Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Дистанційна освіта в Україні:
пропозиція та методи
Проф. Кухаренко В.М.
Проблемна лабораторія
дистанційного навчання НТУ «...
Хто такий куратор змісту?
Дев'яносто відсотків усіх наявних на сьогодні даних були отримані за останні
два роки.
http://ko...
http://www.c4lpt.co.uk/blog/2013/11/30/my-daily-pkm-routine-practi
Дистанційне навчання - це
• Дистанційний курс
– це запланована викладачем діяльність для
засвоєння структурованої інформац...
План
• Тенденції розвитку дистанційного навчання
• Електронний університет
• Кадрове забезпечення навчального закладу
Мапа майбутнього до 2035 року
• Поширення DIY-культури
• Всевікова освіта
• Поширення системи цінностей мережевої
культури...
Мапа майбутнього до 2035 року
• Розвиток індустрії поліпшення когнітивних
здібностей
• Когнітивна революція
• Боротьба за ...
Ранжування тенденцій
1. Змішане навчання
2. Персональний підхід до навчання
3. Відкриті жетони як результат засвоєння курс...
Цикл розвитку хМООС Гартнера
http://www.onlinelearningevent.com/media/1001051/27265.pdf
Робочі навички 2020 р.
• Неординарне мислення;
• Соціальний інтелект;
• Інноваційне та адаптивне мислення
• Міжкультурна к...
Що в основі? Сучасні
• Педагогічні теорії
• Технічне забезпечення
• Інформаційні технології
• Підвищення кваліфікації
• Пр...
Суспільство знань
Формальне навчання Неформальне навчання
Явні знання Неявні знання
Біхевіоризм, когнітивізм Конструктивіз...
Три покоління дистанційної
педагогіки, як три рівня навчання
• когнітивістська / біхевіористська до 2000 р.
• соціальна ко...
Історія розвитку e-learning
біхевіоризм
конструктивізм
хМООС-2
когнітивізм
коннективізм
сМООС
Навчальна аналітика
хМООС-1
...
Особливості cMOOC
• Великий обсяг неструктурованої інформації
• Особиста мета учасника
• Свобода діяльності
• Відсутність ...
Організація сМООС
17
Три рівня дистанційних курсів
• Діяльність студента спрямована на
засвоєння часто повторюваних завдань,
відповіді яких зум...
Змішане (гібридне) навчання
• Введено в 2006 році Бонком і Гремом в
книзі «Довідник змішаного навчання»
• Офіційна програм...
Сучасний університет
Університет
Базова підготовка
хМООС університету
Загальна підготовка
Конструктивістські дистанційні курси
Портфоліо
Зовнішні хМООС
Фахова підготовка
Конструктивістські дистанційні курси
Портфоліо
Магістерська підготовка
Куратор змісту
сМООС міжуніверситетські
Університет школі
Учасники експерименту 2007 р.
• ліцей “Наукова зміна” (Київ) – 42 особи
• НВК № 2 (Хмельницький) – 50 осіб,
• ліцей № 1 (Х...
Експеримент 2009-11
• Інститут інформаційних технологій та засобів
навчання АПН України, як основний
організатор
• Проблем...
Відкрита освіта
• Відкриті освітні ресурси
• Відкриті дистанційні курси для
– Школярів
– викладачів
– дорослих
Кадрове забезпечення
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8uRm4CTNpgUmnkG90UjKV5AG_d-
TMHsDNK-Kn5fSo7QTr...
Навички викладача
• Обов'язковість.
• Базова педагогічна підготовка.
• Організація навчального процесу.
• Толерантність.
•...
Характерні риси викладача
• починають з питання «навіщо це треба»
• гнучкі і легко адаптуються
• позитивно сприймають змін...
Дистанційні курси для викладачів
• Основи дистанційного навчання
• Технології розробки дистанційного курсу
• Експертиза ди...
Відкритий дистанційний курс
“Технології розробки
дистанційного курсу “
Відкритий дистанційний курс
«Проектування e-learning»
сМООС хМООС
НовичкиОпытные педагоги
Основы ДО
Проектирование
Контент...
Програма курсу
1. Система проектування навчання
2. Визначення цілей курсу
3. Теорії навчання
4. Проектування змісту
5. Диз...
Оргпитання
• Тривалість - 10 тижнів
• LMS - на розсуд розробника
• Дати адресу свого курсу і забезпечити
доступ тьюторам
•...
Самооцінка курсу (понад 170 анкет)
• оцінюють курс на 3.3 бали з 5
• відсутні критерії оцінювання практичних
занять (63%)
...
Самооцінка курсу
• віддають перевагу веб-сторінкам (58%).
• інформаційні матеріали структуровані (70%)
• 51% розробників р...
Відкритий дистанційний курс
“Практикум тьютора“
Мета та завдання курсу
• Підготовка курсу до навчального процесу;
• Відбір додаткового теоретичного
матеріалу;
• Проектува...
Програма курсу
1. Дистанційний курс. Тьютор.
2. Планування та рейтингова оцінка
діяльності студентів
3. Підготовка інструк...
Експертиза дистанційного
курсу
Програма курсу
1. Експерт дистанційного курсу
2. Якість дистанційного курсу
3. Аналіз проекту. Цілепокладання у курсі
4. І...
Особливості навчання
• Обговорення у форумах
• Робота у команді
• Звіти за тиждень
• Робота з інформацією (англ. Мова)
• П...
Досвід створення дистанційних
курсів
Досвід проведення дистанційного
навчання
Хмарні технології слухачів
Відкритий дистанційний курс
«Куратор змісту (мережевий
інформаційний аналітик)»
Проект здійснено за підтримки
Відділу преси, освіти та культури
Посольства США в Україні. Погляди
учасників заходу не обов...
Користувач у соціальній мережі
Програма курсу
1. Куратор змісту. Визначення.
2. Характеристика і компетенції куратора
3. Джерела інформації
4. Наукометри...
Результати навчання
• Проект «Курування конкретної предметної
області»
• Блоги до кожного тижня
• Список фахівців предметн...
Результати навчання
Курс Рік Записалось Вчилися Закінчили
Куратор-1 2013 50 18 15
Куратор-2 2013 140 83 20
Куратор-3 2014 ...
Відвідування курсу “КЗ-2”
Мережева кваліфікація
Тижневе навантаження
Склад групи “Куратор змісту-3”
Професія Вхід % Вихід %
Бібліотекар 20 23.34
Викладач 42.67 50
Вчитель 7.33 3.33
Студент 8 ...
Технические новинки в библиотеке http://ola-mishina.blogspot.com/
E-learning: формирование образовательного
пространства
h...
Впливовість кураторів
Светлана Антонюк 47
Марина Бутенко 43
Ірина Бистрова 42
Віктория Євміна 43
Ірина Загоруйко 24
Олена ...
Відкритий коннективістський онлайн
курс “Змішане навчання”
• Тенденції розвитку освіті та роль змішаного
навчання
• Синерг...
Статистика
• Учасників – 150 осіб
• Закінчили – 16 осіб
• Посилань 1 тижня – 229
• Посилань 2 тижня – 130
• Посилань 3 тиж...
Обговорення у форумі
SWOT аналіз
Публикации:
• О.О. Андрєєв, К.Л. Бугайчук, Н.О. Каліненко,
О.Г. Колгатін, В.М. Кухаренко, Н.А. Люлькун,
Л.Л. Ляхоцька, Н.Г...
Нові публікації 2016 р.
• Змішане навчання. Монографія
Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Кухаренко
В.М., Олійник Т.О., Олій...
Питання?
• kukharenkovn@gmail.com
• http://dl.khpi.edu.ua
• Skype: kukharenkovn
• http://www.scoop.it/t/blended-learning-b...
Daad-15-04-2016
Daad-15-04-2016
Daad-15-04-2016
Daad-15-04-2016
Daad-15-04-2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Daad-15-04-2016

Доповідь на зустрічі випускників ДААД

Daad-15-04-2016

 1. 1. Дистанційна освіта в Україні: пропозиція та методи Проф. Кухаренко В.М. Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» Майбутнє вже настало, тільки воно розподілено нерівномірно
 2. 2. Хто такий куратор змісту? Дев'яносто відсотків усіх наявних на сьогодні даних були отримані за останні два роки. http://kot.sh/statya/951/epoha-prazdnogo-lyubopytstva-zakonchena
 3. 3. http://www.c4lpt.co.uk/blog/2013/11/30/my-daily-pkm-routine-practi
 4. 4. Дистанційне навчання - це • Дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність для засвоєння структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це відтворення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 5. 5. План • Тенденції розвитку дистанційного навчання • Електронний університет • Кадрове забезпечення навчального закладу
 6. 6. Мапа майбутнього до 2035 року • Поширення DIY-культури • Всевікова освіта • Поширення системи цінностей мережевої культури • Прагматизація освіти • Автоматизація рутинних інтелектуальних операцій • Нова модель пізнання http://map.edu2035.org/futuremap?force
 7. 7. Мапа майбутнього до 2035 року • Розвиток індустрії поліпшення когнітивних здібностей • Когнітивна революція • Боротьба за таланти • Зростання лідерства Азії в освіті • Епоха глобальних гравців в освіті • Зростання значущості глобальних цінностей • Зростання уваги до природи і дбайливого обходження з ресурсами
 8. 8. Ранжування тенденцій 1. Змішане навчання 2. Персональний підхід до навчання 3. Відкриті жетони як результат засвоєння курсу 4. Мобільний доступ 5. Гейміфікація 6. Особиста відповідальність за навчання. 7. Мережеве соціальне навчання 8. Сценарій базового навчання. 9. MOOCs, VOOCs. Масові відкриті онлайн курси 10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини
 9. 9. Цикл розвитку хМООС Гартнера http://www.onlinelearningevent.com/media/1001051/27265.pdf
 10. 10. Робочі навички 2020 р. • Неординарне мислення; • Соціальний інтелект; • Інноваційне та адаптивне мислення • Міжкультурна компетентність • Алгоритмічне мислення; • Уміння фільтрувати зайву інформацію • Уміння працювати з сучасними медіа; • Уміння працювати віддалено. http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 11. 11. Що в основі? Сучасні • Педагогічні теорії • Технічне забезпечення • Інформаційні технології • Підвищення кваліфікації • Пропедевтична підготовка студента • Система контролю
 12. 12. Суспільство знань Формальне навчання Неформальне навчання Явні знання Неявні знання Біхевіоризм, когнітивізм Конструктивізм, коннективізм Стандартні завдання Творчі завдання
 13. 13. Три покоління дистанційної педагогіки, як три рівня навчання • когнітивістська / біхевіористська до 2000 р. • соціальна конструктивістська 2000-2008 рр • Коннективістська - після 2008 р
 14. 14. Історія розвитку e-learning біхевіоризм конструктивізм хМООС-2 когнітивізм коннективізм сМООС Навчальна аналітика хМООС-1 До 2000 р. До 2008 р. 2008 р. 2011 р. 2013 р. Web 2.0 15
 15. 15. Особливості cMOOC • Великий обсяг неструктурованої інформації • Особиста мета учасника • Свобода діяльності • Відсутність контролю • Учасник курсу – і вчитель і учень • Поява спільноти практики
 16. 16. Організація сМООС 17
 17. 17. Три рівня дистанційних курсів • Діяльність студента спрямована на засвоєння часто повторюваних завдань, відповіді яких зумовлені. • Викладач взаємодіє зі студентами, направляючи їх навчання. • Навчальний процес проводять провідні вчені в конкретних областях з використанням сучасних засобів комунікації.
 18. 18. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 19. 19. Сучасний університет
 20. 20. Університет
 21. 21. Базова підготовка хМООС університету
 22. 22. Загальна підготовка Конструктивістські дистанційні курси Портфоліо Зовнішні хМООС
 23. 23. Фахова підготовка Конструктивістські дистанційні курси Портфоліо
 24. 24. Магістерська підготовка Куратор змісту сМООС міжуніверситетські
 25. 25. Університет школі
 26. 26. Учасники експерименту 2007 р. • ліцей “Наукова зміна” (Київ) – 42 особи • НВК № 2 (Хмельницький) – 50 осіб, • ліцей № 1 (Харків) – 33 особи • Ліцей м. Балаклія – 42 особи • Загалом – 208 осіб
 27. 27. Експеримент 2009-11 • Інститут інформаційних технологій та засобів навчання АПН України, як основний організатор • Проблемна лабораторія дистанційного навчання Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” • Лабораторія інформаційних та комунікаційних технологій гімназії № 17 м. Вінниці.
 28. 28. Відкрита освіта • Відкриті освітні ресурси • Відкриті дистанційні курси для – Школярів – викладачів – дорослих
 29. 29. Кадрове забезпечення https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8uRm4CTNpgUmnkG90UjKV5AG_d- TMHsDNK-Kn5fSo7QTr1WPTug
 30. 30. Навички викладача • Обов'язковість. • Базова педагогічна підготовка. • Організація навчального процесу. • Толерантність. • Оповідач. • Відкритість до питань. • Інноваційні. • Технологічний ентузіазм. • Соціальні. • Зацікавленість і майстерність. https://www.examtime.com/blog/teaching-skills/
 31. 31. Характерні риси викладача • починають з питання «навіщо це треба» • гнучкі і легко адаптуються • позитивно сприймають зміни • діляться новими технологіями та досвідом • мислять у категорії win-win • мають ретельно продумати все наперед • активно займаються своєю справою http://www.teachthought.com/pedagogy/7-habits-of-highly-effective-teachers-who- effectively-use-technology/
 32. 32. Дистанційні курси для викладачів • Основи дистанційного навчання • Технології розробки дистанційного курсу • Експертиза дистанційного курсу • Практикум тьютора • Куратор змісту • Змішане навчання
 33. 33. Відкритий дистанційний курс “Технології розробки дистанційного курсу “
 34. 34. Відкритий дистанційний курс «Проектування e-learning» сМООС хМООС НовичкиОпытные педагоги Основы ДО Проектирование Контент Контроль Работа тьютора конструктивизмконнективизм Окружающая среда ПУС Куратор контента, консультант ПУСеть Результат - ДК Результат: Как подготовить разработчика (мастера) закрытыйоткрытый 37
 35. 35. Програма курсу 1. Система проектування навчання 2. Визначення цілей курсу 3. Теорії навчання 4. Проектування змісту 5. Дизайн тексту 6. Інструменти для роботи з інформацією 7. Якість дистанційного навчання 8. Тестування 9. Спілкування в дистанційному навчанні 10. Оцінювання курсу
 36. 36. Оргпитання • Тривалість - 10 тижнів • LMS - на розсуд розробника • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 6 годин • Результат - захист проекта
 37. 37. Самооцінка курсу (понад 170 анкет) • оцінюють курс на 3.3 бали з 5 • відсутні критерії оцінювання практичних занять (63%) • Не користується популярністю – резюме наприкінці розділів (73%) – епіграфів до розділів (73%) – історичних довідок у розділах (65%) – презентацій до тижневих занять (60%) – відео у тижневих заняттях (82%)
 38. 38. Самооцінка курсу • віддають перевагу веб-сторінкам (58%). • інформаційні матеріали структуровані (70%) • 51% розробників розміщують питання у тексті • практичні завдання у курсі одноманітні (63%) • 57% практичних завдань відповідають меті заняття • Творчих завдань у курсі тільки 24% • складно організувати роботу у групах (18%) • Тематичні чати та вебінари не користуються популярністю (26%)
 39. 39. Відкритий дистанційний курс “Практикум тьютора“
 40. 40. Мета та завдання курсу • Підготовка курсу до навчального процесу; • Відбір додаткового теоретичного матеріалу; • Проектування системи контролю, рейтингу; • Проектування активних методів навчання, формування мотивації слухачів та ін.; • Перепроектування дистанційного навчального процесу для змішаного навчання;
 41. 41. Програма курсу 1. Дистанційний курс. Тьютор. 2. Планування та рейтингова оцінка діяльності студентів 3. Підготовка інструкцій та інформаційних матеріалів до курсу 4. Організація та проведення дискусій 5. Організація роботи малих груп 6. Інструменти для навчання 7. Якість та оцінювання навчання
 42. 42. Експертиза дистанційного курсу
 43. 43. Програма курсу 1. Експерт дистанційного курсу 2. Якість дистанційного курсу 3. Аналіз проекту. Цілепокладання у курсі 4. Інформаційний блок курсу 5. Діяльність студента, оцінювання, рейтинг, мотивація 6. Підведення підсумків
 44. 44. Особливості навчання • Обговорення у форумах • Робота у команді • Звіти за тиждень • Робота з інформацією (англ. Мова) • Посібник: Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу. За ред. Бикова В.Ю. та Кухаренка В.М. Київ, Міленіум 2008. 324 с. http://dl.kharkiv.edu/file.php/1/Kuxarenko_PDF.pdf
 45. 45. Досвід створення дистанційних курсів
 46. 46. Досвід проведення дистанційного навчання
 47. 47. Хмарні технології слухачів
 48. 48. Відкритий дистанційний курс «Куратор змісту (мережевий інформаційний аналітик)»
 49. 49. Проект здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США
 50. 50. Користувач у соціальній мережі
 51. 51. Програма курсу 1. Куратор змісту. Визначення. 2. Характеристика і компетенції куратора 3. Джерела інформації 4. Наукометричні дослідження 5. Персональна навчальна середа 6. Якість інформації 7. Методи роботи куратора змісту 8. Інструменти куратора змісту
 52. 52. Результати навчання • Проект «Курування конкретної предметної області» • Блоги до кожного тижня • Список фахівців предметної області в Твітері, їх блоги • Агрегатори з теми • Зустріч кращих кураторів змісту у січні на Зимовій школі-семінару
 53. 53. Результати навчання Курс Рік Записалось Вчилися Закінчили Куратор-1 2013 50 18 15 Куратор-2 2013 140 83 20 Куратор-3 2014 130 62 23 Куратор-4 2015 90 34 17 Загалом 410 197 75
 54. 54. Відвідування курсу “КЗ-2”
 55. 55. Мережева кваліфікація
 56. 56. Тижневе навантаження
 57. 57. Склад групи “Куратор змісту-3” Професія Вхід % Вихід % Бібліотекар 20 23.34 Викладач 42.67 50 Вчитель 7.33 3.33 Студент 8 20 Методист 9.33 3.33 Інші 12.67 - Канд.. наук 23.33 33.33 Чол.. 13.33 20 Жін.. 86.67 80
 58. 58. Технические новинки в библиотеке http://ola-mishina.blogspot.com/ E-learning: формирование образовательного пространства http://curator-content2015.blogspot.com/ Наукова комунікація http://evminav.blogspot.com/ Бібліотечний репозитарій http://bibliorepository.blogspot.com/ Науково-дослідна робота бібліотек http://darmoedka.blogspot.com/ Информационная культура пользователей библиотеки http://bibliostudentka.blogspot.com/ Реклама и привлекательность современной библиотеки http://biblionovosti2015.blogspot.com/ Библиотека вуза в медиапрстранстве http://s-lukyanchuk.blogspot.com/ Реклама та імідж бібліотеки http://lisbibrti.blogspot.com/ Використання інформаційних технологій для залучення молодіжної аудиторії в бібліотеку http://vishnya2.blogspot.com Електронне навчання http://kurator4.blogspot.com/ Информационные технологии в библиотеке http://it-libraryhneu.blogspot.com/
 59. 59. Впливовість кураторів Светлана Антонюк 47 Марина Бутенко 43 Ірина Бистрова 42 Віктория Євміна 43 Ірина Загоруйко 24 Олена Колісник 31 Світлана Лук’янчук 39 Тетяна Малікова 37 Марина Нікульнікова 38 Олександр Пацюк 23 Людмила Понкратова 53 Юлія Череднікова 42
 60. 60. Відкритий коннективістський онлайн курс “Змішане навчання” • Тенденції розвитку освіті та роль змішаного навчання • Синергетичні властивості змішаного навчання: міфи та реалії. SWOT аналіз • Гейміфікація у змішаному навчанні
 61. 61. Статистика • Учасників – 150 осіб • Закінчили – 16 осіб • Посилань 1 тижня – 229 • Посилань 2 тижня – 130 • Посилань 3 тижня – 45
 62. 62. Обговорення у форумі
 63. 63. SWOT аналіз
 64. 64. Публикации: • О.О. Андрєєв, К.Л. Бугайчук, Н.О. Каліненко, О.Г. Колгатін, В.М. Кухаренко, Н.А. Люлькун, Л.Л. Ляхоцька, Н.Г. Сиротенко, Н.Є.Твердохлєбова. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. За ред.. О.О Андрєєва, В.М. Кухаренка – ХНАДУ, Харків: «Міськдрук», 2013. – 212 с. • Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу За ред. Бикова В.Ю. та Кухаренка В.М. Київ, Міленіум 2008. 324 с.
 65. 65. Нові публікації 2016 р. • Змішане навчання. Монографія Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Кухаренко В.М., Олійник Т.О., Олійник Н.Ю., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. • Куратор змісту. Посібник. Главчева Ю.М., Кухаренко В.М., Рибалко О.В. • Дистанційні курси для абітурієнтів – травень
 66. 66. Питання? • kukharenkovn@gmail.com • http://dl.khpi.edu.ua • Skype: kukharenkovn • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by-v- kukharenko • Twitter: @kukharenko • Blog: http://kvn-e-learning.blogspot.com/

×