Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест по чO 3 клас

 • Be the first to comment

тест по чO 3 клас

 1. 1. Тест по човекът и обществото изходно ниво III клас
 2. 2. дял география
 3. 3. 1.Кои са символите на Република България? <ul><li>песен, химн , знаме </li></ul><ul><li>герб, химн, знак </li></ul><ul><li>знаме, герб, химн </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 4. 4. 2. С какъв цвят на картата са изобразени планините? <ul><li>лилав </li></ul><ul><li>кафяв </li></ul><ul><li>жълт </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 5. 5. 3. Коя е най-високата планина в България <ul><li>Рила </li></ul><ul><li>Витоша </li></ul><ul><li>Родопи </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 6. 6. 4. С какъв цвят на картата са изобразени равнините, низините и полетата? <ul><li>кафяв </li></ul><ul><li>жълт </li></ul><ul><li>зелен </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 7. 7. 5. С какъв цвят на картата са изобразени водите? <ul><li>син </li></ul><ul><li>розов </li></ul><ul><li>черен </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 8. 8. 6. Коя е най-дългата река в България? <ul><li>Камчия </li></ul><ul><li>Искър </li></ul><ul><li>Места </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 9. 9. 7. Коя е най-пълноводната река в България? <ul><li>Струма </li></ul><ul><li>Тунджа </li></ul><ul><li>Марица </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 10. 10. 8. Откъде извират реките Марица и Искър? <ul><li>Родопи </li></ul><ul><li>Стара планина </li></ul><ul><li>Рила </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 11. 11. 9. Запишете най-високия връх на изброените планини! <ul><li>Стара планина </li></ul><ul><li>Рила </li></ul><ul><li>Пирин </li></ul><ul><li>Витоша </li></ul><ul><li>Родопи </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 12. 12. 10.Коя е излишната дума от всяка група? <ul><li>Дунавска равнина, Горнотракийска низина,Софийско поле, Витоша </li></ul><ul><li>Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина </li></ul><ul><li>Искър, Мусала, Марица, Струма </li></ul><ul><li>дъб, бор, еделвайс,ела, бук </li></ul><ul><li>овца, мечка, вълк, елен,лисица </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 13. 13. Дял история
 14. 14. 11. Следите от човешка дейност в миналото се наричат: <ul><li>държави </li></ul><ul><li>общества </li></ul><ul><li>извори </li></ul>
 15. 15. 12. Коя от посочените групи означава извори за миналото <ul><li>сечива, останки от сгради, керамика, надписи </li></ul><ul><li>камъни, скали, планини </li></ul><ul><li>езера, реки, морета </li></ul>
 16. 16. 13. Как се нарича период от 1 000 г. <ul><li>столетие </li></ul><ul><li>хилядолетие </li></ul><ul><li>десетилетие </li></ul>
 17. 17. 14. Различните начини за отмерване на времето се означават с думата: <ul><li>общество </li></ul><ul><li>календар </li></ul><ul><li>държава </li></ul>
 18. 18. 15.Най-старите жители по нашите земи са известни с името: <ul><li>траки </li></ul><ul><li>римляни </li></ul><ul><li>боляри </li></ul>
 19. 19. 16.Траките вярвали в: <ul><li>в един бог </li></ul><ul><li>в много богове </li></ul><ul><li>в три бога </li></ul>
 20. 20. 17.През първата половина на VII век била създадена държава с името: <ul><li>Велика стара България </li></ul><ul><li>Малка България </li></ul><ul><li>Санстефанска България </li></ul>
 21. 21. 18. Предводителите на бълг. племена се наричали: <ul><li>императори </li></ul><ul><li>царе </li></ul><ul><li>ханове </li></ul>
 22. 22. 19. Първият български хан бил: <ul><li>Кубрат </li></ul><ul><li>Аспарух </li></ul><ul><li>Крум </li></ul>
 23. 23. 20. Старите българи: <ul><li>почитали много богове </li></ul><ul><li>вярвали в бог Тангра </li></ul><ul><li>нямали богове </li></ul>
 24. 24. 21. Днешна България се родила през: <ul><li>681 г. – хан Аспарух </li></ul><ul><li>781 г. – хан Кубрат </li></ul><ul><li>954 г. – хан Крум </li></ul>
 25. 25. 22. Първата българска столица била: <ul><li>Плиска </li></ul><ul><li>Охрид </li></ul><ul><li>Търново </li></ul>
 26. 26. 23. Княз Борис I : <ul><li>Въвел християнството,основал бълг. църква, приел учениците на Кирил и Методий </li></ul><ul><li>Изгонил учениците на Кирил и Методий и сменил столицата на България </li></ul>
 27. 27. 24.През 893 г. славянският език заменил гръцкия в богослужението. Младият княз изградил новата столица- Преслав, а времето на управлението му наречено “златен век”. Кой е той? <ul><li>Княз Борис I </li></ul><ul><li>Свети Наум </li></ul><ul><li>Цар Симеон Велики </li></ul>
 28. 28. 25. За коя държава се отнасят следните думи:през 14-15 век в нея били включени земите на България,Сърбия, Византия. Владетелят и се наричал султан. <ul><li>Византийска империя </li></ul><ul><li>Османска империя </li></ul><ul><li>Неизвестна държава </li></ul>
 29. 29. 26.В групата на раята се включвали: <ul><li>само християните </li></ul><ul><li>християните, евреите и ромите </li></ul><ul><li>всички данъкоплатци </li></ul>
 30. 30. 27.Посочи грешния отговор: Новостите, които навлезли през 19 в. сред българите били: <ul><li>земеделието и ръкописните книги </li></ul><ul><li>печатните книги и светското образование </li></ul><ul><li>новите зеленчуци </li></ul>
 31. 31. 28. Кое не се отнася за българите в Османската империя? <ul><li>През 19 в. броят на българите в градовете нараства </li></ul><ul><li>Не малко търговци и занаятчии забогатели </li></ul><ul><li>Българите се стремели към равни права на хората с различна вяра </li></ul>
 32. 32. 29.Първият призив за достоен живот към българите отправил: <ul><li>Софроний Врачански </li></ul><ul><li>Паисий Хилендарски </li></ul><ul><li>Неофит Рилски </li></ul>
 33. 33. 30. Училищата, в които се изучават математика,езици, география и други се наричат: <ul><li>християнски </li></ul><ul><li>светски </li></ul><ul><li>еврейски </li></ul>
 34. 34. 31. Кое е общото между отец Паисий, Софроний Врачански, Неофит Рилски, доктор Петър Берон, Васил Априлов <ul><li>Те били български царе от 14 век </li></ul><ul><li>Те били български будители от 18 и 19 век </li></ul><ul><li>Те били български художници от 18 век </li></ul>
 35. 35. 32. Напиши най-важното за <ul><li>Георги Раковски </li></ul><ul><li>Васил Левски </li></ul><ul><li>Христо Ботев </li></ul>
 36. 36. 33. Свободна България била възстановена като: <ul><li>Царство </li></ul><ul><li>Ханство </li></ul><ul><li>Княжество </li></ul>
 37. 37. 34. Денят на Освобождението е: <ul><li>3 март 1878г. </li></ul><ul><li>5 март 1878г. </li></ul><ul><li>3 април 1876 г. </li></ul>
 38. 38. 35. Конституцията е: <ul><li>Всеки закон, по който се управлява държавата </li></ul><ul><li>Само някои закони да управление на държавата </li></ul><ul><li>Основният закон, който определя начина на управление и правата на хората в държавата </li></ul>
 39. 39. 36. Според Търновската конституция държавният глава на България е: <ul><li>президентът </li></ul><ul><li>князът </li></ul><ul><li>царят </li></ul>
 40. 40. 37. Запиши трите имена, които е носила столицата ни: <ul><li>С……….. </li></ul><ul><li>С……….. </li></ul><ul><li>С………… </li></ul>
 41. 41. 38.Общото между Александър Първи, Фердинанд и Борис Трети е, че те са: <ul><li>български владетели след Освобождението от 1878г. </li></ul><ul><li>български владетели от 13-14 в. </li></ul><ul><li>министър-председатели на България </li></ul>
 42. 42. 39. Националният и официалните празници се празнуват от: <ul><li>само говорещите български език </li></ul><ul><li>от всички граждани на България </li></ul><ul><li>само от християните </li></ul>
 43. 43. 40. Огради само подземните богатства: <ul><li>гори </li></ul><ul><li>маслодайна роза </li></ul><ul><li>въглища </li></ul><ul><li>пшеница </li></ul><ul><li>руди </li></ul><ul><li>нефт </li></ul>

×