07 • …изграждане на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в различни предметни области • …процентното разпределение на задължителните учебни часове • …различни форми и методи на оценяване на учебните постижения на учениците: тестове, практически задачи, работа по проект; • …задачи за придобиване на ключови компетентности • …междупредметни връзки. УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС ИЗЦЯЛО СЪОБРАЗЕН С УП ПО ИТ ЗА 5. КЛАС:
 8. 8. 08 • кратка и точна теоретична част, • много и разнообразни задачи, • допълнителни материали, • методически насоки. УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС НАСОЧЕН КЪМ ОЧАКВАНИЯТА НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ:
 9. 9. 09 УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС
 10. 10. 10 УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС
 11. 11. 11 УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС
 12. 12. 12 • както за работа в клас, така и за домашна работа; • както за самостоятелна работа, така и за групова работа; • заедно с родителя, • заедно с учителя, • когато ученик иска да покаже технология, свързана с урока, но с лично дигитално устройство и различен софтуер. УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС ВСИЧКИ ИДЕИ И РЕСУРСИ В ТОЗИ УЧЕБНИК МОЖЕ ДА БЪДАТ КОМБИНИРАНИ И ПРИЛОЖЕНИ В РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕНИЦИТЕ:
 13. 13. 13 • В този урок • Искам да покажа • Любопитно • Интересно • Задачи за самостоятелна работа • Заедно с родителя • Въпроси и задачи • Речник УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС РУБРИКИ:
 14. 14. 14 • предлага ангажиращи предизвикателства, съот- ветстващи на реални казуси, • развива дигиталните им компетентности, • развива социални умения, • развива умения за учене, • развива предприемачески умения, • развива математически умения, • умения граждански компетентности, • обогатява употребата на майчин и чужд език. УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС ПРЕДИЗИВКАТЕЛЕН ЗА УЧЕНИКА:
 15. 15. 15 • родителят е помощник; • родителят е партньор; • съвместно търсене на нови решения с ИТ на реални казуси; • подкрепа за умението им да общуват заедно в дигитална среда. УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 5. КЛАС ЛЮБОПИТЕН ЗА РОДИТЕЛЯ:
 16. 16. 16 • Оценяване по ИТ 5., • Ръководство за участие в изяви, свързани с ИТ, • Информатика и ИТ за 5. клас • … и много други полезни и приятни изненади. ОЧАКВАЙТЕ: Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов
 17. 17. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов !

×