Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Решаване на логически задачи

22,221 views

Published on

Published in: Education

Решаване на логически задачи

 1. 1. Един човек продавал яйца. На първата жена продал половината от яйцата в кошницата и още едно яйце. На втората продал половината от останалите яйца в кошницата и още едно яйце. На третата – също половината от останалите и още едно яйце. След това яйцата свършили. Колко били яйцата и по колко яйца е взела всяка жена? Ето как изглежда схемата, която ще ни помогне да решим задачата На първата жена продал половината :2 х Отбелязваме с х яйцата и още едно -1 На втората жена продал половината :2 и още На третата жена едно продал половината -1 :2 и още едно -1 0 С това яйцата свършили
 2. 2. Започваме отзад с противоположното действие, за да намерим броя на яйцата :2 14 -1 7 .2 :2 6 +1 -1 3 .2 :2 2 +1 -1 1 .2 0 +1 Лесно е. Нали? Първата жена е купила половината на 14 и още едно яйце, т.е. 8 яйца. От останалите 6 втората е купила половината и още едно – т.е. 4 яйца, а третата – останалите 2 яйца.
 3. 3. Един селянин отишъл при царя и му казал: - Царю, позволи ми да взема една ябълка от твоята градина. Царят му позволил. Запътил се селянинът към градината, но що да види – цялата градина била оградена с 3 огради от бодлива тел. Пред всяка врата – по един пазач. Приближил се селянинът до първия пазач и му казал: - Царят ми позволи да взема една ябълка от градината му. - Вземи, но ще трябва да ми дадеш половината от тези, които изнасяш и още една – казал пазачът. Същото му казали вторият и третият пазач, които го пуснали да премине през охраняваните от тях врати.
 4. 4. Селянинът трябва да изнесе 22 ябълки. :2 22 -1 11 .2 :2 10 +1 -1 5 .2 :2 4 +1 -1 2 .2 1 +1
 5. 5. Приятели обядват в стол. За деня се предлага: Всеки един от приятелите избира точно едно ястие от трите групи. Намерете всички възможни менюта. І 1.Таратор 2.Супа ІІ 1.Кюфтета 2.Риба 3.Мусака ІІІ 1.Компот 2.Баклава
 6. 6. І избор ІІ избор (основно ястие) кюфтета Таратор риба мусака кюфтета Супа риба мусака 2 възможности 3 възможности ІІІ избор (десерт) компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава 2 възможности
 7. 7. кюфтета Таратор риба мусака кюфтета Супа риба мусака компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава
 8. 8. Разполагате с три картончета с цифрите 2, 3 и 7. С помощта на графдърво намерете всички трицифрени числа, които могат да се образуват с помощта на тези 3 картончета.
 9. 9. 2 3 7 3 възможности десетици единици Числа 7 стотици 3 273 3 7 237 2 7 327 7 2 372 2 3 723 3 2 732 2 възможности 1 възможност
 10. 10. Възможностите за избор при тази задача са ограничени. За стотици можем 7да избираме от 2 3 трите картончета: 7 , , . Ако изберем 2 възможности: 2 3 , за десетици ни остават или 3 . Избираме За единици ни остава само една възможност – . Получава се числото 732. .
 11. 11. апишете всички четни четирицифрени числа, като използвате точно един път цифрите 0, 4, 5 и 9. Помощ: 0 не може да бъде цифра на хилядите в четирицифрено число. три банкноти, едната от 50 лв., другата от 20 лв. и третата от 10 лв., могат да се заплатят различни суми. Кои са всички възможни суми?

×