Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

відкрита освіта зш-1

До Зимової школи-семінару №1

відкрита освіта зш-1

 1. 1. Відкрита освіта для мережевої епохи Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ «ХПІ»
 2. 2. Мережева епоха
 3. 3. Етапи розвитку суспільства
 4. 4. Цілі сучасної епохи • Самоврядування • Професійна екосистема – набір організаційних та особистих взаємин та взаємодіючих елементів - контент, люди, програмне забезпечення, послуги, програми тощо, що забезпечує гармонійний розвиток особистості
 5. 5. Принципи епохи мережі • Субсидіарність • Керованість (Wirearchy) – мережа кураторів змісту • Управління мережею • Пов'язане керівництво • Мережева освіта • Міста навчання
 6. 6. Сучасна освіта Професійна екосистема Університет ПНС ПНМ
 7. 7. Відкрита освіта
 8. 8. Відкрита освіта • Відкритий прийом • Відкрито як безкоштовний • Відкриті освітні ресурси (OER) • Відкрита навчальна практика (OEP) • Вимірювання відкритої освіти: – прозорість – спілкування та – включення
 9. 9. Мапа відкритої освіти http://blog.edtechie.net/oep/mapping-the-open-education-landscape/
 10. 10. Історія Free Software рух 1983 Linux 1991 Netscape 1998
 11. 11. Що таке ВОР? 1. Це навчальні або наукові ресурси 2. Які розміщені у вільному доступі 3. Або випущені під ліцензією, що дозволяє їх вільне використання або переробку. (A Review of the Open Educational Resources (OER) 2007)
 12. 12. Про Creative Commons (CC): http://creativecommons.org/ • Зручне відкриття ліцензії • Облік законів про авторське право в різних країнах. • Генератор ліцензій. • Ліцензії включають в себе основні права, які залишаються у авторів, стверджуючи право автора з авторського права та надання авторських прав свобод. • Надавати іншим право робити копії своєї роботи і вносити зміни в свою роботу без дозволу. • Дозволяє користувачам застосовувати деякі обмеження на ці права.
 13. 13. Інгредієнти
 14. 14. Більш вільно Менш вільно CC BY – Adapted from Green 2007
 15. 15. Робочі навички 2020 р. • Неординарне мислення; • Соціальний інтелект; • Інноваційне та адаптивне мислення • Міжкультурна компетентність • Алгоритмічне мислення; • Уміння фільтрувати зайву інформацію • Уміння працювати з сучасними медіа; • Уміння працювати віддалено. http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 16. 16. https://webcourseworks.com/2018-elearning-predictions-updated-hype-curve/
 17. 17. Ранжування тенденцій 1. Змішане навчання 2. Персональний підхід до навчання 3. Відкриті жетони як результат засвоєння курсу 4. Мобільний доступ 5. Гейміфікація 6. Особиста відповідальність за навчання. 7. Мережеве соціальне навчання 8. Сценарій базового навчання. 9. MOOCs, VOOCs. Масові відкриті онлайн курси 10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини
 18. 18. Університет
 19. 19. Мережеві курси
 20. 20. Сучасний університет • Впровадження нових форм взаємодії учасників навчального процесу; • Надання якісних освітніх послуг для населення та бізнесу; • Підтримка та розширення можливостей самоосвіти громадян; • Зменшення впливу фактору географічного положення на можливість отримання освіти та освітніх послуг.
 21. 21. Рівні дистанційних курсів • Діяльність студента спрямовано на засвоєння часто повторюваних завдань, відповіді яких зумовлені (комп’ютерне навчання); • Викладач взаємодіє зі студентами, спрямовуючи їх навчання (системи штучного інтелекту); • Провідні вчені в конкретних галузях знань супроводжують навчальний процес, використовуючи сучасні засоби комунікації.
 22. 22. Навчально-методичне забезпечення • Електронний курс-ресурс • Дистанційний тренувальний тренажер • хМООС внутрішній та зовнішній - • Конструктивістський дистанційний курс • Коннективістський МООС (сМООС) • Мікро-уроки • Відкритий дистанційний курс • Портфоліо студента та вчителя
 23. 23. Особливості cMOOC • Великий обсяг неструктурованої інформації • Особиста мета учасника • Свобода діяльності • Відсутність контролю • Учасник курсу – і вчитель і учень • Поява спільноти практики
 24. 24. Організаційна структура сМООС
 25. 25. Викладач майбутнього • Головна роль – розробник навчального середовища • У дистанційному навчанні викладачі та експерти використовували технології для відтворення досвіду навчання у класі • Вчитель створює домен
 26. 26. Викладач майбутнього -2 • Друга роль викладача – “практик дисципліни”. Це професор, який є дослідником та розробником дисципліни та очолює навчання студентів у ній • Вчитель демонструє домен
 27. 27. Викладач майбутнього - 3 • Якщо учні не візьмуть на себе відповідальність за практику та роздуми щодо дисципліни, вони не будуть вчитися • Якщо виключити вчителів з процесу, студенти будуть шукати зразки для наслідування в інших місцях • Важлива функція вчителя – демонстрація моделі культури, яку ми представляємо та бажаємо http://halfanhour.blogspot.com/2017/08/knowledge-education- and-role-of-teachers.html
 28. 28. Контакти • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko 28
 29. 29. Питання?

×