Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Töölehtede koostamine Google documend’i abil

Iga aineõpetaja saab Google Docsi abil koostada erinevaid töölehti.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Töölehtede koostamine Google documend’i abil

 1. 1. Töölehtede koostamine Google Documend’i abil Marina Kurvits
 2. 2. Google Drive on veebipõhine kontoritarkvarapakett, mis sisaldab tekstitöötlusprogrammi tabelarvutust esitlustarkvara joonistamise tarkvara küsitluse koostamise tarkvara ja muid rakendusi, mida haldab Google.
 3. 3. Google Drive on veebipõhine kontoritarkvarapakett, mis sisaldab tekstitöötlusprogrammi tabelarvutus esitlustarkvara joonistamise tarkvara küsitluse koostamise tarkvara ja muud rakendused, mida haldab Google. Vaatleme ehk Google Dokumendi võimalusi töölehe koostamiseks.
 4. 4. tasuta; veebipõhine; interaktiivsete elementide lisamine; jagamise võimalus; ei pea salvestama; koostöö- ja suhtlusvahend; avaldamise võimalus; töölehe kopeerimise võimalus; saab paigutada veebilehele; tavaliselt õpilastel on Google konto; Play Market ja App Store äpp. Miks Google Document?
 5. 5. Google töölehe omapära Sobib iseseisva/rühmatöö läbiviimiseks nii kodus kui ka koolis. Sisaldab pealkirja, autori nime, lühikest juhendit. Saab ka välja trükkida. Tööleht nõuab erinevate infoallikate kasutamist. Võib sisaldada ka küsimusi õpilaste arvamuste kohta (Milline ülesanne oli kõige huvitavam sinu jaoks?) ning refleksiooni.
 6. 6. Tüüpilised Google töölehted Webquesti ülesehitusega Sisaldab probleeme ja ülesandeid, mis juhivad õppija samm-sammult analüüsima, sünteesima ja hindama oma tegevust Testi laadsed töölehed Sisaldab avatud ja kinniseid küsimusi. Töölehed funktsionaalse lugemisoskuse kohta Sisaldab ülesandeid, mis on suunatud funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele. Otsingu ülesanded Sisaldab ülesanded, mis on suunatud info leidmisele, hindamisele ja interpreteerimisele. Võib ka kombineerida
 7. 7. Google töölehte saab kasutada... … uue teema sissejuhatamisel … materjali kordamisel … teadmiste ja oskuste kinnitamisel … kontrollimisel ja hindamisel … kodutöö läbiviimisel … distantsõppel … õpiabi korraldamisel … õppeainete lõimingul … GeoGebra tööjuhendi koostamisel
 8. 8. Töölehe kasutamiseks on vaja lihtsalt teha lehest koopia File-Make a Copy Nüüd on leht Sinu oma! Aga ärge unustage autori õigustest!
 9. 9. Veel töölehtede näiteid Infootsing 10.klass Marina Kurvits Fun.lugemine "Билет в кино" 2.klass Marina Kurvits Viikingid 7.klass Heli Täll, Marina Kurvits Eesti maakonnad ja linnad 6.klass Ülle Lahi, Tõnu Soots, Anneli Nõmm Miks ma pean matemaatikat õppima??? 7.klass Kadi Rätsepp, Elo-Kai Kure
 10. 10. Kasulik Google töölehe šabloon Интерактивные рабочие листы Jõudu! Kasutatud materjal
 11. 11. marina.kurvits@gmail.com facebook google+ koolielu

×