Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier 2013

36,808 views

Published on

25 svenska experter spår trender inom sociala medier 2013.

Sociala medier 2013

 1. 1. Sociala medier 2013 25 av Sveriges främsta experter siarom utvecklingen inom sociala medier. Hans Kullin, dec 2012 www.socialamedier.com
 2. 2. Jag bad ett antal personer som är erkänt duktiga på sociala medier att spå vad som händer iSverige under nästa år. Jag bad dem att kort svara på följande fråga:”Hur tror du att sociala medier kommer att utvecklas under 2013 för konsumenter och/ellerföretag och organisationer?”I följande presentation hittar du många intressanta tankar om vad som kan tänkas skeunder nästa år. Det är både övergripande tankar och mer konkreta trender. Ett stort tack tillalla som tagit sig tid att tänka till och bidra till den här sammanställningen. Hans Kullin Bloggar: www.kullin.net och www.socialamedier.com Twitter: @kullin Mejl: hans@kullin.net Foto: http://www.flickr.com/photos/ferran-jorda/
 3. 3. 2013 är året då företag får upp ögonen för API:er och inser att detfinns massa spännande saker att göra med social data.2013 är det slut på socialt fluff-fluff! Vår testperiod är slut. Förnuftigaföretag investerar inte längre i sociala aktiviteter för "sakens skull" utanvill se resultat. Vi går mot att driva transaktioner och mäta våraresultat. Spårning och resultat blir grundbultar. Judith Wolst Digital Strateg, Ineed.se www.judithwolst.se Twitter: @judithw
 4. 4. Jag tror att 2013 blir aktiveringens stora år. Istället för mikrosajter ochappar kommer en mycket större del av medskapandet, remixandet ochdelandet ske på företagens egna sajter, med de sociala nätverken somsatelliter. Stora resurser kommer att läggas på att göra webbplatserdynamiska och konsumenterna kommer att tillåtas mycket merutrymme på företagens egna sajter. Allt fler slutar med ovanan attbehandla inspiration och ehandel som två digitala silos och varjeavsändare med självaktning har dessutom en närvaro som fungerarlika bra oavsett storleken på konsumentens skärm. Fler kommer attupptäcka behov av kvalificerad datainsamling och analys ochkostnaden för att skapa bra innehåll blir en tydlig knäckfråga. Jerry Silfwer COO, Whispr Group http://www.doktorspinn.se Twitter: @DoktorSpinn
 5. 5. Många av de gamla spelreglerna för reklam fungerar inte som förr ochdet är en utmaning för många marknadschefer ochmarknadsavdelningar. Idag är marknadsföring kommunikation, deträcker inte med envägskampanjer på köpta reklamplatser.Under 2013 hoppas och tror jag att sociala medier blir en mer naturligoch integrerad del i fler företags marknadskommunikation. Jag hoppasockså på fler goda exempel på hur sociala medier används förkundservice, medborgardialog och i kriskommunikation. Lena Leigert författare och VD Kreafon www.kreafonbloggen.se Twitter: @lena_leigert
 6. 6. Jag tror att en trend kommer att bli mer källkritik. Det kommer att dykaupp fler skandaler där osanna rykten/bilder/nyheter sprids viaFacebook och Twitter och folk kommer att bli mer skeptiska ochkällkritiska.Företag kommer att bli mer självsäkra på tonen i sociala medier, ochsluta "dalta" med kunder som klagar på felaktiga grunder (men hoppaspå att faktumet att de skriker på Facebook ska tvinga företaget att gedem rätt ändå.) Micke Kazarnowicz Digital McGyver http://www.digitalmcgyver.com Twitter: @kazarnowicz
 7. 7. Som sci-fi-entusiast kan jag dystert konstatera att vi inte heller nästa år kommeratt se några flygande bilar över stadsvyerna. Men det finns sci-fi-tendenser somsker gradvis utan att vi förnimmer det. Under 2013 gör allt fler av oss data av vårakänslor, vardagliga aktiviteter och upplevelser. Löpturer, utgifter, resor, samtal, vadvi ser, vad vi känner - allt går att registrera och katalogisera - och mobilen ärdörröppnare, inkastare och katapult i utvecklingen.Mer sci-fi: 2013 blir en del av oss mobila övervakningskameror. Hej Orwell. Meden Memoto på jackslaget eller ett par Google Glass på nästippen får vårateknikbeteenden större konsekvenser för andra. Frågor om personlig integritetoch privata sfärer blir stora 2013.Så, inga flygande bilar 2013. Men att vi just nu ser initiativ för bemannade resortill mars, matskrivare och förarlösa bilar är i alla fall en liten tröst. Stefan Ronge kreatör och vd, Deportivo http://www.deportivo.se/ Twitter: @stefanronge
 8. 8. Vår sociala närvaro på nätet fortsätter vara splittrad och flödar överbåde egna och andras plattformar. Facebook fortsätter dominera ochTwitter växer ytterligare bland svenska användare. Samtidigt blirlifelogging och internet of things (det vill säga internetuppkoppladefysiska objekt) en av de tydligaste trenderna.Allt lägre priser på avancerad teknik och lagring gör att vi snart kanregistrera och lagra allt ifrån biodata till fysisk och mental aktivitet. Viär redan och förblir cyborger och de enorma datamängder vi genererargenom våra aktiviteter kommer att processas och analyseras på heltandra nivåer än tidigare. Big data kan bli big brother data men det kanockså ge oss svar på frågor vi inte ens visste att vi hade. Fredrik Wass frilansjournalist och föreläsare, Bison www.bisonblog.se Twitter: @bisonblog
 9. 9. 2013 är året då sociala medier slutar vara hype och blir verklighet. Vi börjar att slutaatt prata om sociala medier utan börjar göra social marknadskommunikation.Företagen börjar skapa innehåll och relevans bortanför reklamtänkandet. Vi blir bättrepå att mäta ROI men inte för att bevisa dess förträfflighet utan för att låta det vara endel av företagets nyckeltal.Plattformarna kommer att gå in i en mer konfrontativ relation där deras API-eranvänds som vapen. Facebook och Instagram fördjupar sin relation. Reklam på IGskapar avmattning av tillväxt och användning. Facebook utvecklas till ett totalmediaför vardagen. Twitter väljer publisher-vägen, köps upp eller går in i strategiskasamarbeten med stora mediehus. Pinterest skapar funktioner för e-handel. Bloggenfortsätter tappa. LinkedIn blir ett professionellt Facebook. Vi kommer få se en ellerflera nischade nätverk som växer i undervegetationen av Facebook som inte spammarsönder sina användare utan bygger på ren viral loop. Deeped Niclas Strandh Deepedition DigitalPR AB http://digitalpr.se Twitter: @deeped
 10. 10. Sociala medier är inte en isolerad del utan vi måste anpassa allkommunikation och våra affärsmodeller till ett digitalt samhälle. 2013är året som sociala medier går djupare in i organisationen för attanpassa sig till en digital affärsmodell. Gränsen mellan online ochoffline suddas ut.Relevansen av innehållet blir viktigare, och content marketing hamnar ifokus. Allt vi gör måste utgå från målgruppen. Bilder fortsätter som enviktig ingrediens för att bygga varumärke. 2013 är året som vi börjarförvänta oss personliga sök. Det gör att sök och socialt sammansvetsas. Ida Nilsson PR-strateg, Valentin & Byhr http://gillakommunikation.com Twitter: @idanilsson
 11. 11. Facebook finns överallt, nya kanaler som användarna inte identifierarsom "sociala" vinner mark och en allmän uppluckring och fusion avsåväl begrepp som tjänster pågår.2013 blir året då sociala medier försvinner. Begreppet sörjs av ingenoch vi kommer bara att minnas det som ännu ett kortlivat nyord.Samtidigt fortsätter fenomenet att öka i användande, differentierasoch bli än mer mobilt. Och vi kommer ett steg närmare att Facebookshegemoni bryts. Hampus Brynolf chef digital strategi, Intellecta Corporate http://www.hampusbrynolf.se Twitter: @hampusbrynolf
 12. 12. Utvecklingen där internet blir allt viktigare för många företag kommeratt accelerera. Eftersom det är svårt att lyckas på nätet om man inteutgår från kundernas behov kommer många företag att utforma sininternetnärvaro utifrån dem.Företagen kommer också att börja mäta mer: vilka initiativ fungerarsom det var tänkt, vilka måste förändras och vilka kan överges? Allt dethär gör att företagen kommer att göra rätt sak på rätt plats.Konsumenternas upplevelse på nätet kommer därför att bli bättre.Helt enkelt för att företagen måste. Rasmus Sellberg Strategy Director och grundare på Daytona http://www.daytona.se/blogg Twitter: @rsellberg
 13. 13. Vi kommer se fler företag och organisationer anamma modellen medroterande talespersoner i sina sociala medie-kanaler; så kallad”Rotation curation”.Denna strategi satte twittersuccén Curators of Sweden på välrdskartanmed stora framgångar. Bara på Twitter har det startats 70st kopior iandra länder - en sann gräsrotsrörelse med stor medvind.Se http://rotationcuration.com/rotation-curation-chronology/Video: http://volontaire.se/work/curators-sweden/ Tommy Sollén Frilansande konsult, kurs- och föredragshållare inom PR & marknadsföring med fokus på sociala medier http://tommysollen.se Twitter: @tommysollen
 14. 14. Utifrån ett företags perspektiv behöver man nu titta ännu tydligare på sin sociala närvaro och fråga sig: Vad adderar jag förvärde till mina fans? Vad ska mitt företag bidra med? För att vara relevant i vardagen - och inte bara under en kampanj -behöver man jobba aktivt med sin innehållsstrategi. Men också med sin bemanning så att man har korta ledtider från detatt en fråga ställs tills dess att den är besvarad. Tillgänglighet är en hygienfaktor då otåligheten hos användarna ökar, manvill få sin röst hörd NU! Många företag behöver också knäcka koden för hur man tänker skärmoberoende för alla sinadigitala och sociala aktiviteter. Att tillgängliggöra kommunikationen, kampanjerna och erbjudanden på alla plattformar, förvåra kunder är ju lika mycket värdefulla oavsett hur de väljer att besöka oss! Företagen behöver också börja användamobilen som den magiska portalen mellan den digitala och den fysiska världen. Engagerande och inspirerande aktiviteterska driva till butik och faktisk försäljning! Inte bara vara en kul grej som en reklambyrå kommit på och som vinner finapriser, men som faktiskt inte gjort något för varumärket eller för innehavaren av butiken. Till sist måste vi släppa jakten påantalet fans eller och att hela tiden jobba för att få fler och fler att följa oss och gilla oss. Det ÄR inte viktigt. Det som ärviktigt är att man som företag har engagerade följare och fans, som genom sin interaktion kan hjälpa företaget att utvecklasin verksamhet och sina produkter. Fler företag måste våga släppa in kunderna i sin produktutveckling och ta till vara på denenorma potential som finns där ute! Det är ju trots allt dem vi finns till för! Gillar de inte det vi gör, så kommer de att röstamed fötterna och gå någon annanstans. Den allra sista delen som jag tror blir ännu viktigare är personlig integritet i en världdär mängden data blir allt större och allt fler artiklar – ofta inte helt faktagranskade – sprids och gör användare oroliga. Enoro som oftast är kopplad till att man själv inte har riktigt bra koll på vad som gäller och vad man skrivit under. Alla vi somrepresenterar företag som tillhandahåller tjänster som kräver att användarna godkänner användarvillkor, måste bli bättrepå att tala om för vanliga människor vad det är som gäller! Dom allra flesta kryssar bara i rutan snabbt för man orkar heltenkelt inte läsa villkoren, man förstår ändå inte vad den uppdaterade informationen innebär för mig som användare. Låt ossföretag ta ett krafttag och titta på användarvillkoren utifrån just användarens perspektiv, inte utifrån företagets! Det finnsmängder av sätt vi kan förtydliga genom att exempelvis lyfta upp de viktigaste förändringarna överst. Vi som företag har ettansvar för att användarna känner sig trygga i en social värld som oerhört föränderlig! Och alldeles, alldeles underbar! Kajsa Dahlberg Digital marknadschef, McDonalds Sverige Twitter: @kdah
 15. 15. Externt kommer vi som konsumenter se en explosion av digitalkommunikation från företagens sida. Från Instagramkampanjer tillnördiga djuplodande talk-show format producerade av företag (gärna isamarbeta med andra). Allt med Facebook som nav.Internt är 2013 utvärderingarnas år. Det är det man gjort skahårdgranskas. Med lika stora delar lust att strukturerat analysera somlust att använda erfarenheterna som avstamp för nya idéer.Som individ då? Mindre publikt, mer nischat och gärna odokumenteratmed en aura av "for-your-eyes-only. Brit Stakston mediestrateg, JMW http://www.jmw.se/author/brit Twitter: @britstakston
 16. 16. Under 2013 kommer vi framföralt se två stora saker hända digitalt.Poddradions folkliga genombrott och en digital växling för tablåtv.Under 2012 gick poddradion igenom ungefär samma fas som bloggen gjorde2005. Kändisar använde den och gjorde den breda befolkningen intresserad.2013 är året då alla kommer vilja ha en podd, om tillgängligheten för den görsenkel.2013 är också året då tablåtv börjar sin vandring genom samma skärseldtidningar befunnit sig i de senaste 7 åren. Netflix, HBO och Magine är barabörjan när datorvarianter på tv - smarta tv-apparater - där vi långsamt börjarvandra från det linjära tv-tittandet. Vi kommer också få se allt fler tv-stjärnorfödas från nätets undervegetationer. Gina Dirawi, William Spetz och Pewdie ärbara ett skrap på ytan av youtubestjärnor vi kommer att få möta. Emanuel Karlsten Fristående journalist. Föreläser och konsulterar om internet. http://emanuelkarlsten.se Twitter: @emanuelkarlsten
 17. 17. Den nyansering i beteende vi människor uppvisar i socialasammanhang kolliderar helt på trubbiga sociala plattformar. Ju flervänner vi knyter till oss i digitala communities, desto troligare är detatt någon tar illa upp av det vi skriver. Där garanteras inte att vårtinnehåll verkligen bara läses av tilltänkta mottagare. Det leder till enurvattning av betydelsen av socialt nätverkande och blir enstressfaktor.Vi blir mer pålästa i integritets- och rättighetsfrågor och ställer högrekrav på sociala sajter att reglera närvaron av annonsörer. Vi söker osstill nya plattformar där vi kan umgås och slappna av i frånvaro avföretag och mediebolag. Varumärken bedöms efter sitt socialaanseende. För att ge företag tillstånd att delta i våra konversationerkräver vi bevis på goodwill, hållbarhetsarbete och socialaansvarstagande. Therese Reuterswärd Onlinechef Scandic Hotels AB www.TrulyTherese.se Twitter: @TrulyTherese
 18. 18. #snökaos ett tecken på storyns kraft i sociala medier 2013Är du också trött på #snökaos? Inte själva kaoset alltså, utan lavinen av bilderoch videos som ska visa det på vår Facebook och Twitter. Men det är inte baraett faktum att det kan bli för mycket – det är även ett tecken på att behovetav att berätta en story genom många olika medier har blivit en del av svenskafolkets vardag. Under 2013 tror jag att fler företag kommer att ta fasta pådetta genom det som kallas Trans Media Storytelling. En kraftfull story skapasoch innehållet drivs och utvecklas tillsammans med communityn på olikaplattformar. En bloggpost leder till en YouTube-film som går vidare tillhashtag-diskussion på Twitter och allt styrs vidare till en Instagramtävling sompostas på Facebook. 2013 blir story och innehåll viktigare än plattform. Anders Lundin Digital Lead Nordics på Text 100 www.text100pr.se Twitter: @anders_lundin
 19. 19. Sociala medier kommer under 2013 gå ifrån att vara något som harvarit en ”nice-to-have” till att verkligen bli en ”must-have”. Precis somvi idag förväntar oss att företag har en webbsida kommer vi under2013 förvänta oss samma sak av sociala medier. Sociala medier blir enhygienfaktor.Dessutom tror jag att vi 2013 kommer ser sundare på och börja suddaut skillnaden mellan vårt digital och analoga jag. Att vi alla ärmänniskor och tillåts vara det oavsett om vi träffas på nätet eller iverkligheten. Johannes Sundlo Social Media Specialist på Academic Work http://blogg.academicwork.se Twitter: @jsundlo
 20. 20. Den mest spännande trenden inom sociala medier för 2013 kommervara kopplad till förändringar i TV-tittande. Tjänster som Netflix gerhelt nya möjligheter till TV baserad underhållning och sätter press på,framförallt, reklamfinansierade kanaler.Det ökade utbudet kommer innebära en ökad mångfald som intekommer stödjas av traditionell media – och diskussioner kring vad vitittar på kommer att ske med hjälp av sociala medier. Mathias Klang Universitetslektor Högskolan i Borås och Göteborgs universitet http://digital-rights.net Twitter: @klang67
 21. 21. Konsumtionen via, eller helst med, mobilen lär öka kraftigt. Den somtar tag i mobila betallösningar blir kung.Vi blir sociala i fler typer av enheter, saker kommer att nätifieras i rasktakt 2013. Ur det skapas smarta tjänster och korsbefruktningar.Jag hoppas också att det kommer några balla mashups. Spel i mobilenmöter dejtingtjänster? Gamifiera mera! Kim Gustafsson Kreatör, We love you communications http://www.wly.se Twitter: @wly
 22. 22. Sociala medier har blivit en helt egen och naturlig mediekanal. Alla somvill vara något och synas använder sociala medier för att nå ut.Facebook blir defacto standardplattform för allt mer online, samtidigtsom fragmentariseringen med nya tjänster som Instagram och Pinterestfortsätter. Räkna med fler nischade sociala medier. Detta drivs också avde ökade kommersiella inslagen på Facebook. Generellt sett använderfolk i större utsträckning olika kanaler för olika samtal, olika möten, olikamålgrupper.Mobilt blir bara ännu viktigare, snart är desktop en specialvariant avmobilt, i stället för tvärtom. Bilder, video blir allt viktigare. KommerInstagram för video under 2013?Sociala medier börjar användas allt mer internt på företag och iorganisationer. Kunskap om sociala medier blir ett grundkrav på allt flerarbetsplatser. Mikael Zackrisson, Digital strateg, Ziggy Creative Colony www.ziggysays.com Twitter: @zackrisson
 23. 23. Under 2013 fortsätter normaliseringen. Sociala medier gör samma resasom digitala medier gjort - från något udda och speciellt till någotsjälvklart och vardagligt. Det vi (ett litet tag till) kallar sociala medierblir lika naturligt som el i väggen och vatten i kranen.Vi slutar vara fascinerat förälskade i plattformen eller tjänsten, iställetblir det bara en del av infrastrukturen. Och det är när tekniken blirtråkig som innehållet och nyttan exploderar. 2013 kommer att bli ettmagnifikt år. Joakim Jardenberg VD, Mindpark www.jardenberg.se Twitter: @jocke
 24. 24. Den starkaste trenden just nu är hur spelreglerna förändras för useracquisition. Många av de nyaste apparna erbjuder endast FacebookConnect som inloggningsform, likt Spotify och Wrapp. I och med dettabörjar Facebook bli en lika stor trafikkälla till många sajter och tjänstersom Google är och varit, för första gången någonsin.Detta i kombination med App Stores enorma makt, gör attkonsumenterna hittar tjänsterna via App Store och i Facebooks socialagraf, inte bara i Googles sökresultat som tidigare. App Store SEO ochFacebook Social Graph Optimization är det hetaste heta! Anton Johansson VD & grundare, Osom & föreläsare http://fyranyanser.se Twitter: @agaton
 25. 25. Tittar i spåkulan och ser att bilder blir mer populärt. En bild sägermer än 1000 ord. Det går fortare att gilla en bild än att skrivanågot. Hoppas på att Instagram snart ska lägga till länkar.Second Screen är framtiden! Vi sitter redan med datorn i knät ochtwittrar, facebookar när vi tittar på TV. Skönt att hittat ett begreppför det. Like.tv – din nya kompis i soffan är ett verktyg där du kanse Twitter, Facebook, direktlänkar mm. Ser oändliga möjligheter bådeför privatpersoner och företag.Timingen blir skarpare. Sociala medie-flödet går allt fortare och detgäller att hänga med. Missade du en chans? Oroa dig inte, det kommerfler. Karin Eriksson Social Media Manager Scandic Sverige Twitter: @karinkomet
 26. 26. Trenden med klustrade nätverk, det vill säga nätverk där vi delar en sakistället för flera, kommer förstärkas.Sociala mediafunktionalitet inom B2B ökar.Twitter tappar i kraft i takt med att etablerade media blir snabbaremed att rapportera om nyheter.I takt med att fler människor skaffar bättre mobilkameror blir vi ännumer benägna att dela bilder på olika vis.Sociala medier har blivit mer mainstream, som ett resultat blir vimindre benägna att agera som en tribe och som resultat ser vi färreretweets, länkningar, delningar och blogrolls. Johan Ronnestam Entreprenör, Kreatör och Inspiratör. www.ronnestam.com Twitter: @ronnestam
 27. 27. Under 2013 kommer fler företag börja göra sin närvaro i socialamedier mer kanaloberoende. Konsumenter efterfrågar i högre gradlösningar för sekventiell mediekonsumtion, med innebörden att de kanpåbörja en aktivitet på mobilen, arbeta vidare på den i appen för attavsluta den i datorn. Det ställer höga krav på samordning hos företag.Jakten på fans övergår i en strävan efter aktivering av fans. Fler företagtar på allvar klivet ut i andra kanaler än Facebook och YouTube och blirdärmed allt mer sina egna medieföretag. Content marketing växer.Vi kommer också att få se fortsatt fokus på konsumentmakt, främst påFacebook, men att företag blir bättre på att stå upp för sinaaffärsbeslut och inte vara rädda att ”ta fajten”. Hans Kullin Ansvarig sociala medier, Coop Marknad www.socialamedier.com Twitter: @kullin

×